Документи, Рішення

Print This Post


27 вересня 2013 року                                                                                                  м. Львів

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А. та Бєляєва О.А, членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Борсука П.Й., Вагіної Н.А., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Дроботущенко Т.О., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Ноцького О.В., Одновола В.К., Петренка В.М., Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Шестака В.С., розглянувши у відкритому засіданні справу за зверненням (скаргою) ОСОБА_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 20 травня 2013 року про притягнення адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності, –

ВСТАНОВИЛА:

 

ОСОБА_1 звернувся зі скаргою  на адвоката ОСОБА_2, просив притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності, а також стягнути з адвоката на його користь 2000 грн. невідпрацьованого гонорару та 17000 грн. відшкодування майнової шкоди. Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 20 травня 2013 року,  за грубе порушення Правил адвокатської етики (недотримання принципу добросовісності на стадії виконання адвокатом доручення клієнта), до адвоката ОСОБА_2 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 160 від 21.10.1996р., видане Кіровоградською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, зареєстрований в ЄРА України, адреса робочого місця – м. Кіровоград, пров. Декабристів, 15, офіс 5)  застосоване  дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.  Питання про стягнення  з адвоката коштів, регіональною КДКА не вирішувалося, з посиланням на відсутність компетенції.

ОСОБА_1 оскаржив вище вказане рішення регіональної КДКА до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в частині відмови КДКА Кіровоградської області у розгляді звернення про стягнення коштів. Просить притягнути адвоката до часткового відшкодування спричинених ним матеріальних збитків, зокрема стягнути з ОСОБА_2 2000 грн. невідпрацьованого гонорару та 17000 грн.  матеріальних збитків. Окрім цього, не заперечуючи правильність прийнятого регіональною КДКА рішення в частині притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та щодо виду застосованого до адвоката дисциплінарного стягнення,  скаржник не погоджується з наявним у рішенні висновком про часткове виконання адвокатом доручення клієнта, (склав зустрічну позовну заяву), заперечує наявну в рішенні інформацію про невиконання  матір’ю заявника своєї обіцянки принести адвокату ухвалу апеляційного суду, яка мала бути використана останнім, як доказ по справі клієнта. Вважає, що  вказаним твердженням, КДКА переклало вину адвоката у невиконанні умов договору про надання правової допомоги  №144 від 20.03.2012 р.  на його матір.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА ОСОБА_3, перевіривши матеріали справи та викладені у скарзі доводи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що звернення  ОСОБА_1 задоволенню  не підлягає з наступних підстав.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів.

Перелік повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та її палат визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Відповідно до ч. 5 ст. 50 цього Закону, до повноважень КДКА належать: 1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів;  2) прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту; 3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю; 4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів; 5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України. У передбачених цим Законом випадках повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури здійснює її кваліфікаційна або дисциплінарна палата.

Відповідно до ч.1 ст. 41 Закону  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами  розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата КДКА приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення ним дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи.

Отже, Законом  України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», вирішення питань пов’язаних з фінансовими відносинами сторін не віднесено до компетенції  кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, про що правильно зазначено в рішенні КДКА Кіровоградської області від 20.05.2013року.

Розгляд питань майнового характеру, в тому числі про стягнення коштів, зобов’язання повернути кошти, відшкодування збитків і т.ін. є виключно прерогативою суду.  Відповідно до ст.ст. 55, 124 Конституції України  права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Делегування функцій судів,  а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

За результатами розгляду дисциплінарної справи за скаргою ОСОБА_1 відносно адвоката ОСОБА_2,  КДКА Кіровоградської області  дійшла висновку про вчинення адвокатом ОСОБА_2 одноразового грубого порушення  правил адвокатської етики, що полягали в недотриманні адвокатом принципу добросовісності на стадії виконання доручення клієнта за договором №144 від 20.03.2012 року та вжила заходів дисциплінарного впливу. Відповідно до вимог ч.1 ст. 41 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», при обранні виду дисциплінарного стягнення, регіональна КДКА, окрім інших обставин, врахувала часткове виконання адвокатом доручення клієнта, зазначивши, що адвокат підготував та подав до суду зустрічну позовну заяву. Доводи заявника про те, що позовна заява була підготовлена адвокатом не на підставі угоди №144 від 20.03.2012р., а за окрему плату і до укладення даного договору, не впливають на правильність висновку комісії про часткове виконання адвокатом угоди, позаяк з матеріалів дисциплінарного провадження вбачається, та ОСОБА_1 не заперечує, що на виконання угоди №144 від 20.03.2012р., адвокат подавав зустрічний позов до суду та 30.03.2012 року брав участь в попередньому судовому засіданні.

ВКДКА також вважає безпідставними доводи ОСОБА_1 щодо наявності в рішенні КДКА інформації про невиконання матір’ю заявника своєї обіцянки принести адвокату ухвалу апеляційного суду, яку останній планував  надати суду як доказ по справі клієнта. Зазначена інформація  викладена  в тексті рішення не як встановлений комісією  факт або обставина, як помилково вважає заявник, а як зміст наданих адвокатом пояснень, що відповідає вимогам п.6.6.  Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року  № 77.

З огляду на викладене, за результатами розгляду дисциплінарної справи за скаргою ОСОБА_1 відносно адвоката ОСОБА_2, КДКА Кіровоградської області прийняла правильне рішення від 20.05.2013 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, відмовивши заявнику в розгляді питання про повернення гонорару та відшкодування майнової шкоди.

Враховуючи викладене, керуючись п.1 ч.5 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 6.2.1. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5.(1) регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

 

 

ВИРІШИЛА:

1.Скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 20 травня 2013 року про притягнення адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності без змін.

2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

3.Матеріали справи повернути до  регіональної КДКА.

 

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                  В.М. Загарія

 

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                    І.Б. Піх