Рішення № VIII-002/2020 за скаргою адвоката на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 04.12.2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю та на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 11.12.2019 року про припинення права адвоката на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VIІІ-002/2020

28 серпня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 04.12.2019 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю та на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 11.12.2019 року про припинення права адвоката Особа_1 на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 12.07.2019 року на адресу КДКА Одеської області надійшла скарга Особа_2 відносно адвоката Особа_1 (т.1 а.с.2-10).
 2. 04 грудня 2019 року за результатами розгляду скарги Особа_2 відносно поведінки адвоката Особа_1 дисциплінарною палатою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області було прийняте рішення про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності за одноразове грубе порушення абзацу 3 Преамбули, ст. ч. 2 ст. 12-1, ст. 25, ч. 1 ст. 49, ч.1 ст. 51, ч. 4 ст. 65 Правил адвокатської етики, застосовано до адвоката Особа_1 а я а дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України (т.2, а.с.16-27).
 3. 11 грудня 2019 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури Одеської області прийняла рішення про припинення права адвоката Особа_1 на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1.
 4. Не погоджуючись з рішенням дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 04.12.2019 року, 24.12.2019 року Особа_1 направив на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скаргу на таке рішення.
 5. Листом Голови ВКДКА від 08.01.2020 року за вих. № 2147 скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 04 грудня 2019 року була повернута Скаржнику у зв’язку з невідповідністю приписам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120 (з наступними змінами і доповненнями).
 6. 29.01.2020 року за вх. № 13114 до ВКДКА надійшла скарга Особа_1 від 27.01.2020 року на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 04 грудня 2019 року та на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 11.12.2019 року, з заявою на поновлення строків на оскарження зазначених рішень.
 7. Листом Голови ВКДКА від 03.02.2020 року за вих. № 2301 Особа_1 повідомлено, що за розгляд скарги на рішення КДКА Одеської області від 11.12.2019 року оплата не здійснювалася та повідомлено про необхідність виконання п. 36.6. ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
 8. 20.02.2020 року за вх. № 13296 до ВКДКА надійшла заява Особа_1 на поновлення строків на оскарження рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 04 грудня 2019 року та рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 11.12.2019 року, та про усунення недоліків за листом ВКДКА від 03.02.2020.
 9. 11.03.2013 року за вх. № 13394 на адресу ВКДКА надійшли матеріали дисциплінарного провадження відносно Особа_1 в двох томах.
 10. Листом від 12.03.2020 року за вих. № 2498 Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.
 11. Розглянувши доводи Скаржника, ВКДКА вирішила поновити Скаржнику строк на оскарження рішення ДП КДКА Одеської області від 04.12.2019 року, рішення КДКА Одеської області від 11.12.2019 року, та розглянути скаргу по суті.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. З рішенням дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 04.12.2019 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, Скаржник не згодний, вважає його незаконним та необгрунтованим, прийнятим з порушенням приписів Регламенту КДКА регіону, Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, з порушенням Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Інструкції з діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування, зміст якого не відповідає фактично прийнятим рішенням та проведеному засіданню за протоколами.
 2. З рішенням КДКА Одеської області від 11.12.2019 року про припинення права на зайняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва адвоката Особа_1 про право на зайняття адвокатською діяльністю №Інформація_1 Скаржник не погоджується та вважає його протиправним, незаконним, таким, яке прийнято без належних обґрунтувань, з порушеним порядком його прийняття, поза строками розгляду дисциплінарної справи, без конкретної деталізації проступку та з абстрактними посиланнями на негативні наслідки у вигляді підриву авторитету адвокатури, тобто є невмотивованим та прийнятим без правомочності засідання комісії.
 3. В обґрунтування своїх вимог Скаржник зазначив про порушення порядку перевірки при проведенні перевірки за скаргою, та порядку розгляду дисциплінарної справи, стадій дисциплінарного провадження.
 4. Скаржник акцентує увагу, що скарга була подана суддею Одеського окружного адміністративного суду на дії адвоката, які вчинялись в межах судового засідання та приміщень суду в робочий час, отже, підстав для прийняття скарги судді у такому вигляді, при ігноруванні приписів ст. 294 КАС України щодо винесення окремої ухвали або постанови та затвердженого порядку за приписами Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, Регламенту КДКА регіону, не було, тому скарга підлягала поверненню з підстав невідповідності ст. 10, 15, 16 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката та приписів ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 5. Скаржником зазначено, що скарга подана Особа_2 як громадянином України, яка не стосується правосуддя (за текстом скарги), з підтвердженням фактів, викладених в скарзі, внутрішніми службовими документами Одеського окружного адміністративного суду (пояснення, повідомлення співробітників суду), які не зареєстровані в АСДС, а так само відеофіксацією з камер приміщення суду є недопустимим та неналежним підтвердженням порушення Правил адвокатської етики з боку адвоката з огляду на положення та приписи наказу Державної судової адміністрації України № 174 від 17.12.13 р. «Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України», а суто розділів 4, 5 «Оформлення документів. Підготовка ініціативних та розпорядчих документів».
 6. Вважає, що незаперечним є факт отримання додатків до скарги неналежним способом та не у встановленому порядку, бо пояснення, як службовий документ, викладається у формі доповідної записки, всі вихідні документи реєструються та оформлюються на бланку, копії набувають юридичної сили при наявності всіх реквізитів.
 7. Скаржником зазначено, що членом палати, який проводив перевірку, вчинювались протиправні дії по збиранню доказів під час проведення перевірки, зокрема, запити не мають всіх реквізитів, з використанням не затверджених бланків, також зазначено, що палата під час розгляду справи у протиправний спосіб не допустила журналістів для проведення зйомки засідання.
 8. Скаржник стверджує, що рішення про продовження перевірки ініційовано адвокатом Особа_4, який проводив перевірку, без достатніх правових підстав.
 9. Скаржник зазначає, що протокольне рішення про продовження перевірки не містить посилань на конкретну дату або подію до якої продовжується перевірка, а так само не містить взагалі належного рішення, бо продовжити можливо строки, а не перевірку за скаргою Особа_2 на дії адвоката Особа_1.
 10. Скаржник стверджує, стадія дисциплінарного провадження за ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, була проведена з порушеннями в частині перевищення строків перевірки за п. 30 Положення, з прийняттям незрозумілого рішення про продовження перевірки, з використанням незатверджених бланків, наслідком якої стала довідка за наслідками перевірки, реєстраційних даних, складена на незатвердженому бланку, без використання печатки та без відповідної реєстрації в журналі вхідної кореспонденції, тому не може бути правомірною підставою для прийняття рішень дисциплінарною палатою КДКА Одеської області, бо довідка з матеріалами не передавалась для прийняття рішень до дисциплінарної палати та не проходила реєстрації.
 11. Скаржник стверджує, що оскаржуване рішення КДКА Одеської області прийняте нелегітимним складом, зазначаючи, що це рішення приймалось складом дисциплінарної палати за участі голови КДКА Одеської області про припинення права на адвокатську діяльність з анулюванням свідоцтва про право на адвокатську діяльність.
 12. Скаржником стверджується, що рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю приймаються абсолютною більшістю від загальної кількості дисциплінарної палати КДКА Одеської області, тобто двома третинами, отже чотирнадцять членів палат мали право проголосувати та приймати рішення в порядку ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність.
 13. Скаржник зазначає, що в його випадку за протоколом голосувало вісім членів, з яких тільки сім це члени дисциплінарної палати, які також не мають правомочності на позбавлення права на адвокатську діяльність, бо дві третини від загальної кількості членів дисциплінарної палати становить вісім членів.
 14. На думку Скаржника, за Регламентом, який частково суперечить Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», також не було правомочності засідання КДКА Одеської області складом дисциплінарної палати від 11 грудня 2019 року, бо голосувало сім членів дисциплінарної палати.
 15. Скаржником також зазначено, що дисциплінарна палати КДКА Одеської області не набула повноважень на прийняття рішень за цільовим законом, а отже, прийняті рішення є протиправними з огляду на невиконання умов реорганізації шляхом перетворення та відповідної державної реєстрації цих змін, бо юридична особа «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Одеської області», утворена усупереч положенням абзацу 2 частини 7 розділу 10 (Перехідні положення) Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не набула статусу юридичної особи та повноважень, делегованих державою за частиною 1 статті 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», отже, не уповноважена вирішувати будь-які питання в межах дисциплінарних проваджень.
 16. На думку Скаржника, код економічної діяльності КДКА Одеської області, зазначений в ЄДРПОУ, а саме КВЕД 84.11 (Державне управління загального характеру), підлягав заміні і не дозволяє приймати рішення у дисциплінарних справах.
 17. Письмових заперечень на скаргу від первісного скаржника – Особа_2, на адресу ВКДКА не надходило.

Встановлені фактичні обставини

 1. Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Особа_1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1 (а.с.21).
 2. Особа_1 здійснює адвокатську діяльність за адресою: Адреса_1 (а.с.21).
 3. Розгляд скарги стосовно адвоката Особа_1 проведено належною КДКА регіону, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. 12.07.2019 року на адресу КДКА Одеської області надійшла скарга Особа_2 відносно поведінки адвоката Особа_1 (т.1. а.с.3-10, додатки т.1 а.с.11-29).
 5. В скарзі до КДКА регіону скаржниця зазначила, що працює суддею Одеського окружного адміністративного суду, проте її скарга не стосується здійснення правосуддя. Хоч і безпосередньо має вплив на нього, подається як фізичною особою.
 6. Первісним скаржником зазначено, що в провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа № Інформація_2 за позовом Особа_14 до неї про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та встановлення графіку зустрічей, та за зустрічним позовом про зміну порядку спілкування батька з дитиною. Інтереси її колишнього чоловіка в зазначеній справі представляє адвокат Особа_1.
 7. Особа_2 в первісній скарзі зазначено, що адвокат неодноразово грубо порушував Правила адвокатської етики, виконуючи доручення свого клієнта у поза процесуальний спосіб, обговорюючи інформацію, отриману під час здійснення адвокатської діяльності з третіми особами.
 8. Особа_2 зазначила, що 21.06.2019 року Особа_1 відвідав Одеський окружний адміністративний суд, де розповів помічнику голови суду Особа_5 про наявність конфлікту з приводу спілкування з дитиною.
 9. Під час розмови Особа_1 з Особа_5 вказав мету зустрічі з головою суду – з метою вплинути на Особа_2 з питань дозволу на спілкування з дитиною, висловлював погрози на адресу Особа_6, що будуть звернення на Особа_2 зі скаргами, компрометування Особа_2 перед кваліфікаційним оцінюванням, якщо не надасть дозволу на спілкування з дитиною.
 10. Скаржницею зазначено, що 02 липня 2019 року Особа_1 з’явився до суду з невідомою особою, яка здійснювала відеозйомку, під час розгляду справи № Інформація_3. Створював перешкоди у здійсненні правосуддя, зриваючи проведення судового засідання, намагався вручити їй під підпис якій документи.
 11. Скаржниця вказала, що Особа_1 перешкоджав їй повернутись до свого кабінету, відмовлявся покинути службове приміщення, виконувати розпорядження судового розпорядника і вона була вимушена викликати поліцію.
 12. Особа_2, як суддя перебувала на робочому місці, була вдягнута у мантію, тобто було зрозуміло, що вона в той час здійснювала правосуддя. Адвокат Особа_1 безпосередньо звернувся до судді Особа_2 та намагався вручити їй якісь документи, не пов’язані з розглядом адміністративної справи, яка на той момент мала слухатись в судовому засіданні.
 13. Адвокат не давав можливості судді Особа_2 покинути зал судових засідань та наполягав на розмові з ним та отриманні нею документів. У присутності сторонніх відвідувачів суду вигукував: «Чому Ви відмовляєтесь отримати документи?».
 14. Коли суддя та судовий розпорядник Особа_7 піднімались на службовий поверх суду до особистого кабінету судді, адвокат Особа_1 почав відштовхувати судового розпорядника та не давав можливості судді відкрити двері, заблокувавши вхід своїм тілом.
 15. До скарги Особа_6 додано письмові пояснення судового розпорядника, секретаря судового засідання, диск з камери відео спостереження суду.
 16. Скаржниця вказала, що 05 липня 2020 року Особа_1 знову прибув до приміщення суду, з метою психологічного тиску на неї, що підтверджується відеозаписом. Розголошував її персональні дані.
 17. Скаржницею зазначено, що 10.07.2019 року Особа_1 разом з Особа_8 та Особа_9 знову увірвались до приміщення суду з відеокамерами. В образливій формі, принижуючи її, розмовляв в представниками поліції, особи, які його супроводжували, відмовились надати суду документи. Особа_1 перешкоджав Особа_2 увійти до кабінету, перегороджував шлях, з неповагою і блюзнірством звертався до суду поліцейських тощо.
 18. Скаржниця стверджує, що адвокат розміщував в мережі інтернет інформацію щодо неї, її позиції з приводу спілкування колишнього чоловіка з дитиною.
 19. В скарзі до КДКА регіону скаржниця просила позбавити адвоката Особа_1 права на заняття адвокатською діяльністю, з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 20. На виконання вимог ч. 1 ст. 38 Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30 серпня 2014 року (з наступними змінами і доповненнями), КДКА регіону зазначена скарга була зареєстрована і прийнята до розгляду.
 21. 12 липня 2019 року Голова дисциплінарної палати доручила провести перевірку відомостей, викладених у скарзі, члену палати адвокату Особа_3. (т.1. а.с.20).
 22. Відповідно до приписів ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за дорученням Голови дисциплінарної палати КДКА Одеської області, членом палати Особа_4 було проведено перевірку, під час якої у тому числі було відібрано пояснення у адвоката (т.1 а.с. 25-30, додатки – т.1, а.с.31-56).
 23. Під час проведення перевірки адвокатом Особа_4 було направлено запити, отримано пояснення секретаря судового засідання Одеського окружного адміністративного суду Особа_10 (т.1 а.с. 81-82) помічника судді Особа_2 Особа_11 (т.1 а.с.83-84), судового розпорядника Особа_7 (т.1 а.с. 85-86), помічника голови Одеського окружного адміністративного суду Особа_12 (т.1 а.с.96), Особа_9 (т.1 а.с. 98-100), Особа_8 (т.1 а.с.101-103), пояснення та інформацію від інших осіб, додаткові пояснення від адвоката Особа_1 тощо.
 24. 27 серпня 2019 року дисциплінарною палатою КДКА Одеської області було прийняте протокольне рішення про продовження перевірки за скаргою Особа_2.
 25. За наслідками проведеної перевірки членом палати адвокатом Особа_4 було складено довідку від 16.09.2019 року (т.1 а.с.199-130), відповідно до висновків якої, в діях адвоката Особа_1 а вбачаються ознаки дисциплінарного проступку.
 26. 17 вересня 2019 року, відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону Україні «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарною палатою КДКА Одеської області було прийняте рішення за результатами розгляду у відкритому судовому засіданні скарги, довідки, інших матеріалів та документів, отриманих під час здійснення перевірки, відповідно до якого було порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_1.
 27. Рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 17.09.2019 року не оскаржувалось, заперечення проти нього Особа_1 було включено до скарги на рішення за результатами розгляду справи.
 28. Згідно з матеріалами дисциплінарної справи, дисциплінарною палатою КДКА Одеської області була проведена повна та всебічна перевірка відомостей, в яких містилась інформація про дисциплінарний проступок адвоката, також здійснювалася перевірка відомостей, наданих адвокатом на спростування доводів скарги, зокрема, направлялись запити, опутувались вказані ним особи тощо.
 29. Рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката останньому було направлено супровідним листом від 19.09.2019 року (т.1 а.с.141).
 30. 15.10.20129 року на засіданні палати було прийняте рішення про розгляд справи в закритому засіданні (т.1 а.с.154).
 31. 04 грудня 2019 року на засіданні дисциплінарної палати КДКА Одеської області було прийняте рішення про притягнення Особа_1 до дисциплінарної відповідальності. Застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю Особа_1 з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України (т.2 а.с.16-27).
 32. Рішення дисциплінарної палати від 04.12.2019 року було направлене Особа_1 у 06.12.2019 року.
 33. Рішенням КДКА Одеської області від 11.12.2019 року було припинено право адвоката Особа_1 на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (т.2 а.с.37-39).

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Згідно рішення від 04.12.2019 року дисциплінарною палатою КДКА Одеської області, встановлено порушення адвокатом Особа_1 одноразове грубе порушення абзацу 3 Преамбули, ч. 2 ст. 12-1, ст. 25, ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 51, ч. 4 ст. 65 Правил адвокатської етики.
 2. Дисциплінарна палата встановила, що 02 липня 2019 року адвокат Особа_1 допустив порушення низки статей Правил адвокатської етики, а саме: статті 51 Правил адвокатської етики, оскільки проводив спілкування з клієнтом іншого адвоката без згоди останнього з приводу доручення, яке ним виконується, не звертаючи увагу на те, що Особа_2 прямо зазначила про необхідність спілкування з її адвокатом. З наданої відповіді адвоката Особа_13, який здійснює представництво інтересів Особа_2 в Приморському районному суді міста Одеси вбачається, що він познайомився з адвокатом Особа_1 перед судовим засіданням 17 липня 2019 року, тобто вже після подій 02 липня 2019 року. Адвокат Особа_1 не звертався до нього як до адвоката Особа_14 з проханням передати документи або кореспонденції Особа_2; статті 49 Правил адвокатської етики, оскільки поведінка адвоката у відносинах з особами, з якими адвокат взаємодіяв, не була стриманою, доречною та коректною, а висловлювання на адресу судового розпорядника Особа_7 були грубими та нетактовними; статті 12-1 та ст. 65 Правил адвокатської етики, оскільки адвокат неправдиво надав дисциплінарній палаті посилання на можливе негативне ставлення до нього судді Особа_2; статті 25 Правил адвокатської етики, оскільки адвокат Особа_1 вдавався до психологічного тиску на Особа_2 – протилежну сторону по цивільній справі, з метою вручити їй документи та провести спілкування з ним з особистого питання.
 3. Дисциплінарна палата прийняла до уваги, що 02 липня 2019 року Особа_2 знаходилась на робочому місці (в залі судових засідань) в приміщенні Одеського окружного адміністративного суду, здійснювала в той день правосуддя, була одягнута в мантію судді, а отже адвокат Особа_1 проявив неповагу до неї не тільки як до іншої сторони по цивільній справі, а і до статусу судді взагалі, оскільки поведінка адвоката Особа_1 а в приміщенні Одеського окружного адміністративного суду не відповідала загальним етичним стандартам поведінки адвоката у суді.
 4. Дисциплінарна палата прийшла до висновку, що посилання на те, що Особа_1 з’явився до судді Особа_2 як кур’єр, а не як адвокат, нею не приймається, оскільки згідно Договору №010/2019 про надання правової допомоги від 24 червня 2019 року, станом на 02 липня 2019 року адвокат Особа_1 вже надавав правову допомогу Особа_14 в межах цивільної справи № Інформація_2, що розглядалась в Приморському районному суді міста Одеси за позовами Особа_2 та Особа_14 .
 5. Дисциплінарною палатою встановлено, що 10 липня 2019 року адвокат Особа_1 разом з Особа_8 та Особа_9 знову з’явились у зал судових засідань №11 Одеського окружного адміністративного суду, де поводили себе зухвало та обурливо. У залі судових засідань на той момент перебували працівники поліції, а також секретар судового засідання, помічник судді, яка з моменту появи адвоката Особа_1 почала здійснювати відеозапис подій.
 6. Дисциплінарною палатою було переглянуто відеозапис подій 10 липня 2019 року та встановлено, що адвокат Особа_1 знову намагався спілкуватись з суддею Особа_2, незважаючи на її незгоду, з приводу особистої справи відносно дитини та намагався вручити якісь документи, а також перегородив вихід із зали засідань, не надаючи можливість судді вийти із зали судових засідань, чим позбавив її можливості вільно пересуватись. Суддя була вимушена звертатись до працівників поліції з проханням допомогти їй піднятись до свого особистого кабінету, розташованого на службовому поверсі суду. При цьому адвокат Особа_1, Особа_8 та Особа_9 продовжували переслідувати Особа_2. Це бачили сторонні особи, відвідувачі, які були в приміщенні суду.
 7. Дисциплінарна палата зазначила, що 10.07.2019 року піднявшись до дверей на службовий поверх суддів, адвокат Особа_1 разом із іншими особами заблокували доступ судді до службового поверху. При цьому адвокат Особа_1 зазначав: «Особа_1, когда я смогу к Вам попасть?» та «Особа_2! Это будет происходить постоянно!».
 8. Дисциплінарна палата прийшла до висновку, що 10.07.2019 року адвокат Особа_1 знову допустив порушення Правил адвокатської етики, а саме: статті 51 Правил адвокатської етики, оскільки проводив спілкування з клієнтом іншого адвоката без згоди останнього з приводу доручення, яке ним виконується; статті 49 Правил адвокатської етики, оскільки поведінка адвоката у відносинах з іншими особами не була стриманою та коректною, не відповідала стандарту поведінки адвоката, як відносно Особа_2, так і відносно працівників суду та працівників поліції; статті 25 Правил адвокатської етики, оскільки адвокат Особа_1 знову вдавався до психологічного тиску на Особа_2 – протилежну сторону по цивільній справі, з метою вручити їй документи та провести спілкування з ним з особистого питання незважаючи на її заперечення в цій частині.
 9. Дисциплінарна палата КДКА Одеської області, переглянувши відео подій 02 та 10 липня 2019 року прийшла до висновку, що адвокат Особа_1 допустив грубе порушення Правил адвокатської етики (статей 25, 49, 51), при цьому вчинив дисциплінарний проступок в присутності сторонніх осіб (працівників суду, відвідувачів), відносно особи, що має статус судді, на робочому місці судді, неодноразово, з застосуванням психологічного тиску на сторону по справі.
 10. Дисциплінарною палатою встановлено вину Особа_1 у вчиненні дисциплінарного проступку та наявність причинного зв’язку між порушенням Правил адвокатської етики та негативними наслідками, що настали внаслідок такого порушення.
 11. Дисциплінарна палата прийшла до висновку, що посилання Особа_1 на можливе негативне ставлення судді Особа_2 до адвоката через нібито його участь як учасника процесу по справі Інформація_4 (яка розглядалася Одеським окружним адміністративним судом під головуванням судді Особа_2) спростовується відповіддю на запит в.о. Голови Одеського окружного адміністративного суду Особа_15 (т.1 а.с. 61) та фотокопіями матеріалів справи Інформація_4 (т.1 а.с. 63- 80).
 12. Відповідно до висновків дисциплінарної палати, твердження адвоката Особа_1, що він був представником Особа_8 в адміністративному процесі за позовом останнього до Виконавчого комітету Одеської міської ради (а.с. 26) і тому суддя Особа_2 нібито негативно відноситься до нього, дисциплінарна палата не прийняла, оскільки адвокат Особа_1 на підставі Договорів №001/2016, 004/2018, 002/2019, 004/2019 (а.с. 159-167) надавав правничу допомогу Особа_8. Однак, на момент розгляду тієї адміністративної справи (Інформація_4 ) саме суддею Особа_2 адвокатом не вчинялось жодних процесуальних дій. Це підтверджується відсутністю ордеру адвоката Особа_1 на тій стадії адміністративного процесу, усними поясненнями на засіданні дисциплінарної палати Особа_2 (а.с. 150), протоколом підготовчого судового засідання від 02.07.2019 р. під головуванням іншого судді (а.с. 171).
 13. Дисциплінарна палата прийшла до висновку, що обставини, викладені у скарзі Особа_2 щодо неналежної поведінки адвоката, знайшли своє підтвердження під час розгляду дисциплінарної справи.
 14. Дії адвоката дисциплінарна палата кваліфікує як грубе одноразове порушення Правил адвокатської етики.
 15. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення до адвоката Особа_1 дисциплінарна палата врахувала всі обставини вчинення ним проступків, їх вчинення в судовій установі, де працює скаржниця, яка має спеціальний статус судді і на момент вчинення адвокатом правопорушень наділена повноваженнями щодо здійснення правосуддя, вчинення проступку на очах у відвідувачів та сторонніх осіб, негативні наслідки для авторитету адвокатури, а також той факт, що під час розгляду дисциплінарної справи адвокат ніяк не реагував на протиправну поведінку третіх осіб, які прибули на його підтримку та проявляли незаконні дії, неналежну поведінку осіб, яких адвокат Особа_1 вказав як свідків, а саме Особа_8 та Особа_9 (проведення відеозйомки на закритому засіданні дисциплінарної палати, викрики, створення перешкод у роботі дисциплінарної палати та інше), особу адвоката та інші обставини.

Нормативно правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання адвокатом Правил адвокатської етики як один з основних обов’язків адвоката (п. 1 ч. 1 ст. 21).
 2. В абзаці 3 Преамбули Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним зꞌїздом адвокатів України від 09.06.2017 року, зі змінами від 15.02.2019 року, надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, комплексний характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність зОсоба_2сування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.
 3. Відповідно до ст. 12-1 Правил адвокатської етики, адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки. Адвокату заборонено робити завідомо неправдиві заяви стосовно суті доручення, фактичних обставин, що мають до нього відношення, їх правової оцінки, прав і обов’язків адвоката, клієнта, а також обсягу своїх повноважень щодо представництва інтересів клієнта.
 4. Згідно ст. 25 Правил адвокатської етики, адвокату категорично забороняється використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, зокрема, спонукати свідків до надання завідомо неправдивих показань, вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу, тощо), використовувати свої особисті зв’язки (чи в окремих випадках особливий статус) для впливу прямо або опосередковано на суд або інший орган, перед яким він здійснює представництво, або захист інтересів клієнтів, використовувати інформацію, отриману від колишнього клієнта, конфіденційність якої охороняється законом, використовувати інші засоби, що суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 5. Статтею 49 Правил адвокатської етики визначено, що у відносинах з будь-якими особами, з якими адвокат взаємодіє в процесі виконання доручення клієнта, адвокат має дотримуватись вимог Правил у частині, застосовній до цих відносин.
 6. Згідно ст. 51 Правил адвокатської етики , адвокат не повинен допускати стосовно іншого адвоката спілкування з клієнтом іншого адвоката без згоди останнього з приводу доручення, яке їм виконується.
 7. Відповідно до абз. 4 ст. 65 Правил адвокатської етики, у межах дотримання принципу чесності і добропорядної репутації адвокат має надавати достовірну інформацію до Єдиного реєстру адвокатів України, органам адвокатського самоврядування, членам органів адвокатського самоврядування під час здійснення ними повноважень.
 8. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 9. Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, яким відповідно до ч. 2 ст. 34 є порушення правил адвокатської етики.
 10. Частиною 1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.
 11. Згідно ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 12. Статтею 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 13. Згідно ч. 3 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат.
 14. Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у передбачених цим Законом випадках повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури здійснює її кваліфікаційна або дисциплінарна палата.
 15. Згідно ч. 10 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.
 16. Пунктом 1.2. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури регіону визначено, що повноваження, порядок формування та діяльність КДКА визначаються Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», рішеннями з’їзду адвокатів України, Статутом Національної асоціації адвокатів України (надалі – «НААУ»), актами Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України цим Положенням та Регламентом КДКА, який затверджується Радою адвокатів України та іншими актами НААУ.
 17. Відповідно до пункту 8.12. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 268, із змінами та доповненнями, у випадку, якщо рішення кваліфікаційної та дисциплінарної палати прийняті у відповідності до абзацу другого частини п’ятої статті 50 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» вони є рішеннями кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури як документи окремо визначеної форми, які видаються від імені КДКА. У такому рішенні, зокрема, має зазначатися, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури регіону у складі членів певної палати розглянула питання і прийняла відповідне рішення, яке підписується Головою КДКА, головою та секретарем палати.
 18. Згідно ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної палати приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке приймається двома третинами голосів від її загального складу.
 19. Згідно ст. 49 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, із змінами, за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про: 1) притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення; 2) закриття дисциплінарної справи. Рішення про закриття дисциплінарної справи приймається у разі: а) відсутності в діях адвоката дисциплінарного проступку; б) закінчення строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, у разі встановлення дисциплінарного проступку у діях адвоката. в) відкликання заяви (скарги) заявником (скаржником).
 20. Абзацом 2 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводив перевірку відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, не бере участь у голосуванні.
 21. Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.
 22. Згідно п. 3 ч. 2 ст. 31 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі, зокрема, систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.
 23. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 32 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі, зокрема, систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.
 24. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у разі накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Дослідивши матеріали дисциплінарної справи, доводи скарги, ВКДКА погоджується з висновками дисциплінарної палати КДКА Одеської області, викладеними у рішенні від 04.12.2019 року, що адвокат Особа_1 вчинив дисциплінарний проступок – грубе одноразове порушення правил адвокатської етики, що мало місце 02 липня, 10 липня 2019 року.
 2. Доводи скарги та надані Скаржником до ВКДКА документи не спростовують висновків дисциплінарної палати КДКА Одеської області про вчинення Особа_1 дисциплінарного проступку.
 3. Разом з цим, як в мотивувальній, так і в резолютивній частині рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 04.12.2019 року заначено про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за одноразове грубе порушення правил адвокатської етики, що визначено як підставу для позбавлення адвоката права на заняття адвокатською діяльністю.
 4. Таким чином, рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 04.12.2019 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю прийнято з порушенням п. 4 ч. 2 ст. 32 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки Закон такої підстави для позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, як визначено в рішенні, не передбачає.
 5. В свою чергу, порушення у вигляді одноразового грубого порушення правил адвокатської етики згідно із п. 3 ч. 2 ст. 31 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є підставою для накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.
 6. Разом з тим, ВКДКА звертає увагу на ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», згідно якої адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 7. Таким чином, оскільки з дня вчинення дисциплінарного проступку адвокатом Особа_1 минув рік, ВКДКА зобовꞌязана застосувати ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст. 49 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
 8. ВКДКА також звертає увагу, що рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 04.12.2019 року підписано Головою дисциплінарної палати, секретарем дисциплінарної палати та 8 членами дисциплінарної палати, в тому числі членом палати Особа_4, який проводив перевірку відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, що суперечить п. 8.12. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону та не відповідає абз. 2 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 9. Так, пункт 8.12. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, передбачає, що таке рішення підписується Головою КДКА, головою та секретарем палати.
 10. Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводив перевірку відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, не бере участь у голосуванні (абз. 2 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 11. Таким чином, рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 04.12.2019 року підписано з порушенням вимог чинного законодавства України.
 12. З огляду на вищевикладені обставини є підстави для скасування рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 04.12.2019 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.
 13. Щодо прийняття рішення КДКА Одеської області від 11.12.2019 року про припинення права адвоката Особа_1 на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ВКДКА зазначає наступне.
 14. Відповідно до ч. 3 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат.
 15. Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у передбачених цим Законом випадках повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури здійснює її кваліфікаційна або дисциплінарна палата.
 16. Частиною 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що за результатами розгляду дисциплінарної справи саме дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи.
 17. В свою чергу, реченням другим ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що рішення дисциплінарної палати про припинення права на заняття адвокатською діяльністю приймається двома третинами голосів від її загального складу.
 18. Однак, всупереч вказаним нормам чинного законодавства України, за результатами розгляду скарги Особа_2 відносно адвоката Особа_1 винесено рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 04.12.2019 року та рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 11.12.2019 року.
 19. Таким чином, використовуючи системний спосіб тлумачення норми права, встановлено, що рішення КДКА Одеської області від 11.12.2019 року прийнято не в межах повноважень, визначених Законом, оскільки прийняття таких рішень віднесено до повноважень дисциплінарних палат КДКА регіонів.
 20. Окрім того, оскільки підставою для прийняття рішення КДКА Одеської області від 11.12.2019 року є рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 04.12.2019 року, яке підлягає скасуванню, то і рішення КДКА Одеської області від 11.12.2019 року, в тому числі і з цієї підстави, також підлягає скасуванню.
 21. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 04.12.2019 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, – скасувати.
 3. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 11.12.2019 року про припинення права адвоката Особа_1 на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, – скасувати.
 4. Ухвалити нове рішення про закриття дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська