Рішення № VIІІ-005/2021 за скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області № 53 від 27.11.2020 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІІІ-005/2021

04 серпня 2021 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області № 53 від 27.11.2020 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 12.10.2020 р. до КДКА Тернопільської області надійшла постанова (скарга) судді Тернопільського міськрайонного суду Особа_1 про порушення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_4.
 2. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат Особа_4 здійснює свою адвокатську діяльність за адресою Адреса_1.
 3. 21.10.2020 р. Головою дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області Особа_15 було вручено адвокату Особа_4 повідомлення щодо надання пояснень по постанові (скарзі) судді Тернопільського міськрайонного суду Особа_1.
 4. 29.10.2020 р. до дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області надійшли письмові пояснення адвоката Особа_4 щодо постанови судді Тернопільського міськрайонного суду Особа_1
 5. Головою дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії в Тернопільської області Особа_15, на підставі ст. ст. 33, 34, 35, 37, 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 268, із змінами та доповненнями, Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08. 2014 року, із змінами та доповненнями, проведено перевірку відомостей, викладених у постанові судді Тернопільського міськрайонного суду Особа_1 щодо поведінки адвоката Особа_4.
 6. Рішенням дисциплінарної палати КДКА Тернопільської області від 30.10.2020 року порушено дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_4 за ознаками дисциплінарного проступку, кваліфікованого як недотримання принципу законності у відносинах з судом та принципу чесності та порядності під час здійснення професійної діяльності в суді.
 7. Рішенням ДП КДКА Тернопільської області за № 53 від 27.11.2020 року дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_4 за ознаками дисциплінарного проступку, кваліфікованого як недотримання принципу законності у відносинах з судом та принципу чесності та порядності під час здійснення професійної діяльності в суді – закрито.
 8. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, 24 грудня 2021 року суддя Тернопільського міськрайонного суду Особа_1 звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України із скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області за № 53 від 27.11.2020 року.
 9. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом за вих. № 36 від 13.01.2021 року повернула скаргу судді Тернопільського міськрайонного суду Особа_1 на рішення ДП КДКА Тернопільської області за № 53 від 27.11.2020 року, із зазначенням недоліків скарги.
 10. 01 лютого 2021 року, за вхід № 15022, до ВКДКА повторно надійшла скарга судді Тернопільського міськрайонного суду Особа_1 на рішення ДП КДКА Тернопільської області за № 53 від 27.11.2020 року, та порушено при цьому, питання про поновлення строків на оскарження рішення.
 11. Строк на оскарження рішення, визначений ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником пропущено.
 12. Розглянувши доводи Скаржника, ВКДКА вважає за можливе поновити строк на оскарження рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва Тернопільської області за № 53 від 27.11.2020 року та розглянути скаргу по суті.
 13. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом за вих. № 292 від 15.02.2021року витребувала у КДКА Тернопільської області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4.
 14. 25 травня 2021 року, за вхід № 15674, на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4.
 15. 04 червня 2021 року, листом за вих. № 1115, Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_16 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі судді Тернопільського міськрайонного суду Особа_1.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. Доводи Скаржника є наступними.
 2. Як в первинній скарзі, так і у скарзі до ВКДКА, скаржник – суддя Тернопільського міськрайонного суду Особа_1 зазначає, що 16 вересня 2020 року в провадження Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшли матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності Особа_7 за ч.1 ст.130 КУпАП.
 3. Інтереси Особа_7, відповідно до ордера серії ВО №1007891 від 17 вересня 2020 року та свідоцтва про право па заняття адвокатською діяльністю серії Інформація_4 представляв захисник Особа_4.
 4. Так, в судове засідання, призначене о 10.00 год. 25 вересня 2020 року, адвокат Особа_4 не з’явився, подавши на адресу суду клопотання про відкладення справи у зв’язку з розглядом о 10.00 год. 25 вересня 2020 року в Збаразькому районному суді Тернопільської області справи №Інформація_10 про обвинувачення Особа_8 за ч. 3 ст. 286 КК України, в якій він представляє інтереси потерпілих.
 5. Однак, згідно відповіді Збаразького районного суду Тернопільської області №01-09/15/2020 від 25.09.2020 року на запит Тернопільського міськрайонного суду встановлено, що судове засідання у справі №Інформація_10 про обвинувачення Особа_8 за ч. 3 ст. 286 КК України о 10.00 год. 25 вересня 2020 року не відбулось у зв’язку із поданим 24 вересня 2020 року клопотанням захисника Особа_2 та було попередньо відкладено на іншу дату, про що завчасно, а саме 24.09.2020 року, секретарем судового засідання було повідомлено адвоката Особа_4.
 6. Скаржник вважає рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області №53 від 27 листопада 2020 року незаконним, необґрунтованим та таким, що не в повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правилам адвокатської етики, з огляду на наступне.
 7. Дисциплінарна палата не надала належної оцінки наданим обставинам щодо неналежного виконання своїх обов’язків під час розгляду справи, зазначеним у постанові та долучених до неї документах, а деякі залишила поза увагою.
 8. Висновки дисциплінарної палати, викладені в рішенні, на підставі яких прийнято рішення про закриття дисциплінарної справи, не ґрунтуються на допустимих та належних доказах.
 9. Рішення КДКА не може ґрунтуватися на відвертій брехні доводів адвоката щодо завчасного неповідомлення секретарем судового засідання Збаразького районного суду Тернопільської області про відкладення розгляду справи, оскільки він зазначає, що про це дізнався 25 вересня 2020 року о 09.50 год. Однак, такі твердження адвоката спростовуються відповіддю Збаразького районного суду Тернопільської області №01-09/15/2020 від 25.09.2020 року, якою підтверджується факт завчасного повідомлення, 24.09.2020 року, секретарем судового засідання адвоката Особа_4 про відкладення розгляду справи про обвинувачення Капустяна О.С. за ч. 3 ст. 286 КК України на іншу дату. Жодних інших підтверджуючих даних, окрім своїх пояснень, про факт завчасного неповідомлення секретарем судового засідання Збаразького районного суду Тернопільської області про відкладення справи, не надано. Тому, пояснення та доводи адвоката Особа_4 слід розцінювати як спосіб уникнення відповідальності.
 10. Так, рішення КДКА повинно бути винесено на підставі повного, всебічного та неупередженого розгляду матеріалів скарги.
 11. Скаржник звертає увагу, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не надала належної та об’єктивної оцінки неявці адвоката Особа_4 в судове засідання, що свідчить про неповноту перевірки аргументів, встановлених судом обставин, викладених у постанові.
 12. Відповідно до ст. 42 Правил адвокатської етики, представляючи інтереси клієнта або викопуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.
 13. Відповідно до вимог ст. 44 Правил адвокатської етики, під час здійснення професійної діяльності в суді адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.
 14. Згідно із ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 15. Скаржник вважає, що адвокат Особа_4 не з’явився в судове засідання 25 вересня 2020 року на розгляд справи про притягнення адміністративної відповідальності Особа_7 за ч. 1 ст. 130 КУпАП, подавши на адресу суду клопотання про відкладення справи із неправдивими відомостями щодо причини неможливості свого прибуття, чим допустив дії спрямовані на невиправдане затягування судового розгляду справи, що свідчить про неналежне виконання захисником своїх обов’язків.
 16. Не погоджуючись з прийнятим рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної палати Тернопільської області від 27.11.2020 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4, Скаржник вважає, що спірне рішення суперечить Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правилам адвокатської стики, є необґрунтованим, прийнятим поверхнево, без врахування всіх обставин викладених у постанові, оскільки, на його думку, в діях адвоката наявні ознаки дисциплінарного проступку, тому таке рішення підлягає скасуванню, а матеріали справи слід направити для нового розгляду до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області.
 17. Скаржник просить скасувати рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області №53 від 27.11.2020 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4, а матеріали справи направши для нового розгляду до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області.
 18. Доводи адвоката є наступними.
 19. У своїх поясненнях, наданих дисциплінарній палаті КДКА Тернопільської області, адвокат Особа_4 зазначає, що 24.09.2020 року, близько 11:00, ним було зареєстровано клопотання про відкладення розгляду справи №Інформація_12 про притягнення Особа_7 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, яке було призначено на 25.09.2020 року на 10:00, через зайнятість захисника у іншій справі, а саме об 10:00 у Збаразькому районному судді Тернопільської області, по справі № Інформація_10 за обвинуваченням Особа_8 за ч. 3 ст. 286 КК України.
 20. У даній справі Особа_4 представляє інтереси потерпілих: Особа_9 (що підтверджується копією ордеру на надання правничої (правової) допомоги серія ВО №Інформація_11 від 21.11.2019 р.); Особа_10, Особа_11, Особа_12, Особа_13, Особа_14.
 21. 24.09.2020 року адвокат спілкувався у телефонному режимі із секретарем судді Особа_5, Особа_6, щодо отримання інформації про наявність клопотань про відкладення розгляду справи у Збаразькому районному судді Тернопільської області. У ході спілкування секретар повідомила, що на момент розмови жодних клопотань про відкладення розгляду справи немає, про відкладення повідомить у подальшому, але жодних повідомлень про відкладення розгляду справи, у тому числі в телефонному режимі, не було.
 22. 25.09.2020 року, близько 09:20, Особа_4 виїхав автомобілем із м. Тернопіль у напрямку м. Збараж, близько 09:50, здійснив дзвінок до клієнтки Особа_3 щоб повідомити, що доїжджає до м. Збараж, буде через 15 хв. У ході спілкування Особа_3 повідомила, що адвокат Особа_2 подав клопотання про відкладення розгляду справи і справа розглядатися не; буде. У момент розмови, Особа_4 знаходився на А/Д біля ресторану Стожари, що знаходиться Адреса_2, Тернопільська область. Враховуючи, що у Збаразькому районному судді Тернопільської області, у розгляді справи не братиме участі захисник обвинуваченого, адвокат зрозумів, що розгляд справи не відбудеться, та прийняв рішення повернутися назад до м. Тернопіль. Близького 10:20 він в’їхав у м. Тернопіль, тому не встиг взяти участь у судовому засіданні у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області, призначеному на 10:00.
 23. Особа_4 не погоджується із наступними твердженнями викладеними у постанові суддею Особа_1 та вказує на наступне.
 24. «Згідно відповіді Збаразького районного суду Тернопільської області №01-09/15/2020 від 25.09.2020 року на запит Тернопільського міськрайонного суду встановлено, що судове засідання у справі № Інформація_10 про обвинувачення ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 286 КК України о 10.00 год. 25 вересня 2020 року не відбулось у зв’язку із поданим 24 вересня 2020 року клопотанням захисника Особа_2 та було попередньо відкладено на іншу дату, про що завчасно, а саме, 24.09.2020 року секретарем судового засідання було повідомлено адвоката Особа_4».
 25. Адвокатом не було отримано жодних повідомлень про завчасне відкладення розгляду справи на іншу дату від секретаря судового засідання. Про відкладення розгляду справи, він дізнався 25.09.2020 року, об 09:50 від клієнтки Особа_3.
 26. «Таким чином, аналізуючи поведінку адвоката Особа_4, який був достовірно обізнаний про час і місце судового розгляду справи та не прибув у судове засідання, подавши на адресу суду клопотання про відкладення справи із неправдивими відомостями щодо причини неможливості свого прибуття».
 27. 21.09.2020 року, судом було надано адвокату можливість ознайомитися із матеріалами справи, здійснити фотокопії, але жодних письмових повідомлень про дату та час розгляду справи ним отримано не було, жодних розписок він не підписував, та відповідно до вимог ст. 268 КУпАП, та нижче викладеної практики ВС, адвокат вважається таким, що не є належним чином повідомленим про дату та час розгляду справи у Тернопільському міськрайонному судці Тернопільської області.
 28. Для інформування особи про час та місце розгляду справи можуть використовуватися різні способи: рекомендований лист, телеграма, телефакс, телефонограма, особисте вручення повідомлення представникам. Множинність способів повідомлення дозволяє уповноваженій посадовій особі обрати один або декілька способів, які забезпечують поінформованість особи.
 29. Між тим, щодо недостатності лише телефонограми на підтвердження повідомлення учасника справи про дату, час та місце судового засідання дійшов Верховний Суд у постановах від 20 червня 2018 року у справі № Інформація_2, від 16 січня 2019 року №Інформація_3, від 25 березня 2019 року у справі № Інформація_5, від 27 березня 2019 року № Інформація_6, від 28 серпня 2019 року № Інформація_7, від 30 вересня 2019 року у справі № Інформація_1, від 17 жовтня 2019 року у справі №Інформація_9.
 30. Верховний Суд дійшов висновку, що обов’язок уповноваженої посадової особи письмово повідомляти особу, що якої застосовується адміністративне стягнення не пізніше ніж за п’ять днів до дати розгляду справи про адміністративне правопорушення вважається і виконаним, якщо особа, яка притягується до відповідальності, знає (поінформована) про час та місце розгляду справи за п’ять днів до дати розгляду справи.
 31. Обов’язок доказування цієї обставини несе уповноважена посадова особа. Такий обов’язок вважається виконаним, якщо особа, яка притягується до відповідальності, знає (поінформована) про час та місце розгляду справи за п’ять днів до дати розгляду справи.
 32. З’ясовуючи поінформованість особи про час та місце розгляду справи, суд також повинен зважали на поведінку особи, яка притягується до відповідальності. Ухилення від одержання повідомлення або інші не добросовісні дії, які свідчать про намагання уникнути участі в засіданні, не можуть бути підставою для скасування постанови.
 33. Повідомлення має на меті забезпечити участь особи у розгляді уповноваженим державним органом справи, яка її стосується. У разі одержання повідомлення до засідання, але у строк, що є меншим за п’ятиденний, особа повинна вживати розумних заходів для реалізації своїх прав на участь у засіданні.
 34. Адвокат звертає увагу, що з матеріалами справи він ознайомився 21.09.2020 року, розгляд якої призначено на 25.09.2020 року, тобто менше 5-ти днів.
 35. «Таким чином, аналізуючи поведінку адвоката Особа_4, який був достовірно обізнаний про час і місце судового розгляду справи та не прибув у судове засідання, подавши на адресу суду клопотання про відкладення справи із неправдивими відомостями щодо причини неможливості свого прибуття, суд вважає, що такі дії адвоката свідчать про: умисне зловживання своїми процесуальними правами з метою затягування судового розгляду, строки розгляду якого є обмеженими, та мали на меті створення умов для звільнення правопорушника від відповідальності, що є порушенням присяги адвоката і України та правил адвокатської етики».
 36. Дату судового засідання, 25.09.2020 року, на 10:00 по розгляду справи у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області щодо притягнення Особа_7 до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП, було призначено працівниками поліції при оформленні протоколу про адміністративне правопорушення.
 37. 25.09.2020 року об 10:00 відбулося перше судове засідання, строк притягнення до адміністративної відповідальності був до 11.12.2020 року, тому твердження про умисні дії адвоката з метою затягування розгляду справи, які мали на меті створення умов для звільнення правопорушника від відповідальності є необґрунтованими, адже у суду було ще 2,5 місяці на розгляд справи у межах 3-х місячного строку, з моменту вчинення правопорушення, а саме 11.09.2020 р.
 38. Адвокат Особа_4 наполягає, що ним, як захисником не було вчинено жодних дій на невиправдане затягування судового розгляду справи, адже суд провів розгляд справи без Особа_7, як особи яка притягується до адміністративної відповідальності та захисника, а не відкладав розгляд справи.

Встановлені фактичні обставини

 1. Адресою робочого місця адвоката Особа_4 є: Адреса_2. Обліковується у Раді адвокатів Тернопільської області.
 2. Розгляд скарги стосовно адвоката Особа_4 здійснений належною КДКА регіону, відповідно до частини 3 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 2. Згідно ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики;4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 3. Відповідно до ст. 42 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виробничим з’їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року, представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.
 4. Відповідно до вимог ст. 44 Правил адвокатської етики, під час здійснення професійної діяльності в суді адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії. Адвокат не повинен вчиняти дій. спрямовані на невиправдане затягування судового розгляду справи.
 5. Із долучених до постанови (скарги) судді Тернопільського міськрайонного суду Особа_1 про порушення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_4 вбачається, що адвокат Особа_4 не прибув на судове засідання. В судове засідання, призначене о 10.00 год. 25 вересня 2020 року, адвокат Особа_4 не з’явився, подавши, на адресу суду клопотання про відкладення справи у звꞌязку з розглядом о 10.00 год. 25 вересня 2020 року в Збаразькому районному суді Тернопільської області справи № Інформація_10 за обвинуваченням Особа_8 за ч. 3 ст. 286 КК України, в якій він представляє інтереси потерпілих.
 6. Згідно доданої стороною скаржника відповіді Збаразького районного суду Тернопільської області № 01-09/15/2020 від 25.09.2020 року на запит Тернопільського міськрайонного суду встановлено, що судове засідання у справі № Інформація_10 про обвинувачення Особа_8 за ч. 3 ст. 286 КК України справді було призначено 25 вересня 2020 року на 10.00 год., проте не відбулось у зв’язку із поданим 24 вересня 2020 року клопотанням захисника Особа_2 і попередньо відкладено на іншу дату.
 7. Крім того, зазначено що секретарем завчасно, а саме 24.09.2020 року, було повідомлено адвоката Особа_4.
 8. Проте, обставина завчасного повідомлення секретарем судового засідання адвоката Особа_4, а саме 24.09.2020 року, заперечується самим адвокатом, який пояснює, що ним не було отримано жодних повідомлень про завчасне відкладення розгляду справи на іншу дату від секретаря судового засідання. Про відкладення розгляду справи, він дізнався 25.09.2020 року, об 09:50 від клієнтки Особа_3.
 9. Стороною Скаржника не надано належного та допустимого доказу (поштового, електронного повідомлення, тощо), який би підтверджував факт завчасного повідомлення секретарем судового засідання адвоката Особа_4, а саме 24.09.2020 року, про відкладення судового засідання на іншу дату у спосіб визначений КПК України.
 10. А тому, сам факт завчасного повідомлення секретарем судового засідання адвоката Особа_4, а саме 24.09.2020 року, про відкладення судового засідання на іншу дату у спосіб визначений КПК України викликає сумніви.
 11. У відповідності до ст. 7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08. 2014 року, із змінами та доповненнями, дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку. Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.
 12. Отже, склад дисциплінарного проступку, кваліфікованого як недотримання принципу законності у відносинах з судом та принципу чесності та порядності під час здійснення професійної діяльності в суді – в діях адвоката Особа_4 не вбачається.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 3. Відповідно до ч. 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 4. Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 5. Згідно ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики;4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 6. Відповідно до ст. 42 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виробничим з’їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року, зі змінами від 15 лютого 2019 року, представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.
 7. Відповідно до вимог ст. 44 Правил адвокатської етики, під час здійснення професійної діяльності н суді адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії. Адвокат не повинен вчиняти дій. спрямовані на невиправдане затягування судового розгляду справи.
 8. Згідно ст. 4 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2014 року, зі змінами, дисциплінарним проступком адвоката є: порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 9. Статтею 70 Правил адвокатської етики визначено, що адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.
 10. Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної палати приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке приймається двома третинами голосів від її загального складу.
 11. Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Розглянувши доводи скарги, матеріали дисциплінарної справи, що надійшли з КДКА регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила, що дисциплінарна палата КДКА Тернопільської області прийшла до вірного висновку про відсутність в діях адвоката дисциплінарного проступку та дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_4 за ознаками дисциплінарного проступку кваліфікованого, як недотримання принципу законності у відносинах з судом та принципу чесності та порядності під час здійснення професійної діяльності в суді – закрила.
 2. Згідно ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.
 3. Відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 4. Згідно зі ст. 70 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості, при цьому дисциплінарні органи адвокатури України при застосуванні дисциплінарних стягнень мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення.
 5. З огляду на викладене вище, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Тернопільської області в своєму рішенні № 53 від 27.11.2020 року про закриття дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_4 дала правильну неупереджену оцінку зібраним доказам та об’єктивно встановила відсутність в діях адвоката Особа_4 підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 6. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Особа_1, – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області № 53 від 27.11.2020 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська