Рішення ВКДКА № ІІІ-008/2024 від 29.03.2024 року за скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 15.01.2024 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІІІ-008/2024

29 березня 2024 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., Заступника Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Приходька О.І., Ульчака Б.І., Подольної Т.А., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_1» на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 15.01.2024 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 15.12.2023 р. за вх. №115/7-23 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області надійшла скарга директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_1» Особа_3 про притягнення адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності.
 2. Листом від 20.12.2023 року адвоката Особа_2 повідомлено про надходження скарги стосовно неї та запропоновано надати письмові пояснення з приводу фактів, викладених у скарзі.
 3. 05.01.2024 року за вх.№03/3-24 до КДКА Полтавської області від адвоката Особа_2 надійшли письмові пояснення з приводу фактів викладених у скарзі.
 4. 10.01.2024 року членом дисциплінарної палати Особа_4 складено довідку за результатами проведеної перевірки.
 5. 15.01.2024 року дисциплінарною палатою КДКА Полтавської області ухвалено рішення, яким відмовлено в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.
 6. Не погоджуючись з вказаним рішенням, Скаржник оскаржив його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 7. 14.02.2024 року до ВКДКА надійшла скарга директора ТОВ «Особа_1» Особа_3 на рішення КДКА Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 15.01.2024 року.
 8. Листом за вих. №376 від 22.02.2024 року ВКДКА витребувала у КДКА Полтавської області матеріали дисциплінарного провадження стосовно адвоката Особа_2.
 9. 12.03.2024 року за вхід. №21266 ВКДКА отримано від КДКА Полтавської області матеріали дисциплінарного провадження стосовно адвоката Особа_2.
 10. Листом за вих. № 472 від 12.03.2024 року Голова ВКДКА Вилков С.В. доручив члену ВКДКА Особа_5 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_1» на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 15.01.2024 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 11. Строк на оскарження рішення КДКА, визначений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. У своїй скарзі Скаржник не погоджується з оскаржуваним рішенням КДКА Полтавської області, вважає що у діях адвоката Особа_2 наявні ознаки дисциплінарного проступку, оскільки адвокатом допущено порушення ч. 1 та ч. 3 ст. 7, ч. 1 та ч. 3 ст. 12, ст. 19, 25, 42, 44 Правил адвокатської етики.
 2. Представником АТ КБ «Особа_6» адвокатом Особа_2 було грубо порушено норми статті 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правила адвокатської етики, що виразилось в поданні завідомо неправдивих заяв, застосуванні неетичних методів ведення справи, тиску на суд та інших учасників справи, що, в свою чергу, підриває репутацію інституту адвокатури, паплюжить честь і гідність адвоката без цілі досягнення процесуальної мети у справі.
 3. Представником АТ КБ «Особа_6» адвокатом Особа_2 підписано та подано до Господарського суду Дніпропетровської області заяву про запобігання зловживання процесуальними правами.
 4. У даній заяві адвокат Особа_2 зазначає, що «Після відкликання ТОВ «Особа_7» своєї заяви, в той же день 19.10.2023 року ТОВ «Особа_1», яке також входить до групи колишніх власників АТ КБ «Особа_6», звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Особа_8»; «Лише після здійснення автоматизованого розподілу судових справ та визначення судді, який на думку заявника не буде «лояльним» при розгляді зазначеної заяви, ТОВ «Особа_1» не було усунуто недоліки.»; «АТ КБ «Особа_6» вважає, що описані вище дії були вчинені з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та фактично зводяться до «обрання» судді, який буде здійснювати розгляд справи про банкрутство ТОВ «Особа_8».
 5. Скаржником зазначено, що адвокатом Особа_2 було підписано та направлено до Голови Господарського суду Дніпропетровської області, Голови Центрального апеляційного господарського суду, Голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, Голови Верховного Суду, Вищої Ради Правосуддя повідомлення про втручання в автоматизовану систему документообігу, в якій адвокатом також безпідставно, бездоказово та виключно з метою тиску на суд було зазначено про нібито обрання ТОВ «Особа_1» «лояльного», «зручного» судді.
 6. Скаржник вважає, що такими діями, адвокат Особа_2 фактично висловлює неповагу до суду, в тому числі судді, який наразі розглядає заяви кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Особа_8», та безпідставно натякає на необ’єктивність розгляду справи. Всупереч своїм висловлюванням в заявах, адвокатом не було заявлено жодного відводу судді, що свідчить про заздалегідь безпідставні заяву та повідомлення.
 7. Скаржник просить рішення КДКА Полтавської області від 15.01.2024 року скасувати та ухвалити нове рішення, яким порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2, притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності та позбавити адвоката Особа_2 права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Встановлені фактичні обставини

 1. Згідно з даними Єдиного реєcтру адвокатів України: адвокат Особа_2 обліковується у Раді адвокатів Полтавської області; Номер свідоцтва Інформація_1; Дата видачі свідоцтва – Інформація_2; Орган, що видав свідоцтво – Рада адвокатів Полтавської області; Робоче місце адвоката зареєстровано за адресою: Адреса_1; E-пoшта: Інформація_3; форма адвокатської діяльності – індивідуальна адвокатська діяльність.
 2. Адвокат Особа_2 є представником (адвокатом) АТ КБ «Особа_6» та діє на підставі довіреності №3660-С-О від 02.06.2023 року. В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа № Інформація_4 про банкрутство ТОВ «Особа_8», яке в свою чергу є боржником перед АТ КБ «Особа_6» із сумою заборгованості в розмірі 111 873 030, 08 грн. та пені в сумі 2 453 553, 85 грн. за Кредитним договором NDNHSLOK06924 від 04.11.2016 року, що підтверджується розрахунком заборгованості.
 3. 21 вересня 2023 року ТОВ «Особа_7» було подано заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Особа_8». Проте, в результаті поданих до суду відповідних заперечень, пояснень Банку щодо відсутності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою ТОВ «Особа_7», заява була відкликана самим кредитором (ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 19.10.2023 року у справі №Інформація_5).
 4. Після відкликання ТОВ «Особа_7» своєї заяви, в той же день 19.10.2023 року, ТОВ «Особа_1» звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Особа_8». При цьому, до зазначеної заяви не було додано доказів сплати судового збору та авансування винагороди арбітражному керуючому, як того вимагають норми Кодексу України з процедур банкрутства. Після здійснення автоматизованого розподілу судових справ та визначення судді, ТОВ «Особа_1» не було усунуто недоліки i 24 жовтня 2023 року заява ТОВ «Особа_1» була повернута заявнику (ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 24.10.2023 у справі №Інформація_6).
 5. 25.10.2023 року ТОВ «Особа_1» повторно звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство щодо ТОВ «Особа_8» вже разом з доказами сплати судового збору та авансування винагороди арбітражному керуючому. Однак, ТОВ «Особа_1» знову не додало до своєї заяви всі необхідні документи та 30.10.2023 року заяву було залишено без руху, зокрема зазначено про необхідність надати до суду: докази зміни назви ТОВ «Особа_8» на ТОВ «Особа_9»; докази зміни назви ТОВ «Особа_10» на ТОВ «Особа_11»; докази того, що на аукціоні 28.10.2022 було реалізоване право вимоги ТОВ «Особа_10» до ТОВ «Особа_8» саме за Договором позики № 1 від 08.07.2014.
 6. 03.11.2023 року до господарського суду надійшла заява ТОВ «Особа_1» про долучення до матеріалів справи доказів. 09.11.2023 року було прийнято заяву ТОВ «Особа_1» до розгляду та призначено судове засідання на 21.11.2023 року. Арбітражний керуючий у всіх трьох заявах (від ТОВ «Особа_1» та ТОВ «Особа_7») залишався незмінним – Особа_12.
 7. 20.11.2023 року АТ КБ «Особа_6» подано заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Особа_8», яка 21.11.2023 року ухвалою господарського суду була приєднана до матеріалів справи №Інформація_4 за заявою ТОВ «Особа_1» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Особа_8». Враховуючи зазначене, з 21.11.2023 року АТ КБ «Особа_6» набуло статусу учасника у справі № Інформація_4 та мало право на подання відповідних заяв, скарг, пояснень та інших процесуальних документів, які передбачені нормами Кодексу України з процедур банкрутства та ГПК України.
 8. В зв’язку з неодноразовими зверненнями ТОВ «Особа_1» до Господарського суду Дніпропетровської області з заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство, адвокатом Особа_2 було подано заяву про запобігання зловживання ТОВ «Особа_1» процесуальними правами.
 9. Окрім цього, адвокатом Особа_2 у зв’язку з неодноразовими зверненнями ТОВ «Особа_1» до Господарського суду Дніпропетровської області із заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство, було направлено лист до голів судів Господарського суду Дніпропетровської області, Центрального апеляційного господарського суду, Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та до Вищої Ради правосуддя, в якому повідомлено втручання в автоматизовану систему документообігу Господарського суду Дніпропетровської області шляхом призначення для розгляду заяви ТОВ «Особа_1» певного судді та зазначено прохання про необхідність вжиття всіх можливих заходів для того, щоб унеможливити в подальшому будь-яке втручання до автоматизованої системи документообігу.
 10. Від Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду було отримано відповідь, відповідно до якої суд звернув увагу Господарського суду Дніпропетровської області на необхідність вжиття заходів та вирішення звернення АТ КБ «Особа_6» щодо втручання в автоматизовану систему документообігу Господарського суду Дніпропетровської області при розподілі справи № Інформація_4 між суддями.
 11. Окрім вказаного, адвокат Особа_2 з метою захисту інтересів АТ КБ «Особа_6» зверталася до суду з заявами від 18.12.2023 року та 22.12.2023 року про відвід судді Особа_13 в межах справи № Інформація_4.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. З огляду на неодноразове звернення до Господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ «Особа_1» із заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство, адвокат Особа_2 подала заяву про запобігання зловживання останнім процесуальними правами, що узгоджується з нормами ст. 43 ГПК України. Так, ст. 43 ГПК України передбачено, що учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема: подання декількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями.
 2. КДКА Полтавської області дійшла до висновку, що подання адвокатом Особа_2 заяви про запобігання зловживанню процесуальними правами, як адвокатом АТ КБ «Особа_6», не суперечить положенням ГПК України та Кодексу України з процедур банкрутства. Адвокат діяла в інтересах свого клієнта та не допустила порушень ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики, що свідчить про відсутність в її діях ознак дисциплінарного проступку, передбаченого ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 3. Дисциплінарна палата КДКА Полтавської області вирішила відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 2. Як встановлено ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний, зокрема, дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики.
 3. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 4. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 5. Згідно ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 6. Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 7. Статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правничої допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правничої допомоги.
 8. У відповідності до ч. 4 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.
 9. Згідно з абз. 3 ст. 7 Правил адвокатської етики, адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 10. Статтею 8 Правил адвокатської етики, визначено що у межах дотримання принципу законності адвокат зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта.
 11. Згідно статті 11 Правил адвокатської етики, адвокат зобов’язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.
 12. Відповідно до ст. 12 Правил адвокатської етики, адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.
 13. Згідно ст. 19 Правил адвокатської етики, адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 14. Стаття 27 Правил адвокатської етики визначає, що при виконанні доручення адвокат зобов’язаний використати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної професійної правничої (правової) допомоги клієнту, здійснення його захисту або представництва. Адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнта, визначених в договорі про надання правової допомоги, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред’являються законом і Правилами.
 15. Відповідно до ст. 70 Правил адвокатської етики, адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 16. Згідно з ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 17. Відповідно до абз. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.
 2. Адвокат Особа_2 з метою захисту законних прав та інтересів АТ КБ «Особа_6» та з огляду на неодноразове звернення ТОВ «Особа_1» до Господарського суду Дніпропетровської області із заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство, подала заяву до суду про запобігання зловживання останнім процесуальними правами.
 3. Так, відповідно до ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема подання декількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями.
 4. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури погоджується з висновком КДКА Полтавської області, що подання адвокатом Особа_2 заяви про запобігання зловживання ТОВ «Особа_1» процесуальними правами не суперечить положенням ГПК України та Кодексу України з процедур банкрутства, а відтак в діях адвоката Особа_2 відсутні ознаки порушення вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.
 5. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не погоджується з доводами Скаржника щодо порушення адвокатом Особа_2 Правил адвокатської етики у зв’язку із зверненням своїм листом до голів судів – Господарського суду Дніпропетровської області, Центрального апеляційного господарського суду, Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, та до Вищої ради правосуддя, в якому повідомлено втручання в автоматизовану систему документообігу Господарського суду Дніпропетровської області шляхом призначення для розгляду заяви ТОВ «Особа_1» певного судді та зазначено прохання про необхідність вжиття всіх можливих заходів для того, щоб унеможливити в подальшому будь-яке втручання до автоматизованої системи документообігу. Адвокат Особа_2 користуючись своїми процесуальними правами діяла з метою захисту прав та інтересів АТ КБ «Особа_6».
 6. Твердження Скаржника про те, що адвокат Особа_2 подала заяви про відвід судді Господарського суду Дніпропетровської області у справі № Інформація_4 лише після подання щодо адвоката скарги до КДКА Полтавської області, не знайшли свого підтвердження, оскільки першу заяву про відвід судді адвокат подала 18.12.2023 року, проте лише листом від 20.12.2023 року КДКА Полтавської області було направлено адвокату повідомлення щодо скарги відносно неї.
 7. При ухваленні рішення від 15.01.2024 року КДКА Полтавської області врахувала вимоги статті 70 Правил адвокатської етики, згідно якої адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.
 8. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.
 9. Отже, КДКА Полтавської області у складі дисциплінарної палати належно провела перевірку відомостей, що викладені у скарзі ТОВ «Особа_1», та обґрунтовано встановила відсутність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката Особа_2.
 10. З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_1» – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 15.01.2024 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                    С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури                    Ю.І. Клечановська