Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VIІІ-010/2020

28 серпня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення КДКА Київської області від 21.01.2020 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення КДКА Київської області від 21.01.2020 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

У своїй скарзі Скаржник зазначає, що рішення КДКА регіону не є об’єктивним, оскільки письмову частину іспиту було проведено з порушенням вимог Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням РАУ № 270 від 17.12.2013.

Зазначає, що відповідно до п.13.5 вищевказаного Порядку, для виконання трьох завдань із різних галузей права особі, яка складає письмовий іспит, надаються підготовлені кваліфікаційною палатою КДКА фабули справ із зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені цією особою, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань. Фабули і комплекти матеріалів затверджуються рішенням КДКА. Процесуальні документи, складені особою, мають відповідати вимогам процесуального права та містити правове обґрунтування.

Зазначає, що як вбачається із екзаменаційного білету № 7, який він, Особа_1, отримав у питаннях № 1, 2, 3 фабули відсутні і тому він вимушений був наводити фабули на власний розсуд.

Крім того, КДКА Київської області при оцінюванні результатів іспиту були вказані не зовсім об’єктивні причини щодо невідповідності складання процесуальних документів ( у питаннях 1 та 3 білету № 7).

Просить рішення КДКА Київської області від 21.01.2020 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту – скасувати та зобов’язати КДКА Київської області провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Розглянувши доводи скарги, вивчивши матеріали справи, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Особа_2, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

12 липня 2019 року на адресу КДКА Київської області надійшла заява Особа_1 про допуск до складання кваліфікаційного іспиту з доданими документами, яка сформована в особову справу.

17 січня 2020 року рішенням кваліфікаційної палати КДКА Київської області Особа_1 допущено до складання кваліфікаційного іспиту.

21 січня 2020 року Особа_1 не складено письмовий іспит, оскільки середній бал за результатами такого іспиту становив 40 балів.

Отже, за результатами оцінювання письмового іспиту Особа_1 отримав 40 балів та вважається таким, що не склав кваліфікаційний іспит.

21 січня 2020 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області за результатами кваліфікаційного іспиту Особа_1, прийняла рішення, яким затвердила результати кваліфікаційного іспиту і визнала Особа_1 таким, що не склав письмову частину іспиту та не допускається до складання усної частини іспиту, відмовила Особа_1 у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, 27.02.2020 Особа_1 скерував до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скаргу на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 21.01.2020 р. Скарга надійшла до ВКДКА 11.03.2020.

Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Скаржником не пропущено.

Листом від 13.03.2020 ВКДКА витребувала з КДКА Київської області матеріали кваліфікаційної справи Особа_1.

31.03.2020 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали кваліфікаційної справи Особа_1 з КДКА Київської області.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (абз. 2 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України (абз. 3 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 затверджено Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні (далі – Порядок).

Згідно п.13.1. Розділу 4 Порядку, письмовий іспит складається першим.

Особа, яка за результатами складання письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит (п.13.12. Розділу 4 Порядку).

Відповідно до п.13.3. Розділу 4 Порядку, особа, яка складає кваліфікаційний іспит, має підготувати вказані в обраному нею екзаменаційному білеті три завдання із різних галузей права та письмовий висновок щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі справи.

Згідно п.13.5 Розділу 4 Порядку, для виконання трьох завдань із різних галузей права особі, яка складає письмовий іспит, надаються підготовлені кваліфікаційною палатою КДКА фабули справ з зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені цією особою, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань. Фабули і комплекти матеріалів затверджуються рішенням КДКА. Процесуальні документи, складені особою, мають відповідати вимогам чинного законодавства України та містити правове обґрунтування.

При складанні письмової частини кваліфікаційного іспиту Особа_1 було отримано білет № 7.

За результатами складання письмового іспиту Особа_1 отримав 40 балів і, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року, зі змінами, – рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 21.01.2020 року йому було відмовлено у допущенні до складання усної частини іспиту та в отриманні свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

В обгрунтування скарги до ВКДКА Особа_1 зазначив, що в білеті № 7 у питаннях № 1, 2, 3 фабули були відсутні.

Листом від 27.06.2020 ВКДКА витребувала у КДКА Київської області завірену копію білета № 7 разом із завіреними копіями фабул по 1, 2, 3 завданнях, що затверджені рішенням КДКА Київської області.

12.08.2020 до ВКДКА надійшли витребовувані документи з КДКА Київської області, а саме: завірена копія білету № 7 та завірені копії фабул до 1, 2 та 3 питання білету № 7.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів кваліфікаційної справи (а.с. 32-39), у відповідь на питання 1, 2 та 3 білету № 7 Особа_1 підготовлено процесуальні документи зовсім по іншим фабулам, які оцінені відповідними балами КДКА регіону, що відображено у рішенні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 21.01.2020 року.

Таким чином, у ВКДКА є обгрунтовані підстави припускати, що Особа_1 для складання письмового іспиту по білету № 7 не було надано підготовлених кваліфікаційною палатою КДКА Київської області фабули справ, що є порушенням п.13.5 Розділу 4 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 9, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

 ВИРІШИЛА:
  1. Саргу Особа_1 – задовольнити.
  2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 21.01.2020 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту Особа_1, – скасувати.
  3. Зобов’язати Кваліфікаційно-дисціплінарну комісію адвокатури Київської області провести повторний кваліфікаційний іспит для Особа_1 у найближчий час проведення таких іспитів.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Відповідно до ч.7 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська