Рішення ВКДКА № ІIІ-007/2023 від 31.03.2023 року за скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 19.01.2023 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІIІ-007/2023

 31 березня 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Котелевської К.В., Приходька О.І., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 19.01.2023 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 01.11.2022 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла заява адвоката Особа_1, надіслана супровідним листом з Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від за вих.№02/225-3/77-22 від 27.10.2022 року, стосовно неправомірної, на його думку, поведінки адвоката Особа_2 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1, видане Радою адвокатів міста Києва).
 2. Відповідно до рішення Ради адвокатів України № 128 від 15.12.2021 року КДКА м. Києва вважається не сформованою у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що є наслідком відсутності кворуму в кваліфікаційній та дисціплінарній палаті КДКА м. Києва для прийняття рішень та здійснення повноважень визначених статтею 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 3. У свою чергу, відповідно до рішення Ради адвокатів України № 130 від 15.12.2021 «Про передачу справ КДКА м. Києва до ВКДКА для подальшого розподілу» вирішено передати заяви, які стосуються допуску до складання кваліфікаційного іспиту (кваліфікаційні справи) та заяви (скарги) щодо поведінки адвокатів, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності (дисциплінарних справ (проваджень)) у ВКДКА для подальшого їх скерування на розгляд до КДКА іншого регіону.
 4. Таким чином, листом за вих. № 1504 від 03.11.2022 року ВКДКА скерувала заяву адвоката Особа_1 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області (вх. № 51/7-22 від 15.11.2022 року).
 5. 17.11.2022 року в.о. Голови КДКА Полтавської області Особа_3 доручив члену дисциплінарної палати Особа_4 провести перевірку відомостей, викладених у скарзі Особа_1.
 6. 12.12.2022 року членом дисциплінарної палати Особа_4 складено довідку за результатами перевірки.
 7. Рішенням КДКА Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 15.12.2022 року порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_2.
 8. Рішенням КДКА Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 19.01.2023 року закрито дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_2, у зв’язку з відсутністю в його діях складу дисциплінарного проступку.
 9. 15.02.2023 року за вхід. № 18534 до ВКДКА надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 19.01.2023 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 10. У скарзі Скаржник просив скасувати рішення КДКА Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 19.01.2023 року та ухвалити нове рішення у дисциплінарній справі, яким притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності за вчинення ним дисциплінарного проступку і застосовувати до нього відповідне дисциплінарне стягнення.
 11. Строк на оскарження рішення КДКА, визначений ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.
 12. Листом за вих. № 260 від 21.02.2023 року ВКДКА витребувала у КДКА Полтавської області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 13. Вказані матеріали надійшли до ВКДКА 13.03.2023 року за вхід. № 18651 (вих. № 64/4-23 від 09.03.2023 року).
 14. Листом за вих. № 344 від 13.03.2023 року Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_5 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 19.01.2023 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 15. 21.03.2023 року за вхід. № 18695 до ВКДКА надійшли письмові заперечення адвоката Особа_2 на скаргу адвоката Особа_1.
 16. Листом за вих. № 375 від 17.03.2023 року Особа_1 та Особа_2 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 31.03.2023 року, включено розгляд скарги адвоката Особа_1 на рішення КДКА Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 19.01.2023 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 17. На засіданні ВКДКА 31.03.2023 року по скарзі Особа_1 доповів член ВКДКА Особа_5.
 18. Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА членом ВКДКА Особа_5 було запропоновано проект рішення, за яким скаргу адвоката Особа_1 – задовольнити. Рішення КДКА Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 19.01.2023 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – скасувати. Ухвалити нове рішення про притягнення адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.
 19. За запропонований проект рішення проголосувало «за» – 15 членів комісії, «проти» – 1 член комісії, «утримались» – 4 члени комісії. Інші члени комісії участі у голосуванні не брали. Рішення не прийнято.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи.
 2. Згідно з ч. 9 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.
 3. Частиною 10 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.
 4. Відповідно до п. 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого рішенням Звітно-виборного зꞌїзду адвокатів України 2017 року від 09.06.2017 року (далі – Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.
 5. Згідно з п. 2.3.11. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами (далі – Регламент ВКДКА), Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов’язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.
 6. Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА, член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії. Письмова довідка/проект рішення комісії є документами, які містять інформацію, що відноситься до таємниці «нарадчої кімнати».
 7. Згідно з п. 3.41. Регламенту ВКДКА, розгляд скарги починається доповіддю члена ВКДКА, якому доручено її попереднє вивчення, перевірка та підготовка.
 8. Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України.
 9. Частиною 6 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.
 10. Так, згідно з пунктом 3.45. Регламенту ВКДКА, рішення ВКДКА приймаються за наслідками загального обговорення. Рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.
 11. Одночасно, відповідно до Роз’яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 № 248, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Оскільки при розгляді скарги адвоката Особа_1 на рішення КДКА Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 19.01.2023 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, за запропоноване рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.
 2. На підставі викладеного вище, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.45. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу адвоката Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 19.01.2023 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська