Рішення ВКДКА № ІІ-009/2024 від 29.02.2024 року за скаргою адвоката на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області у складі дисциплінарної палати № 11/1-2023 від 09.11.2023 року про порушення відносно неї дисциплінарної справи

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІІ-009/2024

29 лютого 2024 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Приходька О.І., Чернобай Н.Б., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Подольної Т.А., Притули О.Б., Соботника В.Й., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Кузьмінського О.О., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області у складі дисциплінарної палати № 11/1-2023 від 09.11.2023 року про порушення відносно неї дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 10.05.2023 року за вх. № 43 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області надійшла скарга Особа_2 на поведінку адвоката Особа_1, робоче місце якої зареєстроване в м. Запоріжжя, Запорізької області.
 2. Листом від 17.05.2023 року Голова дисциплінарної падати КДКА Запорізької області Особа_3 запропонував адвокату Особа_1 надати письмові пояснення.
 3. 11.06.2023 року адвокат Особа_1 склала письмові пояснення по суті питань, порушених у скарзі Особа_2.
 4. 27.07.2023 року Особа_2 склав власні письмові пояснення, у яких надав пояснення щодо доводів адвоката Особа_1.
 5. 11.10.2023 року представник Особа_2, адвокат Особа_4, склала додаткові письмові пояснення.
 6. 09.11.2023 року Голова дисциплінарної палати КДКА Запорізької області Особа_3 склав довідку про результати перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката Особа_1.
 7. 09.11.2023 року дисциплінарна палата КДКА Запорізької області ухвалила рішення № 11/1-2023 про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1 та 16.11.2023 року надіслала його останній на зазначену для листування адресу.
 8. 21.12.2023 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення КДКА Запорізької області № 11/1-2023 від 09.11.2023 року про порушення дисциплінарної справи.
 9. Листом за вих. № 2231 від 22.12.2023 року скарга адвоката Особа_1 на рішення КДКА Запорізької області № 11/1-2023 від 09.11.2023 року була повернута, у зв’язку з тим, що до скарги не було додано згоду на обробку персональних даних, а в самій скарзі, а також у доказах її надсилання, зазначено неправильне прізвище скаржника на поведінку адвоката Особа_1.
 10. 29.12.2023 року на адресу КДКА Запорізької області надійшло клопотання адвоката Особа_1 про виправлення описки у прізвищі скаржника, допущеної в рішенні № 11/1-2023 від 09.11.2023 року про порушення дисциплінарної справи.
 11. 05.01.2023 року дисциплінарна палата КДКА Запорізької області ухвалила рішення про виправлення описки в рішенні № 11/1-2023 від 09.11.2023 року про порушення дисциплінарної справи.
 12. 08.01.2024 року до ВКДКА, після усунення недоліків, надійшла скарга Особа_1 на рішення КДКА Запорізької області № 11/1-2023 від 09.11.2023 року про порушення дисциплінарної справи та заява про поновлення строку для оскарження рішення КДКА.
 13. Листом за вих. № 104 від 12.01.2024 року ВКДКА витребувала у КДКА Запорізької області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 14. Листом за вих. № 224 від 01.02.2024 року Голова ВКДКА Вилков С.В. доручив члену ВКДКА Особа_5 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені в сказі адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області у складі дисциплінарної палати № 11/1-2023 від 09.11.2023 року про порушення відносно неї дисциплінарної справи.
 15. 12.02.2024 року до ВКДКА надійшли витребувані в КДКА Запорізької області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 16. Строк на оскарження рішення КДКА, передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржницею пропущено, у зв’язку з чим заявлено клопотання його поновлення.
 17. Розглянувши доводи Скаржниці, ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. Особа_2 у скарзі на поведінку адвоката Особа_1 стверджує, що остання надавала йому правову допомогу згідно з договором № 1/14.07 З – КД/ФП від 14.07.2022 року, зокрема мала оспорити в суді заповіт матері Особа_2, однак цього так і не зробила, хоча обіцяла 100% досягнення бажаного для клієнта результату.
 2. При цьому, як стверджує Особа_2, адвокат Особа_1 за увесь час не надала йому жодного письмового документу, які вона складала та отримувала, займаючись справами Особа_2.
 3. Натомість Особа_2 стверджує, що адвокат Особа_1 проводила від його імені дії, на які не була уповноважена, зокрема (1) вела перемовини з спадкоємцями щодо розподілу спадкового майна та зміни часток у спадковому майні та (2) вивчала матеріали справи про адміністративне правопорушення, у межах якої вирішувалося питання про притягнення його колишньої дружини до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.
 4. Особа_2 зазначає, що у нього з адвокатом Особа_1 виник спір щодо суми гонорару, який був сплачений авансом, та який мав бути сплачений згідно з договором та наданими послугами.
 5. Особа_2 доводить також те, що адвокат Особа_1 після того, як між ними виник спір, вдалася до погроз, а згодом розірвала договір про надання правової допомоги в односторонньому порядку, не повернувши сплачені Особа_2 кошти та повідомивши, що підтвердження наданих нею послуг буде забезпечено в судовому процесі шляхом витребування для огляду матеріалів цивільних та кримінальних справ, по яким надавалася правнича допомога.
 6. Окремо Особа_2 звертає увагу на те, що повідомлення про розірвання договору про надання правової допомоги не містить конкретної підстави, на підставі якої договір був розірваний у односторонньому порядку. Однак до цього, як стверджує Особа_2, адвокат Особа_1 як на підставу розірвання договору посилалася на зупинення своєї адвокатської діяльності.
 7. Також Особа_2 посилається на те, що адвокат Особа_1 обрала неналежну тактику захисту, радячи його дружині подати заяву про визнання Особа_2 обмежено дієздатним, при цьому не роз’яснивши останньому наслідки відповідного рішення.
 8. Окрім того, Особа_2 скаржиться на те, що адвокат Особа_1 не надала йому додаток № 1 до договору про надання правової допомоги, у якому було визначено розмір гонорару та порядок його сплати.
 9. З урахуванням наведеного, Особа_2 просив притягнути адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 10. У письмових поясненнях від 11.06.2023 року адвокат Особа_1 стверджує, що предметом договору про надання правової допомоги ніколи не було визнання заповіту недійсним, натомість йшлося про правовий супровід оформлення спадкових прав, при цьому клієнт прагнув перерозподілу часток у спадщині та розподіл об’єктів спадщини в натурі відповідно до розміру часток, встановлених у заповіті, з урахуванням боргів померлої.
 11. Адвокат Особа_1 стверджує, що виконала низку поставлених їй завдань, зокрема здійснювався супровід при відкритті спадкової справи, а Особа_2 було призначено управителем спадщини – корпоративних прав підприємств.
 12. Адвокат Особа_1 також зазначає, що Особа_2 залучив її до надання правової допомоги в кримінальних провадженнях, зокрема адвокат Особа_1 надавала правову допомогу під час допиту, обшуку, були подані заяви про вчинення кримінального правопорушення тощо.
 13. Окрім того, адвокат Особа_1 вказує на те, що представляла інтереси Особа_2 в цілій низці справ, зокрема відвідувала судові засідання та готувала процесуальні заяви, а також надавала консультації з правових питань, однак Особа_2 з нею повністю не розрахувався.
 14. При цьому одностороннє розірвання договору пояснює образами з боку Особа_2, що викликали в адвоката Особа_1 серйозне погіршення здоров’я, у зв’язку з чим їй були призначені ліки, які виключають можливість надання адвокатських послуг, а тому вона була змушена подати заяву про зупинення адвокатської діяльності.
 15. Що ж до не надання Особа_2 додатку № 1 до договору про надання правової допомоги, то адвокат Особа_1 посилається на те, що її примірник додатку № 1 знаходиться в скаржника, в офісі якого вона деякий час працювала та доступ до якого згодом втратила.
 16. Також адвокат Особа_1 зазначає, що саме Особа_2 сам висловив бажання обмежити свою цивільну дієздатність і призначити дружину опікуном, посилаючись на те, що раніше проходив лікування від алкогольної залежності. Як стверджує Особа_1, Особа_2 вважав, що це йому знадобитися у справі про стягнення з нього грошових коштів за договором позики.
 17. З урахуванням наведеного адвокат Особа_1 просила відмовити Особа_2 у задоволенні скарги на поведінку адвоката Особа_1.
 18. У письмових поясненнях від 27.07.2023 року Особа_2 зазначає, що в нього відсутній додаток № 1 до договору про надання правової допомоги, а адвокат Особа_1 так і не надала доказів на підтвердження фактів надання нею деяких послуг, незважаючи на вимоги Особа_2.
 19. Також Особа_2 вказує на те, що адвокат Особа_1 у своїх поясненнях розголошує конфіденційну інформацію про Особа_2, а саме охоронювану законом лікарську таємницю, а також вживає неприпустимі висловлювання щодо скаржника, як от «впродовж цього часу, Особа_2 періодично зловживає алкоголем».
 20. У додаткових письмових поясненнях від 11.10.2023 року Особа_2 з-поміж іншого знову вказує на розголошення адвокатом Особа_1 лікарської таємниці шляхом надання копій медичної документації, а також на допущений Особа_1 конфлікт інтересів, оскільки до останньої звернулася дружина Особа_2 із питанням як отримати медичну документацію свого чоловіка.
 21. Після того, як 09.11.2023 року дисциплінарна палата КДКА Запорізької області ухвалила рішення № 11/1-2023 про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1, остання 06.01.2024 року звернулася зі скаргою на зазначене рішення.
 22. У скарзі від 06.01.2024 року адвокат Особа_1 посилається на порушення КДКА Запорізької області встановленого порядку розгляду скарг на поведінку адвоката, зокрема на необґрунтовано довгий розгляд справи, не надання копій пояснень скаржника, які не були відправлені ним адвокату Особа_1, а також інформації про дату розгляду скарги Особа_2, у зв’язку з чим представник Особа_1 був змушений звертатися з адвокатським запитом з проханням про надання копій таких пояснень, а також інформації щодо дати засідання дисциплінарної палати в цій справі.
 23. Окрім того, адвокат Особа_1 зазначає, що КДКА Запорізької області не навела жодних обставин, що свідчили б про наявність в поведінці адвоката Особа_1 ознак дисциплінарного проступку.
 24. З урахуванням наведеного адвокат Особа_1 просить скасувати оскаржуване рішення про порушення дисциплінарної справи, а дисциплінарне провадження за скаргою Особа_2 – закрити.
 25. Пояснення Особа_2 до ВКДКА не надходили.

Встановлені фактичні обставини

 1. 10.05.2023 року до КДКА Запорізької області надійшла скарга Особа_2 на поведінку адвоката Особа_1.
 2. У зазначеній скарзі, а також письмових поясненнях від 27.07.2023 року та додаткових письмових поясненнях від 11.10.2023 року Особа_2 стверджує про порушення адвокатом Особа_1 Правил адвокатської етики, а також Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 3. На підтвердження наведеного Особа_2 надано значну кількість доказів, зокрема копії договору про надання правової допомоги № 1/14.07 З – КД/ФП від 04.07.2022 року, листування з адвокатом Особа_1 з низки питань тощо.
 4. В свою чергу адвокат Особа_1 в письмових поясненнях від 11.06.2023 року, а також у скарзі на рішення КДКА Запорізької області № 11/1-2023 від 09.11.2023 року про порушення дисциплінарної справи заперечує проти доводів Особа_2, зазначає свої спростування обставин, на які він посилався, надаючи при цьому власні докази, зокрема листування в додатку Вайбер, документи на підтвердження того, що адвокат Особа_1 належним чином виконала свої обов’язки та надала правову допомогу, щоб передбачалася договором та дорученнями клієнта, тощо.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. 09.11.2023 року дисциплінарна палата КДКА Запорізької області ухвалила рішення № 11/1-2023 про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1.
 2. Обґрунтовуючи своє рішення, члени дисциплінарної палати КДКА Запорізької області вказали, що отримані відомості свідчать про наявність в діях адвоката Особа_1 ознак дисциплінарного проступку, яке може мати наслідком її притягнення до дисциплінарної відповідальності та свідчать про порушення ПАЕ та є дисциплінарним проступком згідно п. 3 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Згідно з ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 2. Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 3. Частиною 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 4. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом (ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 5. Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 6. Згідно зі ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України 30.08.2014 № 120 (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 7. Згідно зі ст. 33 Положення, рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається засобами поштового зв’язку або електронною поштою, або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, складена за результатами перевірки.
 8. Частиною 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 9. Відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 10. Згідно з ч. 5 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ВКДКА за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність КДКА має право: 1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін; 2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення; 4) направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури встановлено, що дисциплінарною палатою КДКА Запорізької області не було наведено розлогих мотивів того, чому в поведінці адвоката Особа_1 є ознаки дисциплінарного проступку.
 2. Разом із тим ВКДКА звертає увагу, що згідно із ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 3. В свою чергу, відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку, про результати перевірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, та пояснення інших заінтересованих осіб. Адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, мають право надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, заявляти клопотання і відводи, користуватися правничою допомогою адвоката.
 4. Отже, визначальним при вирішенні питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката є встановлення наявності у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, натомість розгляд скарги по суті на засадах змагальності здійснюється на наступній стадії дисциплінарного провадження, під час якої встановлюється факт вчинення адвокатом проступку чи відсутність такого, а також вирішується питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 5. ВКДКА вважає, що скарга Особа_2 не мала ознак очевидно безпідставної та була підкріплена доказами. Викладені в ній обставини свідчили про наявність в діях адвоката Особа_1 ознак дисциплінарного проступку, а твердження останньої про порушення процедури розгляду скарги зазначеного не спростовують.
 6. Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу адвоката Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області у складі дисциплінарної палати № 11/1-2023 від 09.11.2023 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1, – залишити без змін.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська