Рішення ВКДКА № І-004/2023 від 27.01.2023 року за скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області у складі дисциплінарної палати № 7-3/22 від 17.08.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № І-004/2023

 27 січня 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Приходька О.І., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області у складі дисциплінарної палати № 7-3/22 від 17.08.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 01.02.2022 року за вхід. № 25 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області (далі – КДКА Чернігівської області) надійшла скарга судового експерта КНДІСЕ Особа_1 стосовно поведінка адвоката Особа_2.
 2. 04.02.2022 року члена дисциплінарної палати Особа_3 уповноважено провести перевірку відомостей, що викладені у скарзі.
 3. Листом від 10.06.2022 р. за вих. № 180 адвоката повідомлено про проведення перевірки щодо нього перевірки та запропоновано надати письмові пояснення щодо фактів, викладених у скарзі, та докази на їх спростування.
 4. 18.06.2022 року за вх. № 53 до КДКА Чернігівської області надійшли пояснення адвоката Особа_2.
 5. 30.06.2022 року членом дисциплінарної палати Особа_3 складено довідку за результатами перевірки, згідно якої Особа_3 вважає, що слід відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 6. 17.08.2022 року КДКА Чернігівської області у складі дисциплінарної палати було ухвалено рішення № 7-3/22 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 (в рішенні помилково зазначено «Олександровича»).
 7. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, 16.09.2022 року Особа_1 направив на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скаргу на рішення Кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області №7-3/22 від 17.08.2022 року.
 8. Листом від 30.09.2022 року №1358 Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури повернула скаргу з додатками Скаржнику, у зв’язку недотриманням вимог визначених Положенням про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
 9. 20.10.2022 року Особа_1 повторно направив на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скаргу на рішення Кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області №7-3/22 від 17.08.2022 року та клопотання про поновлення строків на оскарження рішення КДКА.
 10. Листом від 01.11.2022 року за вих. № 1489 ВКДКА витребувала у КДКА Чернігівської області матеріали справи відносно адвоката Особа_2 за скаргою Особа_1.
 11. 21.11.2022 року за вх. № 18242 матеріали справи відносно адвоката Особа_2 надійшли до ВКДКА.
 12. Листом від 21.11.2022 року за вих. № 1592 члену ВКДКА Особа_4 Головою ВКДКА було доручено здійснити перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області у складі дисциплінарної палати № 7-3/22 від 17.08.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 13. Строк на оскарження рішення Кваліфікаційної-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області №7-3/22 від 17.08.2022 року, передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником пропущено.
 14. Розглянувши клопотання Скаржника, ВКДКА поновила строк на оскарження рішення КДКА Чернігівської області у складі ДП № 7-3/22 від 17.08.2022 року.
 15. Листом за вих. № 46 від 12.01.2023 року, Особа_1 та адвоката Особа_2 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 27.01.2023 року, включено розгляд скарги Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області у складі дисциплінарної палати № 7-3/22 від 17.08.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2. Повідомлено, що відповідно до пунктів 3.2.1, 3.14.2. Регламенту ВКДКА, статті 38-2 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, розгляд скарг на рішення КДКА регіону про порушення дисциплінарної справи, про відмову в порушенні дисциплінарної справи, скарг на дії чи бездіяльність КДКА регіону, клопотання адвоката про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА, відбувається на засіданні ВКДКА без участі сторін.
 16. На засіданні ВКДКА 27.01.2023 року по скарзі Особа_1 доповів член ВКДКА Особа_4.
 17. Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА членом ВКДКА Особа_4 було запропоновано проект рішення, за яким скаргу Особа_1 – задовольнити частково. Рішення КДКА Чернігівської області у складі дисциплінарної палати № 7-3/22 від 17.08.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – скасувати. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 18. За запропонований проект рішення проголосувало «за» – 11 членів комісії, «проти» – 0 членів комісії, «утримались» – 10 членів комісії. Інші члени комісії участі у голосуванні не брали. Рішення не прийнято.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Згідно з ч. 9 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.
 2. Частиною 10 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.
 3. Відповідно до п. 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого рішенням Звітно-виборного зꞌїзду адвокатів України 2017 року від 09.06.2017 року (далі – Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.
 4. Згідно з п. 2.3.11. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами (далі – Регламент ВКДКА), Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов’язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.
 5. Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА, член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії. Письмова довідка/проект рішення комісії є документами, які містять інформацію, що відноситься до таємниці «нарадчої кімнати».
 6. Згідно з п. 3.41. Регламенту ВКДКА, розгляд скарги починається доповіддю члена ВКДКА, якому доручено її попереднє вивчення, перевірка та підготовка.
 7. Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України.
 8. Частиною 6 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.
 9. Так, згідно з пунктом 3.45. Регламенту ВКДКА, рішення ВКДКА приймаються за наслідками загального обговорення. Рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.
 10. Одночасно, відповідно до Роз’яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 № 248, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Оскільки при розгляді скарги Особа_1 на рішення КДКА Чернігівської області у складі дисциплінарної палати № 7-3/22 від 17.08.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, за запропоноване рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.
 2. На підставі викладеного вище, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.45. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області у складі дисциплінарної палати № 7-3/22 від 17.08.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська