Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VI-015/2018

27 червня 2018 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучківського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 2/6-2018 від 16.02.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 2/6-2018 від 16.02.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

Скаржниця зазначає, що дисциплінарна палата КДКА регіону не в повній мірі дослідила обґрунтування скарги щодо неправомірної, на її думку, поведінки адвоката, яка полягає у неналежному та некваліфікованому виконанні адвокатом обов’язків, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правилами адвокатської етики, при наданні їй правової допомоги, а тому було застосовано занадто м’яке дисциплінарне стягнення. У зв’язку з цим, просить рішення дисциплінарної палати КДКА Львівської області від № 2/6-2018 від 16.02.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження – скасувати, та притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю на максимальний строк, передбачений ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Притулу О.Б., перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Львівської області, розглянувши доводи скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № ___ від _____, виданого Львівською обласною КДКА. Адреса робочого місця адвоката є наступною: ____________________.

Таким чином, скаргу відносно поведінки адвоката розглянуто належною КДКА згідно з ч. 3 ст. 33 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Встановлено, що адвокат ОСОБА_ був призначений для надання правової допомоги скаржниці ОСОБА_ згідно з рішенням Буського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 03.03.2017 з метою подання касаційної скарги на судові рішення.

Постановою слідчого Буського ВП ГУНП у Львівській області від 18.01.2017 було закрито кримінального провадження №_____. Дана постанова оскаржувалась представником скаржниці.

Ухвалою Буського районного суду Львівської області від 06.02.2017 у справі № _____ у кримінальному провадженні № _____ в задоволенні скарги представника скаржниці було відмовлено з тих мотивів, що оскаржувати рішення слідчого про закриття кримінального провадження має право у відповідності до ч. 3 ст. 303 КПК України заявник, потерпілий, його представник чи законний представник. Постанову слідчого про закриття кримінального провадження до Буського районного суду Львівської області ОСОБА_, будучи заявником, не оскаржувала. З наведених мотивів ухвалою апеляційного суду Львівської області від 15.02.2017 їй було повернуто апеляційну скаргу.

Адвокат подав касаційну скаргу на ухвалу Буського районного суду Львівської області від 06.02.2017 та ухвалу апеляційного суду Львівської області від 15.02.2017.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 27.03.2017 касаційну скаргу адвоката ОСОБА_ залишено без руху та надано адвокату 15- денний строк на усунення недоліків з наступних підстав:

– відсутності в скарзі мотивів незаконності оскаржуваних рішень;

– неможливості оскарження в касаційному порядку ухвали слідчого судді;

– відсутності даних стосовно того, що ОСОБА_ є особою, яка відповідно до ст. 425 КПК України має право подати касаційну скаргу;

– недолучення адвокатом документів на підтвердження своїх повноважень.

На виконання вимог ухвали касаційного суду адвокат подав до касаційної скарги доповнення від 06.04.2017.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 13.04.2017 касаційну скаргу адвоката ОСОБА_ повернуто у звʼязку з неусуненням недоліків стосовно відсутності в скарзі обгрунтування незаконності оскаржуваних рішень.

На цій підставі скаржник вважала, що адвокат порушив вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики в частині професійності надання допомоги, оскільки не повідомляв її про відсутність передбачених КПК підстав для оскарження зазначених судових рішень, не узгодив повторного подання скарги, не повідомив про зазначені повернення, у зв’язку з чим для скаржниці строк на подання касаційної скарги є пропущеним.

У своїх поясненнях адвокат ОСОБА_ стверджує, що жодного порушення не допускав, оскільки повідомляв клієнта про відсутність підстав, передбачених КПК України, для подачі касаційної скарги на ухвалу апеляційного суду, відсутність у представника ОСОБА_ статусу особи, яка мала право подавати скарги, та відсутність бажаного результату для клієнта. Однак остання всупереч роз’ясненням адвоката наполягала на подачі касаційної скарги. У зв’язку з цим та відповідно до ст. 21, 28 Закону, п. 8 Правил адвокатської етики адвокат не мав підстав для відмови у наданні правової допомоги та виходив виключно з переваги інтересів клієнта.

Листом № 14/3 від 11.01.2018 Буський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги повідомляє про відсутність, на його думку, підстав для притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності.

Разом із тим, відповідно до ст. 7 Правил адвокатської етики (затв. Установчим З’їздом адвокатів 17.11.2012), які були чинними на час надання адвокатом правової допомоги, у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.

Згідно зі ст. 11 Правил зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва. Адвокат зобов’язаний надавати правову допомогу клієнтам, здійснювати їх захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення; Адвокат не повинен надавати правову допомогу, здійснювати захист або представництво з питань, які не охоплюються сферою його спеціалізації, в разі, якщо така має місце, і явно не відповідають рівню його компетенції. Адвокат має постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві.

Відповідно до ст. 18 Правил, якщо після виконання вимог, викладених у частині п’ятій статті 17 цих Правил, адвокат переконається у наявності фактичних і правових підстав для виконання певного доручення, він повинен неупереджено й об’єктивно викласти їх клієнту і повідомити в загальних рисах, який час і обсяг роботи вимагатиметься для виконання цього доручення та які правові наслідки досягнення результату, якого бажає клієнт. Якщо за наявності фактичних і правових підстав для виконання доручення, свідомо для адвоката існує поширена несприятлива (з точки зору гіпотетичного результату, бажаного для клієнта) практика застосування відповідних норм права, адвокат зобов’язаний повідомити про це клієнта. У випадку, коли адвокат дійде висновку про відсутність фактичних та правових підстав для виконання доручення, він зобов’язаний повідомити про це клієнта та узгодити з ним зміну змісту доручення, що відповідав би тому гіпотетичному результату, котрий може бути досягнутий згідно з чинним законодавством, або відмовитись від прийняття доручення.

За таких обставин вбачається, що встановивши відсутність фактичних та правових підстав для виконання доручення клієнта щодо подачі касаційної скарги на вищевказані рішення суду, адвокат був зобов’язаний повідомити про це клієнта та узгодити з ним зміну змісту доручення, що відповідало би тому гіпотетичному результату, який може бути досягнутий згідно з чинним законодавством, або відмовитись від прийняття доручення.

Всупереч наведеному адвокат приступив до підготовки касаційної скарги, подав її з порушеннями вимог КПК України, не усунув у подальшому тих недоліків, на які вказував касаційний суд, що є порушенням вищевказаних вимог Правил адвокатської етики.

Разом із тим, доводи скарги ОСОБА_ щодо мʼякості застосованого до адвоката дисциплінарного стягнення є необґрунтованими.

Відтак, з огляду на відсутність підстав, передбачених КПК України для оскарження вищевказаної ухвали апеляційного суду в касаційному порядку, зважаючи на відсутність для клієнта негативних процесуальних наслідків, у звʼязку з цим, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає застосований дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області до адвоката вид дисциплінарного стягнення у вигляді попередження таким, що є співмірним із вчиненим ним порушенням.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 2/6-2018 від 16.02.2018 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська