Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VIІI-005/2020

29 серпня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 95/2020 від 13.05.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 04 червня 2019 року до КДКА Київської області надійшла скарга Особа_1 на дії адвокатів Особа_3 та Особа_2.
 2. 11 червня 2019 Голова ДП КДКА Київської області доручила члену дисциплінарної палати Особа_4 провести перевірку відомостей, викладених у скарзі Особа_1.
 3. Рішенням ДП КДКА Київської області від 19.06.2019 стосовно адвокатів Особа_3 та Особа_2 порушено дисциплінарну справу.
 4. Протокольним рішенням дисциплінарної палати скаргу Особа_1 було розділено на два дисциплінарних провадження: 1) стосовно адвоката Особа_3, 2) стосовно адвоката Особа_2.
 5. Рішенням ВКДКА від 31.01.2020 року рішення ДП КДКА Київської області від 19.06.2019 в частині порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 було скасовано, справу направлено на новий розгляд.
 6. Рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 95/2020 від 13.05.2020 року відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 7. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Особа_1 звернувся зі скаргою до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, в якій просить скасувати рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 95/2020 від 13.05.2020 року та постановити нове, яким порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2.
 8. Листом за вих. № 2729 від 26.06.2020 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 з КДКА Київської області.
 9. Вказані матеріали листом за вхід. № 13911 від 21.07.2020 року надійшли до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 10. Листом за вих. № 2968 від 17.08.2020 року Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було доручено члену ВКДКА Особа_5 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1.
 11. Листом за вих. № 3073 від 17.08.2020 року, Особа_1 та адвоката Особа_2 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 29.08.2020 року, включено розгляд скарги Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 95/2020 від 13.05.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Дотримання строку подання скарги на рішення КДКА

 1. Скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 95/2020 від 13.05.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 була подана до ВКДКА 16.06.2020 року.
 2. Тобто, скарга до ВКДКА подана з порушенням 30-денного строку для оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, встановленого ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 3. Скарга Особа_1 до ВКДКА не містить клопотання про поновлення строку на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області № 95/2020 від 13.05.2020 року.
 4. На засідання ВКДКА 29 серпня 2020 року зʼявилися два представники Особа_1 – адвокат Особа_6 та адвокат Особа_7.
 5. Під час засідання ВКДКА, представник Особа_1 – адвокат Особа_6 заявила клопотання про поновлення строку на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області № 95/2020 від 13.05.2020 року. Адвокат Особа_7 підтримав клопотання про поновлення строку.
 6. В обгрунтування клопотання представник Особа_1 зазначила, що Особа_1 отримав рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області № 95/2020 від 13.05.2020 року – 18.05.2020 року та подав скаргу на рішення протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 2. Відповідно до ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 3. Відповідно до п. 3.30 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із змінами (далі – Регламент ВКДКА), строк на оскарження рішення КДКА, встановлений статтею 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», може бути поновлено за рішенням ВКДКА згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску.
 4. Згідно ст. 34 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Строк на оскарження до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути поновлено за рішенням цієї Комісії згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску.
 5. Відповідно до п. 3.29. Регламенту ВКДКА, порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для відхилення скарги, про що зазначається в рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Враховуючи викладені норми чинного законодавства, останнім днем 30-денного строку для оскарження рішення КДКА було 12.06.2020 року.
 2. Скарга була подана до ВКДКА 16.06.2020 року, тобто з пропуском строку на 4 дні.
 3. Поважні причини пропуску строку на оскарження рішення КДКА повинні бути підтверджені скаржником належними доказами.
 4. Такими доказами можуть бути документи, що засвідчують фактичне існування перешкод чи труднощів для своєчасного звернення зі скаргою, якими заявник обґрунтовує поважні причини пропуску строків.
 5. Відсутність доказів поважності пропуску строку оскарження, як і відсутність доказів своєчасного подання скарги (за наявності об’єктивної інформації про пропуск таких строків), має наслідком відмову ВКДКА у поновленні строку на оскарження рішення КДКА.
 6. Відповідно до пункту 3.16. Регламенту ВКДКА розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури здійснюється у відповідності з правовими основами діяльності адвокатури України та рішеннями органів адвокатського самоврядування, а також згідно з вимогами положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.
 7. ВКДКА звертає увагу, що у своїй практиці Європейський суд з прав людини вказує на те, що право на справедливий розгляд судом, яке гарантовано п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, має розумітися у світлі преамбули Конвенції, у відповідній частині якої зазначено, що верховенство права є спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним із фундаментальних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який передбачає повагу до принципу res judicata – принципу остаточності рішень суду (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Рябих проти Росії» (Ryabykh v. Russia), заява № 52854/99, п. 52, ECHR 2003-X).
 8. У п. 41 рішення від 03.04.2008 року «Пономарьов проти України» ЄСПЛ вказав, що: «правова система багатьох країн-членів передбачає можливість продовження строків, якщо для цього є обґрунтовані підстави. Разом з тим, якщо строк на ординарне апеляційне оскарження поновлений зі спливом значного періоду часу та за підстав, які не видаються переконливими, таке рішення може порушити принцип юридичної визначеності, так як і перегляд в порядку нагляду. Суд визнає, що вирішення питання щодо поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів, однак такі повноваження не є необмеженими. Від судів вимагається вказувати підстави. У кожній справі національні суди мають перевіряти, чи підстави для поновлення строків для оскарження виправдовують втручання у принцип res judicata (принцип юридичної визначеності), особливо як у цій справі, коли національне законодавство не обмежує дискреційні повноваження судів ні у часі, ні в підставах для поновлення строків».
 9. У рішенні ЄСПЛ від 19.02.2009 «Христов проти України», заява №24465/04 Європейський суд зазначив, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п.1 ст. 6 Конвенції, слід тлумачити в контексті преамбули Конвенції, яка зокрема проголошує верховенство права як складову частину спільної спадщини Договірних держав. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, згідно з яким у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів.»
 10. Аналіз практики ЄСПЛ свідчить про те, що у процесі прийняття рішень стосовно поновлення строків звернення до суду або оскарження судового рішення, ЄСПЛ виходить із наступного: поновлення пропущеного строку звернення до суду або оскарження судового рішення є порушенням принципу правової визначеності, відтак, у кожному випадку таке поновлення має бути достатньо виправданим та обґрунтованим; поновленню підлягає лише той строк, який пропущений з поважних, об’єктивних, непереборних, не залежних від волі та поведінки особи обставин; оцінка поважності причин пропуску строку має здійснюватися індивідуально у кожній справі; будь-які поважні причини пропуску строку не можуть розцінюватися як абсолютна підстава для поновлення строку; необхідно враховувати тривалість пропуску строку, а також можливі наслідки його відновлення для інших осіб.
 11. У свою чергу, відповідно до частини 2 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, складена за результатами перевірки.
 12. З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що КДКА регіону виконано належним чином вимоги частини 2 статті 39 Закону.
 13. Так, копія рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 95/2020 від 13.05.2020 року, була направлена Особа_1 листом за вих. №422 від 14.05.2020 року.
 14. Скаржник отримав рішення 18.05.2020 року та мав достатньо часу – 26 днів для подання скарги у межах тридцятиденного строку, тобто до 12.06.2020 року.
 15. Жодної поважної причини попуску строку Скаржник чи його представники не зазначили, представник у засіданні ВКДКА лише вказав, що Особа_1 отримав оскаржуване рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області 18.05.2020 року та подав скаргу на рішення протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.
 16. Матеріали справи не містять, а стороною не надано, доказів щодо поважності причин пропуску строку на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області, а відтак ВКДКА не вбачає підстав для його поновлення.
 17. ВКДКА звертає увагу на те, що строк на оскарження рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи, відповідно до вимог ч. 3 ст. 39, ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відраховується з дня прийняття рішення, а не з дня отримання рішення, як помилково вважали Скаржник та його представники, стверджуючи про поважність причин пропуску строку.
 18. Відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 19. Відповідно до ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 20. Відповідно до п. 3.29. Регламенту ВКДКА, порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для відхилення скарги, про що зазначається в рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.
 21. З урахуванням викладеного, керуючись пунктом 3.29 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:

 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 95/2020 від 13.05.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська