РІШЕННЯ № VІІІ-015/2017 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24.03.2017 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатської діяльності строком на шість місяців

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІІІ-015/2017

30 серпня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Жукова С.В., Мельченка В.І., Левчук Т.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Удовиченка С.В., Кравченка П.А., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Місяця А.П., Дроботущенко Т.О., Ноцького О.В. та Петренка В.М., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати КДКА Херсонської області від 24.03.2017 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців,-

ВСТАНОВИЛА :

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24.03.2017 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Скаржник не погоджується з вищевказаним рішенням та вважає його незаконним. Власну скаргу мотивує тим, що його не було повідомлено про порушення дисциплінарної справи, не було повідомлено про час та місце розгляду дисциплінарної справи, крім цього було відмовлено надати рішення про зупинення його адвокатської діяльності, яке є незаконним та порушує його права на заняття адвокатською діяльністю.

Адвокат ОСОБА_ стверджує, що оскільки він не отримував рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 24.03.2017 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців, він не має можливості вчасно повернути до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у Херсонській області більше п’ятнадцяти кримінальних справ на виконання відповідних доручень.

Крім цього, скаржник стверджує, що ним було сплачено у січні 2017 року відповідні внески за 2016-2017 роки, що підтверджується відповідними квитанціями, які додаються до скарги.

Тому вважає призупинення його права на заняття адвокатською діяльністю підставою від відсторонення його від виконання доручення БВПД у Херсонській області щодо захисту обвинуваченого ОСОБА_ та можливої підробки прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_ позовної заяви, а тому просить скасувати рішення КДКА Херсонської області та ухвалити нове рішення, яким залишити скаргу без задоволення.

Заслухавши доповідача – заступника Голови Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури Крупнову Л.В., перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно- дисциплінарна комісія адвокатури приходить до наступного.

Адвокат ОСОБА_ зареєстрований в Єдиному реєстрі адвокатів України (свідоцтво №___ від ________року видане Херсонською обласною КДКА). Адреса робочого місця адвоката: _________________.

Відповідно до подання Голови Ради адвокатів Херсонської області Мокіної І.В. від 05.01.2017 за даними Ради адвокатів Херсонської області станом на 05.01.2017 відсутні відомості про надходження на рахунок ради адвокатів Херсонської області коштів на сплату щорічного внеску на реалізацію адвокатського самоврядування за 2016 рік.

Слід зауважити, що свій обов’язок по сплаті щорічного внеску не виконав адвокат ОСОБА_ (№25 відповідно до списку).

В подальшому, 31.01.2017 на адресу адвоката ОСОБА_ було направлено повідомлення про дату та час розгляду даного подання та запропоновано надати письмові пояснення по суті порушеного питання із зазначених причин несплати адвокатом внесків.

Розмір щорічного внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2016 році складав 1378 грн.00 коп.

Підпунктом 2.2 пункту 2 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 за №72, зі змінами та доповненнями (далі- Положення), визначено, що адвокати сплачують встановлений розмір щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування двома платежами, згідно наступного розподілу: шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску (однієї мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року) на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону та шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску (однієї мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року) на поточний рахунок НААУ.

Адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року (п.п.2.5 Положення).

Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком (п.п 2.16 Положення).

Слід зауважити, що ч.6 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачені підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, зокрема, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Таким чином, згідно із чинним законодавством України, у адвокатів є обов’язок сплачувати внески і в разі невиконання цього обов’язку передбачена дисциплінарна відповідальність.

Під час перевірки дисциплінарною палатою КДКА Херсонської області було взято до уваги, що подання Голови Ради адвокатів Херсонської області підготовлено на виконання на рішення Конференції адвокатів Херсонської області від 27.12.2016 та протокольного рішення Ради адвокатів Херсонської області від 05.01.2017 про вирішення питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів, які не сплатили або сплатили не в повному обсязі щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. При перевірці враховано, що несплата щорічного внеску завдає шкоди органам самоврядування через недотримання коштів необхідних на їх утримання і розцінюється як корпоративне порушення.

Адвокат ОСОБА_ порушив установлені строки сплати щорічного внеску та не сплатив щорічний внесок на реалізацію адвокатського самоврядування за 2016 рік, будь-які пояснення з цього приводу не надав.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Херсонської області від 24.02.2017 було порушено дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_. В подальшому листом від 23.03.2017 Голова Ради адвокатів Херсонської області ОСОБА_ повідомила Голову дисциплінарної палати КДКА Херсонської області, що від адвоката ОСОБА_ надійшла оплата внеску за 2016 рік, а саме: 11.01.2017 – 300,00 грн., 27.02.2017 – 630,00 грн. на рахунок Ради адвокатів Херсонської області. В листі зазначено, що вказаний адвокат. внесок за 2016 рік сплатив не в повному обсязі і на теперішній час заборгованість складає 34,60 грн. За 2017 рік внесок не сплачено, хоча термін щодо сплати внеску за 2017 рік встановлено до 31.01.2017.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати КДКА Херсонської області від 24.03.2017 про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.
  4. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його винесення.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська