Рішення ВКДКА № ІІІ-010/2024 від 29.03.2024 року за клопотанням адвоката щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/2-3 від 28.02.2024 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІІІ-010/2024

29 березня 2024 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., Заступника Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Приходька О.І., Ульчака Б.І., Подольної Т.А., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/2-3 від 28.02.2024 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців, –

ВСТАНОВИЛА:

Короткий виклад позиції Скаржника та доводів клопотання

 1. 11.03.2024 року за вхід. № 21224 до Вищої Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – ВКДКА) надійшло клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області (далі – КДКА Рівненської області) № Д/2-3 від 28.02.2024 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.
 2. Зі змісту клопотання вбачається, що Скаржник просить зупинити дію рішення дисциплінарної палати КДКА Рівненської області № Д/2-3 від 28.02.2024 року, оскільки адвокат Особа_1 на даний час надає правничу допомогу як захисник у наступних кримінальних провадженнях:

– кримінальне провадження №Інформація_1, судова справа №Інформація_2, стадія судового розгляду – дослідження письмових доказів;

– кримінальне провадження №Інформація_3, судова справа №Інформація_4, стадія судового розгляду – допит свідків;

– кримінальне провадження №Інформація_5, судова справа №Інформація_6, стадія судового розгляду – підготовка до дебатів;

– кримінальне провадження №Інформація_7, судова справа №Інформація_8, стадія судового розгляду – допит свідків;

– кримінальне провадження №Інформація_9, судова справа №Інформація_10, стадія судового розгляду – допит обвинуваченого.

 1. Адвокат вважає, що незастосування такого заходу забезпечення розгляду його скарги як зупинення оскаржуваного рішення КДКА Рівненської області № Д/2-3 від 28.02.2024 року призведе до позбавлення своєчасної правничої допомоги клієнтів, істотно ускладнить їх захист.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із змінами та доповненнями, ВКДКА, за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 3. Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.
 4. За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, остання, приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 5. Згідно із п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. ВКДКА, проаналізувавши клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати КДКА Рівненської області № Д/2-3 від 28.02.2024 року, робить висновок, що воно є необґрунтованим та не містить доказів того, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 2. ВКДКА неодноразово зауважувала, що надання правничої допомоги – те, що притаманно адвокатській діяльності в цілому та кожному адвокату зокрема. Будь-яка адвокатська діяльність передбачає наявність у адвоката клієнтів. Захист та представництво інтересів клієнта – першочергове завдання адвоката. У зв’язку з цим, вжиття заходів забезпечення розгляду скарги не може відбуватись лише за наявності таких обставин. Наявність в провадженні адвоката справ та укладених договорів про надання правничої допомоги не є беззаперечною підставою для зупинення дії рішення регіональної КДКА, яким зупинено право адвоката на заняття адвокатською діяльністю на певний строк.
 3. У звʼязку з цим, ВКДКА звертає увагу, що факт неможливості здійснювати адвокатську діяльність адвокатом Особа_1 через наявне обмеження такої діяльності, не позбавляє його права здійснювати юридичну чи іншу, не заборонену законом діяльність, у передбачених законом формах та допустимих законом способах, оскільки гарантоване ст. 43 Конституцією України право на працю у нього існує, а доказів того, що він не має змоги заробляти собі на життя у інші способи, окрім як адвокатською діяльністю, останнім не надано.
 4. Окрім того, кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, і йому таке право гарантується ст. 59 Конституції України. Тому, варто зазначити, що в такому випадку право клієнта на професійну правничу допомогу не порушується, адже останній може залучити до участі у справі за власним вибором іншого адвоката.
 5. Забезпечення заходів розгляду скарги застосовуються для гарантування виконання рішення ВКДКА, тобто недопустимості завдання адвокатові непоправної шкоди, що може призвести до неможливості поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів, в майбутньому. При цьому, саме адвокат повинен навести докази для вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.
 6. При розгляді клопотання про забезпечення розгляду скарги ВКДКА враховує, що у кожному випадку необхідно встановити наявність обставин, передбачених Положенням, і провести оцінку доводів, викладених у клопотанні та доказів, доданих до нього.
 7. З аналізу клопотання адвоката не вбачається існування підстав для істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів. Будь-яких доказів на підтвердження доводів клопотання адвокатом не надано.
 8. Розглянувши клопотання, заслухавши доповідача – Заступника Голови ВКДКА Особа_2, інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, керуючись п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –
ВИРІШИЛА:
 1. Відмовити адвокату Особа_1 в задоволенні клопотання щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/2-3 від 28.02.2024 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                    С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури                    Ю.І. Клечановська