Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VIIІ-007/2021

05 серпня 2021 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 424 від 05.01.2021 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4, –

 ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 01.07.2019 року до КДКА м. Києва надійшов лист голови ВКДКА за № 1041 від 21 червня 2019 року та скарга громадянина Особа_1 для проведення перевірки викладених у ній обставин на предмет неналежного виконання адвокатом Особа_4 своїх професійних обов’язків.
 2. На підставі доручення від 09 липня 2019 року № 213 членом дисциплінарної палати КДКА м. Києва Особа_5 проведено перевірку відомостей, викладених в скарзі та складено відповідну довідку.
 3. Рішенням дисциплінарної палати КДКА м. Києва від 29 листопада 2019 року № 195 відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4.
 4. Рішенням Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури від 29 серпня 2020 року № VІІІ-006/2020 рішення дисциплінарної палати КДКА м. Києва від 29 листопада 2019 року № 195 скасовано та ухвалено нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4.
 5. Рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 05 січня 2021 року № 424 вирішено закрити дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_4.
 6. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Особа_1 звернувся зі скаргою до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, в якій просить скасувати рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 05 січня 2021 р. та передати його скаргу на розгляд КДКА іншої області (крім Херсонської області).
 7. Строк на оскарження рішення, визначений ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником пропущено, у звꞌязку з чим заявлено клопотання про його поновлення.
 8. Розглянувши доводи Скаржника ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу по суті.
 9. 22.06.2021 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4 з КДКА м. Києва.
 10. Вказані матеріали листом за вхід. № 16028 від 14.07.2021 року надійшли до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 11. Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було доручено члену ВКДКА Особа_6 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. Доводи Скаржника є наступними.
 2. 28.10.2013 Особа_4 отримано від Особа_2 грошові кошти в розмірі 200 тис. доларів США на підставі нотаріально завіреної заяви строком до 28.10.2014.
 3. 09.11.2013 між Особа_4 та Особа_2 укладено не завірений в нотаріальному порядку попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна, відповідно до якого Особа_4 взяв на себе зобов’язання укласти основний договір не пізніше 30.01.2014.
 4. У поясненнях адвоката Особа_4 та скарзі Скаржника зазначається про отримання адвокатом у якості авансового платежу, відповідно до укладеного попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна від 09.11.2013, грошових коштів у сумі 13 500 доларів США.
 5. Особа_4 отримано від Особа_2 грошові кошти в сумі 14 тис. доларів США на підставі нотаріальної заяви строком до 22.01.2014.
 6. У поясненнях адвокат Особа_4 повідомив, що на виконання своїх зобов’язань повернув частину отриманих коштів у сумі 24 тис. доларів США.
 7. У матеріалах справи відсутні докази щодо виконання Особа_4 своїх обов’язків відповідно до нотаріально завірених заяв від 28.10.2013 та від 21.11.2014 у строки, визначені у цих заявах, а також обов’язків, відповідно до укладеного ним попереднього договору.
 8. Крім того, встановлено, що майно, яке було предметом попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна, який нотаріально не посвідчений, на момент його укладення перебувало в іпотеці.
 9. Адвокат не заперечує факту отримання грошових коштів.
 10. Адвокат надав свої письмові пояснення по суті порушених в скарзі питань, де зазначив наступне.
 11. Він дійсно отримав від Особа_2 28.10.2013 року 200000 доларів США, 21.11.2013 року 14 000 доларів США, про що їй видав нотаріально посвідчені заяви, а також отримав за умовами Попереднього договору від 09.11.2013 року від Особа_2 13500 доларів США в якості авансового платежу в рахунок майбутнього договору купівлі – продажу Адреса_1.
 12. Відповідно до п.3.1.8. Попереднього договору, квартиру передано Особа_3.
 13. При цьому Особа_4 зазначає, що у всіх трьох правочинах він діяв як громадянин України, а не як адвокат.
 14. Будь-яких договорів про надання правової допомоги з цих питань Особа_2, Особа_3 та іншим особам, ним не укладалося.
 15. Посилаючись на ч. 2. ст.11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зазначає що він не здійснював професійну діяльність під час вчинення вказаних правочинів.
 16. Крім того, зазначає, що він не порушував будь-яких вимог законодавства під час вчинення цих правочинів.
 17. Зокрема, ним було доведено до відома Особа_3 та Особа_2 всі обставини, які йому було відомо щодо обтяжень належного йому майна, проте вони погодилися на вчинення цих правочинів з тією метою, щоб мати можливість за обумовлену ціну об’єктів нерухомого майна, які вони хотіли придбати, вжити заходи для скасування заборон та іпотек для подальшого безперешкодного їх придбання.
 18. Проте, через непорозуміння, які виникли між адвокатом та скаржником під час підготовки до укладання договорів купівлі-продажу своєчасно досягнути цієї мети не вдалося, що спричинило невдоволення покупців та їх звернення до правоохоронних органів, що унеможливило зняття заборон на відчуження об’єктів нерухомості.
 19. Незважаючи на це сторона покупців не звернулася до суду в порядку встановленому законом для вирішення спірних питань.
 20. Крім того, адвокат підтверджує що він повернув частину коштів в розмірі еквівалентному 24000 (двадцять чотири тисячі) доларів, за таких обставин адвокат вважає, що він не допустив порушень присяги адвоката, що виключає, на його думку, підстави для притягнення його за це до дисциплінарної відповідальності.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Відповідно до статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 2. Вичерпний перелік дисциплінарних проступків визначено в ч. 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 3. Згідно ч. 2 статті 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 4. Як зазначено в скарзі, адвокат запропонував родині скаржника придбати належне йому нерухоме майно обтяжене іпотекою, попередній договір укладено 09.11.2013 року, що підтверджується копією договору.
 5. Заяви про отримання грошових коштів також були написані в 2013 році.
 6. Відповідно до п. 6.1. попереднього договору, укладеного між Особа_4 та Особа_3, основний договір купівлі продажу нерухомого майна має бути укладений не пізніше 30.01.2014 року.
 7. Як вказано в статті 635 ЦК України попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі.
 8. Сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попередні договором або актами цивільного законодавства.
 9. Таким чином, Скаржник вправі був звернутися за захистом свого порушеного права після спливу строку укладання основного договору.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 2. Правила адвокатської етики, затверджені Установчим з’їздом адвокатів України 17.11.2012 (в редакції чинній на час дії обставин, на які посилається Скаржник).
 3. Регламент Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затверджений рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із змінами.
 4. Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, зі змінами.
 5. Цивільний кодекс України.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Відповідно до частини 1 статті 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами.
 2. Згідно з частиною 1 статті 12 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим з’їздом адвокатів України 17.11.2012 (в редакції чинній на момент дії обставин, на які посилається Скаржник), всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти підвищенню поваги до неї в суспільстві.
 3. Цього принципу потрібно дотримуватись у всіх сферах діяльності адвоката: професійній, громадській, публіцистичній та інших (ч. 2 ст. 12 Правил адвокатської етики).
 4. Зазначені вимоги, також визначені і в Правилах адвокатської етики, затверджених Звітно- ним з’їздом адвокатів України від 09.06.2017 – стаття 12.
 5. Відповідно до частини 4 статті 7 Правил адвокатської етики в редакції від 17.11.2012, у приватному житті адвокат також зобов’язаний дотримуватися закону, не вчиняти порушень і не сприяти зумисно їх скоєнню іншими особами.
 6. Крім того, Правила адвокатської етики містять статті, які регулюють наступні відносини адвоката, крім адвокатської діяльності, такі як: відносини між адвокатами; дотримання адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката; дотримання норм адвокатської етики при використанні мережі інтернет; відносини адвоката з органами адвокатського самоврядування тощо.
 7. Таким чином, Правила адвокатської етики та Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» регулюють та поширюються не лише на відносини адвоката при здійсненні адвокатської діяльності чи наданні професійної (правничої) допомоги, а й на інші види діяльності адвоката, визначені даними нормативно-правовими актами.
 8. Відповідно до частини 1 статті 635 Цивільного кодексу України, попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного зору не встановлена, – у письмовій формі.
 9. Згідно з частиною 1 статті 657 Цивільного кодексу України договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.
 10. Частиною 1 статті 220 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі держання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.
 11. Отже, адвокатом Особа_4 09.11.2013 укладено нікчемний, не завірений нотаріально попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна, з грубим порушенням вимог частини 1 статті 635, частини 1 статті 657, частини 1 статті 220 Цивільного кодексу України.
 12. До того ж, зазначений договір був укладений на нерухоме майно, яке перебувало у іпотеці.
 13. Таким чином, в діях адвоката Особа_4 наявний склад дисциплінарного проступку, а саме порушення частини 1 та частини 2 статті 12 та частини 4 статті 7 Правил адвокатської етики від 17.11.2012 (в редакції чинній на момент дії обставин, на які посилається Скаржник).
 14. Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 15. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 424 від 05.01.2021 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська