Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VIIІ-002/2021

05 серпня 2021 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу представника скаржника Особа_1 – Особа_2, на бездіяльність КДКА м. Києва щодо нерозгляду його скарги № А5 від 15.04.2021 року відносно адвоката Особа_3, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду скарги

 1. На адресу КДКА Київської області надійшла скарга Особа_2, представника скаржника Особа_1, №А5 від 15.04.2021 року, відносно адвоката Особа_3.
 2. 30.04.2021 р. листом за вих. № 468 Головою КДКА Київської області, у відповідності до п. 22 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року за №120, зі змінами, скаргу Особа_2, представника скаржника Особа_1, було направлено для перерозподілу до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та направлення її до КДКА іншого регіону, у звꞌязку з тим, що адвокат Особа_3 є членом органів адвокатського самоврядування – членом дисциплінарної палати КДКА Київської області.
 3. 11 травня 2021 року, за вих. №902, у відповідності до п.2.3.18 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №78 від 04-05.07.2014 року (з наступними змінами), Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скеровано вказану скаргу відносно адвоката Особа_3 до КДКА м. Києва.
 4. Листом від 19.05.2021 року за вих. №02/269 Головою КДКА м. Києва Особа_4 повідомлено Особа_1 про відмову у прийнятті його скарги до розгляду у звꞌязку з тим, що скарга не містить достатніх підстав та відомостей про ознаки дисциплінарного проступку адвоката Особа_3, не відповідає вимогам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року за №120 (зі змінами) у контексті вимог і процедур, визначених положеннями Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 5. Не погоджуючись з бездіяльністю Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо нерозгляду його скарги щодо адвоката Особа_3, 17.06.2021 р. Особа_2, представник Особа_1, звернувся зі скаргою на бездіяльність КДКА м. Києва до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – вхід. №15871 від 22.06.2021р.
 6. 6. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом за вих. №1270 від 23.06.2021р. витребувала у КДКА м. Києва інформацію щодо розгляду скарги №А5 від 15.04.2021р. адвоката Особа_2, представника Особа_1, щодо неправомірної діяльності адвоката Особа_3.
 7. 13.07.2021 року, за вхід. № 16010, до ВКДКА від КДКА м. Києва надійшли матеріали скарги відносно адвоката Особа_3 (вихід. № 02/379-21 від 12.07.2021).
 8. 14 липня 2021 р. листом за вих. № 1454 Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_4 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. У своїй скарзі Скаржник зазначає, що КДКА м. Києва неправомірно повернула скаргу про притягнення до відповідальності адвоката Особа_3, залишивши її без розгляду.
 2. 10. Вважає, що бездіяльність КДКА м. Києва з нерозгляду скарги є протиправною, а мотиви повернення – свавільними та такими, що не ґрунтуються ані на вимогах закону, ані на загальнолюдських нормах моралі.
 3. Скаржник просить Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури визнати неправомірною бездіяльність КДКА м. Києва щодо нерозгляду скарги на адвоката Особа_3.
 4. Просить визнати неправомірним і скасувати рішення КДКА м. Києва, оформлене листом Голови КДКА № 02/269 від 19 травня 2021 року; скаргу на адвоката передати на розгляд до КДКА м. Києва.

Встановлені фактичні обставини

 1. Відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України, Особа_3 отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1 від 30.10.1997 року, видане Київською обласною КДКА. Адвокат обліковується за Радою адвокатів Київської області.
 2. Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.
 3. Згідно з частиною 2 ст. 66 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним зꞌїздом адвокатів України 09.06.2017 року, у разі звернення зі скаргою щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики адвокатів, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, чи якщо скаржниками стосовно порушення цих Правил виступають адвокати, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, з метою забезпечення неупередженості та обꞌєктивності при розгляді зазначених скарг Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури забезпечує перерозподіл та направлення таких заяв (скарг) для розгляду до КДКА іншого регіону, ніж регіон, в якому зазначений адвокат входить до органів адвокатського самоврядування.
 4. Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію повідомлено, що адвокат Особа_3 є членом дисциплінарної палати КДКА Київської області.
 5. З огляду на вищевикладене, скарга скерована до КДКА м. Києва.
 6. Отримавши скаргу, листом від 19.05.2021 року за вих. №02/269, Головою КДКА м. Києва повідомлено Особа_1 про те, його скарга не містить достатніх підстав та відомостей про ознаки дисциплінарного проступку адвоката Особа_3, не відповідає вимогам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року за №120 (зі змінами), у звꞌязку з чим не може бути прийнята до розгляду у контексті вимог і процедур, визначених положеннями Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та підлягає поверненню на його адресу.
 7. В листі Голови КДКА м. Києва № 02/269 від 19.05.2021 року, зазначено, що Скаржник не конкретизує правовідносини або інші обставини в яких Особа_1 міг перебувати з адвокатом Особа_3, як з Головою ДП КДКА Київської області; скарга не містить конкретизації дисциплінарного проступку адвоката щодо порушень діючого законодавства.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Згідно ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст. 9 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із наступними змінами та доповненнями (далі – Положення), право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 3. Вимоги до заяви (скарги) визначені статтею 14 Положення: 1) Заява (скарга) подається в письмовій формі особисто заявником (скаржником) або його представником. Заява (скарга) може бути надіслана поштою. 2) У заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено: – найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, до якої подається заява (скарга); – ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи – для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти (за наявності); – ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі; – виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку; – вимоги заявника (скаржника). 3) На підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга), заявник (скаржник) надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про їх витребування. 4) До заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга), а також копія платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційне забезпечення її розгляду. 5) Заява (скарга) підписується заявником (скаржником) або його представником, із зазначенням дати її подання. У разі подання заяви (скарги) представником, у ній зазначаються ПІБ представника, його поштова адреса, а також номер засобів зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з заявою (скаргою) подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.
 4. Згідно ст. 15 Положення, заява (скарга), оформлена без дотримання вимог статті 14 цього Положення, повертається заявникові (скаржникові) з відповідним роз’ясненням не пізніше десяти днів від дня її надходження.
 5. Статтею 19 Положення передбачено, що рішення про повернення та залишення без розгляду заяви (скарги) приймає Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, якій/якому адресовано заяву (скаргу), про що повідомляється особа, яка її подала, крім анонімних заяв (скарг).
 6. Відповідно до ст. 21 Положення, заява (скарга), яка відповідає вимогам до заяви (скарги) і може мати наслідком дисциплінарну відповідальність адвоката, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи скарги та матеріли, що надійшли з КДКА регіону, ВКДКА виходить з наступного.
 2. ВКДКА не погоджується з висновками КДКА м. Києва, викладеними в листі Голови КДКА м. Києва Особа_4 про те, що скарга не може бути прийнята до розгляду.
 3. Листом від 19.05.2021 року за вих. №02/269 Головою КДКА м. Києва Особа_4 повідомлено Особа_1 про відмову у прийнятті його скарги до розгляду у звꞌязку з тим, що скарга не містить достатніх підстав та відомостей про ознаки дисциплінарного проступку адвоката Особа_3, не відповідає вимогам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року за №120 (зі змінами) у контексті вимог і процедур, визначених положеннями Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. Дії Голови КДКА м. Києва щодо відмови в прийнятті скарги та повернення матеріалів скарги заявнику Особа_1 є не обґрунтованими, не відповідають вимогам закону, виходячи з наступного.
 5. Згідно ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст. 9 Положення, право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 6. Вимоги до скарги встановленні статтею 14 Положення.
 7. Заява (скарга), оформлена без дотримання вимог статті 14 Положення, повертається заявникові (скаржникові) з відповідним роз’ясненням не пізніше десяти днів від дня її надходження.
 8. Відомостей про те, що скарга Особа_2, в інтересах Особа_1, направлена до КДКА м. Києва, оформлена без дотримання вимог ст. 14 Положення, – не встановлено, у звꞌязку із чим Голова КДКА м. Києва не мав законних підстав повертати заяву Скаржнику.
 9. Відповідно ст. 21 Положення, заява (скарга), яка відповідає вимогам до заяви (скарги) і може мати наслідком дисциплінарну відповідальність адвоката, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
 10. Згідно ст. 31 Положення, за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше тридцяти днів з дня отримання матеріалів перевірки більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 11. Дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (стаття 32 Положення).
 12. З наведеного вбачається, що право встановлювати наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку в поведінці адвоката належить дисциплінарній палаті КДКА регіону, а не Голові КДКА регіону.
 13. Тому, вказана Головою КДКА м. Києва підстава про те, що подана скарга не містить достатніх підстав та відомостей про ознаки дисциплінарного проступку в поведінці адвоката Особа_3 і не може бути прийнята до розгляду, – не відповідає вимогам діючого законодавства.
 14. З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу представника скаржника Особа_1 – Особа_2, на бездіяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва щодо нерозгляду його скарги № А5 від 15.04.2021 року відносно адвоката Особа_3, – задовольнити частково.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська