Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІІ-005/2019

31 липня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області при розгляді його скарги від 03.05.2019 року відносно адвоката Особа_2.

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області при розгляді його скарги від 03.05.2019 року відносно адвоката Особа_2.

В обґрунтування скарги Скаржник зазначає, що 03.05.2019 року він звернувся до КДКА Київської області зі скаргою щодо порушення Присяги адвоката та Правил адвокатської етики адвокатом Особа_2.

В скарзі до КДКА регіону Особа_1 вказав, що адвокат Особа_2, порушуючи Присягу адвоката України та Правила адвокатської етики, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима на загальну суму ______ доларів США, які належали йому та його родині. За викладеними фактами, у Голосіївському управлінні поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ведеться досудове розслідування у кримінальній справі за ч. 3 ст. 190 КК України.

У своїй скарзі КДКА Київської області Особа_1 просив не пізніше трьох днів з дня надходження його скарги передати її до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для вирішення питання розгляду скарги по суті в іншому регіоні в порядку, передбаченому ст. 23 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року за № 120, з подальшими змінами та доповненнями (далі – Положення).

Підставою для перерозподілу та направлення скарги для розгляду в інших регіон, є те, що адвокат Особа_2 є заступником голови кваліфікаційної палати КДКА Київської області і входить до складу органів адвокатського самоврядування.

Разом з тим, станом на 07.06.2019 року, КДКА Київської області не передала до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури його скаргу та не надала йому ніякої відповіді.

Вважаючи, що КДКА Київської області прикриває правопорушення свого працівника адвоката Особа_2, 14.06.2019 року Особа_1 звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на бездіяльність КДКА Київської області при розгляді його скарги від 03.05.2019 року відносно адвоката Особа_2.

У скарзі до ВКДКА Скаржник підтверджує факти та обставини, викладені у скарзі до КДКА Київської області від 03.05.2019 року та просить розглянути вищевикладену скаргу та вжити заходи, передбачені відповідними нормативно-правовими актами (в тому числі на бездіяльність КДКА Київської області).

Вища кваліфікаційно-дисциплінарної комісія адвокатури, розглянувши матеріали скарги, заслухала доповідача – члена ВКДКА Одновола В.К., інших учасників засідання, встановила наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється КДКА за адресую робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстру адвокатів України.

За даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокату Особа_2 було видане свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ___ від 30.05.2002 року на підставі рішення Київської обласної КДКА. Адреса робочого місця адвоката: Адреса_1.

Відповідно до ст. 22 Положення, у разі звернення із заявами (скаргами) щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, або якщо скаржниками виступають адвокати, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, заява (скарга), не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

З метою перевірки доводів скарги та усунення можливих фактів бездіяльності КДКА Київської області при розгляді скарги Особа_1 від 03.05.2019 року відносно адвоката Особа_2, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 19.06.2019 року за вихідним № ____ до КДКА Київської області направлено запит про надання інформації щодо дій, які були здійснені КДКА Київської області в межах розгляду зазначеної скарги.

19.06.2019 року за вихідним №____ від КДКА Київської області до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за вхідним № ____ від 19.06.2019 року надійшли матеріали скарги Особа_1 для перерозподілу та направлення її до КДКА іншого регіону, так як адвокат Особа_2 є заступником голови кваліфікаційної палати КДКА Київської області і входить до складу органів адвокатського самоврядування.

Відповідно до п. 2.3.18 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 78 від 04-05.07.2014 року, із змінами та доповненнями, Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скеровує для розгляду до КДКА скарги, що надійшли стосовно осіб, визначених ст. 66 Правил адвокатської етики, а також у разі, якщо регіональна КДКА не сформована, або у разі відсутності за будь-яких причин кворуму на засіданнях КДКА (палати) регіону.

Водночас, абз. 2 ст. 66 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборчим з’їздом адвокатів України 09.06.2017 року, у разі звернення зі скаргами щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики адвокатів, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, чи якщо скаржниками стосовно порушення цих Правил виступають адвокати, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, з метою забезпечення неупередженості та об’єктивності при розгляді зазначених скарг, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури забезпечує перерозподіл та направлення таких заяв (скарг) для розгляду до КДКА іншого регіону, ніж регіон, в якому зазначений адвокат входить до органів адвокатського самоврядування.

На підставі відповідних нормативно-правових актів, листом від 21.06.2019 року, за вихідним № ___ Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скерував матеріали скарги Особа_1 для розгляду по суті до КДКА м. Києва, про що також було повідомлено Скаржника.

Відповідно до ч. 4 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність КДКА, узагальнює дисциплінарну практику КДКА, виконує інші функції відповідно до вказаного Закону.

З огляду на вищевикладене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області при розгляді скарги Особа_1 від 03.05.2019 року відносно адвоката Особа_2, яка полягає у непереданні скарги Особа_1 до ВКДКА для перерозподілу, як те перебачено ст.ст. 22, 23 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області при розгляді його скарги від 03.05.2019 року відносно адвоката Особа_2, – задовольнити частково.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            К.В. Котелевська