Рішення ВКДКА № І-011/2023 від 27.01.2023 року за скаргою на рішення на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/8-3 від 25.08.2022 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № І-011/2023

 27 січня 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Приходька О.І., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/8-3 від 25.08.2022 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 09.09.2021 року Особа_1 звернувся із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката Особа_2 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва.
 2. Супровідним листом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 26.01.2022 року дану скаргу було направлено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в зв’язку із наступним.
 3. За даними Єдиного реєстру адвокатів України робоче місце адвоката Особа_2 знаходиться за адресою: Інформація_1.
 4. Відповідно до рішення РАУ №128 від 15.12.2021 року КДКА м. Києва вважається не сформованою у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що є наслідком відсутності кворуму в кваліфікаційній та дисциплінарній палаті м. Києва для прийняття рішень та здійснення повноважень, визначених статтею 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 5. У свою чергу, відповідно до рішення РАУ №130 від 15.12.2021 року «Про передачу справ КДКА м. Києва до ВКДКА для подальшого розподілу» вирішено передавати заяви, які стосуються допуску до складання кваліфікаційного іспиту (кваліфікаційні справи) та заяви (скарги) щодо поведінки адвокатів, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності (дисциплінарних справ) (проваджень)) у ВКДКА для подальшого їх скерування на розгляд КДКА іншого регіону.
 6. Враховуючи зазначене, Головою ВКДКА дану скаргу із супровідним листом і додатками було скеровано до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області.
 7. 15.02.2022 р. до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від ВКДКА надійшла скарга Особа_1 на дії адвоката Особа_2.
 8. Перевірка відомостей, викладених у скарзі, проводилася за дорученням Голови дисциплінарної палати, членом дисциплінарної палати Особа_3.
 9. Рішенням дисциплінарної палати КДКА Рівненської області № Д/3-4 від 23.03.2022 р. було відмовлено у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 10. Рішенням ВКДКА № VI-017/2022 від 27.06.2022 р. рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури №Д/3-4 від 23.03.2022 р. скасовано, ухвалено нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 11. У своєму рішенні ВКДКА вказала на наявність в діях адвоката Особа_2 ознак дисциплінарного проступку (порушення Правил адвокатської етики, невиконання обов’язку щодо укладення договору про надання правової допомоги), зважаючи на те, що в матеріалах дисциплінарної справи наявні договори про надання правничої допомоги між Приватним підприємством «Особа_4», в особі директора Особа_2, та Особа_5, та ордери, на яких проставлений відтиск печатки ПП «Особа_4», в той час як ПП «Особа_4» за своєю організаційно-правовою формою не є адвокатським об’єднанням чи адвокатським бюро, тому посадові особи підприємства не вправі надавати юридичні послуги в статусі адвоката, відтак у судових справах адвокат діяла без укладення відповідного договору про надання правової допомоги в порядку, визначеному ст.ст. 26-27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність.
 12. Рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/8-3 від 25.08.2022 року дисциплінарна справа відносно адвоката Особа_2 закрита.
 13. Не погоджуючись із прийнятим рішенням, Особа_1 подав до ВКДКА скаргу на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/8-3 від 25.08.2022 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 (вхід. № 18050 від 29.09.2022 року).
 14. Листом від 05.10.2022 року ВКДКА витребувала у КДКА Рівненської області матеріали справи відносно адвоката Особа_2.
 15. 24.10.2022 року матеріали справи відносно адвоката Особа_2 надійшли до ВКДКА.
 16. Листом від 26.10.2022 року Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_6 доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1.
 17. Листом за вих. № 1603 від 25.11.2022 року ВКДКА звернулась до Київського апеляційного суду, в якому просила надати інформацію та копії документів у справі № Інформація_2, які стосувались участі у ній адвоката Особа_2.
 18. 26.12.2022 року до ВКДКА надійшов лист з Київського апеляційного суду, в якому повідомлено про неможливість надати запитувану інформацію та документи у зв’язку з тим, що розгляд справи не закінчено.
 19. Листом за вих. № 1604 від 25.11.2022 року ВКДКА звернулась до Дарницького районного суду м. Києва, в якому просила надати інформацію та копії документів у справі № Інформація_3, які стосувались участі у ній адвоката Особа_2.
 20. 21.12.2022 року до ВКДКА надійшов лист-відповідь на зазначений запит з Дарницького районного суду м. Києва разом з копіями запитуваних документів (вих. № 65510/22-Вих від 19.12.2022 р.).
 21. Листом за вих. № 1605 від 25.11.2022 року ВКДКА звернулась до Обухівського районного суду Київської області, в якому просила надати інформацію та копії документів у справі № Інформація_4, які стосувались участі у ній адвоката Особа_2.
 22. Відповідь на зазначений запит Обухівським районним судом Київської області не надано.
 23. Листом за вих. № 1606 від 25.11.2022 року ВКДКА звернулась до Дарницького районного суду м. Києва, в якому просила надати інформацію та копії документів у справі № Інформація_5, які стосувались участі у ній адвоката Особа_2.
 24. 21.12.2022 року до ВКДКА надійшов лист-відповідь на зазначений запит з Дарницького районного суду м. Києва разом з копіями запитуваних документів (вих. № 65509/22-Вих від 19.12.2022 р.).
 25. Листом за вих. № 107 від 23.01.2023 року ВКДКА звернулась до Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України, в якому просила надати інформацію щодо підвищення кваліфікації адвокатом Особа_2.
 26. 26.01.2023 року до ВКДКА надійшов лист-відповідь на зазначений запит з Вищої школи адвокатури, в якому зазначено запитувану інформацію (вих. № 03/0/02-2 від 26.01.2023 р.).

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Скаржник рішення дисциплінарної палати КДКА Рівненської області № Д/8-3 від 25.08.2022 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 вважає таким, що підлягає скасуванню з огляду на наступне.
 2. У судових спорах з колишньою дружиною Особа_1 – Особа_5, які розглядаються Дарницьким районним судом м. Києва та Обухівським районним судом Київської області, представником Особа_5 є адвокат Особа_2, яка діє на підставі договорів про правничу допомогу від 27.02.2020 року, 01.06.2020 року, 06.04.2021 року, укладених між ПП «Особа_4», в особі директора Особа_2, та Особа_5, на виконання яких видано ордери, засвідчені печаткою приватного підприємства.
 3. У матеріалах дисциплінарної справи наявні договори про надання правничої допомоги між Приватним підприємством «Особа_4», в особі директора Особа_2, та Особа_5, та ордери, на яких проставлений відтиск печатки ПП «Особа_4», в той час як ПП «Особа_4» за своєю організаційно-правовою формою не є адвокатським об’єднанням чи адвокатським бюро, тому посадові особи підприємства не вправі надавати юридичні послуги в статусі адвоката, відтак у судових справах адвокат діяла без укладення відповідного договору про надання правової допомоги в порядку, визначеному ст.ст. 26-27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. Однак, приймаючи оскаржуване рішення дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області належним чином не проаналізувала та не надала оцінку вищевказаним фактам.
 5. Разом з тим, у скарзі в КДКА регіону Скаржник зазначав, що адвокат Особа_2 не підвищила кваліфікацію у 2019 році.
 6. Скаржник просить рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/3-4 від 23.03.2022 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 скасувати та ухвалити нове рішення про притягнення адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 11 місяців.

Встановлені фактичні обставини

 1. Оскаржуваним рішенням були встановлені наступні обставини.
 2. У своїй скарзі Особа_1 посилається на те, що між ним та його колишньою дружиною Особа_5 є судові спори, які розглядаються Дарницьким районним судом м. Києва та Обухівським районним судом Київської області. Представником Особа_5 є адвокат Особа_2.
 3. Зазначає, що адвокат незаконно здійснює адвокатську діяльність як директор ПП «Особа_4» на підставі договорів від 27.02.2020 р., 27.02.2020 р., 01.06.2020 р., 01.06.2020 р., 06.04.2021 р., укладених між ПП «Особа_4», в особі директора Особа_2, та Особа_5, на виконання яких видано ордери, засвідчені печаткою приватного підприємства.
 4. Стверджує, що вказані договори не підтверджують повноважень адвоката на здійснення представництва. В цьому вбачає порушення правил адвокатської етики.
 5. Адвокат Особа_2 в своїх поясненнях вказує, що скарга є надумаю, нічим іншим як тиском на неї при здійсненні своєї професійної діяльності з метою усунення її від ведення численних справ її клієнтки.
 6. Зазначає, що між нею як адвокатом та Особа_5 укладені договори на ведення цивільних справ, на підставі яких видано ордери на надання правничої допомоги, які надані суду та згідно яких видано ордери на надання правничої допомоги.
 7. Не заперечує укладення договорів між ПП «Особа_4», в особі директора Особа_2, та Особа_5, однак ці договори не слугували підставою для видачі ордерів. Печатка приватного підприємства на ордерах проставлена механічно.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Проведеною перевіркою встановлено, що будь-яких порушень норм законодавства, на які посилається Скаржник щодо адвокатської етики, з боку адвоката, які б давали підстави для притягнення її до дисциплінарної відповідальності, не встановлено.
 2. Оскільки дисциплінарною палатою встановлено, що між адвокатом Особа_2 та Особа_5 02.2020 р., 27.02.2020 р., 01.06.2020 р., 06.04.2021 р. укладені договори про надання правничої допомоги в цивільних справах, на підставі яких видано ордери, то адвокат виконала обов’язок по укладенню договору відповідно до вимог ст.ст. 26, 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст. 14 Правил адвокатської етики та мала повноваження на здійснення представництва Особа_5 в суді як адвокат.
 3. Наявність договорів між ПП «Особа_4», в особі директора Особа_2, та Особа_5, не дає підстав для притягнення адвоката до відповідальності, так як на підставі цих договорів ордер не видавався, печатки приватного підприємства в ордерах поставлені помилково.
 4. При прийнятті рішення дисциплінарна палата виходить із того, що в діях адвоката Особа_2 не встановлено складу дисциплінарного проступку, передбаченого ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», її довіритель – Особа_5 не зверталась зі скаргами щодо перевищення адвокатом своїх повноважень та відсутності договорів на її представництво у суді, а тому дисциплінарну справу належить закрити.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року № 5076-VI.
 2. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року від 09.06.2017 року (зі змінами від 15.02.2019 року).
 3. Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 № 120 (з наступними змінами та доповненнями).
 4. Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), затверджений рішенням Ради адвокатів України від 21.09.2019 року № 111 (далі – Порядок підвищення кваліфікації).
 5. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 6. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 7. Відповідно до статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 8. Згідно з ч. 1, 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом. Визнання інших діянь дисциплінарним проступком адвоката не допускається.
 9. Частиною 1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.
 10. Згідно ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 11. Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.
 12. Положеннями пункту 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» визначено, що договір про надання правової допомоги – домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобовꞌязується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобовꞌязується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.
 13. Стаття 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).
 14. Стаття 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.
 15. Відповідно до ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.
 16. Статтею 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний:

1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;

2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;

3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;

4) підвищувати свій професійний рівень;

5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування;

6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

 1. Згідно абз. 3 ст. 7 Правил адвокатської етики адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 2. Відповідно до абз. 3 ст. 11 Правил адвокатської етики адвокат має постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві.
 3. Згідно абз. 2 ст. 12 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.
 4. Відповідно до абз. 1 ст. 65 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 5. Згідно п. 4 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги
  (нова редакція), затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 12 квітня 2019 року № 41, із змінами, ордер видається адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням та повинен містити обов’язкові реквізити, передбачені цим Положенням.
 6. Згідно п. 9 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, ордер, що видається адвокатом, який здійснює свою діяльність індивідуально, підписується адвокатом та посвідчується печаткою адвоката (за її наявності).
 7. Згідно п. 1 Порядку підвищення кваліфікації, дія цього Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (далі по тексту «Порядок») поширюється на адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність у формах, визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 8. Відповідно до п. 17 Порядку підвищення кваліфікації, всі адвокати, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру адвокатів України зобов’язані постійно підвищувати свій професійний рівень (професійної кваліфікації).
 9. Всі адвокати, за виключенням адвокатів, зазначених у пункті 20 цього порядку, зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік. Адвокат за рік має отримати не менше ніж 2 залікових бали за навчання з питань правил адвокатської етики та стандартів професійної діяльності (пункти 21, 22 Порядку підвищення кваліфікації).
 10. Звітним роком з підвищення кваліфікації адвокатів є календарний рік, з 01 січня по 31 грудня кожного року (п. 24 Порядку підвищення кваліфікації).
 11. Адвокатам, які виконали вимоги щодо підвищення кваліфікації Вищою школою адвокатури НААУ видається електронний сертифікат про підвищення кваліфікації (направляється на електронну адресу адвоката) з відповідним внесенням НААУ такої інформації до ЄРАУ. Форма сертифікату затверджується Вищою школою адвокатури НААУ (п. 32 Порядку підвищення кваліфікації).

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Розглянувши матеріали дисциплінарної справи, заслухавши доповідача, перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.
 2. В матеріалах дисциплінарної справи наявні чотири договори про надання правничої допомоги між Приватним підприємством «Особа_4», в особі директора Особа_2, з однієї сторони та Замовником Особа_5, за яким ПП «Особа_4» доручає адвокату Особа_2 надавати правничу допомогу Особа_5:

– у виді надання консультацій, складання адвокатських запитів, складання заяв, складання позовної заяви (уточнень), та представництва її інтересів в органах Національної поліції, її підрозділів та відділів та інших установах, у Дарницькому районному суді м. Києва у цивільній справі за позовом Особа_5 про визнання договорів комісії, договорів купівлі-продажу транспортних засобів недійсними зі всіма правами наданими ЦПК України представнику, без обмежень повноважень, у тому числі із правом підпису будь-яких документів від Особа_5 (Договір без номеру від 06 квітня 2021 року);

– у виді представництва її інтересів у Дарницькому районному суді м. Києва у ході розгляду цивільної справи № Інформація_2 за позовом Особа_5 до Особа_1 про розірвання шлюбу, стягнення аліментів та зустрічним позовом Особа_1 до Особа_5, третя особа: Служба у справах дітей Дарницької у м. Києві РДА про визначення місця проживання дітей, зі всіма правами наданими ЦПК України представнику, без обмеження повноважень (Договір без номеру від 27 лютого 2020 року);

– у виді представництва її інтересів у Дарницькому районному суді м. Києва у ході розгляду цивільної справи № Інформація_3 за заявою Особа_1, боржник: Особа_5 про видачу судового наказу про стягнення аліментів, зі всіма правами наданими ЦПК України представнику (Договір без номеру від 27 лютого 2020 року);

– у виді надання консультацій, складання адвокатських запитів, складання заяв, складання позовної заяви (уточнень), у разі необхідності та представництва її інтересів у Обухівському районному суді Київської області у цивільній справі № Інформація_4, у тому числі за потреби представництва інтересів у Київському апеляційному суді в рамках даної цивільної справи, зі всіма правами наданими ЦПК України представнику, без обмеження повноважень (Договір без номеру від 01 червня 2020 року).

 1. Також в матеріалах наявні виписані ордери з номерами справ, на яких проставлений відтиск печатки ПП «Особа_4».
 2. Договори про надання правничої допомоги між адвокатом Особа_2 та Особа_5 від 27.02.2020 р., 27.02.2020 р., 01.06.2020 р., 06.04.2021 р., про наявність яких зазначається в оскаржуваному рішенні дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області були подані до ВКДКА разом із зверненням Особа_5 (вхід. № 18319 від 21.12.2022 р.).
 3. Разом із тим, матеріали провадження свідчать про те, що адвокат надавала на підтвердження своїх повноважень ордери, на яких підпис адвоката Особа_2 скріплений печаткою приватного підприємства «Особа_4».
 4. Зокрема, на ордері серії КВ № 430985 від 27.02.2020 р. наявна печатка ПП «Особа_4».
 5. На ордері серії КВ № 430998 від 01.06.2020 р. також наявна печатка ПП «Особа_4».
 6. При цьому, наведені обставини оформлення та використання ордерів з печаткою з ПП «Особа_4» підтверджує адвокат Особа_2, однак вважає такі дії не є порушенням закону, а такими, що є помилковими.
 7. Вищевказане підприємство за своєю організаційно-правовою формою не є адвокатським об’єднанням чи адвокатським бюро, тому його посадові особи не вправі діяти надаючи юридичні послуги в статусі адвокатів, діяльність яких регулюється Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 8. Стаття 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).
 9. Статтею 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що професійним обов’язком адвоката є дотримуватися правил адвокатської етики, виконувати обов’язки передбачені законодавством.
 10. Згідно абз. 3 ст. 7 Правил адвокатської етики адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 11. Відповідно до абз. 2 ст. 12 та абз. 1 ст. 65 Правил адвокатської етики, адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції.
 12. Відповідно до Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги
  (нова редакція), затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 12 квітня 2019 року № 41, із змінами, дане Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги встановлює єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об’єднань/адвокатських бюро правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордерів.
 13. Згідно п. 4 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, ордер видається адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням та повинен містити обов’язкові реквізити, передбачені цим Положенням.
 14. Згідно п. 9 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, ордер, що видається адвокатом, який здійснює свою діяльність індивідуально, підписується адвокатом та посвідчується печаткою адвоката (за її наявності).
 15. Відповідно до п. 10 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, ордер, який видається адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, обов’язково має містити підпис адвоката, який надає правничу (правову) допомогу на підставі цього ордера, та підпис керівника адвокатського бюро, адвокатського об’єднання і скріплений печаткою юридичної особи.
 16. Таким чином, ВКДКА приходить до висновку, що адвокат Особа_2 оформила та використовувала ордери (серії КВ № 430985 від 27.02.2020 р., серії КВ № 430998 від 01.06.2020 р.) які не відповідають вимогам п. 9 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, який затверджено рішенням Ради адвокатів України від 12 квітня 2019 року № 41, із змінами, а отже вчинила дисциплінарний проступок у вигляді порушення абз. 3 ст. 7, абз. 2 ст. 12 та абз. 1 ст. 65 Правил адвокатської етики.
 17. Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 18. Оскільки з моменту видання ордерів серії КВ № 430985 від 27.02.2020 р. та серії КВ № 430998 від 01.06.2020 р., на яких наявні печатки ПП «Особа_4», минув рік, у зв’язку із цим сплинув строк притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 19. Разом з тим, перевіривши доводи Скаржника, які зазначалися у скарзі до КДКА регіону стосовно того, що адвокат Особа_2 не підвищила свою кваліфікацію у 2019 році, ВКДКА встановила наступне.
 20. У листі Вищої школи адвокатури за вих. № 03/0/02-2 від 26.01.2023 року зазначено, що адвокат Особа_2 не отримала сертифікат про підвищення кваліфікації за 2019 рік через відсутність балів з питань правил адвокатської етики.
 21. Даний факт підтвердила адвокат на засіданні ВКДКА.
 22. Всі адвокати, за виключенням адвокатів, зазначених у пункті 20 цього порядку, зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік. Адвокат за рік має отримати не менше ніж 2 залікових бали за навчання з питань правил адвокатської етики та стандартів професійної діяльності (пункти 21, 22 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України).
 23. Таким чином, вищевказане свідчить про наявність в діях адвоката Особа_2 дисциплінарного проступку, а саме: невиконання професійного обов’язку, передбаченого ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо підвищення професійного рівня; порушення правил адвокатської етики (абз. 3 ст. 11, абз. 2 ст. 12, абз. 1 ст. 65 Правил адвокатської етики); невиконання рішень органів адвокатського самоврядування (рішення Ради адвокатів України від 21.09.2019 року № 111, яким затверджено Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), який діяв до 03.07.2021 року).
 24. Відповідно до постанови Верховного Суду від 11.05.2018 у справі № 804/401/17 триваючим правопорушенням є проступок, пов’язаний з тривалим, неперервним невиконанням обов’язків, передбачених законом. Тобто, триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності). Ці дії безперервно порушують закон протягом якогось часу. Іноді такий стан продовжується значний час і увесь час винний безперервно вчиняє правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов’язків.
 25. Така позиція підтримуються Верховним Судом і в подальших рішеннях, зокрема у постанові від 23.05.2018 року у справі № 490/8624/15-а, постанові від 25.03.2020 року у справі №175/3995/17-ц.
 26. У постанові Верховного Суду від 09 серпня 2019 року у справі № 1540/4358/18, через відсутність в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначення поняття «триваюче правопорушення», сформовано правовий висновок, згідно з яким триваючими визначаються правопорушення, які, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов’язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов’язок, або виконує його неповністю чи неналежним чином. Відсутність у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» поняття «триваюче правопорушення» не може бути підставою для звільнення від відповідальності».
 27. Таким чином, вищевказаний дисциплінарний проступок є триваючим.
 28. ВКДКА враховує той факт, що в 2019 році адвокат хоча й не отримала залікових балів з правил адвокатської етики, разом з тим приймала участь у двох заходах з підвищення кваліфікації, отримала сертифікати про підвищення кваліфікації за 2020, 2021, 2022 року. Порушення адвокатом правил адвокатської етики не є систематичним чи грубим одноразовим.
 29. Згідно ст. 52 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, до адвоката застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді попередження, якщо можливість застосування іншого стягнення за вчинений ним дисциплінарний проступок не передбачена законом.
 30. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/8-3 від 25.08.2022 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – скасувати.
 3. Ухвалити нове рішення про притягнення адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська