РІШЕННЯ № VІІ-024/2017 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24.02.2017 про закриття дисциплінарного справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІІ-024/2017

14 липня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Мельченка В.І., Дроботущенко Т.О., Левчук Т.В., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Пшеничного О.Л., Удовиченка С.В., Стройванса В.Л, Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Місяця А.П. та Ноцького О.В., розглянувши у відкритому засіданні скаргу детектива Першого підрозділу детективів Головного підрозділу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24.02.2017 про закриття дисциплінарного справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга детектива Першого підрозділу детективів Головного підрозділу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24.02.2017 про закриття дисциплінарного справи відносно адвоката ОСОБА_.

В скарзі детектив ОСОБА_ зазначає про незаконність прийнятого КДКА регіону рішення. Вказує, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області належним чином не дослідила фактичні обставини справи, дійшла помилкових висновків про відсутність у діях адвоката ОСОБА_ складу дисциплінарного проступку та постановила незаконне рішення про закриття дисциплінарної справи.

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №_______________ від __________, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження ОСОБА_ та ОСОБА_ повідомлено про підозру.

Крім того, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №_______________ від __________, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України. В ході досудового розслідування цього кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_.

Захист прав та інтересів ОСОБА_, в тому числі у вищевказаних кримінальних провадженнях, здійснювався Адвокатським об’єднанням «_______________» на підставі договору №__________ про надання правової допомоги від 21.06.2016.

Слідчим суддею Солом’янського районного суду м. Києва 25 червня 2016 року розглядалось клопотання детектива першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_ у кримінальному провадженні №_______________.

Під час судового засідання захисниками ОСОБА_, – ОСОБА_ та ОСОБА_ – заявлялись процесуальні клопотання, в задоволенні яких було відмовлено слідчим суддею. Крім того, у зв’язку зі станом здоров’я та перебуванням підозрюваного ОСОБА_ у безпорадному стані, неможливості розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, захисник ОСОБА_, якого підтримав ОСОБА_, заявив клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні, яке також було відхилено судом.

З огляду на зазначені обставини захисником ОСОБА_ в залі суду було складено акт про неможливість надання правової допомоги підзахисному ОСОБА_, у зв’язку з чим він залишив зал судового засідання. Така позиція була підтримана адвокатом ОСОБА_.

Зазначені дії, на думку скаржника, становлять склад дисциплінарного проступку.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, дослідивши доводи скаржника, матеріали справи відносно адвоката ОСОБА_, заслухавши доповідь члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., встановила наступне.

Відповідно до п. 1, 6 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон) під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

Пунктами 1, 4 ч. 2 ст. 21 Закону адвокату забороняється: використовувати свої процесуальні права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта; відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 Правил адвокатської етики (далі – Правила) дотримуючись принципу законності, адвокат водночас має бути наполегливим і принциповим у відстоюванні інтересів клієнта в суді, не поступатися своєю незалежністю у захисті й представництві прав та інтересів клієнта з метою не погіршити стосунків з суддями; у випадку вчинення судом тиску на адвоката – не йти на компроміси, які суперечать охоронюваним законом інтересам клієнта; послідовно дотримуватися принципу домінантності інтересів клієнта перед всіма іншими інтересами й міркуваннями, що пов’язані з відносинами адвоката з судом.

Частиною 2 ст. 44 Правил встановлено, що адвокат не повинен полишати без уваги порушення закону, нетактовне і зневажливе ставлення суду та інших учасників процесу до його клієнта, його самого або адвокатури в цілому і повинен реагувати на відповідні дії у формах, передбачених чинним законодавством та/або актами НААУ.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Правил у межах дотримання принципу законності адвокат зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами колег, партнерів, співробітників, законних представників клієнтів або їх опікунів, піклувальників та інших осіб, а також перед будь-якими іншими міркуваннями. Згідно із ч. 1, 2, 3 ст. 6 Правил специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов’язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність з надання правової допомоги, здійсненню захисту або представництва клієнта, зокрема з боку державних органів, політичних партій, інших адвокатів тощо, а також від впливу своїх особистих інтересів.

З метою дотримання цього принципу в своїй професійній діяльності адвокат зобов’язаний протистояти будь-яким спробам посягання на його незалежність, бути мужнім і принциповим у виконанні своїх професійних обов’язків, відстоюванні професійних прав, гарантій адвокатської діяльності та їх ефективному використанні в інтересах клієнтів.

Адвокат зобов’язаний не допускати в своїй професійній діяльності компромісів, що впливали б на його незалежність, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами клієнта та перешкоджають належному здійсненню адвокатської діяльності.

У межах дотримання принципу законності адвокат зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами колег, партнерів, співробітників, законних представників клієнтів або їх опікунів, піклувальників та інших осіб, а також перед будь-якими іншими міркуваннями (ст. 6 Правил адвокатської етики, затверджених 17.11.2012 установчим З’їздом адвокатів України).

Разом з тим, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури враховує позицію Ради адвокатів України, яка викладена у рішенні від 08.04.2017 № 92 відносно того, що дисциплінарна плата КДКА регіону у контексті реалізації законодавчо визначених повноважень, при розгляді скарг на адвоката повинна досліджувати не тільки його поведінку, але й аналізувати усі обставини ситуації та документи з урахуванням приписів статті 8 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим з’їздом адвокатів України 17.11.2012, а при вирішенні питання щодо застосування до адвоката дисциплінарного провадження повинна встановлювати та аналізувати також чи були направлені дії адвоката на захист клієнта, а також вичерпність заходів на такий захист, крім того, врахувати тактику, методи і прийоми адвокатської діяльності, наслідки для клієнта.

Крім того, матеріали дисциплінарної справи містять письмові пояснення від ОСОБА_, в яких він вказує на те, що вжиті адвокатами ОСОБА_ та ОСОБА_ заходи під час судового засідання 25.06.2016 були єдиним законним способом захистити його права, та не дати можливість розглянути питання, про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою без його участі, під час його непритомності, та без можливості ознайомлення з суттю підозри, правами, та вжиття заходів, направлених на захист його прав. Також ОСОБА_ повідомив, що захисники ОСОБА_ та ОСОБА_ в подальшому протягом дії договору сумлінно виконували свої обов’язки захисників.

Дисциплінарними проступками, згідно частини 2 статті 34 зазначеного Закону є порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Оцінюючи дії адвоката ОСОБА_, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не вбачає в них одноразового грубого порушення Правил адвокатської етики. Доводи, які зазначені в скарзі, спростовуються наявними матеріалами справи та поясненнями осіб, яким надавали правову допомогу та власне поясненнями адвоката.

Більше того, від підзахисного ОСОБА_ будь-яких скарг щодо неналежної правової допомоги адвоката до органів адвокатського самоврядування не надходило.

З урахуванням викладеного в діях останнього не вбачається склад дисциплінарного проступку, а тому рішення КДКА регіону є законним та обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –

ВИРІШИЛА:
  1. В задоволенні скарги детектива Першого підрозділу детективів Головного підрозділу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24.02.2017 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – відмовити.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24.02.2017 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                К.В. Котелевська