Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІIІ-002/2019

01 серпня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу директора Товариства реалізації інженерних задач «Інформація_1» ЛТД (Товариства з обмеженою відповідальністю) Особа_1 на дії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області при поверненні його скарги відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга директора Товариства реалізації інженерних задач «Інформація_1» ЛТД (Товариства з обмеженою відповідальністю) Особа_1 на дії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області при поверненні його скарги відносно Особа_2.

Мотивуючи скаргу до ВКДКА Скаржник зазначає, що 10.04.2019 року Товариство реалізації інженерних задач «Інформація_1» ЛТД (Товариство з обмеженою відповідальністю), звернулось до КДКА Закарпатської області зі скаргою щодо поведінки адвоката Особа_2 (свідоцтво № _____, видане 16.10.2017 Радою адвокатів Закарпатської області), яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності. Скарга стосувалась незаконних дій Особа_2, які полягають у намаганні заволодіти грошовими коштами Товариства реалізації інженерних задач «Інформація_1» ЛТД під виглядом стягнення неіснуючої заборгованості за послуги, які нею насправді не надавались, шляхом надання до суду, для обгрунтування цих завідомо безпідставних вимог, підроблених документів – актів виконання робіт за договором про надання юридичних послуг від 30.12.2013 року, укладеного між нею як фізичною особою-підприємцем і Товаристом.

Такі дії, на переконання Скаржника, не відповідають критеріям чесності й порядності, що висуваються до поведінки кожного представника адвокатської професії, зокрема і Особа_2, суперечать обов’язку адвоката стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві, свідчать про порушення нею вимог ч. 1 ст. 12 Правил адвокатської етики, затверджених звітно-виборним З’їздом адвокатів України 09.06.2017 року, а отже, містять ознаки такого дисциплінарного проступку, як порушення правил адвокатської етики (п .3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), в силу чого є підставою для притягнення адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності.

07.05.2019 року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області матеріали скарги Товариства стосовно адвоката Особа_2 повернула без розгляду (лист вих. № _____ від 07.05.2019), мотивовуючи тим, що Особа_2, уклавши договір про надання юридичних послуг від 30.12.2013 року, вступила з Товариством у договірні правовідносини не як адвокат, а як фізична особа-підприємець, натомість КДКА здійснюють дисциплінарне провадження відносно адвокатів за дії, вчинені ними при здійсненні саме адвокатської діяльності.

Скаржник з таким рішенням не погоджується, вважає, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області скаргу Товариства реалізації інженерних задач «Інформація_1» ЛТД повернула без розгляду безпідставно та неправомірно, всупереч змісту ч. 1 ст. 34, п. 3 ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ч. 1 ст. 12 Правил адвокатської етики.

При цьому Скаржник зазначає, що та обставина, що безпосередньо під час укладання договору про надання юридичних послуг, на який Особа_2 посилається як на підставу своїх протиправних вимог до Товариства реалізації інженерних задач «Інформація_1» ЛТД, вона діяла не як адвокат, а як фізична особа-підприємець, не звільняє її від обов’язку дотримуватись вимог чесності й порядності як складових більш широкого принципу поваги до адвокатської професії у своїх подальших діях, зокрема і під час судового розгляду справи, що витікає з вказаного договору.

Скаржник просить скаргу щодо поведінки адвоката Особа_2 направлену Товариством реалізації інженерних задач «Інформація_1» ЛТД (Товариством з обмеженою відповідальністю), повернуту без розгляду кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Закарпатської області, направити до вказаної комісії та зобов’язати останню розглянути дану скаргу по суті.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., дослідивши доводи Скаржника, документи, додані до скарги на 135 аркушах, перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Закарпатської області, встановила наступне.

Товариство реалізації інженерних задач «Інформація_1» ЛТД (Товариство з обмеженою відповідальністю) звернулось до КДКА Закарпатської області зі скаргою щодо поведінки адвоката Особа_2, з якій зазначено про незаконні дії адвоката Особа_2, які, на переконання товариства, містять ознаки дисциплінарного проступку, з проханням розглянути скаргу та за результатами її розгляду притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (порушення ч. 1 ст. 12 Правил адвокатської етики), застосувавши до неї одне з дисциплінарних стягнень, визначених ч.1 ст. 35 названого Закону.

До скарги додані додатки: копія даної скарги на 5 акушах, копії документів, що приєднуються до скарги у 2-х екз. на 61 арк. кожен (адресату та для вручення адвокату, дії якого оскаржуються), копія платіжної квитанції про оплату за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарги. На скарзі мається резолюція від 02.05.2019 року, з якої вбачається, що голові дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області Особа_3 доручається прийняти рішення.

07.05.2019 року скарга з доданими матеріалами, всього на 137 аркушах, без розгляду, повернута Товариству реалізації інженерних задач «Інформація_1» ЛТД, що підтверджується листом КДКА Закарпатської області за вих.№_____ від 07.05.2019 р.

Повернення скарги без розгляду мотивовано тим, що з доданих Товариством до скарги копій Договору про надання юридичних послуг та всіх актів виконаних робіт за цим Договором вбачається, що всі ці документи підписані Особа_2 не як адвокатом, а як фізичною особою-підприємцем. Крім того, згідно з доданими до скарги копією позовної заяви Особа_2 про стягнення з Товариства заборгованості за договором про надання юридичних послуг від 30.12.2013 р. та копією рішення Господарського суду Чернігівської області від 19.04.2018 р. у справі № _______, ухваленого за результатом розгляду такої позовної заяви, Особа_2 зверталась до суду як фізична особа-підприємець, а не як адвокат. З цього слідує, що Особа_2 укладавши договір про надання юридичних послуг від 30.12.2013 р., вступала з Товариством у договірні правлвідносини не як адвокат, а як фізична особа-підприємець, а звернувшись до суду з вимогою про стягнення заборгованості за цим Договором, діяла також не як адвокат, а як фізична особа-підприємець. Зі змісту Розділу VІ Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» випливає, що кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури здійснюють дисциплінарне провадження відносно адвокатів за дії, вчинені ними при здійсненні саме адвокатської діяльності. З огляду на це у КДКА Закарпатської області відсутні правові підстави для розгляду в порядку дисциплінарного провадження скарги Товариства на дії Особа_2, які вчинені як фізичною особою-підприємцем.

За правилами статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки. Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв`язку із здійсненням ним адвокатської діяльності. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження складається з таких стадій:

  • проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката;
  • порушення дисциплінарної справи;
  • розгляд дисциплінарної справи;
  • прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Згідно ч. 1 ст. 38 зазначеного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з деня її надходження передається до дисциплінарної палати.

Зазначені вище норми Закону конкретизовані у Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, що затверджене рішенням Ради адвокатів України №120 від 30.08.2014 року, із змінами та доповненнями (далі – Положення).

Відповідно до ст. 2 Положення, дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку.

Відповідно до ст. 3 Положення, адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності лише в порядку дисциплінарного провадження, з підстав вчинення ним дисциплінарного проступку, види якого передбачені статтею 34 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Вимоги до заяви (скарги) встановлені у ст. 14 Положення.

В свою чергу, за правилами ст. 15 Положення, заява (скарга), оформлена без дотримання вимог пункту 14 цього Положення, повертається заявникові (скаржникові) з відповідним розꞌясненням не пізніше десяти днів від дня її надходження.

Відповідно до ст. 21 Положення, заява (скарга), яка відповідає вимогам до заяви (скарги) і може мати наслідком дисциплінарну відповідальність адвоката, реєструється КДКА та не пізніше 3-х днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Здійснивши перевірку скарги, доданих до неї матеріалів, дослідивши матеріали, що надійшли з КДКА Закарпатської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вбачає порушення при поверненні скарги Товариства реалізації інженерних задач «Інформація_1» ЛТД (Товариства з обмеженою відповідальністю) відносно адвоката Особа_2.

Повернення 07.05.2019 року КДКА Закарпатської області скарги без розгляду після того, як 02.05.2019 року вона вже була передана дисциплінарній палаті для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, а також без зазначення відповідної правової підстави, не відповідає нормам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, що затверджене рішенням Ради адвокатів України №120. Зазначені мотиви повернення скарги без розгляду не передбачені ані вказаним Положенням, ані Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

З інформації, отриманої від КДКА Закарпатської області на запит ВКДКА, повертаючи скаргу без розгляду, КДКА Закарпатської області, керувалось підпунктами 2 та 3 п. 14, пунктами 15, 20 Положення, про що не зазначено у супровідному листі про повернення скарги.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу директора Товариства реалізації інженерних задач «Інформація_1» ЛТД (Товариства з обмеженою відповідальністю) Особа_1 на дії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області при поверненні його скарги відносно адвоката Особа_2, – задовольнити.
  2. Зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Закарпатської області розглянути скаргу директора Товариства реалізації інженерних задач «Інформація_1» ЛТД (Товариства з обмеженою відповідальністю) Особа_1 відносно адвоката Особа_2.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            К.В. Котелевська