Документи, Рішення

Print This Post

 

27 вересня 2013 року                                                                                           м. Львів

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А. та Бєляєва О.А., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Борсука П.Й., Вагіної Н.А., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Дроботущенко Т.О., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Ноцького О.В., Одновола В.К., Петренка В.М., Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Шестака В.С., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 11.06.2013 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2, –

 

ВСТАНОВИЛА:

 

01.07.2013 року (вх.№ 0905) до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від ОСОБА_1 надійшла скарга на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 11.06.2013 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2, в якій ОСОБА_1 просить скасувати це рішення та притягнути адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності.

На думку скаржниці, адвокат ОСОБА_2, після укладання з нею угоди про надання правової допомоги по кримінальній справі за обвинуваченням її чоловіка ОСОБА_3 за ч.1 ст.115  КК України, неналежно виконував свої професійні обов’язки адвоката (у судовому засіданні вів себе пасивно, у дослідженні доказів участі не приймав, ніяких клопотань не заявляв,  не звертався з апеляційною скаргою на вирок, не з’явився в засідання апеляційного суду, у зв’язку з чим воно було відкладено,  тощо), тобто фактично відмовився від надання правової допомоги. На її вимоги не повернув сплачений гонорар за послуги, які ним не надавались.

Скаржниця вважає, що адвокат порушив вимоги Правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а дисциплінарна палата КДКА Харківської області безпідставно прийняла рішення про закриття дисциплінарної справи, оскільки необ’єктивно підійшла до її розгляду, зайняла позицію захисту недобросовісного адвоката, який неправомірно присвоїв великий гонорар та не виконав своїх зобов’язань.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА ОСОБА_4, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вважає, що скарга ОСОБА_1 задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

З матеріалів дисциплінарної справи вбачається наступне.

11.02.2013 року ОСОБА_1 звернулася до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області зі скаргою на невиконання адвокатом ОСОБА_2 своїх професійних обов’язків, у зв’язку з чим її чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі, та про неповернення адвокатом сплаченого гонорару, просила  позбавити адвоката права на заняття адвокатською діяльністю.

28.05.2013 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Харківської області відносно адвоката ОСОБА_2 порушена дисциплінарна справа.

11.06.2013 року дисциплінарною палатою КДКА Харківської області прийняте рішення про закриття стосовно адвоката ОСОБА_2 дисциплінарної справи у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Обґрунтовуючи прийняте рішення, КДКА Харківської області,   зазначила, що відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку. Питання повернення гонорару не віднесено до компетенції дисциплінарних органів адвокатури,

На думку ВКДКА, доводи скаржника щодо неналежного виконання адвокатом своїх обов’язків при здійсненні захисту її чоловіка, не знайшли свого підтвердження та спростовуються матеріалами дисциплінарного провадження.

Як вбачається з матеріалів дисциплінарної справи, вироком Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 15.10.2010 року  ОСОБА_3 засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

24.01.2011 року дружина засудженого – ОСОБА_1, а 14.02.2011 року безпосередньо  ОСОБА_3  уклали з адвокатом ОСОБА_2  угоду про надання правової допомоги. На виконання цих угод, у період з 07.01.2011 року по 28.11.2011 року  ОСОБА_1 сплатила адвокату ОСОБА_2 узгоджену сторонами суму гонорару,  шляхом здійснення  7 грошових переказів на ім’я адвоката.

14.02.2011 року, постановою судді, захисник ОСОБА_2 допущений до участі в справі в апеляційному провадженні. Здійснюючи захист клієнта адвокат: ознайомився з матеріалами кримінальної справи; підготував та подав апеляцію на вирок суду першої інстанції  від 15.10.2010 року; оскаржив постанову суду про визнання апеляції такою, що не підлягає розгляду, внаслідок чого зазначена постанова була скасована; вжив заходи для поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження вироку, внаслідок чого апеляція захисту була прийнята до розгляду, розглянута судом, вирок від 15.10.2010 року скасований, а справа направлена на новий судовий розгляд; підготував та подавав в суд другої, а потім першої  інстанції, клопотання  про призначення повторної судово-медичної експертизи, про допит свідків; неодноразово відвідував підзахисного в СІЗО, узгоджуючи з ним позицію захисту та інші обставини; брав участь в судових засіданнях в суді апеляційної  інстанції, а після скасування вироку та направлення справи на новий судовий розгляд – в суді першої інстанції; вчиняв інші дії, спрямовані на захист ОСОБА_3.

Після повторного розгляду справи, вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 03.04.2012 року  ОСОБА_3 засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 115 КК України. Зазначений вирок знову був оскаржений  прокурором з підстав м’якості призначеного покарання, а захисником та засудженим – з підстав неправильного застосування судом норм матеріального права (необхідність перекваліфікації на ст.118 КК України). ОСОБА_2 також брав участь в ознайомленні підзахисного з участю  перекладача з матеріалами справи та протоколом судового засідання, тощо.

За викладених обставин, дисциплінарна палата КДКА  Харківської області дійшла правильного висновку щодо відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності і визнала скаргу ОСОБА_1 безпідставною. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає також до уваги те, що ОСОБА_3, якому адвокат ОСОБА_2 безпосередньо надавав правову допомогу, зі скаргами щодо поведінки адвоката не звертався. Упродовж тривалої участі  адвоката у справі ні клієнт, ні його дружина, не ініціювали питання щодо розірвання укладених з адвокатом договорів, не відмовлялися від здійснення захисту адвокатом ОСОБА_2, натомість, упродовж одинадцяти місяців здійснювали оплату наданої правової допомоги, що свідчить про належне виконання адвокатом своїх обов’язків

Враховуючи викладене, керуючись п.1 ч.5 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.6.2.1. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5.(1) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Скаргу ОСОБА_1 залишити  без задоволення,  а рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 11.06.2013 року про закриття дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_2  без змін.

2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

3. Матеріали дисциплінарної справи повернути до регіональної КДКА.

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатуриВ.М. Загарія

 

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                   І.Б. Піх