Рішення № VIII-003/2020 за скаргою на рішення ДП Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 16 від 28.05.2020 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VIІІ-003/2020

 29 серпня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу голови Ради адвокатів Миколаївської області Особа_1 на рішення ДП Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 16 від 28.05.2020 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2 та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 16 березня 2020 року на адресу КДКА Миколаївської області надійшло подання Ради адвокатів Миколаївської області щодо несплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатом Особа_2.
 2. 14 травня 2020 року за результатами розгляду подання щодо поведінки адвоката Особа_2, довідки та матеріалів перевірки Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Миколаївської області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення №16ПС, яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2, за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого п. 3, п. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення правил адвокатської етики та невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.
 3. 28 травня 2020 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Миколаївської області, за результатами розгляду дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1) прийняла рішення № 16, яким вирішила притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого п. 3, п. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме за порушення правил адвокатської етики та невиконання рішення органів адвокатського самоврядування, та застосувати до адвоката дисциплінарне стягнення – зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.
 4. Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснено належною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури – Миколаївської області, за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.
 5. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, 23.06.2020 року голова Ради адвокатів Миколаївської області Особа_1 звернувся зі скаргою до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 6. Скарга подана з дотриманням строку на оскарження, передбаченим ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 7. 06 липня 2020 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у КДКА Миколаївської області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 8. 23 липня 2020 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла дисциплінарна справа відносно адвоката Особа_2.
 9. 30 липня 2020 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. Скаржник зазначив, що рішення КДКА Миколаївської області в частині застосування дисциплінарного стягнення не відповідає характеру та змісту дисциплінарного проступку, його наслідкам, а тому є незаконним.
 2. Скаржник зазначив що несплата адвокатом внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є одночасно невиконанням рішення органів адвокатського самоврядування та порушенням правил адвокатської етики, що в свою чергу є порушенням присяги адвоката.
 3. Скаржник вважає, що повторне притягнення за аналогічний проступок свідчить про системність.
 4. Скаржник вважає, що Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Миколаївської області не дотримано п. 2.20 «Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування», не застосовано п. 3 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 5. Скаржник просить скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області № 16 від 28.05.2020 року про притягнення адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік та винести нове, яким притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 6. Адвокат Особа_2 письмово запрошувалась на засідання Ради адвокатів для дачі пояснень з приводу несплати щорічних внесків, але своїм правом не скористалась, свої доводи та твердження не виклала.
 7. 07.05.2020 адвокату Особа_2 КДКА Миколаївської області направлено повідомлення щодо надходження подання Ради адвокатів Миколаївської області від 16.03.2020 разом із копією такого подання. Запропоновано надати пояснення по суті подання, направивши поштою або подати особисто.
 8. Адвоката повідомлено, що розгляд подання призначено до розгляду на засідання дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області за відповідною датою та адресою.
 9. Адвоката попереджено, що у разі ненадання пояснень та неявки на засідання палати, подання буде розглянуто на підставі наявних документів, долучених до подання Ради адвокатів Миколаївської області.
 10. Адвокат Особа_2 не прибула на засідання дисциплінарної палати.
 11. З матеріалів дисциплінарного провадження вбачається, що кореспонденція надсилалась адвокату за адресою його робочого місця, вказаною у Єдиному реєстрі адвокатів України.

Встановлені фактичні обставини

 1. Станом на 30.01.2020 адвокат Особа_2 не провела оплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2015-2019 роки, чим вчинила проступок, що є підставою для притягнення її до дисциплінарної відповідальності.
 2. Несплата суми боргу підтверджується довідкою бухгалтера Ради адвокатів Миколаївської області.
 3. Адвокат Особа_2 протягом 2015-2019 років не виконувала рішення органів адвокатського самоврядування щодо сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, чим систематично порушувала правила адвокатської етики, зокрема абз. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 року, зі змінами затвердженими З’їздом адвокатів України 15 лютого 2019 року, ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Адвокат Особа_2 протягом 2015-2019 років не сплачувала щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, що є систематичним невиконанням адвокатом відповідного рішення органів адвокатського самоврядування та свідчить про систематичне порушення адвокатом Правил адвокатської етики.
 2. Дисциплінарною палатою враховано, що адвокат Особа_2 раніше притягувалась до дисциплінарної відповідальності і відносно неї було зупинено право на зайняття адвокатською діяльністю з 15.02.2019 року на підставі рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області № 96 від 15.02.2019 строком на шість місяців.
 3. Несплата внесків визнана дисциплінарною палатою дисциплінарним проступком відповідно до п. 3, п. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. КДКА Миколаївської області застосовано наступні нормативно-правові акти: ст.ст. 2, 33, 34, 35, 40, 41, 54, 57, 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 62 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.2012 та ст. 65 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 року, рішення від 17.12.2012 року Установчого Зꞌїзду адвокатів України, рішення від 20.11.2014 З’їзду адвокатів України, п.п. 2.16, 2.18 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування зі змінами та доповненнями, п. 5.2 Рішення ВКДКА від 01.03.2018 року про практику застосування кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до частин першої статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Згідно з ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 3. Згідно зі ст. 3 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, зі змінами (далі – Положення), адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності лише в порядку дисциплінарного провадження, з підстав вчинення ним дисциплінарного проступку, види якого передбачені статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст. 4 Положення, дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов`язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов`язків адвоката, передбачених законом.
 5. Згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги; 3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; 4) підвищувати свій професійний рівень; 5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.
 6. Відповідно до абз. 2 ч. 7 ст. 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» З’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків.
 7. Згідно ч. 1 ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у період між з’їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України.
 8. Відповідно до п. 6 ч. 4 ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Рада адвокатів України встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з’їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання).
 9. 17.11.2012 року Установчим з’їздом адвокатів України відповідно до статті 54 Закону встановлено щорічний внесок адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.
 10. Відповідно до п. 1.1. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 р. з наступними змінами та доповненнями (далі – Положення про внески) встановлено, що внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування – грошові кошти, що надходять організаційним формам адвокатського самоврядування, які мають статус юридичної особи, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон), з метою забезпечення гарантій незалежності Адвокатури України від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, будь-яких інших органів, установ, організацій, фізичних і юридичних осіб для реалізації органами адвокатського самоврядування повноважень, визначених Законом.
 11. Згідно п. 2.1. Положення про внески, сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень зꞌїзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обовꞌязком кожного адвоката.
 12. Згідно п. 2.16. Положення про внески, порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.
 13. Відповідно до п. 2.18. Положення про внески, у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.
 14. Згідно п. 2.20. Положення про внески, якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків, до такого адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів Украйни.
 15. Згідно п. 2.21. Положення про внески, притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення порядку та строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не звільняє його від сплати такого внеску.
 16. Відповідно до ч. 1 ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами.
 17. Абзацом 2 ст. 12 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України від 09.06.2017, визначено, що адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.
 18. Абзацом 3 ст. 12 Правил адвокатської етики, визначено, що адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.
 19. Стаття 12 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.2012, також передбачала, що адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості критики останніх та їх оскарження у встановленому законом порядку. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження права особи на захист, професійних прав адвокатів, незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.
 20. Згідно абз. 1 ст. 65 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України від 09.06.2017, адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 21. Стаття 62 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.2012, також передбачала, що адвокат зобов’язаний дотримуватись загальнообов’язкових рішень органів адвокатського самоврядування, прийнятих в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 22. Згідно ч. 1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.
 23. Згідно ч. 2 ст. 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі: 1) порушення присяги адвоката України; 2) розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську таємницю, використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 3) заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язаними із здійсненням ним адвокатської діяльності, значної шкоди клієнту, якщо така шкода встановлена судовим рішенням, що набрало законної сили; 4) систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.
 24. Відповідно до абзацу 4 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», неявка адвоката чи особи, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката, на засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без поважних причин за умови наявності доказів завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, день і час засідання не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи. У разі повторної неявки зазначених осіб на засідання палати розгляд справи здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки.
 25. Згідно ч. 3 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. З огляду на вищевикладені норми Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвоката було повідомлено належним чином про засідання дисциплінарної палати, вся кореспонденція надсилалась за адресою, вказаною в Єдиному реєстрі адвокатів України. Іншої адреси адвокатом, в порядку ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», повідомлено не було.
 2. Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.
 3. Дисциплінарна палата КДКА Миколаївської області встановила, що адвокат Особа_2 раніше притягувалась до дисциплінарної відповідальності і відносно неї було зупинено право на зайняття адвокатською діяльністю на підставі рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області № 96 від 15.02.2019 строком на шість місяців – з 15.02.2019 по 15.08.2019.
 4. До дисциплінарної відповідальності Особа_2 була притягнута за грубе порушення Правил адвокатської етики та невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, а саме адвокат не здійснила оплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2015-2018 рр.
 5. Згідно п. 2.21. Положення про внески, притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за порушення порядку та строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не звільняє його від сплати такого внеску.
 6. Адвокатом Особа_2 не виконано обов’язку по сплаті щорічних внесків за 2015-2018 рр.
 7. Дисциплінарною палатою КДКА Миколаївської області не враховано положення п. 2.20 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 р. з наступними змінами та доповненнями, яким передбачено застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, у разі, якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків.
 8. Таким чином, адвокат Особа_2 вчинила грубе одноразове порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.
 9. Таким діями адвокат опосередковано дає приклад іншим адвокатам щодо невиконання професійних обовꞌязків адвокатів, визначених Законом, що свідчить про підрив авторитету адвокатури.
 10. З огляду на те, що адвокатом Особа_2 не сплачено внески на адвокатське самоврядування і після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, ВКДКА вважає, що до адвоката має бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 11. З урахуванням досліджених матеріалів дисциплінарної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури дійшла висновку, що КДКА регіону вірно встановила, що адвокатом вчинено дисциплінарний проступок, проте застосоване відносно адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік не відповідає вчиненому дисциплінарному проступку та положенням чинного законодавства з наведених вище мотивів.
 12. Враховуючи викладене вище, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу голови Ради адвокатів Миколаївської області Особа_1– задовольнити.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 16 від 28.05.2020 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2 та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік, – скасувати.
 3. Ухвалити нове рішення про притягнення адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області.

Відповідно до ч.7 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська