РІШЕННЯ № VIIІ-002/2018 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 13 березня 2018 року про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ VIIІ-002/2018

16 серпня 2018 року
с. Світязь,
Шацький район

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 13 березня 2018 року про застосування відносно нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 13 березня 2018 року про застосування відносно нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

ОСОБА_ з рішенням дисциплінарної палати КДКА регіону не згоден, вважає його необґрунтованим та прийнятим з порушенням норм чинного законодавства. Вказує, що не вчиняв жодних дій, які порушують Правила адвокатської етики, особисто як адвокат не висловлювався до ОСОБА_ та не допускав по відношенню до останнього ніяких образливих висловів.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкова В.І., перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне. Згідно з даними з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №___ від _____, виданого Харківською обласною КДКА. Адреса робочого місця є наступною: ________________________. Таким чином, скаргу розглянуто належною КДКА, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Терміни оскарження рішення, визначені Законjv України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржником не пропущено.

Встановлено, що до КДКА Харківської області зі скаргою на дії адвоката ОСОБА_ звернувся ОСОБА_, за результатами розгляду якої 13.03.2018 було прийнято оскаржуване рішення.

Адвокат ОСОБА_ надавав правову допомогу третій особі – ОСОБА_ – в адміністративній справі №__________.

Під час перебігу судового засідання 15.06.2017 в приміщенні Харківського окружного адміністративного суду в справі №__________ на стадії судових дебатів адвокат ОСОБА_ використав відносно адвоката ОСОБА_ такі висловлювання: «зганьбив адвокатську спільноту», «ганебно брехав», «брехня відверта»

Ці обставини підтверджуються записом судового засідання від 15.06.2017 (компакт-диск із серійним номером _____, запис з 17:37:31 по 17:40:05), додатково наданим скаржником до матеріалів справи.

Адвокатом ОСОБА_ було надано пояснення, згідно з якими він заперечував проти скарги ОСОБА_.

Проте доводи, що стосуються використання ОСОБА_ нетактовних висловлювань відносно адвоката ОСОБА_, підтверджуються доказами, наявними в матеріалах справи.

Щодо інших доводів викладених ОСОБА_, а саме відносно зловживання ОСОБА_ правом на звернення до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо адвокатів, грубого порушення ним норм процесуального законодавства, та норм ч. 3 ст. 6 Правил адвокатської етики, оскаржуваним рішенням КДКА Харківської області закріплено відсутність доказів, які б підтверджували вищевказані доводи.

Фактично в діях адвоката ОСОБА_ вбачаються порушення ст.ст. 45, 51, 52 Правил адвокатської етики.

За результатом розгляду скарги ОСОБА_, довідки та матеріалів перевірки, дисциплінарна палата КДКА Харківської області дійшла до висновку про наявність дисциплінарного проступку в діях адвоката ОСОБА_ та про необхідність застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

Відповідно до ч. 1 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги.

Відповідно до частини 2 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Як вбачається із положень частин 1 та 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Частиною 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

У відповідності до ч. 3,4 ст. 7 Правил адвокатської етики адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам;

Згідно статті 45 Правил адвокатської етики у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен:бути стриманим і коректним; реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо; бути тактовним при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб.

Відповідно до положень ст. 51 Правил адвокатської етики адвокат не повинен допускати стосовно іншого адвоката: висловлювань, що принижують його честь та гідність, завдають шкоди його діловій репутації, нетактовних та принизливих висловів.

Згідно зі ст. 52 Правил адвокатської етики допустимими формами реагування адвоката на незаконну або неетичну поведінку іншого адвоката, якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інтересам адвоката, його клієнта, адвокатського об’єднання, бюро, органів адвокатського самоврядування або адвокатури як такої, слід вважати звернення (заяви, скарги) до органів адвокатського самоврядування, в тому числі наділених дисциплінарними повноваженнями стосовно адвокатів, а також використання інших форм захисту прав та законних інтересів особи, передбачених законодавством України.

Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження права особи на захист, професійних прав адвокатів, незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.

Проте у даному випадку адвокат ОСОБА_ діяв всупереч Правилам адвокатської етики, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», вживши до іншого адвоката нетактовні вислови, що тягне за собою дисциплінарну відповідальність.

Як вбачається з матеріалів справи від адвоката ОСОБА_ надходило звернення до Ради адвокатів Харківської області із пропозицією укладення мирової угоди з адвокатом ОСОБА_, проте останній відмовився від пропозиції

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 13 березня 2018 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   К.В. Котелевська