Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІІІ-021/2021

04 серпня 2021 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області в складі кваліфікаційної палати № 1945 від 27.04.2021 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 25.06.2020 року до КДКА Дніпропетровської області надійшла заява Особа_1 про допуск до складення кваліфікаційного іспиту з доданими документами, яка зареєстрована за вх. № 507 та сформована в особову справу.
 2. Рішенням кваліфікаційної палати КДКА Дніпропетровської області від 02 липня 2020 року №1416 Особа_1 допущено до складення кваліфікаційного іспиту.
 3. Письмовий іспит було призначено на 27 квітня 2021 року о 09 год. 00 хв.
 4. 27 квітня 2021 р. Особа_1 успішно склав письмовий іспит, середній бал за результатами складення якого становив 80 балів.
 5. Того ж дня, 27 квітня 2021 р. Особа_1 склав усний іспит, середній бал за результатами складення якого становив 36,8 балів.
 6. Таким чином, за результатами оцінювання письмового та усного іспитів Особа_1 отримав 116,8 балів та вважається таким, що не склав кваліфікаційний іспит.
 7. Рішенням від 27 квітня 2021 р. № 1945 КДКА Дніпропетровської області затвердила результати кваліфікаційного іспиту Особа_1, який отримав 116,8 балів та відмовила йому у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
 8. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, 22 травня 2021 року Особа_1 звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на вказане рішення.
 9. Скарга була направлена Скаржником у передбачені приписами ст.9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» строки.
 10. Скарга Особа_1 до ВКДКА містить вимогу про скасування рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області № 1945 від 27 квітня 2021 року № 78 та прийняття рішення про видачу йому свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
 11. Листом від 02 червня 2021 року ВКДКА витребувала матеріали кваліфікаційної справи Особа_1 у КДКА Дніпропетровської області.
 12. 09 липня 2021 р. до ВКДКА надійшла особова справа Особа_1
 13. Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_2 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. В обґрунтування скарги до ВКДКА Скаржником зазначено наступне.
 2. Скаржник не згоден з оскаржуваним рішенням.
 3. Скаржник є пенсіонером Міністерства оборони України; в 2013 р. отримав вищу освіту за спеціальністю «правознавство»; з квітня 2018 р. працює помічником адвоката в м. Дніпро.
 4. На виконання усного кваліфікаційного іспиту було встановлено 2 години і Скаржником в письмовій формі було складено відповідь на 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7 питання.
 5. Особа_1 просить задовольнити його скаргу та скасувати рішення КДКА Дніпропетровської області від 27 квітня 2021 р. № 1945.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. 02 липня 2020 року рішенням №1416 кваліфікаційної палати КДКА Дніпропетровської області, Особа_1 допущено до складення кваліфікаційного іспиту.
 2. Письмовий іспит було призначено на 27 квітня 2021 року о 09 год. 00 хв. за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Глинки, 1.
 3. На виконання письмового іспиту було встановлено 4 години.
 4. Особа_1 обрав екзаменаційний білет №3.
 5. Відводів від Особа_1 до членів кваліфікаційної палати КДКА заявлено не було.
 6. Для виконання письмового іспиту було надано чисті аркуші з відміткою КДКА про їх призначення.
 7. Оцінювання письмових відповідей Особа_1 здійснювали члени КП КДКА Дніпропетровської області Особа_3 та Особа_4.
 8. За результатами оцінювання письмового завдання №1 Особа_1 отримав середній бал – 20.
 9. За результатами оцінювання письмового завдання №2 Особа_1 отримав середній бал – 20.
 10. За результатами оцінювання письмового завдання №3 Особа_1 отримав середній бал – 20.
 11. За результатами оцінювання письмового завдання №4 Особа_1 отримав середній бал – 20.
 12. Середній бал за результатами складення кваліфікаційного іспиту Особа_1 становить 80 балів.
 13. Таким чином, Особа_1 вважається таким, що успішно склав письмовий іспит і до складення усного іспиту допущений. Усний іспит було призначено на 27 квітня 2021 року о 13 год. 30 хв.
 14. На виконання усного іспиту було встановлено 2 год.
 15. Особа_1 обрав екзаменаційний білет № 21. Для виконання усного іспиту було надано чисті аркуші з відміткою КДКА Дніпропетровської області про їх призначення.
 16. Оцінювання відповідей Особа_1 на питання екзаменаційного білету для складення усного іспиту здійснювали члени кваліфікаційної палати: Особа_5, Особа_6, Особа_3, Особа_4, Особа_7.
 17. За результатами оцінювання відповідей на питання екзаменаційного білету №21, середній бал за результатами складення усного іспиту Особа_1 становить 36,8.
 18. Особа_1 не надав відповіді на питання:

– Дисциплінарна відповідальність адвоката. Правові підстави та види дисциплінарних стягнень. Умови і порядок порушення дисциплінарного провадження про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порядок і строки оскарження рішень про накладення на адвокатів дисциплінарних стягнень. Підстави зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

– Органи адвокатського самоврядування як суб’єкти відносин щодо забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.

– Право приватної власності, порядок набуття права власності та підстави позбавлення права власності. Стаття 1 Першого протоколу до Конвенції «Захист права власності» Справа «Серявін та інші проти України», заява № 4909/04, рішенім від 10 лютого 2010 року.

– Поняття спадкування. Види спадкування. Склад спадщини. Спадкування за заповітом. Тлумачення заповіту. Виконання заповіту. Недійсність заповіту. Спадковий договір. Правові позиції Верховного суду у справах про спадкування».

– Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Підстави перегляду. Строк та порядок подання, форма і зміст заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

– Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, їх кваліфікуючі ознаки. Поняття службової особи. Зловживання владою або службовим становищем. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Службове підроблення. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Особливості захисту в таких справах.

– Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру.

– Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адвокатом таких справ.

 1. Відповідно до п. 14.8 Порядку, кваліфікаційна палата визначає оцінку (середній бал), що отримує особа, яка складала усний іспит, як середньоарифметичне число, вирахуване з сумарної кількості балів за відповіді на всі питання екзаменаційного білету, виставлених членами кваліфікаційної палати КДКА, які брали участь у її засіданні.
 2. За результатами оцінювання відповідей на питання екзаменаційного білету №21, середній бал за результатами складення усного іспиту Особа_1 становить 36,8.
 3. Відповідно до п. 14.8 Порядку особа вважається такою, що успішно склала усний іспит, якщо за результатами оцінювання вона отримала не менше 48 балів.
 4. Таким чином, за результатами оцінювання письмового та усного іспитів Особа_1 отримав 116,8 балів та вважається таким, що не склав кваліфікаційний іспит.
 5. За наслідками складення кваліфікаційного іспиту КДКА Дніпропетровської області вирішила відмовити Особа_1 у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 2. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затверджений рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, зі змінами (далі – Порядок).

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. За наслідками розгляду скарги, перевіривши матеріали особової справи, що надійшла з КДКА регіону, ВКДКА приходить до наступних висновків.
 2. Рішення про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту повинно бути вмотивованим та обґрунтованим (п. 4 Розділу 5 Порядку).
 3. Як видно з опису документів, що містяться в особовій справі Особа_1, що надійшла з регіону до ВКДКА, в ньому не зазначено наявності відомості з оцінювання результатів складання усного іспиту від 27 квітня 2021 р.
 4. В матеріалах кваліфікаційної справи є лише відомість (позиція 20 опису) з оцінювання результатів письмового іспиту від 27 квітня 2021 р. з підсумковою оцінкою особі, яка допущена до складення кваліфікаційного іспиту – 80 балів.
 5. Як видно з оскаржуваного рішення, оцінювання відповідей Особа_1 на питання екзаменаційного білету № 21 для складення усного іспиту здійснювали члени кваліфікаційної палати: Особа_5, Особа_6, Особа_3, Особа_4, Особа_7.
 6. Згідно п.14.6 Розділу 4 Порядку, відповіді особи на питання екзаменаційного білету для складення усного іспиту оцінюються кожним членом кваліфікаційної палати, який бере участь у засіданні палати, та головою КДКА, якщо він бере участь у засіданні палати, за чотирьохбальною шкалою від 0 до 4 балів за кожне із шістнадцяти питань.
 7. Результати оцінювання фіксуються у відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи одразу після закінчення особою відповіді та негайно передаються голові кваліфікаційної палати (п. 14.7. Розділу 4 Порядку).
 8. Кваліфікаційна палата визначає оцінку (середній бал), що отримує особа, яка складала усний іспит, як середньоарифметичне число, вирахуване з сумарної кількості балів за відповіді на всі питання екзаменаційного білету, виставлених членами кваліфікаційної палати КДКА, які брали участь у її засіданні, та головою КДКА, якщо він брав участь у засіданні палати (п. 14.8. Розділу 4 Порядку).
 9. Відповідно до п.14.9. Розділу 4 Порядку, оцінка (середній бал) за усний іспит, вирахувана відповідно до пункту 14.8. цього Розділу, не може перевищувати 64 та бути меншою за 48 балів. Особа вважається такою, яка успішно склала усний іспит, якщо за результатами оцінювання вона отримала не менше 48 балів.
 10. Згідно п. 14.10. Розділу 4 Порядку, загальна оцінка (сумарна кількість середньоарифметичних балів) за результатами складення письмового та усного іспитів вноситься до відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи.
 11. Особа, яка за результатами оцінювання письмового та усного іспитів отримала у сумі 128 балів і більше, з урахуванням положень пунктів 13.9 і 14.9. цього Розділу, вважається такою, що успішно склала кваліфікаційний іспит (п. 14.11. Розділу 4 Порядку).
 12. Відповідно до підпунктів 5, 6 п. 16 Розділу 4 Порядку, відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи повинна містити наступну інформацію: номер екзаменаційного білету для складення усного іспиту; прізвище, ім’я та по-батькові членів кваліфікаційної палати КДКА, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які оцінювали усні відповіді; кількість балів, виставлених кожним з таких членів кваліфікаційної палати КДКА, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, за кожне з п’ятнадцяти питань екзаменаційного білету; середньоарифметичний бал (оцінку кваліфікаційної палати КДКА) за результатами усного іспиту; підписи таких членів кваліфікаційної палати КДКА, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати; загальну оцінку складення кваліфікаційного іспиту (сумарну кількість середньоарифметичних балів за результатами письмового та усного іспиту). Після внесення всієї інформації, відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особою, підписується головою та секретарем кваліфікаційної палати, а у разі їх відсутності – головуючим на засіданні членом кваліфікаційної палати КДКА та членом кваліфікаційної палати КДКА, який виконував обов’язки секретаря палати КДКА.
 13. Згідно п. 7 Розділу 5 Порядку, протоколи кваліфікаційної палати зберігаються кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури у самостійному провадженні з діловодства комісії, а оригінал рішення КДКА про видачу/відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, ксерокопія свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, письмова робота та відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи – у особовій справі Заявника.
 14. ВКДКА встановлено, що за відсутності інформації з оцінювання результатів складення усного іспиту, яке здійснювали члени кваліфікаційної палати: Особа_5, Особа_6, Особа_3, Особа_4, Особа_7., а також відсутності відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту Особа_1 в матеріалах особової справи, – КДКА регіону не дотримано вимог п. 14.7., п. 14.10., підпунктів 5, 6 п. 16 Розділу 4 Порядку, п. 7 Розділу 5 Порядку.
 15. Така обставина унеможливлює визнати оскаржуване рішення законним та обґрунтованим.
 16. Враховуючи викладене, ВКДКА приходить до висновку, що наявні підстави для скасування рішення КДКА Дніпропетровської області від 27 квітня 2021 р. про відмову Особа_1 у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
 17. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – задовольнити.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області в складі кваліфікаційної палати № 1945 від 27.04.2021 року про відмову у видачі Особа_1 свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
 3. Зобов’язати Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Дніпропетровської області провести повторний кваліфікаційний іспит для Особа_1 у найближчий час проведення таких іспитів.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська