Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІ-014/2019

25 червня 2019 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 18.04.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно нього, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 18.04.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно нього.

Скарга Особа_1 містить вимогу про скасування рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 18.04.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно нього. Скаржник вважає, що дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області оскаржуване рішення було прийняте за відсутності визначених законом підстав.

Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Скаржником не порушено.

Згідно витягу із Єдиного реєстру адвокатів України, що міститься у матеріалах дисциплінарного провадження, Особа_1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за № ___ , видане 19.12.2003 року Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. Робоче місце адвоката на момент розгляду справи дисциплінарною палатою КДКА Київської області було зареєстровано за адресою: Адреса_1.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Кузьмінського О.О., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали дисциплінарного провадження, які надійшли з КДКА Київської області, заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області надійшла скарга громадської організації «Інформація_1» стосовно поведінки адвоката Особа_1., в якій міститься вимога про притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності.

На обґрунтування своєї позиції первинний скаржник зазначав, що 23 березня 2018 року на особистій сторінці Особа_1 в мережі Facebook, адвокат розмістив статтю під назвою «Інформація_2». У вказаній статті йдеться мова про те, що адвокату Особа_1, стало відомо про те, що члени дисциплінарної палати КДКА м. Києва порушили відносно нього дисциплінарну справу та прийшли до висновку про наявність в його діях порушень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики, не розглядаючи справу по суті. Членів дисциплінарної палати адвокат Особа_1 назвав «героями» та зазначив, що надавити на нього не вдасться.

В подальшому, 14 травня 2018 року адвокат Особа_1 розмістив іншу статтю, в якій повідомив про те, що 17.05.2018 року нелегітимне засідання КДКА м. Києва буде намагатися позбавити адвоката Особа_1 адвокатського свідоцтва.

03 червня 2018 року адвокат Особа_1 розмістив ще одну статтю, в якій повідомив про те, що група осіб «сумнівної легітимності», які називають себе дисциплінарною палатою КДКА м. Києва, за попередньою змовою, за неправомірну вигоду в розмірі _______ доларів кожному члену палати, будуть ще раз намагатися позбавити адвоката Особа_1 адвокатського свідоцтва.

25 жовтня 2018 року була розміщена ще одна стаття адвоката Особа_1, в якій останній зазначив: «На заре моего конфликта с фейковой КДКА м. Киева, который разгорелся этой весной…».

В підтвердження своїх доводів, первинний скаржник надав докази у вигляді копії скріншотів зі сторінки Особа_2 у мережі Facebook. На його думку, адвокат Особа_1 порушив Правила адвокатської етики, присягу адвоката, чим вчинив дисциплінарний проступок.

Адвокат Особа_1 заперечив проти обставин, на які посилається заявник у своїй скарзі. Стверджує, що ним як адвокатом та як приватною особою не створювалися та не поширювалися публікації, на які посилається заявник. За результатом розгляду скарги громадської організації «Інформація_2» стосовно поведінки адвоката Особа_1., довідки та матеріалів перевірки, дисциплінарна палата КДКА Київської області дійшла до висновку про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката Особа_1.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Таким чином, на стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката докази оцінюють з точки зору наявності або відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Згідно ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарним проступком адвоката, зокрема, є порушення правил адвокатської етики.

Частиною 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Відповідно до ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року №120 (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за заявою (скаргою), що містить відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

У відповідності до ч. 3 ст. 7 Правил адвокатської етики – адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

Відповідно до ст. 57 Правил адвокатської етики, участь адвоката у соціальних мережах (наприклад, але не обмежуючись: Facebook, Twitter, Linkedln, Pinterest, Google Plus+, Tumblr, Instagram, Flickr, MySpace та інших), Інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет є допустимими, проте адвокат може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету адвокатів та адвокатури в цілому.

Адвокат при користуванні соціальними мережами, Інтернет-форумами та іншими формами спілкування в мережі Інтернет повинен дотримуватись своїх професійних обов’язків, передбачених чинним законодавством України, цими Правилами, рішеннями З’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України. Використання адвокатом соціальних мереж, Інтернет-форумів та інших форм спілкування в мережі Інтернет повинно відповідати наступним принципам: незалежності; професійності; відповідальності; чесності; стриманості та коректності; гідності; недопущення будь-яких проявів дискримінації; толерантності та терпимості; корпоративності та збереження довіри суспільства; конфіденційності.

Згідно ст. 66 Правил адвокатської етики, за порушення Правил адвокатської етики до адвоката можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, а також актами Національної асоціації адвокатів України.

У даному випадку у діях адвоката Особа_1 вбачаються ознаки дисциплінарного проступку – порушення правил адвокатської етики, в зв’язку із чим відомості, викладені у скарзі громадської організації «Інформація_2», потребують належного дослідження для прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Таким чином, ВКДКА не вбачає підстав для скасування рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 18 квітня 2019 року про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1. Рішення складено обґрунтовано, висновки дисциплінарної палати вказаної КДКА, викладені у ньому, є правильними.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката Особа_1– залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 18.04.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська