Рішення ВКДКА № ХІІ-007/2023 від 28.12.2023 року за скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 15.08.2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ХІІ-007/2023

28 грудня 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Приходька О.І., Чернобай Н.Б., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Подольної Т.А., Притули О.Б., Соботника В.Й., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 15 серпня 2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 04.07.2023 року до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області (вх. № 57/23) надійшла скарга Особа_1 відносно адвоката Особа_2, в якій ставиться питання про вжиття заходів реагування та притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 2. 10.07.2023 року в.о. голови дисциплінарної палати КДКА Харківської області Особа_4 доручила члену дисциплінарної палати Особа_3 провести перевірку відомостей, викладених в скарзі Особа_1 (вх. №57/23 від 04.07.2023 року) відносно адвоката Особа_2.
 3. Членом дисциплінарної палати КДКА Харківської області Особа_3 за результатом перевірки обставин, викладених в скарзі Особа_1, складено довідку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 4. 15.08.2023 року, за результатами розгляду скарги Особа_1, довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Харківської області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення, яким відмовила в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 (а.с.65-67).
 5. Відповідно до супровідних листів за № 134/23 від 18.08.2023 року та № 135/23 від 18.08.2023 року, копія даного рішення надіслана Скаржниці та адвокату Особа_2 засобами електронної пошти08.2023 року (а.с.68-71).
 6. 13.09.2023 року, не погоджуючись з прийнятим рішенням, адвокат Особа_1 звернулась до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на вищевказане рішення (вх. № 19873 від 15.09.2023 року).
 7. Листом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за вих. № 1622 від 22.09.2023 року скаргу було повернуто Скаржниці з відповідними роз’ясненнями, у зв’язку з невідповідністю вимогам ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №120 від 30.08.2014 року, зі змінами.
 8. Повторно скарга на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 15.08.2023 року надійшла до ВКДКА 17.10.2023 року за вхід. № 20049 (датована та направлена 12.10.2023 року).
 9. Скаржниця пропустила тридцятиденний строк на оскарження рішення КДКА регіону, встановлений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у зв’язку із чим подано заяву про поновлення строку на оскарження рішення КДКА регіону.
 10. У заяві про поновлення строку на оскарження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 15.08.2023 року Скаржниця зазначає, що спочатку скарга була подана своєчасно з дотриманням строку на оскарження (13.09.2023 року), проте з недоліками, які були підставою для повернення скарги ВКДКА з відповідними роз’ясненнями, а після усунення недоліків скарга вже подана з порушенням строку на оскарження.
 11. Розглянувши доводи Скаржниці, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає за можливе розглянути скаргу по суті.
 12. Листом Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за вих. № 1831 від 24.10.2023 року витребувано у КДКА Харківської області матеріали справи відносно адвоката Особа_2.
 13. 01.12.2023 року за вхід. № 20407 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали справи відносно адвоката Особа_2.
 14. Листом за вих. № 2098 від 06.12.2023 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_5 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 15 серпня 2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. У своїй скарзі Скаржниця зазначає, що поданню скарги до КДКА Харківської області передувало вчинення дій щодо мирного врегулювання конфлікту з адвокатом Особа_2.
 2. Так, Скаржницею 05 травня 2023 року було надіслано Звернення на електронну пошту Ради адвокатів Харківської області Інформація_1 та Інформація_2 (адреса робочого місця адвоката Особа_2 – Адреса_1, відповідно до відомостей, зазначених в Єдиному реєстрі адвокатів України).
 3. Також Скаржниця посилається на те, що оскільки нормативно-правовими актами не врегульовано порядок подання звернення, не встановлені вимоги до форми та змісту доказів, які мають бути подані для підтвердження його надіслання, доцільно вважати, що нею, адвокатом Особа_1, були здійснені всі можливі заходи з метою мирного врегулювання конфлікту, що виник з адвокатом Особа_2.
 4. Адвокат Особа_1 зазначає, що відповідно до п. 15 Положення можливість повернення заяви (скарги) на адвоката, якщо адвокат-скаржник не надав доказів про вжиті заходи мирного врегулювання конфлікту з іншим адвокатом, зокрема, документів, що свідчать про звернення до Ради адвокатів регіону та результати розгляду конфлікту Радою адвокатів регіону, з відповідним роз’ясненням не пізніше десяти днів від дня її надходження. Тобто, у разі недотримання вищезазначеної вимоги КДКА Харківської області була зобов’язана повернути заяву (скаргу) заявнику (скаржникові) у встановлені строки із наданням відповідного роз’яснення.
 5. Особа_1 просить скасувати рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 15 серпня 2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2; ухвалити нове рішення про притягнення адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення.
 6. Письмових заперечень від адвоката Особа_2 на скаргу адвоката Особа_1 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не надходило.

Встановлені фактичні обставини

 1. Справу було розглянуто належною КДКА, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за робочою адресою адвоката згідно ЄРАУ.
 2. 04.07.2023 року до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області (вх. № 57/23) надійшла скарга Особа_1 відносно адвоката Особа_2, в якій ставиться питання про вжиття заходів реагування та притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, а також відшкодування витрат, понесених за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарги за рахунок зазначеного адвоката.
 3. Як вбачається з вказаної скарги, Особа_1 є адвокатом, керуючим партнером АО «Особа_6», представляє інтереси позивача в Господарському суді Харківської області по справі № Інформація_3 за позовом ТОВ «Особа_7» до КП «Особа_8» про стягнення заборгованості за Договором №2102/1-22 про надання послуг від 21.02.2022 року. Інтереси відповідача КП «Особа_8» представляє адвокат Особа_2.
 4. 10.04.2023 року Господарським судом Харківської області було ухвалено рішення по справі №Інформація_3, яким позовні вимоги позивача було задоволено.
 5. При цьому, на думку Скаржниці, під час судового розгляду було виявлено факт неодноразового порушення адвокатом Особа_2 вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, а також іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу.
 6. Так, 18.01.2023 року адвокатом Особа_2 було подано відзив на позовну заяву, який ґрунтується на припущеннях адвоката, а викладені ним обставини суперечать долученим ним до справи документам. У відзиві адвокат стверджував про наявність родинних відносин між керівником КП «Особа_8» Особа_9 та адвокатом Особа_1, яка нібито є дружиною його племінника Особа_10 (обидва є засновники адвокатського об’єднання «Особа_6»), що, на думку адвоката Особа_2, вплинуло на законність спірного договору про закупівлю. Таким твердженням щодо наявності родинних зв’язків між Особа_9 та адвокатом Особа_1, яке є голослівним, не відповідає дійсності та не підтверджується жодним документом, адвокат Особа_2 намагається штучно створити докази і свідомо вводить суд та учасників справи в оману, що є грубим порушенням закону та містить ознаки кримінального правопорушення, передбачені статтею 384 КК України.
 7. Господарський суд Харківської області в рішенні від 10 квітня 2023 року по справі № Інформація_3 надав правову оцінку твердженням адвоката Особа_2 щодо наявності родинних відносин між керівником КП «Особа_8» Особа_9 та адвокатом Особа_1. Суд зазначив, що відповідачем та його представником не було доведено, що ТОВ «Особа_7» при укладенні правочину діяли недобросовісно, недоречним в межах даної справи є дослідження та надання оцінки посиланням та припущенням представника відповідача за первісним позовом про наявність родинних зв’язків між адвокатом Особа_1 та колишнім директором КП «Особа_8» Особа_9.
 8. Окрім того, здійснюючи представництво інтересів КП «Особа_8» у справі № Інформація_3, адвокат Особа_2 не надав документів на підтвердження своїх повноважень. До матеріалів справи адвокат Особа_2 приєднав копію договору про надання професійної правничої допомоги і юридичних послуг від 01.09.2022 року, який було укладено з адвокатом, фізичною особою-підприємцем Особа_2, що є порушенням статей 13-14 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо форм здійснення адвокатської діяльності. В реквізитах договору вказаний рахунок, який відкритий на Особа_2 як фізичну особу-підприємця. Також ст. 60 ГПК України вимагає надання ордера, що адвокатом Особа_2 виконано не було.
 9. Скаржниця вважає, що адвокатом Особа_2 були допущені порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, приписи статей 1, 11,21, 26, 27, 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статей 42, 43, 60, 164, 165, 180 ГПК України, статей 7, 14, 42, 44 Правил адвокатської етики.
 10. На виконання ст. 52 Правил адвокатської етики та п. 27 Положення про порядок прийняття та розгляду скарги щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, яке затверджене рішенням Ради адвокатів України №120 від 13.08.2014 року, Скаржницею 05.05.2023 року було надіслано звернення на електронну пошту Ради адвокатів Харківської області, яке мало на меті мирне врегулювання конфлікту з адвокатом Особа_2. На дату звернення зі скаргою до дисциплінарної палати відповіді про результати розгляду звернення від Ради адвокатів Харківської області отримано не було.
 11. До скарги Особа_1 надала роздруківку рішення Господарського суду Харківської області від 10 квітня 2023 року по справі № Інформація_3; копію відзиву на позовну заяву по справі № Інформація_3; копію договору про надання професійної правничої допомоги і юридичних послуг від 01.09.2022 року; роздруківку з додатку банку, де одержувачем зазначений ФОП Особа_2. На підтвердження звернення до Ради адвокатів Харківської області Особа_1 надала копію звернення до Ради адвокатів Харківської області від 05.05.2023 року та скріншот з додатку електронної пошти на підтвердження надіслання звернення до Ради адвокатів Харківської області.
 12. Пояснень від адвоката Особа_2 на адресу дисциплінарної палати станом на дату розгляду не надходило.
 13. Відповідно до довідки члена дисциплінарної палати КДКА Харківської області Особа_3, відсутні підстави для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Рішенням дисциплінарної палати КДКА Харківської області від 15.08.2023 року відмовлено в порушенні дисциплінарної справи за скаргою Особа_1 відносно адвоката Особа_2 (а.с.65-67).
 2. Так, дисциплінарною палатою КДКА Харківської області під час перевірки відомостей на адресу Ради адвокатів Харківської області було надано запит з метою отримання інформації чи надходило до Ради адвокатів Харківської області звернення від 05.05.2023 року від імені адвоката Особа_1 відносно адвоката Особа_2 з метою мирного врегулювання конфлікту та чи були здійснені будь-які необхідні дії та прийняті рішення за результатом розгляду вказаного звернення.
 3. Згідно з відповіддю Голови Ради адвокатів Харківської області Особа_10 звернення від 05.05.2023 року від імені адвоката Особа_1 відносно адвоката Особа_2 з метою врегулювання конфлікту не надходило.
 4. Відповідно до ст. 52 Правил адвокатської етики та п. 27 Положення про порядок прийняття та розгляду скарги щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, яке затверджене рішенням Ради адвокатів України №120 від 13.08.2014 року (з наступними змінами), при виникненні конфлікту між адвокатами, наслідком якого є звернення одного з них зі скаргою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, адвокат, який ініціював звернення, зобов’язаний надати докази того, що ним вжиті заходи мирного врегулювання такого конфлікту, зокрема документи, що свідчать про звернення останнього до Ради адвокатів регіону за робочим місцем адвоката згідно відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України, а стосовно адвоката іноземної держави – асоціації адвокатів чи правового товариства відповідної держави.
 5. Адвокатом Особа_1 вимоги ст. 52 Правил адвокатської етики та п. 27 Положення про порядок прийняття та розгляду скарги щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, яке затверджене рішенням Ради адвокатів України №120 від 13.08.2014 року (з наступними змінами), з метою мирного врегулювання конфлікту з адвокатом Особа_2 не виконані.
 6. Після виконання вказаних вище вимог адвокат Особа_1 не позбавлена права звернутися до дисциплінарної палати зі скаргою відносно адвоката Особа_2.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 2. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 3. Згідно з ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 4. Частина 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України.
 5. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 6. Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 7. Відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; порушення дисциплінарної справи; розгляд дисциплінарної справи; прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 8. Як вбачається зі змісту статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань. За результатами перевірки складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи. Заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 9. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. Рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 10. Статтею 52 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року 09.06.2017 року, зі змінами від 15.02.2019 року, передбачено, що при виникненні конфлікту між адвокатами, наслідком якого є звернення одного з них зі скаргою до КДКА регіону, адвокат, який ініціював звернення, зобов’язаний надати докази того, що ним вжиті заходи мирного врегулювання такого конфлікту, зокрема документи, що свідчать про звернення останнього до Ради адвокатів регіону за робочим місцем адвоката згідно відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України, а стосовно адвоката іноземної держави – асоціації адвокатів чи правового товариства відповідної держави.
 11. Статтею 27 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, із змінами, передбачено що при виникненні конфлікту між адвокатами, наслідком якого є звернення одного з них зі скаргою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, адвокат, який ініціював звернення, зобов’язаний надати докази того, що ним вжиті заходи мирного врегулювання такого конфлікту, зокрема, документи, що свідчать про звернення останнього до Ради адвокатів регіону за робочим місцем адвоката згідно відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України, а стосовно адвоката іноземної держави – асоціації адвокатів чи правового товариства відповідної держави.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи скарги, дослідивши матеріали справи, заслухавши доповідача, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.
 2. Статтею 52 Правил адвокатської етики, а також статтею 27 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, передбачено, що при виникненні конфлікту між адвокатами, наслідком якого є звернення одного з них зі скаргою до КДКА регіону, адвокат, який ініціював звернення, зобов’язаний надати докази того, що ним вжиті заходи мирного врегулювання такого конфлікту, зокрема документи, що свідчать про звернення останнього до Ради адвокатів регіону за робочим місцем адвоката згідно відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України, а стосовно адвоката іноземної держави – асоціації адвокатів чи правового товариства відповідної держави.
 3. Разом з тим, ВКДКА вважає, що недотримання адвокатом зазначеної вимоги Правил адвокатської етики не може слугувати достатньою підставою для відмови в порушенні дисциплінарної справи, що було б проявом надмірного формалізму. Окрім того, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначена процедура здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката, яка не передбачає якоїсь додаткової стадії чи вимоги щодо врегулювання конфлікту між адвокатами. Вимоги ст. 52 Правил адвокатської етики та ст. 27 Положення щодо врегулювання конфлікту між адвокатами не можуть відміняти дисциплінарне провадження.
 4. Відповідно до п. 4.1. Узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань розгляду скарг адвокатів на незаконні або неетичні дії іншого адвоката, затвердженого рішенням ВКДКА № VІІІ-024/2021 від 04.08.2021 року, неповідомлення ради адвокатів, а також ненадання доказів мирного врегулювання конфлікту, не перешкоджає дисциплінарному провадженню та не породжує у дисциплінарних палат додаткових обов’язків. Відповідно до п. 4.2. Узагальнення відсутність доказів вжиття заходів мирного врегулювання конфлікту також не є підставою для повернення заяви адвоката або залишення її без розгляду.
 5. Крім того, ВКДКА звертає увагу, що в матеріалах перевірки в якості доказу спроби мирного врегулювання ситуації, що склалася, знаходиться звернення скаржниці Особа_1 (яка є адвокатом) від 05.05.2023 року до Ради адвокатів Харківської області з доказами направлення на електронні адреси Ради адвокатів Харківської області: Інформація_1 (яка вказана на сайті Ради адвокатів Харківської області) та Інформація_2 (яка вказана на сайті Національної асоціації адвокатів України).
 6. Таким чином підтверджується, що до подачі своєї скарги до КДКА Харківської області, Скаржницею було виконано умови Правил адвокатської етики та вчинені необхідні дії щодо мирного врегулювання конфлікту, що виник між нею та адвокатом.
 7. На стадії порушення дисциплінарної справи встановлюється лише наявність чи відсутність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 8. На етапі вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи КДКА не дає правової оцінки діям адвоката, з приводу яких надійшла скарга. На цій стадії КДКА з’ясовує наявність ознак дисциплінарного проступку як підстави для відкриття дисциплінарної справи, тоді як під час розгляду дисциплінарної справи КДКА вже надаватиме правову кваліфікацію того, що адвокату поставлено за провину. Тож сам факт відкриття дисциплінарної справи не вказує, що адвокат вчинив дисциплінарний проступок; для такого висновку (чи для спростування того, що адвокат вчинив дисциплінарний проступок) КДКА повинна з’ясувати усі обставини, що на етапі відкриття дисциплінарної справи КДКА зробити не може. Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 20.02.2019 року по справі 822/570/17.
 9. Таким чином, враховуючи вищезазначене, дослідивши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури дійшла до висновку, що КДКА Харківської області передчасно відмовила в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, без дослідження наявності або відсутності в діях адвоката ознак можливого вчинення дисциплінарного проступку.
 10. На підставі викладеного та керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисціплінарної комісії адвокатури Харківської області від 15.08.2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – скасувати.
 3. Матеріали справи направити на новий розгляд до Кваліфікаційно-дисціплінарної комісії адвокатури Харківської області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська