Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VI-016/2018

27 червня 2018 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучківського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу депутата Херсонської обласної ради ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 23.02.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга депутата Херсонської обласної ради ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 23.02.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Скаржник, не погоджуючись з вищевказаним рішенням, просить поновити строк на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Херсонської області від 23.02.2018, скасувати його та ухвалити нове рішення, яким порушити дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_.

На обґрунтування своєї позиції скаржник зазначає, що дисциплінарною палатою не були розглянуті всі аспекти, наведені у скарзі, не здійснено перевірку фактичних обставин, не витребувано та не заслухано звукозапис судового засідання, не відібрано пояснень у депутатів Каховської міської ради, внаслідок чого прийняте передчасне та необґрунтоване рішення.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Приходька О.І., розглянувши доводи скарги, матеріали перевірки, що надійшли з КДКА Херсонської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Приймаючи до уваги доводи скаржника та з урахуванням вимог Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №120 від 30.08.2014 (зі змінами) (далі – Положення), пропущений скаржником строк із зверненням зі скаргою на рішення є таким, що відбувся за поважних причин, а тому скаргу депутата Херсонської обласної ради ОСОБА_ прийнято до розгляду.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №___ від _____, виданого Херсонською обласною КДКА. Адреса робочого місця є наступною: ____________________.

Таким чином, розгляд скарги відносно адвоката ОСОБА_ здійснено належною КДКА за адресою робочого місця адвоката, відповідно до частини третьої статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що 16.01.2018 до КДКА Херсонської області надійшла скарга депутата Херсонської обласної ради ОСОБА_ на дії адвоката ОСОБА_ щодо укладання нею договору про надання правової допомоги з Каховською міською радою в особі міського голови ОСОБА_ без узгодження з Каховською міською радою та здійснення представництва за даним договором при наявності конфлікту інтересів, чим на думку скаржника, адвокат грубо порушила ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 40 Правил адвокатської етики.

Скаржник посилається на наступні обставини: згідно з договором №___ від 27.01.2017 між Каховською міською радою Херсонської області в особі міського голови ОСОБА_ та адвокатом ОСОБА_ остання має надавати правову допомогу у кримінальному провадженні за №_____ від 08.10.2014 за обвинуваченням начальника відділу освіти Каховської міської ради ОСОБА_ за ч. 2 ст. 367 КК України, в якому Каховська міська рада є потерпілою.

Стверджує, що міський голова ОСОБА_ одноособово укладає договори з адвокатом ОСОБА_ від імені потерпілого у кримінальному провадженні. Посилаючись на ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зазначає що міський голова не є керівником ради, оскільки є підзвітним раді і не може здійснювати представництво міськради як потерпілого у кримінальному провадженні, в тому числі одноособово укладати договори з адвокатами на здійснення такого представництва.

Також зазначає, що в підготовчому судовому засіданні 03 лютого 2017 року адвокат ОСОБА_ заявила клопотання про припинення участі у справі законного представника Каховської міської ради адвоката ОСОБА_, який був визначений радою на пленарному засіданні, та заміну його на нового представника потерпілого – адвоката ОСОБА_. Одночасно адвокат ОСОБА_ клопотала перед судом про розгляд даного кримінального провадження у відсутність потерпілого та наполягала на звільненні обвинуваченого ОСОБА_ від кримінальної відповідальності. Вказана позиція не узгоджувалась з позицією Каховської міської ради.

На вимогу депутатів міської ради було скликано позачергову сесію Каховської міської ради, на якій було прийнято рішення №____ від 14.03.2017 «Про дострокове розірвання договору з адвокатом ОСОБА_». Натомість, у судовому засіданні, яке відбулося 05.04.2017, адвокатом ОСОБА_ було надано новий договір, який укладено з Каховською міською радою в особі міського голови ОСОБА_, і знову без узгодження з міською радою.

У своєму поясненні адвокат ОСОБА_ зазначила, що 27.01.2017 між нею та Каховською міською радою в особі міського голови ОСОБА_ був укладений договір про надання правової допомоги за №___. В підготовчому засіданні Каховського міськрайонного суду Херсонської області 03.02.2017 кримінальному провадженні №_____відносно ОСОБА_ суд допустив її до участі у справі в якості представника потерпілої сторони- Каховської міської ради.

Листом від 31.03.2017 за №02-11/1912 Каховський міський голова повідомив її про розірвання зазначеного договору в односторонньому порядку на підставі рішення 32 сесії міської ради від 14.03.2017 за №565/32.

31 березня 2017 року між нею та виконавчим комітетом Каховської міської ради в особі міського голови ОСОБА_ укладено договір про надання правової допомоги №15/2017.

В підготовчому судовому засіданні від 14.02.2018 суд допустив її до участі у справі як представника потерпілого на підставі договору про надання правової допомоги №_____ від 31.03.2017.

Зазначає, що діяла на законних підставах в межах укладеного договору про надання правової допомоги, вважає доводи скаржника необґрунтованими, а подану скаргу способом тиску політичних опонентів Каховського міського голови ОСОБА_ з метою дострокового припинення його повноважень.

Членом дисциплінарної палати КДКА Херсонської області Гераскіним В.Д. проведено перевірку відомостей, викладених в зазначеній скарзі, за результатами якої складено довідку, яка містить викладення обставин, виявлених під час перевірки, пропозицію відмовити у порушенні дисциплінарної справи.

За результатами розгляду скарги, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата КДКА Херсонської області 23.02.2018 прийшла до висновків про відсутність в діях адвоката ОСОБА_ ознак дисциплінарного проступку та прийняла рішення про відмову в порушенні відносно неї дисциплінарної справи.

Відповідно до частини 2 статті 33 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Як вбачається із частини 1 статті 34 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Виключний перелік дисциплінарних проступків визначено в ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Згідно з ч. 2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Відповідно до п.7 Положення адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування покладається на особу, яка ініціює питання про дисциплінарну відповідальність. Звинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, а усі сумніви щодо доведеності тлумачяться на користь адвоката.

Щодо посилання скаржника на одноособове підписання міським головою ОСОБА_ від імені потерпілого у кримінальному провадженні договору про надання правової допомоги, то відповідно до пунктів 14 та 15 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства; укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

Згідно з п. 43 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції.

Отже, укладені міським головою від імені ради договори з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подаються на подальше затвердження відповідної ради, що скаржником ототожнено з попереднім погодженням за рішенням ради повноважень міського голови на укладення таких договорів.

Разом з тим, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не покладає на міського голову додаткового обов’язку щодо попереднього погодження з радою договорів, укладених з питань, віднесених до виключної компетенції ради, так само як чинне цивільне законодавство не визначає правовим наслідком подальшого незатвердження радою відповідних договорів їх недійсність.

При цьому слід зазначити, що укладання договорів про надання правової допомоги не відноситься до питань, віднесених до виключної компетенції відповідної ради (ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), а отже взагалі не потребує подання їх на затвердження відповідної ради.

При цьому, як вірно вказано КДКА Херсонської області, по теперішній час жодного рішення з приводу припинення чи розірвання договору про надання правової допомоги №___ від 31 березня 2017 року депутатами Каховської міської ради Херсонської області не прийнято, що свідчить про легітимність повноважень адвоката ОСОБА_ (підтверджується листом Каховського міського голови №02-11/1210 від 23.02.2018).

Щодо доводів скаржника про подачу в підготовчому судовому засіданні 03.02.2017 адвокатом ОСОБА_ клопотання про припинення участі у справі законного представника Каховської міської ради, то з ухвали Каховського міськрайонного суду Херсонської області від 03.02.2017 вбачається, що адвокат ОСОБА_ була допущена до участі у кримінальному провадженні №_____ в якості представника потерпілої сторони на підставі діючого на той час договору №02/2017 від 27.01.2017. Судом розглядалося саме клопотання Каховської міської ради Херсонської області в особі міського голови ОСОБА_ про відмову від представника потерпілого та його заміну на іншого (копія клопотання від 02.02.2017 № 02-13/660 наявна в матеріалах перевірки), а не адвоката ОСОБА_ , на що помилково посилається скаржник. Відмовляючи в задоволенні клопотання Каховської міської ради Херсонської області в особі міського голови ОСОБА_ про відмову від представника потерпілого та його заміну на іншого суд зазначив, що не вбачає можливості заміни одного представника потерпілої сторони на іншого, оскільки представники ОСОБА_ і ОСОБА_ діють на підставі діючих договорів, повноваження яких підтверджено.

З приводу посилань скаржника на те, що КДКА регіону не витребувала та не заслухала звукозапис судового засідання, не відібрала пояснень у депутатів Каховської міської ради, то згідно з вимогами статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та статті 70 Правил адвокатської етики, саме на скаржника покладено обов’язок доказування обставин на які він посилається. У свою чергу, відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», член дисциплінарної палати КДКА який проводить перевірку відомостей за скаргою має право, а не обов’язок, опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння.

Інші доводи скаржника були предметом перевірки дисциплінарної палати КДКА регіону, їм надано належну оцінку.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу депутата Херсонської обласної ради ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 23.02.2018 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали перевірки повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська