Рішення ВКДКА № Х-010/2023 від 27.10.2023 року за скаргою адвоката на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати № 37 від 27.05.2023 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на чотири місяці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № Х-010/2023

27 жовтня 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати № 37 від 27.05.2023 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на чотири місяці, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 17.02.2023 року до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області надійшла Ухвала Чигиринського районного суду Черкаської області в складі головуючого судді Особа_2 від 06 лютого 2023 року по справі № Інформація_1, в якій ініційовано питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_1, з додатками.
 2. Згідно з даними Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Особа_1отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_2, видане Вінницькою обласною КДКА, здійснює свою діяльність в АО «Особа_3» за адресою: Адреса_1.
 3. Листом за вих. № 44/0/2-23 від 07.03.2023 року КДКА Черкаської області направила Ухвалу від 06.02.2023 року з усіма додатками до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для вирішення питання про розгляд справи КДКА іншого регіону, оскільки у дисциплінарній палаті КДКА Черкаської області відсутній кворум для розгляду та прийняття рішення по справі.
 4. 09.03.2023 року за вхід. № 18632 до ВКДКА надійшла Ухвала Чигиринського районного суду Черкаської області від 06.02.2023 року щодо адвоката Особа_1.
 5. Листом за вих. № 351 від 15.03.2023 року Голова ВКДКА, згідно з пунктами 2.3.17. та 2.3.18. Регламенту ВКДКА скерував Ухвалу Чигиринського районного суду Черкаської області в складі головуючого судді Особа_2 від 06 лютого 2023 року по справі № Інформація_1 для розгляду по суті до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.
 6. Ухвала відносно адвоката Особа_1 разом із супровідним листом Голови ВКДКА надійшла до КДКА Донецької області 20.03.2023 року за вх. № 79.
 7. 27.03.2023 року Головою КДКА Донецької області Особа_4 доручено провести перевірку відомостей, викладених у скарзі, члену дисциплінарної палати Особа_5.
 8. Листом від 30.03.2023 року член дисциплінарної палати КДКА Донецької області Особа_5 звернулась до адвоката Особа_1 з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмових пояснень по суті порушених питань.
 9. 29.04.2023 року член дисциплінарної палати КДКА Донецької області подала на розгляд дисциплінарної палати КДКА Донецької області матеріали за Ухвалою Чигиринського районного суду Черкаської області щодо адвоката Особа_1.
 10. Рішенням № 31 від 29.04.2023 року порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_1 за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення ст. 27, 42 Правил адвокатської етики, та ч. 2 ст. 47 КПК України, що виявились у порушенні обовʼязку щодо прибуття у судові засідання.
 11. Рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області № 37 від 27.05.2023 року адвоката Особа_1 притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на 4 місяці.
 12. Не погоджуючись із прийнятим рішенням, 26.06.2023 року адвокат Особа_1 подав до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скаргу на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати № 37 від 27.05.2023 року (вхід. № 19380 від 30.06.2023 року).
 13. У зв’язку з невідповідністю вимогам ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2023 року, зі змінами, листом за вих. № 1056 від 06.07.2023 року скарга повернута Скаржнику.
 14. Після усунення недоліків, Скаржник 18.07.2023 року повторно звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати № 37 від 27.05.2023 року (вхід. № 19522 від 24.07.2023 року).
 15. Листом за вих. № 1252 від 04.08.2023 року ВКДКА витребувала у КДКА Донецької області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 16. 17.08.2023 року за вхід. № 19667 матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1 надійшли до ВКДКА.
 17. Листом за вих. № 1347 від 17.08.2023 року Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_6 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати № 37 від 27.05.2023 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на чотири місяці.
 18. Строк на оскарження рішення КДКА, передбачений ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником пропущено, у зв’язку з чим заявлено клопотання про його поновлення.
 19. Розглянувши доводи Скаржника ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. Предметом розгляду КДКА регіону була Ухвала Чигиринського районного суду Черкаської області в складі головуючого судді Особа_2 від 06 лютого 2023 року по справі № Інформація_1, в якій ініційовано питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_1, зазначено наступне.
 2. В Ухвалі Чигиринського районного суду Черкаської області від 06.02.2023 року зазначено, що на розгляді Чигиринського районного суду Черкаської області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Особа_7 за ч. 1 ст. 121 КК України.
 3. У судовому засіданні прокурор, який підтримує обвинувачення, заявив клопотання про винесення ухвали щодо допущених порушень захисником – адвокатом Особа_1, через неявку якого у чергове не відбулось судове засідання.
 4. Законний представник потерпілого підтримала клопотання прокурора та зазначила, що, на її думку, захисник та обвинувачений свідомо затягують розгляд справи.
 5. В Ухвалі зазначено, що захист Особа_7 здійснює адвокат Особа_1на підставі договору від 30.04.2021 року. Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні надійшов до суду 05.05.2021 року. Участь захисника у даному кримінальному провадженні є обов’язковою.
 6. Відповідно до ч. 1 ст. 324 КПК України якщо в судове засідання не прибув за повідомленням прокурор або захисник у кримінальному провадженні, де участь захисника є обов’язковою, суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду. Одночасно, якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.
 7. В Ухвалі зазначено, що 07.06.2022 року засобами електронного зв’язку на адресу суду надійшла сканована копія заяви від адвоката Особа_1про неможливість явки у судове засідання через дефіцит пального.
 8. У судові засідання 11.10.2022 року, 20.10.2022 року адвокат Особа_1 не з’явився, засобами електронного зв’язку на адресу суду надіслав скановану копію заяви з проханням розгляд справи відкласти у зв’язку із відсутністю у нього інформації про місцеперебування його підзахисного.
 9. 20.10.2022 року на адресу суду надійшло клопотання сторони обвинувачення про оголошення обвинуваченого у розшук.
 10. 09.11.2022 року у судове засідання захисник не з’явився, у цей день засобами електронного зв’язку на адресу суду надійшла сканована копія заяви від адвоката Особа_1про бажання приймати участь у розгляді справи у режимі відеоконференції.
 11. 26.01.2023 року у судове засідання захисник не з’явився, надіславши у цей день засобами
  електронного зв’язку на адресу суду скановану копію заяви від адвоката Особа_1 про бажання приймати участь у розгляді справи у режимі відеоконференції.
 12. У свою чергу, 06.02.2023 року адвокат Особа_1для участі у судовому засіданні у режимі відеоконференції не з’явився, засобами електронного зв’язку на адресу суду направив скановану копію заяви, якою повідомив, що обвинувачений не зможе приймати участь у засіданні через перебування на навчанні.
 13. За таких обставин суд прийшов до висновку, що неявка захисника не була обумовлена поважними причинами, що відповідно до ч. 1 ст. 324 КПК України є підставою для порушення питання про відповідальність адвоката.
 14. В письмових поясненнях до КДКА регіону адвокат Особа_1 зазначив, що причини не прибуття в судові засідання в дати, які зазначені в ухвалі суду, є виключно поважними.
 15. Зазначає, що його клієнт Особа_7, не повідомивши його, виїхав за кордон, зв’язатися з ним ні він, ні суд, ні прокурор не могли, і він розумів, що судове засідання без обвинуваченого не відбудеться оскільки згідно вимог ст. 323 КПК України, якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд. Без обвинуваченого засідання не відбулося би, а без захисника за погодженням з обвинуваченим відбулося.
 16. Окрім того, адвокат зазначив, що проживає і фактично працює в м. Черкаси, яке знаходиться на відстані 55 км від Чигиринського районного суд Черкаської області. Транспортні витрати адвокату сплачував клієнт за кожну поїздку до суду по факту його прибуття до суду, а тому їхати за власний час та кошти 55 км лише в одну сторону, з огляду на військовий стан, повітряні тривоги та дефіцит з пальним, завідомо знаючи що засідання не відбудеться – є нераціональним. вважав, що немає доцільності їхати в судові засідання, завідомо знаючи що такі не відбудуться.
 17. Адвокат зазначив, що про всі свої причини і неявки повідомляв суд.
 18. У скарзі до ВКДКА адвокат зазначає, що рішення дисциплінарної палати КДКА Донецької області № 37 від 27.05.2023 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності підлягає скасуванню, а дисциплінарне провадження закриттю, оскільки наведені доводи в рішенні є необгрунтованими, безпідставними та суперечать фактичним матеріалам та обставинам провадження.
 19. Вказує, що з обвинуваченим Особа_7 з 07.06.2022 року по 09.1.2022 року був відсутній зв’язок, про місце перебування/проживання та якими засобами зв’язку останній користувався адвокату невідомо.
 20. Зазначає, що 07.06.2022 року ним було скеровано на офіційну електронну пошту Чигиринського районного суду клопотання про неможливість прибуття на визначену дату і час судового засідання, оскільки на території України запроваджено воєнний стан та у зв’язку із даними обставинами на території Черкаської області існує дефіцит пального.
 21. 11.10.2022 року ним було скеровано на офіційну електронну пошту Чигиринського районного суду клопотання про неможливість прибуття на визначену дату і час судового засідання, у зв’язку з тим, що на території України запроваджено воєнний стан та про місце перебування/проживання та якими засобами зв’язку обвинувачений Особа_7 користувався невідомо.
 22. 20.10.2022 року ним було скеровано на офіційну електронну пошту Чигиринського районного суду клопотання про неможливість прибуття на визначену дату і час судового засідання, у зв’язку з тим, що на території України запроваджено воєнний стан та про місце перебування/проживання та якими засобами зв’язку обвинувачений Особа_7 користувався невідомо.
 23. Також адвокат зазначає, що 09.11.2022 року ним було скеровано на офіційну електронну пошту Чигиринського Районного суду клопотання про здійснення судового провадження у режимі відеоконференції (із Черкаським районним судом м. Черкаси, Адреса_2). Його клопотання від 09.11.2022 р. про участь у судовому засіданні 09.11.2022 року в режимі відеоконференції задоволено не було.
 24. 06.02.2023 року ним було скеровано на офіційну електронну пошту Чигиринського районного суду клопотання про неможливість взяти участь в засіданні, оскільки обвинувачений Особа_7 буде відсутній під час судового засідання в режимі відеоконференції, у зв’язку із тим, що він перебуває за кордоном та проходить навчання з 14 год. до 17 год. кожного дня, окрім середи.
 25. Адвокат звертає увагу, що про причини своєї неявки та неможливість прибути до суду, повідомляв суд.
 26. У зв’язку із викладеним вище, адвокат просить рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати № 37 від 27.05.2023 року скасувати та ухвалити нове рішення про закриття дисциплінарної справи відносно нього у звʼязку з відсутністю у його діях складу дисциплінарного проступку.

Встановлені фактичні обставини

 1. Оскаржуваним рішенням були встановлені наступні обставини.
 2. Адвокат Особа_1є захисником Особа_7, який обвинувачується за ч. 1 ст. 121 КК України. Кримінальне провадження перебуває у Чигиринському районному суді Черкаської області.
 3. У справі неодноразово призначались судові засідання, про що адвокат Особа_1повідомлявся судовою повісткою.
 4. Так, в матеріалах дисциплінарної справи наявні довідки про надіслання адвокату Особа_1смс-повідомлень про призначення судових засідань у кримінальному провадженні № Інформація_1 на 07.06.2022, 11.10.2022, 20.10.2022, 09.11.2022, 06.02.2023.
 5. У зазначені дати адвокат Особа_1в судові засідання не з’являвся.
 6. 07.06.2022 року засобами електронного зв’язку адвокат подав на адресу суду заяву про неможливість явки у судове засідання через дефіцит пального.
 7. 11.10.2022 року та 20.10.2022 року адвокат Особа_1 в судові засідання не з’явився, засобами електронного зв’язку, безпосередньо в день призначення судових засідань, надіслав заяву про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв’язку із відсутністю у нього інформації про місцеперебування його підзахисного, необізнаність обвинуваченого про дату призначення судового засідання і, як наслідок, неможливість проведення судового засідання у відсутність обвинуваченого.
 8. 09.11.2022 року адвокат Особа_1в судове засідання не з’явився, цього ж дня, до початку судового засідання засобами електронного зв’язку надіслав до суду клопотання про проведення судових засідань в режимі відеоконференцій через Черкаський районний суд Черкаської області.
 9. Ухвалою Чигиринського районного суду Черкаської області від 09.11.2022 року у задоволенні клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції у згаданому кримінальному провадженні відмовлено.
 10. 26.01.2023 року у судове засідання адвокат Особа_1не з’явився, надіслав у цей день засобами електронного зв’язку на адресу суду заяву про бажання брати участь у розгляді справи у режимі відеоконференції.
 11. Ухвалою судді Чигиринського районного суду Черкаської області від 26.01.2023 року задоволено клопотання адвоката Особа_1та забезпечено проведення судового засідання, яке призначене на 15 год. 00 хв. 06.02.2023 року, в режимі відеоконференції з Черкаським районним судом Черкаської області (18015, Черкаська обл., м. Черкаси, Адреса_2).
 12. 06.02.2023 року адвокат Особа_1в судове засідання не з’явився, засобами електронного зв’язку направив заяву, якою повідомив, що обвинувачений не зможе приймати участь у засіданні через перебування за межами України, крім того, він (Особа_7) проходить навчання з 14 до 17 год. Просив перенести судове засідання на іншу дату з урахуванням даної обставини.
 13. 06.02.2023 року судом винесено Ухвалу про звернення до КДКА для вирішення питання притягнення адвоката Особа_1до дисциплінарної відповідальності.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Оцінивши доводи скарги, матеріали дисциплінарної справи, пояснення адвоката Особа_1 дисциплінарна палата дійшла висновку про наявність в діях адвоката Особа_1порушень вимог Правил адвокатської етики.
 2. Адвокат Особа_1належним чином повідомлявся про час та дати призначення судових засідань, але в судові засідання 07.06.2022 року, 11.10.2022 року, 20.10.2022 року, 09.11.2022 року, 06.02.2023 року не з’явився під різними приводами для виконання обов’язків захисника. Судом причини неявки адвоката Особа_1в судові засідання визнані неповажними.
 3. Обов’язок захисника прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого, передбачений ч. 2 ст. 47 КПК України. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов’язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд.
 4. Адвокат Особа_1 в своїх заявах, клопотаннях вказував наступні причини неявки до суду: дефіцит пального та значну віддаленість від суду; відсутність в нього інформації про місцеперебування його підзахисного, необізнаність обвинуваченого про дату призначення судового засідання; бажання приймати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції через воєнний стан в державі, неможливість обвинуваченого з’явитися до суду.
 5. Але жодна з цих причин не була такою, що унеможливлювала з’явлення захисника в судове засідання за викликом для виконання своїх професійних обов’язків, тому вони і були визнані судом неповажними.
 6. В своїх поясненнях адвокат Особа_1вказав, що він вважав нераціональним їхати за власний час та кошти 55 км лише в одну сторону, коли в державі військовий стан, повітряні тривоги, та якийсь час був дефіцит з пальним, завідомо знаючи, що засідання не відбудеться. Палата не погоджується з такими доводами адвоката. По-перше, чи відбудеться судове засідання вирішує Головуючий у судовому засіданні, в даному випадку суддя в провадженні якого перебуває кримінальна справа, в силу ст. 321 КПК України, по-друге, адвокат не повинен вираховувати чи раціонально йому з’являтися до суду для виконання своїх професійних обов’язків.
 7. Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата КДКА Донецької області дійшла висновку, що адвокат Особа_1 вчинив дисциплінарний проступок, передбачений п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме ним порушені вимоги ст. 27, 42 Правил адвокатської етики, та ч. 2 ст. 47 КПК України.
 8. Відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 9. Дисциплінарний проступок вчинений адвокатом Особа_106.2022 року, 11.10.2022 року, 20.10.2022 року, 09.11.2022 року, 06.02.2023 року, тобто строк для притягнення до дисциплінарної відповідальності на час прийняття рішення не минув.
 10. Відповідно до ч.1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 11. У відповідності до ч. 2 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися у разі систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.
 12. В даному випадку, в діях адвоката Особа_1КДКА регіону вбачає систематичне порушення правил адвокатської етики.
 13. З урахуванням обставин вчинення дисциплінарного проступку, його наслідки, особу адвоката Особа_1, дисциплінарна палата вважає за необхідне накласти на адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 4 місяці.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року № 5076-VI.
 2. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року 09.06.2017 року, зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України 2019 року 15 лютого 2019 року.
 3. Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 № 120 (з наступними змінами та доповненнями).
 4. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 5. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 6. Відповідно до статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 7. Згідно з ч. 1, 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом. Визнання інших діянь дисциплінарним проступком адвоката не допускається.
 8. Частиною 1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.
 9. Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.
 10. Згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний, зокрема, дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги; невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; підвищувати свій професійний рівень; виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.
 11. Згідно ст. 7 Правил адвокатської етики, у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності (абзац 1). Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам (абзац 3).
 12. Відповідно до ст. 27 Правил адвокатської етики, кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу (абзац 1). При виконанні доручення адвокат зобов’язаний використати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної професійної правничої (правової) допомоги клієнту, здійснення його захисту або представництва (абзац 2).
 13. Стаття 42 Правил адвокатської етики передбачає дотримання адвокатом принципу законності у відносинах з судом та іншими учасниками судового провадження, а саме – представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.
 14. Статтею 44 Правил адвокатської етики передбачено, адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи абзац 3).
 15. Частиною 2 ст. 47 Кримінального процесуального кодексу України передбачено захисник зобов’язаний прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов’язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а у разі, якщо він призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, – також і цей орган (установу).
 16. Статтею 138 КПК України поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, матеріали дисциплінарного провадження, заслухавши доповідача, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.
 2. На розгляді у Чигиринському районному суді Черкаської області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Особа_7 за ч. 1 ст. 121 КК України (справа № Інформація_1). Адвокат Особа_1 є захисником Особа_7.
 3. У справі неодноразово призначались судові засідання, про що адвокат Особа_1 повідомлявся судовою повісткою.
 4. Так, в матеріалах дисциплінарної справи наявні довідки про надіслання адвокату Особа_1 смс-повідомлень про призначення судових засідань у кримінальному провадженні № Інформація_1 на 07.06.2022 року, 11.10.2022 року, 20.10.2022 року, 09.11.2022 року, 06.02.2023 року.
 5. У зазначені дати адвокат Особа_1 в судові засідання не з’явився, направивши в день засідання, а саме 07.06.2022 року, 11.10.2022 року, 20.10.2022 року, 06.02.2023 року року, клопотання про відкладення розгляду справи, а 09.11.2022 року – клопотання про судовий розгляд справи в режимі відеоконференції. Клопотання адвоката не містили будь-яких додатків.
 6. В обгрунтування своїх клопотань адвокат Особа_1 посилався на воєнний стан, на неможливість з’явитися до суду через дефіцит пального, на відсутність зв’язку з клієнтом Особа_7, на необізнаність Особа_7 про час судового розгляду, на неможливість Особа_7 прийняти участь у засіданні, оскільки останній перебуває за межами України на навчанні.
 7. Частиною 2 ст. 47 Кримінального процесуального кодексу України передбачено захисник зобов’язаний прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов’язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а у разі, якщо він призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, – також і цей орган (установу).
 8. Статтею 138 КПК України визначено поважні причини неприбуття особи на виклик, якими є обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
 9. Відповідно до Узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо неявки адвокатів у судові засідання, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № VІII-010/2022 від 26.08.2022 року (далі – Узагальнення), неявка адвоката у судове засідання за певних обставин може бути кваліфікована кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури як порушення принципу законності та мати наслідком притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 10. Згідно Узагальнень оцінюючи поважність причин неявки адвоката в судове засідання у кримінальних провадженнях (справах) дисциплінарним органам варто орієнтуватися на перелік обставин, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик, визначений статтею 138 Кримінального процесуального кодексу. В цілях кваліфікації дій адвоката, поважними причинами, зокрема, можуть бути: обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); відсутність особи внаслідок відрядження (участь в іншому судовому процесі), подорожі (відпустка) тощо; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне повідомлення, не повідомлення, неналежне повідомлення про час і дату судового засідання.
 11. В Узагальненнях звертається увага, що у разі належного повідомлення адвоката про судове засідання, його неявка у визначений судом день та час може бути виправдана лише об’єктивною неможливістю взяти участь у засіданні з поважних причин. Дисциплінарні палати повинні вивчати та давати оцінку усім фактам неявки адвоката у судові засідання, оскільки це, у разі доведення вини, впливає зокрема на обрання міри стягнення. Відомості, що подаються як доказ поважності причин неявки адвоката у судові засідання, повинні перевірятися дисциплінарною палатою, адже трапляються випадки, коли адвокати зловживають процесуальними правами та створюють штучні докази.
 12. З огляду на вищевикладене, дисциплінарна палата КДКА Донецької області, оцінюючи поважність причин неявки адвоката Особа_1 в судові засідання, дійшла вірного висновку, що причини неявки, зазначені адвокатом, – не були такими, що унеможливлювали з’явлення захисника в судове засідання.
 13. Крім того, адвокат повинен повідомити суд про неможливість прибути у судове засідання завчасно, тобто в розумний строк з дати коли він дізнався про причини, які унеможливлюють його явку в судове засідання, і в розумний строк до дати такого засідання.
 14. Таким чином, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури погоджується з висновками, викладеними в рішенні КДКА регіону про наявність дисциплінарного проступку у діях адвоката Особа_1.
 15. Адвокат вчинив систематичне порушення правил адвокатської етики, а саме статей 7, 27, 42, 44 Правил адвокатської етики. Адвокат не виконав свого професійного обов’язку, передбаченого частиною 2 ст. 47 Кримінального процесуального кодексу України.
 16. Статтею 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що професійним обов’язком адвоката є дотримуватися правил адвокатської етики, виконувати обов’язки передбачені законодавством.
 17. З огляду на вищевикладене, дисциплінарна палата КДКА Донецької області правомірно притягнула адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосувала дисциплінарне стягнення відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 18. Частиною 5 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право: 1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін; 2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення; 4) направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.
 19. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу адвоката Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати № 37 від 27.05.2023 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на чотири місяці, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська