Рішення ВКДКА № ІV-005/2024 від 25.04.2024 року за скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 20.12.2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІV-005/2024

25 квітня 2024 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., Заступників Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Одновола В.К., Мягкого А.В., Приходька О.І., Ульчака Б.І., Чернобай Н.Б., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Волчо В.В., Тарасової А.М., Лучковського В.В., Кузьмінського О.О., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_1» на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 20.12.2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 18 жовтня 2023 року за вх. № 101/7-23 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області, надійшла скарга директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_1» Особа_3 відносно адвоката Особа_2.
 2. 19 жовтня 2023 року в.о. голови КДКА Полтавської області (голова дисциплінарної палати) Особа_4 доручив члену дисциплінарної палати Особа_5 провести перевірку відомостей, викладених в скарзі директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_1» Особа_3 відносно адвоката Особа_2 (а.с.86).
 3. Членом дисциплінарної палати КДКА Полтавської області Особа_5, за результатом перевірки обставин, викладених в скарзі директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_1» Особа_3, 16.12.2023 року складено довідку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 (а.с.207-210).
 4. 17 листопада 2023 року, за клопотанням адвоката Особа_6, яка діє в інтересах адвоката Особа_2 на підставі договору про надання правничої допомоги від 30.10.2023 року, дисциплінарне провадження зупинено на підставі статті 39 пункту 6, статті 40 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
 5. Дисциплінарне провадження відновлено 20 грудня 2023 року.
 6. 20 грудня 2024 року, за результатами розгляду скарги директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Особа_1» Особа_3, довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення, яким відмовила в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 (а.с.219-224).
 7. Відповідно до супровідних листів № 337/4/1-23 від 21.12.2023 року та № 336/4/1-23 від 21.12.2023 року, копія даного рішення надіслана на адреси скаржника та адвоката Особа_2 засобами електронної пошти та поштового зв’язку 21.12.2023 року (а.с.225-228).
 8. 19 січня 2024 року, не погоджуючись з прийнятим рішенням, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «особа_1» Особа_3 засобами електронного зв’язку звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на вищевказане рішення (вхід. № 20788 від 22.01.2024 року).
 9. Листом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за вих. № 205 від 30.01.2024 року скаргу було повернуто з відповідними роз’ясненнями як таку, що не відповідала вимогам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
 10. 21 лютого 2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю «особа_1» повторно направило скаргу на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 20.12.2024 року (вхід. № 21080 від 22.02.2024 року), тобто із порушенням тридцятиденного строку на оскарження рішення, встановленого ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 11. Скаржник подав до ВКДКА заяву про поновлення строку на оскарження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 20.01.2024 року.
 12. Розглянувши доводи скаржника, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури визнала поважними причини пропуску строку на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА регіону та вважає за можливе розглянути скаргу по суті.
 13. Листом Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за вих. № 418 від 04.03.2024 року витребувано у КДКА Полтавської області матеріали справи відносно адвоката Особа_2.
 14. Листом за вих. № 423 від 05 березня 2024 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_7 перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання за скаргою ТОВ «Особа_1».
 15. 26 березня 2024 року за вхід. № 21401 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали справи відносно адвоката Особа_2.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. У своїй скарзі Скаржник зазначає, що Комісія при прийнятті рішенні проявила упередженість до Товариства, ігнорування наданих ним доводів, обґрунтувань та вимог, нерозуміння правових позицій Верховного Суду та неправильність їх застосування, неналежну та неправильну оцінку обставинам та доказам, що наводилися у скарзі. Відмовляючи у відкритті дисциплінарного провадження відносно Адвоката, Комісія фактично самоусунулася від розгляду та вивчення обставин та доказів, які підтверджують неналежну поведінку Адвоката, що має наслідком його дисциплінарну відповідальність.
 2. Також Скаржник посилається на те, що надані Товариством скріншоти електронного листування з Адвокатом цілком відповідають критерію розумності, а також легко піддаються перевірці, оскільки оригінали таких листів зберігаються на сервері та портативних пристроях Товариства. Натомість Комісія безпідставно та неправомірно їх відхилила з мотивів викладених вище, чим дійшла неправильних висновків та неправомірного Рішення.
 3. Скаржник звертає увагу, що висновок Комісії яким ототожнюється скріншот електронного листування з електронним документом підписаним електронним підписом є неправильним. Такий висновок Комісії фактично зводиться до того, що електронні листи Адвоката, якими він поширював на адресу Товариства інформацію непристойного характеру, будуть вважатися належним доказом лише при умові їх оформлення у вигляді електронного документа підписаного електронним підписом.
 4. Скаржник просить рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 20.12.2023 (без номера) про відмову в порушенні дисциплінарної справи – скасувати; порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ПТ № Інформація_1, видане на підставі рішення Ради адвокатів Полтавської області від Інформація_2); в рамках розгляду дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2: опитати адвоката Особа_8 (Адреса_1; телефон Інформація_3) стосовно відомих йому фактів неналежної поведінки адвоката Особа_2 та врахувати отриману інформацію при вирішенні питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2 та застосування до нього дисциплінарного стягнення; звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області із запитом чи допускався нею Особа_2 до складання кваліфікаційного іспиту і який результат складання кваліфікаційного іспиту, врахувати отриману інформацію при вирішенні питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2 та застосування до нього дисциплінарного стягнення; перевірити стан виконання адвокатом Особа_2 вимог з питань підвищення кваліфікації адвоката, а саме: отримання не менше ніж 48 залікових балів, із них 6 за навчання з питань правил адвокатської етики, за останні три звітні роки, та врахувати дані щодо виконання обов’язку з питань підвищення кваліфікації адвоката при розгляді дисциплінарної справи відповідно до пункту 23 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 03.07.2021 № 63; розглядати дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2 за участі представника Товариства з обмеженою відповідальністю «особа_1» із наданням йому можливості надати для огляду оригінали доказів, які зберігаються на його портативних пристроях та сервері та якими обґрунтовуються і підтверджуються його доводи та вимоги, що викладені у цій скарзі та у його скарзі від 18.10.2023 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області щодо неналежної поведінки та притягнення до дисциплінарної відповідальності Особа_2; прийняти рішення у дисциплінарній справі стосовно адвоката Особа_2 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, а саме: порушення присяги адвоката, систематичного та грубого порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України, із застосуванням до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 5. 25.03.2024 року від адвоката Особа_2 надійшла заява про проведення розгляду скарги без участі адвоката, в якій останній просить скаргу Тов «особа_1» залишити без задоволення, а оскаржуване рішення без змін.

Встановлені фактичні обставини

 1. Справу було розглянуто належною КДКА, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за робочою адресою адвоката згідно ЄРАУ.
 2. 18.10.2023 року до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області за вх. № 101/7-23 надійшла скарга директора Товариства з обмеженою відповідальністю «особа_1» Особа_3 відносно адвоката Особа_2.
 3. Скаржник зазначає, що 08.2022 року до ТОВ «особа_1» від адвоката Особа_2 надійшов адвокатський запит, який не мав накладення кваліфікованого електронного підпису на електронний файл запиту, а файл шифрування підпису (ключа) адвокат вклав у лист. Отже адвокатський запит не набув статусу електронного документу, а адвокат Особа_2 проявив неналежний рівень знань чинного законодавства та низький професійний рівень у роботі з електронними документами. 02.09.2023 року, як зазначено у тексті скарги, хоча події мали місце у 2022 році, адвокату надали відповідь у вигляді електронного документу, яку адвокат назвав «ребусом». 02.09.2022 року попередили адвоката Особа_2 про порушення Правил адвокатської етики. На це попередження, цього ж дня, отримали від адвоката лист з беззмістовним коротким текстом, переповненим мовними та граматичними помилками (скрін додавався), що є проявом елементарної (банальної) людської неосвіченості та невігластва.
 4. Адвокат Особа_2 ініціював зустрічний позов у справі про стягнення заборгованості з Особа_9 (справа № Інформація_4) та два судових провадження проти кредитора із залученням до участі у справі Товариства: справа № Інформація_5 та справа № Інформація_6, але його участь у справах зводилася лише до зриву судових засідань та затягування розгляду справи. В період розгляду справ, 14.08.2023 року адвокат Особа_2 телефонував адвокату Особа_8, який здійснював представництво одного із учасників справи, використовуючи під час розмови ненормативну лексику, кричав.
 5. Скаржник вказує, шо 02.08.2023 року о 15 годині 09 хвилин на електронну пошту Товариства з електронної пошти Особа_2 (Інформація_7), яку адвокат зазначив у своєму запиті та яка зазначена у Єдиному реєстрі адвокатів України, надійшов лист образливого та непристойного змісту (скрін додавався). Згодом отримали другий аналогічний лист.
 6. Як зазначає Скаржник, участь адвоката Особа_2 у справі № Інформація_4, справі № Інформація_5 та у справі № Інформація_6 зводилась лише до зриву судових засідань та невиправданого затягування розгляду справ. Так, з судового рішення Зарічного районного суду м. Суми у справі № Інформація_4 від 09.01.2023 року вбачається, що від представника Особа_9 надійшло клопотання про розгляд справи за його та Особа_9 відсутності. З постанови Сумського апеляційного суду у справі № Інформація_4 від 25.04.2023 року вбачається, що судом відмовлено в задоволенні клопотання Особа_9 та його представника адвоката Особа_2 у відкладенні розгляду справи у зв’язку з тим, що із розрахунком наданим AT «Особа_10» представник позивача мав можливість ознайомитися в електронному суді. З рішення Зарічного районного суду м. Суми у справі № Інформація_5 від 21.07.2023 року вбачається, що 06.12.2022 року розгляд справи відкладено за клопотанням представника позивача. 17.01.2023 року розгляд справи відкладено у зв’язку з неявкою позивача. 06.03.2023 року розгляд справи відкладено за клопотанням представника позивача. 20.04.2023 року надійшла заява адвоката Особа_2 про залишення позову без розгляду. 09.06.2023 року розгляд справи відкладено за заявою представника позивача. З рішення Зарічного районного суду м. Суми від 21.07.2023 року у справі № Інформація_5 вбачається, що 08.12.2022 року розгляд справи відкладено за заявою представника позивача, 24.01.2023 року та 07.03.2023 року розгляд справи відкладено за заявою представника позивача, 24.04.2023 року від адвоката Особа_2 надійшла заява про залишення позову без розгляду, 14.06.2023 року розгляд справи відкладено у зв’язку з клопотанням представника позивача.
 7. Скаржник вважає, що адвокат Особа_2 порушив вимоги ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правила адвокатської етики, просив притягнути його до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.
 8. 30.11.2023 року за вх. № 184/3-23 до КДКА Полтавської області від адвоката Особа_2 надійшли письмові пояснення на скаргу з додатками (а.с.108-154).
 9. У своєму поясненні адвокат Особа_2 зазначив, що скарга директора ТОВ «особа_1» побудована на сфальсифікованих та спотворених нібито документальних та електронних доказах, які до нього не мають жодного відношення. Скаргу він розцінює як наклеп та помсту за невдалий тиск на нього за наслідком надання правничої допомоги клієнту Особа_9.
 10. Адвокат зазначив, що у січні 2022 року Особа_9 стало відомо, що в провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна справа № Інформація_4 за позовом Акціонерного товариства «Особа_10» до нього про стягнення заборгованості за договором про споживчий кредит. В лютому 2022 року між ним та Особа_9 укладено договір про надання правничої допомоги. Після звільнення території Сумської області від рашистських окупантів та ознайомлення з матеріалами цивільної справи, 07.06.2022 року подав зустрічний позов, у прийнятті якого ухвалою суду від 16.06.2022 року відмовлено у зв’язку з пропуском процесуального строку. 20.06.2022 року, в інтересах Особа_9, подав новий позов до AT «Особа_10» про захист прав споживача банківських послуг з одночасним клопотанням про об’єднання цивільних справ, яке судом задоволено. 16.08.2022 року Особа_9 повідомлено про передачу стягнення кредитної заборгованості колекторській компанії ТОВ «особа_1» на підставі договору від 07.02.2022 року. 17.08.2022 року до ТОВ «особа_1» підготував та направив адвокатський запит про надання повної інформації про договір від 07.02.2022 року, укладений між AT «Особа_10» та ТОВ «особа_1», за яким стягувачу були передані персональні данні Особа_9, оскільки AT «Особа_10» відмовив у наданні інформації, посилаючись на банківську таємницю. Текст адвокатського запиту було виготовлено за допомогою комп’ютерної техніки, перескановано та у сканованому виді направлено на електронну пошту ТОВ «особа_1». У відповідь на адвокатський запит від ТОВ «особа_1» на електронну пошту отримав відповідь, що адвокат не грамотний, що адвокату нічого вмішуватися з висловлюваннями негативного ставлення до адвокатів, що було образливо. Зазначає, що наданий додатком скріншот листування між ним та ТОВ «особа_1» є фальсифікацією, зазначеної переписки не існує, а переписка яка існувала знищена за технічним втручанням невідомих осіб. В серпні 2022 року сформував адвокатський запит на паперовому носії, який надіслав до ТОВ «особа_1» поштою, але відповіді на нього не отримав. Окрім цього, тричі до нього телефонував представник АТ «Особа_10» Особа_8, який вимагав припинити надання будь-якої правничої допомоги Особа_9, сплатити за Особа_9 борг, вимагав не пред’являти на примусове виконання виконавчий лист про стягнення з АТ «Особа_10» грошових коштів. За наслідком цих протиправних дій, за ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.11.2023 року зобов’язано уповноважену особу на прийняття і реєстрацію повідомлень про кримінальні правопорушення Сумського РУП ГУНП в Сумській області, внести до Єдиного реєстру досудового розслідування відомості про вчинення злочину та розпочате досудове розслідування. Окрім цього, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 14.11.2023 року задоволено його скаргу на бездіяльність посадових осіб Головного управління Національної поліції у м. Києві уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень у Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей за заявою про кримінальне правопорушення, щодо протиправної бездіяльності стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зобов’язання вчинити дії стосовно вчинення кримінальних правопорушень з боку представників ТОВ «особа_1».
 11. Додатково адвокат повідомив, що після авіабомбардування та знищення офісу здійснює адвокатську діяльність переважно в режимі відеоконференцій та онлайн консультацій. Комп’ютерна техніка, через пошкодження від вибухів дає збої: пошкоджено мікросхеми та жорсткий диск. Знайти нове офісне приміщення у м. Охтирка Сумської області неможливо. Неявка в судові засідання завжди мала поважну причину, а тому суди задовольняли його клопотання про відкладення розгляду справ.
 12. Вважає, що в його діях відсутні порушення ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та правил адвокатської етики, просив відмовити в порушенні дисциплінарної справи.
 13. Відповідно до довідки члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури КДКА Полтавської області Особа_5 відсутні підстави для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Рішенням ДП КДКА Полтавської області від 20.12.2023 року відмовлено в порушенні дисциплінарної справи за скаргою директора Товариства з обмеженою відповідальністю «особа_1» Особа_3 відносно адвоката Особа_2.
 2. Так, дисциплінарна палата КДКА Полтавської області надаючи оцінку діям адвоката Особа_2 виходила з наступного: в лютому 2022 року між адвокатом Особа_2 та Особа_9 укладено договір про надання правничої допомоги в Зарічному районного суді м. Суми у цивільній справа № Інформація_4, за позовом Акціонерного товариства «Особа_10» до Особа_9 про стягнення заборгованості за договором про споживчий кредит. На виконання договору про надання правничої допомоги, 20.06.2022 року адвокат Особа_2, в інтересах Особа_9, подав до суду позов про захист прав споживача банківських послуг з одночасним клопотанням про об’єднання цивільних справ, яке судом задоволено. 16.08.2022 року Особа_9 повідомлено про передачу стягнення кредитної заборгованості до ТОВ «особа_1» на підставі договору від 07.02.2022 року. 17.08.2022 року адвокат Особа_2 підготував та направив до ТОВ «особа_1» адвокатський запит про надання повної інформації про договір від 07.02.2022 року, укладений між АТ «Особа_10» та ТОВ «особа_1», за яким стягувану було передано право на стягнення боргу та персональні данні Особа_9, враховуючи, що АТ «Особа_10» відмовив адвокату у наданні зазначеної інформації, посилаючись на банківську таємницю. Як зазначив у своєму поясненні адвокат Особа_2, текст адвокатського запиту було виготовлено за допомогою комп’ютерної техніки та у сканованому вигляді направлено на електронну пошту ТОВ «особа_1». У відповідь на адвокатський запит від ТОВ «особа_1» на електронну пошту отримав лист у якому було зазначено, що адвокат не грамотний, з висловлюваннями негативного ставлення на адресу адвокатів. Зазначає, що надані додатком скріншоти листування між ним та ТОВ «особа_1» є фальсифікацією, зазначеної переписки не існує, а переписка яка існувала знищена за технічним втручанням невідомих осіб. В серпні 2022 року сформував адвокатський запит на паперовому носії, який надіслав до ТОВ «особа_1» поштою, але відповіді на нього не отримав.
 3. Щодо представлених скаржником скріншотів екрану комп’ютера на підтвердження в діях адвоката Особа_2 складу дисциплінарного проступку КДКА Полтавської області враховує, що скріншот електронного листування не може виступати копією електронного документа, оскільки не містить електронного підпису і не є електронним документом в розумінні ч. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», оскільки така копія не дає змогу ідентифікувати особу відправника і вона не захищена від втручання та виправлення. Зазначену правову позицію викладено в Постанові КЦС ВС від 19.01.2022 року у справі № 202/2965/21; від 25.05.2022 р. у справі № 457/1153/20.
 4. Згідно ст. 11 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторові повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного документа автора, якщо інше не передбачено законодавством або попередньою домовленістю між суб’єктами електронного документообігу; ненадходження до автора підтвердження про факт одержання цього електронного документа вважається, що електронний документ не одержано адресатом.
 5. Враховуючи те, що такого підтвердження не відбулось, КДКА Полтавської області, з врахуванням Постанови КЦС ВС від 21.12.2022 р. у справі № 299/2706/20, вважає надані скаржником скріншоти відправлення електронного листа з боку адвоката Особа_2 неналежним доказом, оскільки останні не дозволяють визначити справжність та достовірність інформації фіксованої за їх допомогою. Зазначена правова позиція визначена у Постанові КЦС ВС від 19.01.2022 р. у справі № 202/2965/21. Адвокат Особа_2 направлення на адресу ТОВ «особа_1» електронних листів, скріншоти яких представлені скаржником, заперечує.
 6. За таких обставин КДКА Полтавської області прийшла до висновку про недоведеність вчинення адвокатом Особа_2 дій про які зазначив скаржник у цій частині.
 7. Дослідивши рішення Зарічного районного суду м. Суми від 09.01.2023 року у справі № Інформація_4 встановлено, що від адвоката Особа_2 надійшло клопотання про розгляд справи за його та Особа_9 відсутності, а неявка у судове засідання Особа_9 та його представника адвоката Особа_2 не перешкоджала розгляду справи.
 8. З постанови Сумського апеляційного суду від 25.04.2023 року у справі Інформація_4 вбачається, що відсутність 25.04.2023 року у судовому засіданні Особа_9 та адвоката Особа_2 не завадила суду розглянути апеляційну скаргу та постановити судове рішення.
 9. Дослідивши рішення Зарічного районного суду м. Суми від 21.07.2023 року у справі № Інформація_5 та рішення Зарічного районного суду м. Суми від 21.07.2023 року у справі № Інформація_6 встановлено, що клопотання адвоката Особа_2 про відкладення розгляду справи приймалися та задовольнялися судом та розгляд справ відкладався. Жодна неявка адвоката Особа_2 у судові засідання не визнавалася неповажною.
 10. Враховуючи зазначені обставини КДКА Полтавської області прийшла до висновку, що адвокат Особа_2 не вчиняв навмисних дій направлених на невиправдане затягування розгляду справи у суді.
 11. Зі скарги ТОВ «особа_1» вбачається, що 14.08.2023 року адвокат Особа_2 телефонував адвокату Особа_8 – представнику Акціонерного товариства «Особа_10» під час якої вдався до образ. 13.12.2023 року до КДКА Полтавської області надійшло пояснення адвоката Особа_8 аналогічного змісту, як зазначено і у скарзі ТОВ «особа_1», окрім цього адвокат Особа_8 звинувачує адвоката Особа_2 у зверненні до правоохоронних органів щодо скоєння кримінальних правопорушень з його боку.
 12. З огляду на зазначені факти КДКА Полтавської області зазначає, що звернення до компетентного органу з заявою про вчинення кримінального правопорушення є правом будь-якої особи, оцінку якому мають надати відповідні уповноважені Кримінально-процесуальним законодавством України службові особи до яких дисциплінарні органи адвокатури не входять. Твердження скаржника та адвоката Особа_8 про неналежні дії адвоката Особа_2 жодним доказом не підтверджені, а надання третій особі копії скарги, яку направлено до розгляду до КДКА Полтавської області на підтвердження неналежних дій адвоката є неприпустимим, оскільки такі дії не передбачені Положенням про порядок розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність № 120 від 30.08.2014 року, а порядок та процедура оскарження дій адвоката іншим адвокатом визначені ст. 52 Правил адвокатської етики.
 13. Таким чином КДКА Полтавської області вважає, що наявність в діях адвоката Особа_2 ознак дисциплінарного проступку у цій частині не доведено.
 14. У задоволенні клопотання ТОВ «особа_1» про звернення до КДКА Сумської області із запитом про те, чи допускався Особа_2 до складання кваліфікаційного іспиту та чи підвищував свій професійний рівень відмовлено, оскільки Особа_2 складав кваліфікаційний іспит у іншій КДКА, а питання підвищення професійного рівня не є предметом цієї скарги.
 15. КДКА Полтавської області, з урахуванням ч.3, 4 ст.70 Правил адвокатської етики дійшла до висновку про відсутність в діях адвоката Особа_2 ознак дисциплінарного проступку передбаченого ч. 2 ст. 34 ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 2. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року 09.06.2017 року (зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України 2019 року 15.02.2019 року).
 3. Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 № 120 (з наступними змінами та доповненнями).

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи скарги, дослідивши матеріали справи, заслухавши доповідача, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.
 2. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 3. Частиною 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що дисциплінарне провадження це процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 4. Згідно ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 5. Відповідно до ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 6. Велика палата Верховного Суду у постанові від 21 червня 2023 року у справі № 916/3027/21 (провадження № 12-8гс23) зробила наступні висновки:
  «35. З наведених норм права вбачається, що процесуальний закон чітко регламентує можливість та порядок використання інформації в електронній формі (у тому числі текстових документів, фотографій тощо, які зберігаються на мобільних телефонах або на серверах, в мережі Інтернет) як доказу у судовій справі. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом, однак є однією з форм, у якій учасник справи має право подати електронний доказ (частина третя статті 96 ГПК України), який, у свою чергу, є засобом встановлення даних, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (пункт 1 частини другої статті 73 ГПК України).
  36. Отже, подання електронного доказу в паперовій копії саме по собі не робить такий доказ недопустимим. Суд може не взяти до уваги копію (паперову копію) електронного доказу, у випадку якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу. Наведений висновок є усталеним у судовій практиці (наприклад, його наведено у постановах Верховного Суду від 29 січня 2021 року у справі № 922/51/20, від 15 липня 2022 року у справі № 914/1003/21), і Велика Палата Верховного Суду не вбачає підстав для того, щоб його змінювати.
  37. Поняття електронного доказу є ширшим за поняття електронного документа. Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа, в тому числі електронний підпис. Натомість електронний доказ – це будь-яка інформація в цифровій формі, що має значення для справи. Повідомлення (з додатками), відправлені електронною поштою чи через застосунки-месенджери, є електронним доказом, який розглядається та оцінюється судом відповідно до статті 86 ГПК України за своїм внутрішнім переконанням у сукупності з іншими наявними у матеріалах справи доказами.
  38. При цьому слід враховувати, що суд може розглядати електронне листування між особами у месенджері (як і будь-яке інше листування) як доказ у справі лише в тому випадку, якщо воно дає можливість суду встановити авторів цього листування та його зміст. Відповідні висновки щодо належності та допустимості таких доказів, а також обсяг обставин, які можливо встановити за їх допомогою, суд робить у кожному конкретному випадку із врахуванням всіх обставин справи за своїм внутрішнім переконанням, і така позиція суду в окремо взятій справі не може розцінюватися як загальний висновок про застосування норм права, наведених у статті 96 ГПК України, у подібних правовідносинах.».
 7. Отже, як вбачається з викладеного, роздруківка електронних листів, наданих Скаржником, є саме паперовою копією електронного доказу, а не електронним документом, на що посилається КДКА Полтавської області в оскаржуваному рішенні, із застосуванням нерелевантної практики Верховного Суду. Відповідно, зроблений внаслідок цього висновок, що вказаний доказ є неналежним, – є передчасним.
 8. Як вбачається з матеріалів дисциплінарної справи, адвокат зазначає, що надані в якості додатку скріншоти листування між ним та ТОВ «особа_1» є фальсифікацією, зазначеної переписки не існує, а переписка яка існувала знищена за технічним втручанням невідомих осіб, отже не підтверджує факт такого листування. КДКА регіону у разі існування сумнівів щодо наявності оригіналів цих відправлень не була позбавлена можливості, в рамках проведення перевірки, витребувати у Скаржника оригінал електронного доказу – електронних листів.
 9. Крім того, КДКА Полтавської області в оскаржуваному рішенні безпідставно зазначила, що питання підвищення професійного рівня не є предметом цієї скарги, оскільки на 21 аркуші первинної скарги міститься така вимога Скаржника – перевірити стан виконання адвокатом його обов’язку з питань підвищення кваліфікації, отже КДКА регіону в цій частині також проведена неналежна перевірка відомостей.
 10. В решті висновки КДКА Полтавської області відповідають встановленим обставинам справи, оскаржуване рішення в іншій частині є мотивованим та обґрунтованим.
 11. На стадії порушення дисциплінарної справи встановлюється лише наявність чи відсутність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 12. На етапі вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи КДКА не дає правової оцінки діям адвоката, з приводу яких надійшла скарга. На цій стадії КДКА з’ясовує наявність ознак складу дисциплінарного проступку як підстави для відкриття дисциплінарної справи, тоді як під час розгляду дисциплінарної справи КДКА вже надаватиме правову кваліфікацію того, що адвокату поставлено за провину. Тож сам факт відкриття дисциплінарної справи не вказує, що адвокат вчинив дисциплінарний проступок; для такого висновку (чи для спростування того, що адвокат вчинив дисциплінарний проступок) КДКА повинна з’ясувати усі обставини, що на етапі відкриття дисциплінарної справи КДКА зробити не може. Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 20.02.2019 р. по справі 822/570/17.
 13. Таким чином, враховуючи вищезазначене та дослідивши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури дійшла до висновку, що КДКА Полтавської області передчасно відмовила в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, без належного дослідження наявності або відсутності в діях адвоката ознак можливого вчинення дисциплінарного проступку.
 14. На підставі викладеного та керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «особа_1» – задовольнити частково.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області у складі дисциплінарної палати від 20.12.2023 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, – скасувати.
 3. Матеріали справи направити на новий розгляд до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська