Рішення ВКДКА № Х-002/2023 від 26.10.2023 року за скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області у складі дисциплінарної палати № Д/5-2 від 31.05.2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № Х-002/2023

26 жовтня 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу судді Вищого антикорупційного суду Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області у складі дисциплінарної палати № Д/5-2 від 31.05.2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 27 березня 2023 року до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва надійшла ухвала Вищого антикорупційного суду від 07.03.2023 року про порушення питання про дисциплінарну відповідальність адвоката Особа_2.
 2. Листом за вих. № 02/62-3/30-23 від 28.03.2023 року, на виконання рішення Ради адвокатів України від 15.12.2021 року № 130 «Про передачу справ Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для подальшого розподілу», вищевказана ухвала направлена до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для подальшого скерування та розгляду КДКА іншого регіону.
 3. Листом за вих. № 453 від 30.03.2023 року, відповідно до рішень Ради адвокатів України від 15.12.2021 року № 128, № 130, згідно з пунктами 2.3.17. та 2.3.18. Регламенту ВКДКА, Голова ВКДКА скерував ухвалу судді Вищого антикорупційного суду Особа_1 від 07.03.2023 року для розгляду до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області.
 4. 11 квітня 2023 року до КДКА Рівненської області від ВКДКА надійшла ухвала судді Вищого антикорупційного суду Особа_1 від 07.03.2023 року на дії адвоката Особа_2.
 5. 31 травня 2023 року дисциплінарною палатою КДКА Рівненської області було прийнято рішення № Д/5-2 про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 за ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду Особа_1 від 07.03.2023 року по справі № Інформація_1.
 6. 27 червня 2023 року за вхід. № 19351 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга судді Вищого антикорупційного суду Особа_1 на рішення КДКА Рівненської області у складі дисциплінарної палати № Д/5-2 від 31.05.2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 7. Листом за вих. № 1054 від 06.07.2023 року ВКДКА повернула скаргу Скаржнику з підстав недотримання вимог щодо її оформлення, визначених ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2014 року зі змінами.
 8. 04 серпня 2023 року за допомогою засобів поштового зв’язку суддею Вищого антикорупційного суду Особа_1 було повторно подано скаргу на вищезазначене рішення, яка надійшла до ВКДКА 07.08.2023 року за вхід. № 19611. Скарга містить клопотанням про поновлення строку на оскарження рішення КДКА.
 9. Листом за вих. № 1333 від 16.08.2023 року ВКДКА витребувала у КДКА Рівненської області матеріали справи відносно адвоката Особа_2.
 10. Матеріали справи відносно адвоката Особа_2 надійшли до ВКДКА 28.08.2023 року за вхід. № 19734.
 11. Листом за вих. № 1419 від 31.08.2023 року Голова ВКДКА Вилков С.В. доручив члену ВКДКА Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі судді Вищого антикорупційного суду Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області у складі дисциплінарної палати № Д/5-2 від 31.05.2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 12. Скаржником пропущено строк на оскарження рішення КДКА, передбачений ч. 3 ст. 39 закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 13. Розглянувши доводи Скаржника, ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. В ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду Особа_1 від 07.03.2023 року по справі № Інформація_1, яка надійшла до КДКА регіону, зазначалося наступне.
 2. Адвокат Особа_203.2023 року о 12 год. 00 хв. прибув у судове засідання для здійснення захисту підозрюваного Особа_4 за дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні № Інформація_2, у якому здійснювався розгляд клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Особа_5 про здійснення спеціального досудового розслідування.
 3. У зв’язку з потребою захисника ознайомитися із матеріалами клопотання розгляд справи було відкладено на 07.03.2023 року на 08 год. 00 хв.
 4. У призначену дату та час адвокат Особа_2 не з’явився в судове засідання, надіславши на електронну адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи, у якому зазначив про прийняття ним участі 06.03.2023 року під час проведення процесуальних дій в Головному управлінні Служби безпеки України в місті Києві у зв’язку із іншим дорученням центру, та неможливістю у зв’язку з цим у короткі, на його переконання, строки ознайомитись та проаналізувати матеріали клопотання та сформувати правову позицію.
 5. В ухвалі зазначено, що адвокат Особа_2 у призначене судове засідання 07.03.2023 року не з’явився, завчасно не повідомив слідчого суддю про неможливість його участі у судовому засіданні.
 6. В ухвалі значиться, що оскільки матеріали клопотання в електронному вигляді адвокатом було отримано о 12 год. 10 хв. 06.03.2023 року, то він мав достатньо часу для ознайомлення із ними до часу судового засідання – 07.03.2023 року о 08 год. 00 хв.
 7. На переконання слідчого судді, така поведінка адвоката свідчить про неналежне виконання ним своїх процесуальних обов’язків, а також про недотримання захисником Правил адвокатської етики, що є дисциплінарним проступком адвоката.
 8. У скарзі до ВКДКА слідчий суддя зазначив, що поважними причинами неприбуття адвоката у судове засідання є обставини, які об’єктивно унеможливлюють його з’явлення на виклик. Водночас, недостатність часу для ознайомлення з матеріалами клопотання детектива не віднесено КПК до переліку поважних причин неприбуття на виклик.
 9. У скарзі акцентується увага на тому, що у випадку недостатності часу для ознайомлення з матеріалами клопотання адвокат мав прибути до суду у визначений для судового засідання час та подати обґрунтоване клопотання про надання йому додаткового часу для ознайомлення з матеріалами клопотання. Натомість, адвокат Особа_2 не прибув до суду, тим самим фактично самоусунувся від надання клієнту правової допомоги.
 10. Окрім того, зазначено, що направивши слідчому судді клопотання про відкладення судового засідання у позаробочий час (вночі о 1 год. 29 хв. 07 березня 2023 року) адвокат не міг не розуміти, що таке повідомлення не буде завчасно передано слідчому судді, з огляду на ту обставину, що вже о 8 год. 00 хв. 07 березня 2023 року мало відбутись призначене судове засідання.
 11. Дії адвоката, на думку Скаржника, призвели до того, що клопотання детектива не було розглянуте у визначений процесуальним законодавством строк, а також унеможливили завчасне ухвалення слідчим суддею рішення про залучення до провадження іншого захисника для забезпечення права підозрюваного на захист.
 12. Скаржник у скарзі до ВКДКА просить скасувати рішення КДКА та ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 13. У письмових поясненнях до КДКА регіону адвокат Особа_2 зазначив, що по дорученню Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві № 26-260002233 на надання правової допомоги Особа_4 06 березня 2023 року о 12 год. 00 хв. він вчасно прибув на судове засідання до Вищого антикорупційного суду України та попросив оголосити в судовому засіданні перерву для ознайомлення із матеріалами клопотання та підготовки до захисту. Вказав, що він не мав об’єктивної можливості поспілкуватися з підзахисним та визначити його правову позицію. Судом розгляд справи було відкладено на 8 год. 00 хв. 07 березня 2023 року, тому у нього було дуже мало часу для ознайомлення із значним обсягом документів.
 14. Адвокат вказує, що відповідно до затвердженого графіку чергування Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в місті Києві графіку чергування, 06.03.2023 року він перебував на чергуванні, а о 16 год. 18 хв. отримав доручення прибути для надання правової допомоги затриманій особі, у зв’язку із чим у проміжок часу з 17 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. 06 березня 2023 року перебував на слідчих діях в СБУ.
 15. Також, 07 березня 2023 року о 13 год. 00 хв. було призначено судовий розгляд по іншій справі, у якій він надавав правову допомогу за Дорученням №026-260001392 від 14.02.2023 року. Приблизно в 00:00 год. він приступив до ознайомлення із матеріалами справи по Особа_4, однак через великий їх обсяг (8 томів), специфіку документів, адвокат фізично не мав можливості підготуватися до захисту Особа_4, тому він відправив на електронну адресу суду об 01 год. 29 хв. 07 березня 2023 року клопотання про відкладення розгляду справи з використання ЕЦП.

Встановлені фактичні обставини

 1. Адвокат Особа_203.2023 року о 12 год. 00 хв.. прибув у судове засідання для здійснення захисту підозрюваного Особа_4 за дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні № Інформація_2, у якому здійснювався розгляд клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Особа_5 про здійснення спеціального досудового розслідування.
 2. У зв’язку з потребою захисника ознайомитися із матеріалами клопотання розгляд справи було відкладено на 07.03.2023 року на 08 год. 00 хв.
 3. У призначену дату та час адвокат Особа_2 не з’явився в судове засідання, надіславши на електронну адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи.
 4. У клопотанні адвокат зазначив про прийняття ним участі 06.03.2023 року під час проведення процесуальних дій в Головному управлінні Служби безпеки України в місті Києві у зв’язку із іншим дорученням центру, та про неможливість у зв’язку з цим у короткі, на його переконання, строки ознайомитись та проаналізувати матеріали клопотання та сформувати правову позицію по справі.
 5. Дане клопотання відправлене на електронну пошту Вищого антикорупційного суду 07.03.2023 року о 01 год. 29 хв.

Обгрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. У рішенні дисциплінарна палата КДКА Рівненської області зазначила, що зважаючи на те, що участь адвоката Особа_2 у слідчих діях за дорученням центру БПД 06.03.2023 р. в період часу з 17-00 год. до 23-00 год. унеможливила ознайомлення його з матеріалами кримінального провадження щодо Особа_4 (8 томів), про що адвокат завчасно подав клопотання суду із підтверджуючими документами, таке є поважною обставиною щодо неприбуття адвоката в судове засідання.
 2. При цьому, адвокатом було дотримано вимоги ст. 47 КПК України про завчасне повідомлення слідчого суддю про неможливість прибути у призначений строк в судове засідання.
 3. Таким чином, перевіркою в діях адвоката Особа_2 не встановлено порушень присяги адвоката, Правил адвокатської етики, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», які містять ознаки дисциплінарного проступку.
 4. Дисциплінарна палата вирішила відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 за ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду Особа_1 від 07.03.2023 року по справі № Інформація_1.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 3. Згідно із ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №120, із змінами (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 4. Згідно ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарним проступком адвоката є: порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішення органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 5. Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 6. Згідно із ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 7. Згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правничої допомоги; 3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; 4) підвищувати свій професійний рівень; 5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правничої допомоги.
 8. Згідно ст. 7 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року 09.06.2017 року, зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України 2019 року 15.02.2019 року, у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 9. Відповідно до ст. 42 Правил адвокатської етики, представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.
 10. Статтею 44 Правил адвокатської етики передбачено, що під час здійснення професійної діяльності в суді адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.
 11. Частиною 2 ст. 47 Кримінального процесуального кодексу України передбачено захисник зобов’язаний прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов’язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а у разі, якщо він призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, – також і цей орган (установу).
 12. Статтею 138 КПК України поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.
 2. Дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у м. Києві від 06 березня 2023 року № 026-260002233 адвокату Особа_2 доручено здійснити захист в ході судового розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування Особа_4. Доручено прибути до Вищого антикорупційного суду 06 березня 2023 року о 12 год. 00 хв.
 3. З матеріалів перевірки вбачається, що адвокат Особа_2 прибув 06 березня 2023 року у судове засідання по справі № Інформація_1 з розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування відносно Особа_4. У судовому засіданні адвокат заявив клопотання про відкладення розгляду клопотання та надання часу для ознайомлення з матеріалами справи та підготовки правової позиції.
 4. У зв’язку із клопотанням адвоката судове засідання відкладено до 08 год. 00 хв. 07 березня 2023 року.
 5. 07 березня 2023 року о 01 год. 29 хв. адвокат Особа_2 направив на електронну адресу Вищого антикорупційного суду клопотання по справі № Інформація_1 про відкладення розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, що призначений на 08 год. 00 хв.
 6. В обгрунтування клопотання про відкладення розгляду справи адвокат зазначив, 06 березня 2023 року до 22 год. 23 хв. перебував на процесуальних діях в Головному управлінні Служби безпеки України в місті Києві. Зважаючи на значний обсяг матеріалів, ознайомитись, проаналізувати матеріали клопотання та сформувати правову позицію по справі в такі короткі терміни – сторона захисту вважає неможливим.
 7. У судове засідання 07 березня 2023 року о 08 год. 00 хв. адвокат Особа_2 не з’явився.
 8. Статтею 138 КПК України визначено поважні причини неприбуття особи на виклик, якими є обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
 9. Відповідно до Узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо неявки адвокатів у судові засідання, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № VІII-010/2022 від 26.08.2022 року, неявка адвоката у судове засідання за певних обставин може бути кваліфікована кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури як порушення принципу законності та мати наслідком притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 10. Перевіряючи висновки КДКА регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури враховує, що згідно зі статтею 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 11. Отже, визначальним при вирішенні питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката є встановлення наявності у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 12. На стадії порушення дисциплінарної справи, згідно з ч. 2 ст. 36 та ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», встановлюються лише ознаки дисциплінарного проступку, та на даній стадії не здійснюється дослідження доказів, встановлення вини і не приймається остаточне рішення в дисциплінарній справі.
 13. Таким чином, неявка адвоката Особа_2 07 березня 2023 року у судове засідання по справі № Інформація_1 свідчить про наявність в його діях ознак дисциплінарного проступку у вигляді порушення правил адвокатської етики, а саме ознак порушення статей 7, 42, 44 Правил адвокатської етики.
 14. ВКДКА звертає увагу, що відповідно до Узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо неявки адвокатів у судові засідання, оцінюючи поважність причин неявки адвоката в судове засідання у кримінальних провадженнях (справах) дисциплінарним органам варто орієнтуватися на перелік обставин, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик, визначений статтею 138 Кримінального процесуального кодексу; оцінюючи неявку адвоката у судове засідання, слід зважати на наявність доказів належного повідомлення адвоката про дату і час цього засідання; у разі належного повідомлення адвоката про судове засідання, його неявка у визначений судом день та час може бути виправдана лише об’єктивною неможливістю взяти участь у засіданні з поважних причин; відомості, що подаються як доказ поважності причин неявки адвоката у судові засідання, повинні перевірятися дисциплінарною палатою, адже трапляються випадки, коли адвокати зловживають процесуальними правами та створюють штучні докази.
 15. З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу судді Вищого антикорупційного суду Особа_1 – задовольнити.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області у складі дисциплінарної палати № Д/5-2 від 31.05.2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – скасувати.
 3. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська