Рішення ВКДКА № ІІ-006/2023 від 23.02.2023 року за скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/2 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІІ-006/2023

 23 лютого 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Приходька О.І., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_2, на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/2 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 21.10.2021 року до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області надійшла скарга Особа_1 від 25.09.2021 року про дисциплінарний проступок адвоката Особа_3, скерована з Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
 2. 22.10.2022 року скарга передана до дисциплінарної палати КДКА Житомирської області для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката Особа_3.
 3. 22.10.2021 року Голова дисциплінарної палати КДКА Житомирської області доручив члену дисциплінарної палати Особа_4 провести перевірку відомостей, викладених у скарзі Особа_1.
 4. 15.11.2021 року член дисциплінарної палати КДКА Житомирської області Особа_4 звернувся до адвоката Особа_3 з повідомленням про проведення щодо неї перевірки та отримання письмово пояснення адвоката по суті порушених питань.
 5. 24.12.2021 року член дисциплінарної палати КДКА Житомирської області Особа_4 подав на розгляд дисциплінарної палати КДКА Житомирської області скаргу Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката Особа_3 від 25.09.2021 року, довідку та всі матеріали перевірки.
 6. 24.12.2021 року, за наслідками розгляду скарги Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката Особа_3, КДКА Житомирської області прийняла рішення, яким вирішила відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №Інформація_1, видане Київською обласною КДКА Інформація_2 року).
 7. Особа_1 оскаржив рішення КДКА Житомирської області від 24.12.2021 року до ВКДКА.
 8. Рішенням № VІII-001/2022 від 26.08.2022 року ВКДКА скасувала рішення КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати від 24.12.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, матеріали справи направила на новий розгляд до КДКА Житомирської області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
 9. 19.09.2022 року матеріали справи повернулися з ВКДКА до КДКА в Житомирській області.
 10. 20.09.2022 року члену дисциплінарної палати Особа_5 доручено проведення перевірки матеріалів скарги адвоката Особа_1 щодо адвоката Особа_3.
 11. Листом за вих. № 80 від 26.09.2022 року адвоката Особа_3 та Скаржника повідомлено про прийняте ВКДКА рішення від 26.08.2022 року, проведення перевірки та запропоновано надати письмові пояснення.
 12. 11.10.2022 року від представника Скаржника надійшли доповнення до скарги.
 13. 20.10.2022 року член дисциплінарної палати Особа_5 склав довідку за результатами проведеної перевірки.
 14. 21.10.2022 року рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати №120/2 від 21.10.2022 року вирішено відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 15. 15.11.2022 року за вхід. №18220 до ВКДКА надійшла скарга представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_2, на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/2 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 16. Листом за вих. № 1610 від 25.11.2022 року ВКДКА витребувала у КДКА Житомирської області матеріали справи відносно адвоката Особа_3.
 17. 28.11.2022 року за вхід.№ 18353 до ВКДКА надійшли матеріали справи відносно адвоката Особа_3 (вих. № 43 від 07.12.2022 року).
 18. Листом за вих. № 06 від 02.01.2023 року Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_6 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1 на рішення КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/2 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. У скарзі Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката Особа_3 до КДКА регіону зазначається, що адвокатом допускається ігнорування закону та рішень органів адвокатського самоврядування щодо підвищення кваліфікації та аморальна поведінка. Зокрема, неналежна поведінка адвоката полягає в порушенні правил адвокатської етики, невиконанні або неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, невиконанні рішень органів адвокатського самоврядування, порушенні інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 2. Зазначено, що адвокат не підвищувала свою кваліфікацію у 2020 році та з 1997 року не сплачує щорічних внесків на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування.
 3. У додаткових поясненнях до КДКА регіону Скаржник зазначив, що адвокат Особа_3 не сплатила внесок на утримання органів адвокатського самоврядування за 2022 рік.
 4. У скарзі до ВКДКА Скаржник зазначає, що рішення КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/2 від 21.10.2022 року вважає незаконним, свавільним.
 5. Зазначає, що саме профайл в ЄРАУ, лист ВША є належним і допустимим доказом певних фактів і подій.
 6. Скаржник зазначає, що передумовою застосування ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є встановлення в діях адвоката складу дисциплінарного проступку, наявність якого перевіряється саме під час розгляду дисциплінарної справи по суті, що унеможливлює її застосування під час проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок та при вирішенні питання про порушення чи відмову в порушенні дисциплінарної справи.
 7. В обґрунтування скарги, серед іншого, зазначаються доводи, які стосуються іншого адвоката – Особа_7.
 8. Скаржник зазначає про порушення адвокатом п.11 Правил адвокатської етики (невиконання рішень органів адвокатського самоврядування щодо підвищення кваліфікації), яке полягає у демонстративному та грубому ігноруванні, на думку Скаржника, адвокатом Правил адвокатської етики, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішення Ради адвокатів України від 14.02.2019 року №20 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України у новій редакції».
 9. Вказує, що адвокат не підвищував свою кваліфікацію у 2020 році, про що свідчить виписка з Єдиного реєстру адвокатів України.
 10. Також Скаржник зазначає, що при здійсненні професійної діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватись загальноприйнятних норм ділового етикету. Звертає увагу, що неетичність дій адвоката Особа_3 полягає у невиконанні рішень органів адвокатського самоврядування, порушенні п.п. 12, 12-1 Правил адвокатської етики (невиконання законних рішень органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах ї компетенції, недобропорядність) та порушення ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в частині підвищення професійного рівня.
 11. Адвокат, діючи добросовісно і розсудливо, міг і повинен був, дбаючи про свою репутацію, про репутацію органів адвокатського самоврядування, при невідповідності інформації в ЄРАУ звернутись до Реєстратора (в 3-денний строк) – з метою приведення такої інформації у відповідність (якщо ЄРАУ містила помилкові відомості).
 12. Адвокат навіть після початку перевірки скарги не звернувся до Реєстратора з метою приведення офіційної інформації у відповідність (якщо адвокатом проводилось підвищення кваліфікації належним чином) – що свідчить про ознаки проступку саме з непідвищення кваліфікації. Адвокатом допущено проступок – зокрема, неповідомлення Реєстратора про зміни, якщо вони мали місце (невиконання рішення органів адвокатського самоврядування).
 13. Скаржник просить ВКДКА скасувати рішення КДКА Житомирської області від №120/2 від 21.10.2022 року та порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_3.

Встановлені фактичні обставини

 1. 04.10.2021 до ВКДКА надійшла скарга Особа_1 від 25.09.2021 щодо поведінки адвоката Особа_3, надіслана супровідним листом з КДКА Київської області.
 2. ВКДКА повідомлено, що адвокат Особа_3 є членом дисциплінарної палати КДКА Київської області.
 3. Листом від 12.10.2021 за вих. № 2144 ВКДКА скерувала скаргу Особа_1 щодо поведінки адвоката Особа_3 для розгляду до КДКА Житомирської області.
 4. 21.10.2021 року до КДКА Житомирської області надійшла скарга від 25.09.2021 року Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката Особа_3.
 5. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати від 24.12.2021 року відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 6. Рішенням ВКДКА №VІII-001/2022 від 26.08.2022 року скасовано рішення КДКА Житомирської області від 24.12.2021 року, матеріали справи направлено на новий розгляд до КДКА Житомирської області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
 7. В рішенні ВКДКА №VІII-001/2022 від 26.08.2022 року зазначено, що враховуючи отриманий Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури лист від Національної асоціації адвокатів України, існує необхідність у перевірці інформації щодо підвищення кваліфікації адвокатом Особа_3 з урахуванням інформації, викладеної в листі, та перевірці наявності в її діях ознак дисциплінарного проступку. Надаючи оцінку іншими доводам скарги, зокрема щодо несплати адвокатом Особа_3 щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, ВКДКА зазначила, що вони були спростовані в ході перевірки відомостей, викладених у скарзі.
 8. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати №120/2 від 21.10.2022 року відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 9. 15.11.2022 року до ВКДКА надійшла скарга представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_2, на рішення КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/2 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 10. Відповідно до листа НААУ №815/0/2-22 від 26.07.2022 року та листа Вищої школи адвокатури НААУ № 50/0/02-2 від 14.07.2022 року, адвокат Особа_3 у 2020 році участь у заходах з підвищення кваліфікації не приймала, залікові бали з підвищення кваліфікації за роботу в органах адвокатського самоврядування, в тому числі на виборних позиціях без оформлення трудових відносин згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», – їй не нараховувались. При цьому, у 2021 році адвокат Особа_3 отримала 8 залікових балів за участь в одному заході з підвищення кваліфікації адвокатів, а також 5 залікових балів за участь у роботі органів адвокатського самоврядування.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Розглядаючи скаргу по суті встановлено, що у ЄРАУ відсутні відомості про підвищення кваліфікації у 2020 р. адвокатом Особа_3. Однак в 2021 р. вона отримала 8 залікових балів за участь в одному заході та 5 залікових балів за участь в роботі органів адвокатського самоврядування.
 2. Фактів несплати внесків адвокатом Особа_3 в період з 1997 р. по 2021 р. не встановлено.
 3. Відповідно до матеріалів скарги, адвокатом Особа_3 не сплачено внески на забезпечення реалізації органів адвокатського самоврядування за 2022 рік.
 4. Відсутність відомостей у ЄРАУ про підвищення кваліфікації не може свідчити проте, що адвокат Особа_3 не підвищувала свою кваліфікацію в 2020 р. та не отримувала відповідні сертифікати, інші підтверджуючі документи на підставі п. 31 Порядку та ймовірно допустила порушення чинного законодавства як стверджує скаржник.
 5. Адвокатом в 2020 р. могла бути недотримана процедура щодо реєстрації підвищення кваліфікації в ВША НААУ, що не є дисциплінарним проступком.
 6. Скаржником не надано доказів несплати адвокатом щорічних внесків за 2020-2021 р. на день розгляду скарги КДКА Житомирської області.
 7. Додаткові пояснення скаржника від 11.10.2022 р. містять дані щодо несплати адвокатом Особа_3 внесків на утримання органів адвокатського самоврядування за 2022 р. Вказаний факт щодо несплати внесків за 2022 р. є новою заявою-скаргою, а не доповненням до скарги від 25.09.2021 року.
 8. Відповідно до п. 2.18 ст. 2 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.
 9. Таким чином розгляд питання про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3 про несплату за 2022 рік внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування має відбуватись виключно за поданням ради адвокатів регіону, тому не має підстав для розгляду даного питання.
 10. Відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону адвокат може бути притягнутий до відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. Тобто притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності можливе на стадії прийняття рішення у дисциплінарній справі (ст. 41 Закону). Розгляд порушеної дисциплінарної справи відбувається відповідно до ст. 40 Закону.
 11. Дисциплінарна палата констатує, що зайвий формальний підхід до скарги зі стадію порушення дисциплінарної справи та подальшим її закриттям за перебігом (спливом) строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності призведе до безглуздого витрачання робочого часу, призведе до додаткових затрат в т.ч. видаткових матеріалів.
 12. Враховуючи, що з моменту можливого вчинення адвокатом Особа_3 дисциплінарного проступку, зокрема порушення вимог ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ст.ст. 12, 12-1, Правил адвокатської етики, п.п. 2, 3, 15, 17 Порядку щодо не підвищення кваліфікації адвокатів в 2020 р. пройшло понад один рік, а тому немає достатніх підстав для порушення дисциплінарної справи.
 13. Дисциплінарна палата КДКА Житомирської області дійшла до висновку, що в діях адвоката Особа_3 відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року №5076-VI.
 2. Статтею 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний:
  • дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;
  • на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;
  • невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;
  • підвищувати свій професійний рівень;
  • виконувати рішення органів адвокатського самоврядування;
  • виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.
 3. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 4. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 5. Відповідно до ч. 1, 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є, зокрема: порушення правил адвокатської етики; невиконання або неналежне своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.
 6. Частиною 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 7. Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 8. Так, на першій стадії дисциплінарного провадження згідно з положеннями ст. 38 Закону, член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі). За результатами перевірки відомостей членом ДП КДКА складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.
 9. Відповідно до ч. 3 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 10. Згідно ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 11. Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, із змінами (далі – Положення).
 12. Згідно із ст. 32 Положення, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 13. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року, зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України 2019 року 15 лютого 2019 року.
 14. Відповідно до абз. 3 ст. 11 Правил адвокатської етики адвокат має постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві.
 15. Згідно абз. 2 ст. 12 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.
 16. Відповідно до абз. 1 ст. 65 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 17. Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), затверджений рішенням Ради адвокатів України від 21.09.2019 року №111, який діяв до 03 липня 2021 року (далі – Порядок).
 18. Відповідно до п. 1 Порядку дія Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України поширюється на адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність у формах, визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 19. Відповідно до п. 2 Порядку підвищення кваліфікації є підвищенням професійного рівня адвоката, що є його важливим професійним обов’язком, дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення адвокатами своїх професійних знань, вмінь та навичок, за бажанням адвоката здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення та застосування.
 20. Відповідно до п. 3 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів спрямовано на: зміцнення їх правових навичок; практичну реалізацію правил адвокатської етики; підвищення рівня знань в напрямку прав людини та основоположних свобод; навчання повазі до прав та інтересів клієнтів; навчання захисту прав клієнтів і сприянню їхньому здійсненню; навчання сприянню належному здійсненню судочинства та реалізації права на справедливий суд; заохочення до участі у наданні безоплатної правової допомоги; інше поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань, вмінь та навичок.
 21. Відповідно до п. 15 Порядку видами підвищення кваліфікації адвокатів є:
  • навчання або викладання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації, якщо вони є акредитованими операторами підвищення кваліфікації адвокатів. Кількість залікових балів в межах акредитації;
  • участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково­ практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо, які організовані та проводяться операторами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні та за кордоном. Кількість залікових балів в межах акредитації;
  • участь у будь-яких акредитованих заходах з підвищення кваліфікації адвокатів (в тому числі в форматі онлайн), які організовані операторами підвищення кваліфікації адвокатів після проходження тестування (за наявності) на онлайн-платформі адміністратора з підвищення кваліфікації адвокатів ВША НААУ. Кількість залікових балів в межах акредитації;
  • виступ у якості сертифікованого лектора з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо. Застосовується подвоєна кількість балів у рамках акредитованого заходу;
  • наукові або науково-практичні статті, які пройшли рецензування Вченою радою Вищої школи адвокатури НААУ, 5000 знаків дорівнює одному заліковому балу;
  • видання монографій, підручників, посібників (у тому числі у співавторстві) 1 видання – 12 залікових балів;
  • здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права при здійсненні адвокатської діяльності – 30 залікових балів;
  • здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі права (або доктора права в разі отримання ступеня за кордоном) при здійсненні адвокатської діяльності – 45 залікових балів;
  • робота в органах адвокатського самоврядування (в тому числі на виборних позиціях без оформлення трудових відносин згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») – 2 залікових бали на рік;
  • участь у роботі секцій та комітетів (голова та заступники голови комітету, секції НААУ – 10 балів на рік; член ради комітету, секції НААУ – 5 балів на рік);
  • інша діяльність, визначена Експертною радою НААУ.
 22. Бали, нараховані адвокату за здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі права (або доктора права в разі отримання ступеня за кордоном), а також наукового ступеня доктора філософії в галузі права переносяться та враховуються у наступному звітному періоді. У всіх інших випадках бали, отримані понад необхідну річну норму, на наступі періоди не переносяться.
 23. Відповідно до п. 17 Порядку всі адвокати, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, зобов’язані постійно підвищувати свій професійний рівень (професійну кваліфікацію).
 24. Відповідно до п. 21 Порядку всі адвокати, за виключенням адвокатів, зазначених у пункті 20 цього Порядку, зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік.
 25. Згідно п. 22 Порядку адвокат за рік має отримати не менше ніж 2 залікових бали за навчання з питань правил адвокатської етики та стандартів професійної діяльності.
 26. Відповідно до п. 27 Порядку адвокати мають право вільно обирати види підвищення кваліфікації, брати участь у будь-яких заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що проводяться операторами підвищення кваліфікації, незалежно від регіону його проведення за умови їх реєстрації на такий захід оператором, що його проводить. В разі проведення регіональними органами адвокатського самоврядування у своїх регіонах безкоштовних заходів з підвищення кваліфікації для адвокатів адвокатам такого регіону надається перевага в реєстрації на такі заходи.
 27. Згідно п. 29 Порядку адвокату України зараховуються академічні години та/або залікові бали підвищення кваліфікації, отримані на відповідних заходах, проведених та/або визнаних організацією – підписантом Меморандуму ССВЕ «Про взаємне визнання транскордонного підвищення кваліфікації адвокатів».
 28. Відповідно до п. 31 Порядку у разі якщо адвокат підвищує кваліфікацію відповідно до пункту 29 цього Порядку, адвокат зобов’язаний самостійно зберігати сертифікати (інші підтверджуючі документи) та матеріали про участь у заходах з підвищення кваліфікації, сертифікати про проходження навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами, інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації, протягом поточного року. Інформація про такі види підвищення кваліфікації надається у Вищу школу адвокатури не пізніше 20 грудня кожного звітного року.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, розглянувши скаргу по суті, дослідивши матеріали перевірки, обставини на які посилається Скаржник, встановила наступне.
 2. Відповідно до листа НААУ №815/0/2-22 від 26.07.2022 року та листа Вищої школи адвокатури НААУ № 50/0/02-2 від 14.07.2022 року, адвокат Особа_3 у 2020 році участь у заходах з підвищення кваліфікації не приймала, залікові бали з підвищення кваліфікації за роботу в органах адвокатського самоврядування, в тому числі на виборних позиціях без оформлення трудових відносин згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», – їй не нараховувались.
 3. Всі адвокати, за виключенням адвокатів, зазначених у пункті 20 цього порядку, зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік. Адвокат за рік має отримати не менше ніж 2 залікових бали за навчання з питань правил адвокатської етики та стандартів професійної діяльності (пункти 21, 22 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України).
 4. Таким чином, вищевказане свідчить про наявність в діях адвоката Особа_3 ознак дисциплінарного проступку, а саме: невиконання професійного обов’язку, передбаченого ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо підвищення професійного рівня; порушення правил адвокатської етики (абз. 3 ст. 11, абз. 2 ст. 12, абз. 1 ст. 65 Правил адвокатської етики); невиконання рішень органів адвокатського самоврядування (рішення Ради адвокатів України від 21.09.2019 року № 111, яким затверджено Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), який діяв до 03.07.2021 року).
 5. Посилання КДКА регіону на ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до якої адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку, – є безпідставним, оскільки в ній чітко зазначається про строки саме притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 6. У свою чергу, питання притягнення до дисциплінарної відповідальності розглядається кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури лише починаючи зі стадії «розгляду дисциплінарної справи» та закінчується стадією «прийняття рішення у справі». Також КДКА при аналізі зазначеної обставини необхідно встановити конкретний день вчинення адвокатом дисциплінарного проступку.
 7. На стадії порушення дисциплінарної справи встановлюється лише наявність ознак в діях адвоката дисциплінарного проступку.
 8. Стосовно мотивів дисциплінарної палати КДКА Житомирської області, що з моменту можливого вчинення адвокатом Особа_3 дисциплінарного проступку щодо не підвищення кваліфікації адвокатів в 2020 році пройшов понад один рік, а тому немає достатніх підстав для порушення дисциплінарної справи, ВКДКА звертає увагу на наступне.
 9. Відповідно до постанови Верховного Суду від 11.04.2018 у справі № 804/401/17, триваючим правопорушенням є проступок, пов’язаний з тривалим, неперервним невиконанням обов’язків, передбачених законом. Тобто, триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності). Ці дії безперервно порушують закон протягом якогось часу. Іноді такий стан продовжується значний час і увесь час винний безперервно вчиняє правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов’язків.
 10. Така позиція підтримуються Верховним Судом і в подальших рішеннях, зокрема у постанові від 23.05.2018 року у справі № 490/8624/15-а, постанові від 25.03.2020 року у справі №175/3995/17-ц.
 11. У постанові Верховного Суду від 09 серпня 2019 року у справі № 1540/4358/18, через відсутність в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначення поняття «триваюче правопорушення», сформовано правовий висновок, згідно з яким триваючими визначаються правопорушення, які, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов’язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов’язок, або виконує його неповністю чи неналежним чином. Відсутність у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» поняття «триваюче правопорушення» не може бути підставою для звільнення від відповідальності».
 12. Таким чином, дисциплінарний проступок у вигляді непідвищення адвокатом свого професійного рівня (кваліфікації) є триваючим.
 13. Стосовно доводів Скаржника щодо несплати адвокатом Особа_3 щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, ВКДКА зазначає, що в рішенні №VІII-001/2022 від 26.08.2022 року ВКДКА зазначила, що вони були спростовані в ході перевірки відомостей, викладених у скарзі.
 14. Згідно із ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 №120, із змінами, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 15. Таким чином, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що ухвалене рішення дисциплінарної палати КДКА Житомирської області №120/2 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, – є необгунтованим, у зв’язку з чим наявні підстави для його скасування.
 16. На підставі викладеного вище, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_2, – задовольнити.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/2 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, – скасувати.
 3. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
Ю.І. Клечановська