Рішення ВКДКА № ІІ-010/2024 від 29.02.2024 року за скаргою адвоката на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області у складі дисциплінарної палати № 12/2-2023 від 07.12.2023 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІІ-010/2024

29 лютого 2024 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Приходька О.І., Чернобай Н.Б., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Подольної Т.А., Притули О.Б., Соботника В.Й., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Кузьмінського О.О., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області у складі дисциплінарної палати № 12/2-2023 від 07.12.2023 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 10.05.2023 року за вх. № 43 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області надійшла скарга Особа_2 на поведінку адвоката Особа_1, робоче місце якої зареєстроване в м. Запоріжжя, Запорізької області.
 2. Листом від 17.05.2023 року Голова дисциплінарної падати КДКА Запорізької області Особа_3 запропонував адвокату Особа_1 надати письмові пояснення.
 3. 11.06.2023 року адвокат Особа_1 склала письмові пояснення по суті питань, порушених у скарзі Особа_2.
 4. 27.07.2023 року Особа_2 склав власні письмові пояснення, у яких надав пояснення щодо доводів адвоката Особа_1.
 5. 11.10.2023 року представник Особа_2, адвокат Особа_4, склала додаткові письмові пояснення.
 6. 09.11.2023 року Голова дисциплінарної палати КДКА Запорізької області Особа_3 склав довідку про результати перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката Особа_1.
 7. 09.11.2023 року дисциплінарна палата КДКА Запорізької області ухвалила рішення № 11/1-2023 про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1 та 16.11.2023 року надіслала його останній на зазначену для листування адресу.
 8. 07.12.2023 року дисциплінарна палата КДКА Запорізької області ухвалила рішення № 12/2-2023 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_1 та накладення на неї дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на один рік.
 9. 05.01.2023 року дисциплінарна палата КДКА Запорізької області ухвалила рішення про виправлення описки в рішенні № 11/1-2023 від 09.11.2023 року про порушення дисциплінарної справи.
 10. 22.01.2024 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення КДКА Запорізької області № 12/2-2023 від 07.12.2023 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності та заява про поновлення строку для оскарження (направлено засобами поштового зв’язку 18.01.2024 року).
 11. Листом за вих. № 206 від 30.01.2024 року ВКДКА витребувала у КДКА Запорізької області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 12. Листом за вих. № 229 від 01.02.2024 року Голова ВКДКА Вилков С.В. доручив члену ВКДКА Особа_5 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області у складі дисциплінарної палати № 12/2-2023 від 07.12.2023 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.
 13. 12.02.2024 року до ВКДКА надійшли витребувані в КДКА Запорізької області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 14. Строк на оскарження рішення КДКА, передбачений ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржницею пропущено, у зв’язку з чим заявлено клопотання його поновлення.
 15. Розглянувши доводи Скаржниці, ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. Особа_2 у скарзі на поведінку адвоката Особа_1 стверджує, що остання надавала йому правову допомогу згідно з договором № 1/14.07 З – КД/ФП від 14.07.2022 року, зокрема мала оспорити в суді заповіт матері Особа_2, однак цього так і не зробила, хоча обіцяла 100% досягнення бажаного для клієнта результату.
 2. При цьому, як стверджує Особа_2, адвокат Особа_1 за увесь час не надала йому жодного письмового документу, які вона складала та отримувала, займаючись справами Особа_2.
 3. Натомість Особа_2 стверджує, що адвокат Особа_1 проводила від його імені дії, на які не була уповноважена, зокрема вела перемовини з спадкоємцями щодо розподілу спадкового майна та зміни часток у спадковому майні та вивчала матеріали справи про адміністративне правопорушення, у межах якої вирішувалося питання про притягнення його колишньої дружини до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.
 4. Особа_2 зазначає, що у нього з адвокатом Особа_1 виник спір щодо суми гонорару, який був сплачений авансом, та який мав бути сплачений згідно з договором та наданими послугами.
 5. Особа_2 доводить також те, що адвокат Особа_1 після того, як між ними виник спір, вдалася до погроз, а згодом розірвала договір про надання правової допомоги в односторонньому порядку, не повернувши сплачені Особа_2 кошти та повідомивши, що підтвердження наданих нею послуг буде забезпечено в судовому процесі шляхом витребування для огляду матеріалів цивільних та кримінальних справ, по яким надавалася правнича допомога.
 6. Окремо Особа_2 звертає увагу на те, що повідомлення про розірвання договору про надання правової допомоги не містить конкретної підстави, на підставі якої договір був розірваний у односторонньому порядку. Однак до цього, як стверджує Особа_2, адвокат Особа_1 як на підставу розірвання договору посилалася на зупинення своєї адвокатської діяльності.
 7. Також Особа_2 посилається на те, що адвокат Особа_1 обрала неналежну тактику захисту, радячи його дружині подати заяву про визнання Особа_2 обмежено дієздатним, при цьому не роз’яснивши останньому наслідки відповідного рішення.
 8. Окрім того, Особа_2 скаржиться на те, що адвокат Особа_1 не надала йому додаток № 1 до договору про надання правової допомоги, у якому було визначено розмір гонорару та порядок його сплати.
 9. З урахуванням наведеного, Особа_2 просив притягнути адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 10. У письмових поясненнях від 11.06.2023 року адвокат Особа_1 стверджує, що предметом договору про надання правової допомоги ніколи не було визнання заповіту недійсним, натомість йшлося про правовий супровід оформлення спадкових прав, при цьому клієнт прагнув перерозподілу часток у спадщині та розподіл об’єктів спадщини в натурі відповідно до розміру часток, встановлених у заповіті, з урахуванням боргів померлої.
 11. Адвокат Особа_1 стверджує, що виконала низку поставлених їй завдань, зокрема здійснювався супровід при відкритті спадкової справи, а Особа_2 було призначено управителем спадщини – корпоративних прав підприємств.
 12. Адвокат Особа_1 також зазначає, що Особа_2 залучив її до надання правової допомоги в кримінальних провадженнях, зокрема адвокат Особа_1 надавала правову допомогу під час допиту, обшуку, були подані заяви про вчинення кримінального правопорушення тощо.
 13. Окрім того, адвокат Особа_1 вказує на те, що представляла інтереси Особа_2 в цілій низці справ, зокрема відвідувала судові засідання та готувала процесуальні заяви, а також надавала консультації з правових питань, однак Особа_2 з нею повністю не розрахувався.
 14. При цьому одностороннє розірвання договору пояснює образами з боку Особа_2, що викликали в адвоката Особа_1 серйозне погіршення здоров’я, у зв’язку з чим їй були призначені ліки, які виключають можливість надання адвокатських послуг, а тому вона були змушена подати заяву про зупинення адвокатської діяльності.
 15. Що ж до не надання Особа_2 додатку № 1 до договору про надання правової допомоги, то адвокат Особа_1 посилається на те, що її примірник додатку № 1 знаходиться в скаржника, в офісі якого вона деякий час працювала та доступ до якого згодом втратила.
 16. Також адвокат Особа_1 зазначає, що саме Особа_2 сам висловив бажання обмежити свою цивільну дієздатність і призначити дружину опікуном, посилаючись на те, що раніше проходив лікування від алкогольної залежності. Як стверджує Особа_1, Особа_2 вважав, що це йому знадобитися у справі про стягнення з нього грошових коштів за договором позики.
 17. З урахуванням наведеного, адвокат Особа_1 просила відмовити Особа_2 у задоволенні скарги на поведінку адвоката Особа_1.
 18. У письмових поясненнях від 27.07.2023 року Особа_2 зазначає, що в нього відсутній додаток № 1 до договору про надання правової допомоги, а адвокат Особа_1 так і не надала доказів на підтвердження фактів надання нею деяких послуг, незважаючи на вимоги Особа_2.
 19. Також Особа_2 вказує на те, що адвокат Особа_1 у своїх поясненнях розголошує конфіденційну інформацію про Особа_2, а саме охоронювану законом лікарську таємницю, а також вживає неприпустимі висловлювання щодо скаржника, як от «впродовж цього часу, Особа_2 періодично зловживає алкоголем».
 20. У додаткових письмових поясненнях від 11.10.2023 року Особа_2 з-поміж іншого знову вказує на розголошення адвокатом Особа_1 лікарської таємниці шляхом надання копій медичної документації, а також на допущений Особа_1 конфлікт інтересів, оскільки до останньої звернулася дружина Особа_2 із питанням як отримати медичну документацію свого чоловіка.
 21. Після того як 07.12.2023 року дисциплінарна палата КДКА Запорізької області ухвалила рішення № 12/2-2023 від 07.12.2023 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_1 та накладення на неї дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на один рік, адвокат Особа_1 18.01.2024 року звернулася до ВКДКА із скаргою на зазначене рішення.
 22. У скарзі від 18.01.2024 року адвокат Особа_1 посилається на те, що КДКА Запорізької області в основу свого рішення поклала доводи Особа_2 без перевірки будь-яких фактичних даних у скарзі останнього.
 23. Також адвокат Особа_1 звернула увагу на те, що аргументація Особа_2 фактично зводиться до незгоди з оплатою заборгованості, що не було враховано дисциплінарною палатою, яка фактично втрутилася в договірні відносини адвоката та його клієнта, спір у яких мав бути вирішений судом. На думку адвоката Особа_1, таким чином дисциплінарна палата намагається допомогти скаржнику Особа_2 уникнути виконання зобов’язань по оплаті адвокатських послуг, справа про стягнення яких наразі розглядається судом.
 24. Адвокат Особа_1 вказує на те, що висновок про те, що вона мала звернутися до суду із заявою про визнання заповіту недійсним не відповідає дійсним обставинам справи та не підтверджується будь-якими доказами, більше того, з договору про надання правничої допомоги випливає факт того, що вона мала здійснювати, зокрема, правовий супровід оформлення спадкових справ після матері Особа_2, що і було зроблено.
 25. Також адвокат Особа_1 зазначила, що висновок про те, що вона за весь час не надавала Особа_2 на огляд жодного письмового документа не відповідає дійсності та спростовується шляхом витребування інформації від судових, правоохоронних та інших органів.
 26. Щодо висновків дисциплінарної палати про порушення лікарської таємниці адвокатом Особа_1 під час надання пояснень, то остання стверджує, що була змушена це зробити, оскільки Особа_2 звинуватив її в тому, що вона радила клієнту подати через дружину заяву про визнання його обмежено дієздатним, використавши ті обставини, що він колись проходив лікування від алкогольної залежності.
 27. Також адвокат Особа_1 відкидає висновки про те, що зупинення за її ініціативою права на заняття адвокатською діяльністю носило протиправний характер, оскільки відповідний висновок є втручанням у її право на приватне життя. До того ж, адвокат Особа_1 надала медичну документацію на підтвердження того, що в неї погіршилося здоров’я, а вживання певних ліків виключало заняття адвокатською діяльністю.
 28. Окрім того, адвокат Особа_1 стверджує, що дисциплінарна палата не надала оцінку фактам незаконного заволодіння Особа_2 додатком № 1 до договору про надання правової допомоги, що підтверджується, зокрема, поданою адвокатом Особа_1 до правоохоронних органів заявою про кримінальне правопорушення.
 29. З урахуванням викладеного адвокат Особа_1 просить визнати протиправним та скасувати оскаржене рішення про притягнення її до дисциплінарної відповідальності, а дисциплінарне провадження за скаргою Особа_2 – закрити.
 30. Пояснення Особа_2 до ВКДКА не надходили.

Встановлені фактичні обставини

 1. 04.07.2022 року померла матір Особа_2 Особа_7, яка за життя склала заповіт, відповідно до якого 2/3 її майна відходить Особа_2, а по 1/6 – Особа_8 та Особа_6.
 2. 14.07.2022 року між Особа_2 та адвокатом Особа_1 було укладено Договір № 1/14.07 З – КД/ФП про надання правової допомоги (далі – «Договір»).
 3. Згідно з п. 1.1. Договору, Адвокат зобов’язується за завданням Клієнта надавати Клієнту правову допомогу (далі – «послуги»), а Клієнт зобов’язується оплатити надання послуг та фактичні витрати Адвоката, необхідні для виконання цього Договору. Під послугами у цьому Договорі розуміється наступне: захист, представництво та надання інших видів правової допомоги. Адвокат надає правову допомогу у вигляді:
  • забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів Клієнта;
  • представництва інтересів Клієнта в будь-яких судах (у т.ч. в будь-яких інстанціях, в будь-яких судочинствах), державної виконавчої служби та перед приватними виконавцями, а також в інших державних органах (у т.ч., але не виключно, правоохоронних, контролюючих тощо) та органах місцевого самоврядування, перед фізичними та юридичними особами,
  • надання Клієнту правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів Клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення.
  • правового супроводу оформлення спадкових прав Клієнта, після Особа_7 (особисті дані останньої тут і далі пропущено).
 4. При цьому, за змістом п 1.2.1., 1.2.3. Договору, на виконання п. 1.1. Договору Клієнт надав право (уповноважив) Адвоката користуватися процесуальними правами, передбаченими процесуальними кодексами, у стосунках з усіма фізичними та юридичними особами, установах, підприємствах і організаціях незалежно від форми власності представляти інтереси Клієнта з правом подання, особистого підпису і отримання будь-яких документів.
 5. Відповідно до п. 1.2.5. Договору, на виконання п. 1.1. Договору Клієнт надав право (уповноважив) Адвоката представляти інтереси Клієнта в органах нотаріату, архівних установах, відділах РАЦС, у відповідному відділі смерті, у відповідному виконкомі, сільській раді, квартальному комітеті, відповідній нотаріальній конторі з приводу отримання свідоцтв про право на спадщину за усіма видами спадкування після смерті (…) гр. Особа_7 (…), а також у відповідному територіальному сервісному центрі з приводу реєстрації транспортних засобів отриманих у спадок, у відповідному БТІ, будь-якому органі державної реєстрації та їх філіях Єдиному інформаційному вікні, центрі надання адміністративних послуг, у відповідних земельних ресурсах та їх філіях з приводу отримання кадастрового номеру, витягу з ДЗК, у відповідному Держгеокадастрі, нормативно-грошової оцінки або інших необхідних документів з будь-яких питань стосовно оформлення спадкових справ, у відповідному ЖЕКу або Єдиному абонентському відділі або ЦНАПі, з приводу отримання довідки про склад сім’ї на день смерті Особа_7 (…).
 6. При цьому, згідно з п. 1.3. Договору, Клієнт погоджується з тим, що позиція Адвоката у справі визначається лише самим Адвокатом залежно від обставин справи, з урахуванням думки Клієнта та відповідно до вимог чинного законодавства України і Правил адвокатської етики.
 7. Згідно з п. 3.2. Договору, розмір та порядок його оплати визначається Сторонами у Додатку № 1 до цього Договору.
 8. Згідно з п. 9.4. Договору, будь-яка Сторона цього Договору має право на дострокове розірвання цього Договору, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів. Сторони домовилися, що цей пункт Договору застосовується в інших випадках, ніж ті, що передбачені п. 9.5. цього Договору.
 9. П. 9.5 Договору встановлює, що Адвокат має право в будь-який час достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку за низки підстав (усього 13), зокрема, якщо фізичний або психологічний стан Адвоката позбавляє його можливості належним чином продовжити виконання цього Договору.
 10. Відповідно до п. 9.6. Договору, останній припиняється у разі зупинення та (або) анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Адвоката.
 11. Особа_2 та адвокат Особа_1 підтверджують, що між ними було укладено додаток № 1 до Договору, у якому було визначено гонорар. Разом із тим, що Особа_2, що адвокат Особа_1, заявляють, що не мають примірника додатку № 1, і стверджують, що він знаходиться в іншої сторони Договору.
 12. Із письмового звіту адвоката Особа_1 від 22.03.2023 року вбачається, що остання наполягає на тому, що надавала Особа_2 різноманітну правову допомогу, зокрема: 1) проводила перемовини зі спадкоємцями, 2) вивчала матеріали адміністративної справи, 3) здійснювала збір документів для подання заяви про отримання спадщини, 4) складала документи для отримання прав на управління корпоративними правами до отримання свідоцтва про право на спадщину, 5) здійснювала підготовку документів для державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб у зв’язку з призначенням управителя корпоративними правами, 6) представляла інтереси Особа_2 як потерпілого в одному кримінальному провадженні, а також як свідка в іншому, 7) здійснювала перемовини зі спадкодавцями щодо розподілу спадкового майна, 8) здійснювала судове представництво у справі щодо оспорювання батьківства Особа_2, зокрема склала позовну заяву і звернулася до суду, відвідувала судові засідання тощо, 9) здійснювала супровід Особа_2 у лікарні щодо отримання медичної документації для вирішення питання про встановлення щодо нього піклування, а також надавала юридичну консультацію зі згаданого питання та представляла його інтереси в суді по вказаній справі, 10) здійснювала судове представництво у справі про стягнення з Особа_2 грошових коштів за договором позики, зокрема ознайомлювалася з матеріалами справи, готувала додатки для зустрічного позову, подавала заяви у межах вказаної справи, 11) тощо.
 13. До письмових поясненнях від 11.06.2023 року адвокат Особа_1 додала дві заяви Особа_2, у яких йдеться про те, що останній не заперечує проти надання йому правової допомоги в низці кримінальних проваджень, листування з Особа_2, у якому останній порушує питання оспорення заяви про зобов’язання перед своєю дружиною, ставить завдання довести до кінця справу про батьківство, обговорює питання оплати за представництво у справі про стягнення боргу, а також питання надання послуг щодо спадщини.
 14. Також до письмових поясненнях від 11.06.2023 року адвокат Особа_1 додала копії медичної документації, з якої вбачається, що 23.03.2023 року Особа_1 була на амбулаторному прийомі у сімейного лікаря, встановлено діагноз гіпертензія, кризова течія; синусова тахікардія; у зв’язку з наведеним виписані ліки.
 15. До скарги Особа_2 на поведінку адвоката Особа_1 додано копію повідомлення останньої від 26.03.2023 року про розірвання Договору з підстав, визначених п. 9.5, 9.6. Договору.
 16. Також до письмових поясненнях від 11.06.2023 року адвокат Особа_1 додала епікриз з історії хвороби Особа_2, з якого вбачається, що останньому було встановлено діагноз – органічний розлад особистості, ускладнений вживанням алкоголю.
 17. З 23.05.2023 року у провадженні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області перебуває справа № Інформація_1 за позовом адвоката Особа_1 до Особа_2 про примусове виконання грошового зобов’язання в натурі, шляхом стягнення заборгованості за договором надання адвокатських послуг, штрафних санкцій у вигляді пені в розмірі 8%, відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Позовна заява надійшла до суду 08.05.2023 року.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. 07.12.2023 року дисциплінарна палата КДКА Запорізької області ухвалила рішення № 12/2-2023 від 07.12.2023 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_1 та накладення на неї дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на один рік.
 2. Обґрунтовуючи своє рішення, члени дисциплінарної палати КДКА Запорізької області вказали, що п. 9.6. Договору, що передбачає його припинення у випадку зупинення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльність, не дозволяє односторонньо відмовитися від договору в повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову не встановлено договором або законом.
 3. Члени дисциплінарної палати КДКА Запорізької області зазначають, що достовірно встановлено, що адвокат навмисно зупинила право на заняття адвокатською діяльністю, що призвело до розірвання раніше укладеного договору, що також підтверджується короткостроковістю такого припинення (з 26.03.2023 р. по 03.06.2023 р.).
 4. Також члени дисциплінарної палати КДКА Запорізької області одностайно дійшли до висновку, що адвокат Особа_1 при складенні письмово звіту та вимог до Особа_2 про погашення заборгованості не мала можливості та права посилатися на відомості, зазначені у додатку № 1 до договору, у зв’язку з його фізичною відсутністю.
 5. При цьому члени дисциплінарної палати КДКА Запорізької області прийшли до висновку, що дії адвоката щодо обрахування суми заборгованості є сумнівними та нічим не підтвердженими, які заперечуються іншою стороною, а Особа_2 звернувся до адвоката за юридичною допомогою, за що сплатив певний гонорар, а за наслідками (результатами) такої правничої допомоги отримав від адвоката необґрунтовану вимогу про заборгованість та позовні вимоги до нього на загальну суму більш одного мільйона гривень, що не покращило його становище, а погіршило.
 6. Дисциплінарна палати КДКА Запорізької області зробила висновок, що такі дії адвоката Особа_1 свідчать про грубе порушення принципів законності, домінантності інтересів клієнта, компетентності та добросовісності, які закріплені ст. ст. 6, 7, 8, 9, 11, 12-1, 44 Правил адвокатської етики.
 7. Окрім того, дисциплінарна палати КДКА Запорізької області прийшла до висновку, що адвокат Особа_1 здійснювала дії, які не передбачені договором та без відома та згоди Клієнта, в своїх інтересах, з метою отримання гонорару, та такі дії спрямовані на свідоме затягування розгляду справи.
 8. У цьому дисциплінарна палати КДКА Запорізької області встановила порушення закону, присяги адвоката України та Правил адвокатської етики, без конкретизації відповідних положень.
 9. Порушення кваліфіковані як систематичні та грубі, а поведінка адвоката як неприпустима, особливо в період воєнного стану.
 10. З-поміж іншого, дисциплінарна палати КДКА Запорізької області зробила висновок, що адвокат Особа_1 звернулася з позовом до суду з позовними вимогами та під час надання пояснень до дисциплінарної палати використовує конфіденційну інформацію, яка їй стала відомою під час надання правничої допомоги Особа_2, а саме, що скаржник звертався до багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги, де проходило лікування, розкрила медичну таємницю без такого дозволу.
 11. З урахуванням зазначеного, дисциплінарна палати КДКА Запорізької області констатувала порушення ст. 10 Правил адвокатської етики.
 12. Зрештою дисциплінарна палати КДКА Запорізької області встановила, що адвокат Особа_1 фактично не здійснює адвокатську діяльність в м. Запоріжжі та змінила місце здійснення адвокатської діяльності, однак не зареєструвала відповідні зміни, що свідчить про порушення ч. 3 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 2. Частиною 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 3. Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 4. Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку, про результати перевірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, та пояснення інших заінтересованих осіб.
 5. Згідно ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим.
 6. Статтею 124 Конституції України передбачено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення.
 7. В сою чергу, відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів.
 8. Відповідно до ст. 7. Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України 30.08.2014 № 120, усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.
 9. Згідно з ч. 1 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правничої допомоги укладається в письмовій формі.
 10. Частиною 2 ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правничої допомоги.
 11. Відповідно до ст. 29 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дія договору про надання правничої допомоги припиняється його належним виконанням. Договір про надання правничої допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов’язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний (зобов’язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.
 12. Відповідно до ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
 13. Згідно з ч. 4 ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у разі пред’явлення клієнтом вимог до адвоката у зв’язку з адвокатською діяльністю адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів. У такому випадку суд, орган, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно адвоката, інші органи чи посадові особи, які розглядають вимоги клієнта до адвоката або яким стало відомо про пред’явлення таких вимог, зобов’язані вжити заходів для унеможливлення доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та її розголошення.
 14. Відповідно до ч. 7, 9 ст. 7 Цивільного процесуального кодексу України розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, або за клопотанням учасників справи з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя учасників справи або відомостей, що принижують їхню честь і гідність, а також в інших випадках, установлених законом.
 15. Відповідно до ч. 7 ст. 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання.
 16. Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали дисциплінарної справи, ВКДКА встановила наступне.
 2. КДКА Запорізької області встановлено, що 14.07.2022 року між Особа_2 та адвокатом Особа_1 було укладено Договір № 1/14.07 З – КД/ФП про надання правової допомоги, що згадується по тексту також як «Договір».
 3. При цьому, КДКА Запорізької області прийшла до висновку, що адвокат Особа_1 з порушенням закону та всупереч Правилам адвокатської етики розірвала зазначений Договір в односторонньому порядку, оскільки п. 9.6. Договору, на який у повідомленні про розірвання Договору посилилася адвокат Особа_1, та який передбачає припинення Договору у випадку зупинення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльність, не дозволяє односторонньо відмовитися від договору в повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову не встановлено договором або законом.
 4. Також члени дисциплінарної палати КДКА Запорізької області зазначили, що достовірно встановлено, що адвокат навмисно зупинила право на заняття адвокатською діяльністю, що призвело до розірвання раніше укладеного договору, що також підтверджується короткостроковістю такого припинення (з 26.03.2023 р. по 03.06.2023 р.).
 5. ВКДКА погоджується з висновком КДКА Запорізької області про те, що адвокат Особа_1 в порушення закону та Правил адвокатської етики розірвала зазначений Договір в односторонньому порядку, однак з інших мотивів.
 6. Як було встановлено ВКДКА, до скарги Особа_2 на поведінку адвоката Особа_1 додано копію повідомлення останньої від 26.03.2023 року про розірвання Договору з підстав, визначених п. 9.5, 9.6. Договору.
 7. Пункт 9.5. Договору передбачає, що Адвокат має право в будь-який час достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку за наявності однієї з 13-ти умов, однак повідомлення не дає змоги встановити, на підставі якої із згаданих 13-ти умов Договір було розірвано.
 8. В свою чергу, відповідно до п. 9.6. Договору, останній припиняється у разі зупинення та (або) анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Адвоката. Однак до повідомлення не було надано жодних доказів того, що таке зупинення свідоцтва дійсно мало місце.
 9. Окрім того, ВКДКА погоджується із висновком дисциплінарної палати КДКА Запорізької області про те, що п. 9.6. Договору не може бути використаний як підстава для розірвання Договору за умови, що адвокат зупиняє право на заняття адвокатською діяльність виключно з метою припинення дії Договору, оскільки наведене дало б право адвокату у будь-який час припинити дію Договору без будь-яких умов для цього. Такі дії адвоката могли б бути розцінені як зловживання правом.
 10. Водночас, поза увагою дисциплінарної палати КДКА Запорізької області залишилися доводи адвоката Особа_1 про те, що вона була змушена зупинити адвокатську діяльність через погіршення здоров’я та вживання певних ліків.
 11. ВКДКА встановила, що до письмових пояснень від 11.06.2023 року адвокат Особа_1 додала копії медичної документації, з якої вбачається, що 23.03.2023 року Особа_1 була на амбулаторному прийомі у сімейного лікаря, встановлено діагноз гіпертензія, кризова течія; синусова тахікардія; у зв’язку з наведеним виписані ліки.
 12. Пункт 9.5. Договору надає право адвокату Особа_1 розірвати Договір в будь-який час в односторонньому порядку, якщо фізичний або психологічний стан Адвоката позбавляє його можливості належним чином продовжити виконання цього Договору.
 13. Враховуючи наведене, а також ст. 7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, відповідно до якого усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь, ВКДКА приходить до висновку, що адвокат Особа_1 мала право 26.03.2023 року розірвати Договір в односторонньому порядку із згаданої підстави.
 14. При цьому ВКДКА вважає порушенням ч. 2 ст. 29 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» те, що адвокат Особа_1 не повідомила про причину розірвання Договору Особа_2 у зазначеному повідомленні, оскільки за її відсутності у клієнта може скластися враження того, що його правами знехтувано, а Договір розірвано безпідставно.
 15. Висновки дисциплінарної палати КДКА Запорізької області про те, що адвокат Особа_1 навмисно зупинила право на заняття адвокатською діяльністю ВКДКА вважає необгрунтованими у зв’язку із згаданими вище доказами погіршення здоров’я адвоката, а також тому, що згідно з ст. 7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. ВКДКА вважає, що відповідний висновок мав характер припущення, оскільки не був підтверджений доказами.
 16. Також члени дисциплінарної палати КДКА Запорізької області одностайно дійшли до висновку, що адвокат Особа_1 при складенні письмово звіту та вимог до Особа_2 про погашення заборгованості не мала можливості та права посилатися на відомості, зазначені у додатку № 1 до договору, у зв’язку з його фізичною відсутністю.
 17. ВКДКА з таким висновком дисциплінарної палати КДКА Запорізької області не погоджується в повній мірі, оскільки як Особа_2, так і адвокат Особа_1 підтверджують факт укладення додатку № 1 до Договору, а отже, остання посилається на реальний документ.
 18. Разом із тим, у матеріалах дисциплінарної справи відсутні докази, які дали б змогу достовірно, а не зі слів одного з учасників дисциплінарного провадження, встановити зміст та місцезнаходження додатку № 1 до Договору, чи підтвердити обставини його втрати, на які посилається адвокат Особа_1.
 19. Частиною 2 ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правничої допомоги.
 20. В свою чергу, відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правничої допомоги укладається в письмовій формі.
 21. Отже, гонорар повинен бути визначений письмово.
 22. При цьому ВКДКА вважає, що обов’язок адвоката укласти договір про надання правничої допомоги включає й обов’язок адвоката дбайливо ставитися до збереження примірника такого договору, а тому ненадання адвокатом Особа_1 додатку № 1 до Договору з посиланням на його втрату ВКДКА розцінює як порушення згаданих положень закону.
 23. Також члени дисциплінарної палати КДКА Запорізької області прийшли до висновку, що дії адвоката щодо обрахування суми заборгованості є сумнівними та нічим не підтвердженими, які заперечуються іншою стороною, а Особа_2 звернувся до адвоката за юридичною допомогою, за що сплатив певний гонорар, а за наслідками (результатами) такої правничої допомоги отримав від адвоката необґрунтовану вимогу про заборгованість та позовні вимоги до нього на загальну суму більш одного мільйона гривень, що не покращило його становище, а погіршило.
 24. У контексті наведеного ВКДКА погоджується з доводами адвоката Особа_1 про те, що в такий спосіб дисциплінарна палата КДКА Запорізької області фактично втрутилася в договірні відносини адвоката та його клієнта, спір у яких мав бути вирішений судом.
 25. Так, перевіривши доводи адвоката Особа_1, ВКДКА встановила, що з 23.05.2023 року у провадженні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області перебуває справа № Інформація_1 за позовом адвоката Особа_1 до Особа_2 про примусове виконання грошового зобов’язання в натурі, шляхом стягнення заборгованості за договором надання адвокатських послуг, штрафних санкцій у вигляді пені в розмірі 8%, відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Позовна заява надійшла до суду 08.05.2023 року.
 26. Отже, наразі судом вирішується спір про заборгованість Особа_2 перед Особа_1 зі сплати гонорару.
 1. Статтею 124 Конституції України передбачено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення.
 2. ВКДКА послідовно наголошує, що КДКА регіону мають утримуватися від вирішення майнових спорів між адвокатом та клієнтом.
 3. Разом з тим, у цій дисциплінарній справі КДКА Запорізької області не лише втрутилася у майновий спір між адвокатом та клієнтом, а й зробила це за умови, коли відповідна справа уже розглядалася судом.
 1. Також дисциплінарна палати КДКА Запорізької області зробила висновок, що адвокат Особа_1 звернулася з позовом до суду з позовними вимогами та під час надання пояснень до дисциплінарної палати використовує конфіденційну інформацію, яка їй стала відомою під час надання правничої допомоги Особа_2, а саме, що скаржник звертався до багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги, де проходило лікування, розкрила медичну таємницю без такого дозволу.
 2. ВКДКА не погоджується з таким висновком дисциплінарної палати.
 3. По-перше, як уже було зазначено вище, між адвокатом Особа_1 та Особа_2 виник спір щодо сплати гонорару, у зв’язку з чим адвокат Особа_1 після пред’явлення відповідних претензій звернулася до суду.
 4. ВКДКА вважає, що з метою ефективного, а не ефемерного захисту своїх прав, якщо такі дійсно були порушені, адвокат Особа_1 не повинна бути штучно обмежена в можливості надати суду докази виконання нею певних робіт та надання певних послуг.
 5. При цьому ВКДКА звертає увагу, що відповідно до ч. 7, 9 ст. 7 Цивільного процесуального кодексу України розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, або за клопотанням учасників справи з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя учасників справи або відомостей, що принижують їхню честь і гідність, а також в інших випадках, установлених законом; а відповідно до ч. 7 ст. 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання.
 6. Таким чином, процесуальне законодавство містить механізм захисту охоронюваної законом таємниці, а тому адвокатська таємниця могла бути збережена під час розгляду зазначеної справи судом.
 7. Що ж до розголошення лікарської таємниці під час дисциплінарного провадження ВКДКА зазначає наступне.
 8. ВКДКА встановлено, що Особа_2 у своїй скарзі на поведінку адвоката Особа_1 вказує на те, що остання обрала неналежну тактику захисту, радячи його дружині подати заяву про визнання Особа_2 обмежено дієздатним, при цьому не роз’яснивши останньому наслідки відповідного рішення.
 9. В свою чергу адвокат Особа_1 зазначає, що саме Особа_2 висловив бажання обмежити свою цивільну дієздатність і призначити дружину опікуном, посилаючись на те, що раніше проходив лікування від алкогольної залежності. Як стверджує Особа_1, Особа_2 вважав, що це йому знадобитися у справі про стягнення з нього грошових коштів за договором позики.
 10. Таким чином, з наведеного вбачається те, що, надаючи КДКА Запорізької області медичну документацію Особа_2, адвокат Особа_1 мала намір підтвердити, що існували реальні передумови для подачі заяви про обмеження цивільної дієздатності клієнта.
 11. Згідно з ч. 4 ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у разі пред’явлення клієнтом вимог до адвоката у зв’язку з адвокатською діяльністю адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів. У такому випадку суд, орган, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно адвоката, інші органи чи посадові особи, які розглядають вимоги клієнта до адвоката або яким стало відомо про пред’явлення таких вимог, зобов’язані вжити заходів для унеможливлення доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та її розголошення.
 12. Враховуючи вищевикладене, а також право адвоката самостійно обирати тактику свого захисту під час дисциплінарного провадження, ВКДКА вважає, що адвокат Особа_1 мала право надати дисциплінарній палаті КДКА Запорізької області згадану медичну документацію Особа_2.
 13. Також дисциплінарна палата КДКА Запорізької області прийшла до висновку, що адвокат Особа_1 здійснювала дії, які не передбачені договором та без відома та згоди Клієнта, а в своїх інтересах, з метою отримання гонорару, та такі дії спрямовані на свідоме затягування розгляду справи.
 14. Водночас дисциплінарна палата КДКА Запорізької області не вказала, які саме дії адвоката Особа_1 були не передбачені Договором та вчинені без відома та згоди Особа_2.
 15. При цьому ВКДКА встановлено, що до письмових поясненнях від 11.06.2023 року адвокат Особа_1 додала дві заяви Особа_2, у яких йдеться про те, що останній не заперечує проти надання йому правової допомоги в низці кримінальних проваджень, листування з Особа_2, у якому останній порушує питання оспорення заяви про зобов’язання перед своєю дружиною, ставить завдання довести до кінця справу про батьківство, обговорює питання оплати за представництво у справі про стягнення боргу, а також питання надання послуг щодо спадщини.
 16. Однак зазначені документи дисциплінарна палата КДКА Запорізької області не проаналізувала.
 1. При цьому ВКДКА зауважує, що предмет Договору містить як досить чіткі положення, які вказують на те, що ним був правовий супровід оформлення спадкових прав Клієнта після Особа_7, а не оскарження заповіту, як заявляв Особа_2, так і досить рамкові положення щодо забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів клієнта, представництва інтересів останнього в будь-яких органах державної влади тощо.
 2. На підставі наведеного ВКДКА вважає, що адвокат Особа_1 мала право надавати Особа_2 послуги відмінні від правового супроводу оформлення спадкових прав за умови відповідних доручень від Особа_2.
 3. Враховуючи викладене, дисциплінарна палата КДКА Запорізької області має з’ясувати, чи були адвокатом Особа_1 вчинені дії, що не передбачені Договором, для чого потрібно встановити, чи були адвокатом Особа_1 вчинені від імені та/або в інтересах клієнта дії, що не пов’язані з правовим супроводом оформлення спадкових прав після Особа_7 і при цьому здійснені без доручення клієнта.
 4. ВКДКА також звертає увагу дисциплінарної палати КДКА Запорізької області, що згідно з п. 1.3 Договору, Клієнт погоджується з тим, що позиція Адвоката у справі визначається лише самим Адвокатом залежно від обставин справи, з урахуванням думки Клієнта та відповідно до вимог чинного законодавства України і Правил адвокатської етики.
 5. Таким чином, вирішуючи питання про те, чи пов’язані дії, вчинені адвокатом Особа_1, з правовим супроводом оформлення спадкових прав після Особа_7 або з іншим дорученням Особа_2, дисциплінарна палата КДКА Запорізької області має керуватися перш за все тим, чи могли дії адвоката Особа_1 відповідати меті Договору чи дорученню клієнта.
 6. Також дисциплінарна палата КДКА Запорізької області встановила, що адвокат Особа_1 фактично не здійснює адвокатську діяльність в м. Запоріжжі та змінила місце здійснення адвокатської діяльності, однак не зареєструвала відповідні зміни, що свідчить про порушення ч. 3 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 7. Разом з тим, під час дисциплінарного провадження зазначене питання не піднімалося, а тому адвокат Особа_1 була позбавлена можливості спростувати зазначений висновок дисциплінарної палати КДКА Запорізької області.
 8. В свою чергу, за змістом ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розгляд дисциплінарної справи має здійснюватися на засадах змагальності з урахуванням пояснень адвоката.
 9. Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу адвоката Особа_1 – задовольнити частково.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області у складі дисциплінарної палати № 12/2-2023 від 07.12.2023 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, – скасувати.
 3. Матеріали дисциплінарної справи направити на новий розгляд до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області на стадію розгляду дисциплінарної справи.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська