Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VIIІ-001/2021

05 серпня 2021 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу представника скаржника Особа_1 – Особа_2, на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо нерозгляду його скарги № А1 від 15.04.2021 року відносно адвоката Особа_3, –

 ВСТАНОВИЛА:

Процедура, що передувала розгляду скарги

 1. На адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, супровідним листом від ВКДКА № 901 від 11.05.2021 (вх. № 01/310 від 12.05.2021 р.), надійшла скарга від Особа_2, який діє в інтересах Особа_1, щодо неправомірної діяльності адвоката Особа_3.
 2. Листом Голови КДКА м. Києва Особа_4 № 02/267 від 19.05.2021 року скаргу щодо поведінки адвоката Особа_3 було повернуто без розгляду.
 3. 22.06.2021 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, за вхід № 15869, надійшла скарга представника скаржника Особа_1 – Особа_2, на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо нерозгляду його скарги від 15.04.2021 року за № А1 відносно адвоката Особа_3.
 4. 23.06.2021 року, за вих. № 1268, Голова ВКДКА скерував запит до Голови КДКА м. Києва про надання інформації та документів щодо розгляду скаврги адвоката Особа_2, який діє в інтересах Особа_1, відносно адвоката Особа_3.
 5. 13.07.2021 року, за вхід. № 16012, до ВКДКА від КДКА м. Києва надійшли матеріали скарги відносно адвоката Особа_3 (вихід. № 02/377-21 від 12.07.2021).
 6. Листом Голови ВКДКА за вих. № 1456 від 14.07.2021 року члену ВКДКА Особа_5 доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1, в інтересах якого діє адвокат Особа_2.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Скаржник не згоден з Листом Голови КДКА м. Києва № 02/267 від 19.05.2021 року, яким його скаргу щодо поведінки адвоката Особа_3 було повернуто без розгляду.
 2. Скаржник вважає бездіяльність КДКА м. Києва з нерозгляду скарги протиправною, а мотиви повернення – свавільними ітакими, що не грунтуються ані на вимогах закону, ані на загальнолюдських нормах моралі.
 3. Скаржник просить визнати бездіяльність КДКА м. Києва противоправною та зобов’язати її прийняти скаргу до провадження та здійснити перевірку за нею.

Встановлені фактичні обставини

 1. Головою КДКА м. Києва Особа_4 була проаналізована скарга адвоката Особа_2, який діє в інтересах Особа_1, щодо неправомірної діяльності адвоката Особа_3 в контексті вимог ст. 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
 2. Голова КДКА м. Києва Особа_4 встановив, що зміст поданої скарги адвокатом Особа_2, якій діє в інтересах Особа_1, не містить конкретизації дисциплінарного проступку адвоката Особа_3 щодо порушень діючого законодавства, немає ніяких доказів невиконання або неналежного виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвокатом Особа_3.
 3. В листі Голови КДКА м. Києва № 02/267 від 19.05.2021 року, зазначено, що Скаржник не конкретизує правовідносини або інші обставини в яких Особа_1 міг перебувати з адвокатом Особа_3, як з членом ДП КДКА Київської області.
 4. В листі Голови КДКА м. Києва № 02/267 від 19.05.2021 року зазначено, що подана скарга не містить достатніх підстав та відомостей про ознаки дисциплінарного проступку адвоката Особа_3, а тому подана скарга не відповідає вимогам Положення, та не може бути прийнята до розгляду по суті.
 5. В зв’язку з цим, Скаржнику було відмовлено в прийнятті скарги та скарга повернута на його адресу.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Згідно ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст. 9 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із наступними змінами та доповненнями (далі – Положення), право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 2. Статтею 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначені стадії дисциплінарного провадження, а саме: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 3. Відповідно до ч. 1 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати.
 4. Вимоги до заяви (скарги) визначені статтею 14 Положення: 1) Заява (скарга) подається в письмовій формі особисто заявником (скаржником) або його представником. Заява (скарга) може бути надіслана поштою. 2) У заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено: – найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, до якої подається заява (скарга); – ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи – для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти (за наявності); – ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі; – виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку; – вимоги заявника (скаржника). 3) На підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга), заявник (скаржник) надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про їх витребування. 4) До заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга), а також копія платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційне забезпечення її розгляду. 5) Заява (скарга) підписується заявником (скаржником) або його представником, із зазначенням дати її подання. У разі подання заяви (скарги) представником, у ній зазначаються ПІБ представника, його поштова адреса, а також номер засобів зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з заявою (скаргою) подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.
 5. Згідно ст. 15 Положення, заява (скарга), оформлена без дотримання вимог статті 14 цього Положення, повертається заявникові (скаржникові) з відповідним роз’ясненням не пізніше десяти днів від дня її надходження.
 6. Статтею 19 Положення передбачено, що рішення про повернення та залишення без розгляду заяви (скарги) приймає Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, якій/якому адресовано заяву (скаргу), про що повідомляється особа, яка її подала, крім анонімних заяв (скарг).
 7. Відповідно до ст. 21 Положення, заява (скарга), яка відповідає вимогам до заяви (скарги) і може мати наслідком дисциплінарну відповідальність адвоката, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи скарги та матеріли, що надійшли з КДКА регіону, ВКДКА виходить з наступного.
 2. ВКДКА не погоджується з висновками КДКА м. Києва, викладеними в листі Голови КДКА м. Києва Особа_4 про те, що законних підстав для прийняття скарги до розгляду по суті немає.
 3. Дії Голови КДКА м. Києва щодо відмови в прийнятті скарги та повернення матеріалів скарги заявнику Особа_1 є необґрунтованими, виходячи з наступного.
 4. Згідно ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст. 9 Положення, право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 5. Вимоги до скарги встановленні статтею 14 Положення.
 6. Заява (скарга), оформлена без дотримання вимог статті 14 Положення, повертається заявникові (скаржникові) з відповідним роз’ясненням не пізніше десяти днів від дня її надходження.
 7. Відомостей про те, що скарга Особа_2, в інтересах Особа_1, направлена до КДКА м. Києва, оформлена без дотримання вимог ст. 14 Положення, – не встановлено, у звꞌязку із чим Голова КДКА м. Києва не мав законних підстав повертати заяву Скаржнику.
 8. Відповідно ст. 21 Положення, заява (скарга), яка відповідає вимогам до заяви (скарги) і може мати наслідком дисциплінарну відповідальність адвоката, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
 9. Згідно ст. 31 Положення, за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше тридцяти днів з дня отримання матеріалів перевірки більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 10. Дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (стаття 32 Положення).
 11. З наведеного вбачається, що право встановлювати наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку в поведінці адвоката належить дисциплінарній палаті КДКА регіону, а не Голові КДКА регіону.
 12. Тому, вказана Головою КДКА м. Києва підстава про те, що подана скарга не містить достатніх підстав та відомостей про ознаки дисциплінарного проступку в поведінці адвоката Особа_3 і не може бути прийнята до розгляду, – не відповідає вимогам діючого законодавства.
 13. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу представника скаржника Особа_1 – Особа_2, на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо нерозгляду його скарги № А1 від 15.04.2021 року відносно адвоката Особа_3, – задовольнити частково.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська