Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІIІ-003/2019

01 серпня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №28/15 від 16.05.2019 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №28/15 від 16.05.2019 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скаржник зазначає, що 08 травня 2019 року за його участі був проведений письмовий іспит, проте процедури відкриття запечатаного конверту з екзаменаційними білетами не було, білети видавалися в іншому кабінеті за зачиненими дверима. Скаржник вказує на наявність ознак корупційного підходу у складанні кваліфікаційного іспиту в КДКА Львівської області.

Враховуючи зазначені обставини складання Особа_1 кваліфікаційного іспиту 08.05.2019 року та перешкоджання КДКА Львівської області в доступі до документів іспиту, що робить неможливим обґрунтоване оскарження ним рішення КДКА Львівської області №28/15 від 16.05.2019 року, Скаржник просить ВКДКА, на підставі ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Львівської області провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчих час проведення таких іспитів.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Василевську О.А., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, які надійшли з КДКА Львівської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може протягом тридцяти днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Строк на оскарження рішення, передбачений вищевказаною статтею, Скаржником не порушений.

Інформація про оскарження до суду вищевказаного рішення у кваліфікаційної палати КДКА відсутня.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України.

Порядок оцінювання письмового іспиту здійснюється відповідно до положень Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 із змінами станом на дату складання іспиту (далі – Порядок).

Відповідно до п. 13.1 Розділу 4 Порядку, письмовий іспит складається першим.

Особа, яка за результатами складання письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит (п. 13.12 Розділу 4 Порядку).

Згідно із п. 14.1 Розділу 4 Порядку, до складання усного іспиту допускаються особи, які успішно склали письмовий іспит.

Як вбачається із надісланих до ВКДКА матеріалів, 16.10.2017 року Особа_1 звернувся із заявою до КДКА Львівської області про допуск його до складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю.

Рішення №66/19д про допуск до складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю від 01.11.2018 року Особа_1 було допущено до складання кваліфікаційного іспиту.

Із матеріалів кваліфікаційної справи встановлено, що проведення письмового іспиту Скаржника відбулося 08.05.2019 року. За результатами складання письмового іспиту (білет №6, фабула справи І (9), Скаржник отримав оцінку (середній бал) 20,0 балів.

Для виконання особами, які складають кваліфікаційний іспит, письмового висновку щодо правової позиції захисту або надання іншої правової допомоги, передбаченого Розділом 4 програми складення письмового іспиту Програми складення кваліфікаційного іспиту, для включення до білетів для складення письмового іспиту науково-консультативна рада Національної асоціації адвокатів України розробляє фабули справ, що підлягають оновленню не менше ніж на 20% від їх загальної кількості не рідше ніж один раз на рік. Дані фабули передаються науково-консультативною радою Національної асоціації адвокатів України для їх використання КДКА.

Пунктом 13.8. Розділу 4 Порядку визначено, що для виконання письмового іспиту особам, які складають іспит, надаються чисті аркуші з відміткою кваліфікаційної палати (КДКА) про їх призначення для виконання завдань, на яких і виконуються процесуальні документи та письмовий висновок, що відповідно було здійснено.

Пунктом 13.9. Розділу 4 Порядку визначено, що оцінка кожного письмового завдання (із трьох) здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, головою КДКА, якщо останній приймає участь у засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

По першому завданню білету Скаржнику потрібно було скласти позовну заяву зі спору щодо забезпечення виконання зобов’язань, проте Скаржник не склав процесуального документу, відповідно, завдання не виконав. Робота по першому питанню оцінена двома членами кваліфікаційної палати в 0 балів.

По другому завданню білета потрібно було скласти заяву про перегляд рішення адміністративного суду за нововиявленими обставинами або заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України. Проте Особа_1 процесуальний документ не склав, лише зазначив про те, що відповідно до ст. 361 ч. 5 п. 3 КАСУ, встановлення Європейським судом порушення Україною права Особа_2 доступу до суду є підставою для перегляду його справи у зв’язку із виключними обставинами. Відповідно до ст. 364 КАСУ заяви про перегляд судових рішень за виключними обставинами повинні відповідати вимогам цього кодексу щодо оформлення позовних заяв до суду першої інстанції (ст. 160 КАСУ), додаткові вимоги до такої заяви встановлені ч. 2, 3, 4 ст. 364 КАСУ. Дана робота знову ж таки оцінена в 0 балів.

По третьому питанню потрібно було скласти клопотання під час судового розгляду про залучення експерта або про допит свідків, але процесуального документа складено не було, тому двома членами палати завдання було оцінено в 0 балів.

При підготовці письмового висновку по фабулі справи, Скаржник отримав середній бал – 20,0 балів.

Оцінка письмової роботи була проведена членами кваліфікаційної палати КДКА Львівської області Особа_3 та Особа_4. Оцінка (середній бал) за результатами складання письмового іспиту складає 20,0 балів.

Таким чином, результат складання письмового іспиту Особа_1 свідчить про низький рівень знань та недостатню підготовку в частині практичного застосування норм матеріального та процесуального права.

За таких обставин Скаржник не був допущений до складання усного іспиту та рішенням №28/15 від 16.05.2019 року відмовлено Особа_1 у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

З матеріалів справи вбачається, що кваліфікаційною палатою КДКА Львівської області під час прийняття письмового іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю у Особа_1, при прийнятті оскаржуваного рішення, було дотримано приписів чинного законодавства України щодо порядку складання кваліфікаційного іспиту, методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю.

Відносно інших мотивів скарги, то варто зазначити, що Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, повꞌязаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобовꞌязує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обовꞌязок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (справа «Серявін та інші проти України», (CASE OF SERYAVIN AND OTHERS v. UKRAINE), рішення від 10 лютого 2010 року).

Таким чином, рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №28/15 від 16.05.2019 року про відмову у видачі свідоцтва по складання кваліфікаційного іспиту є вмотивованим.

На підставі викладеного, керуючись статтею 9 та статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1, – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №28/15 від 16.05.2019 року про відмову у видачі свідоцтва по складання кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            К.В. Котелевська