Рішення ВКДКА № IV-012/2023 від 28.04.2023 року за скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області № 104 від 29.12.2022 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІV-012/2023

 28 квітня 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Приходька О.І., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу директора Товариства з додатковою відповідальністю «ОСОБА_1» Особа_3 та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2» Особа_4 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області № 104 від 29.12.2022 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_6, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 17 червня 2020 року на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області надійшла спільна скарга від 21.05.2020 року директора Товариства з додатковою відповідальністю «ОСОБА_1» Особа_3 та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2» Особа_4 (надалі також – скаржники) щодо поведінки адвоката Особа_6 (надалі також – адвокат).
 2. 28 серпня 2020 року за результатами розгляду вказаної скарги, довідки члена дисциплінарної палати та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Львівської області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення №8/ІІ/1-2020, яким відмовила в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_6 у зв’язку з відсутністю в його діях ознак дисциплінарного проступку.
 3. Рішенням ВКДКА № ІІ-007/2021 від 18.02.2021 р. вказане рішення КДКА Львівської області від 28.08.2020 р. скасовано та матеріали направлено на новий розгляд на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
 4. 16 липня 2021 року за результатами розгляду скарги від 21.05.2020 року, КДКА Львівської області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення № 7/ІІ/11‑2021, яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_6.
 5. На адресу КДКА Львівської області надійшли спільні скарги від 01.04.2021 року та від 14.04.2021 року директора ТДВ «ОСОБА_1» Особа_3 та директора ТОВ «ОСОБА_2» Особа_4 щодо поведінки адвоката Особа_6.
 6. Рішенням ДП КДКА Львівської області №8/ІІ/11-2021 від 27.08.2021 року адвоката Особа_6 притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку у вигляді попередження.
 7. Рішенням ВКДКА № ХІ-028/2021 від 30.11.2021 року вказане рішення КДКА Львівської області від 27.08.2021 р. скасовано та матеріали направлено на новий розгляд на стадію розгляду дисциплінарної справи.
 8. 27 травня 2022 року КДКА Львівської області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення № 05/ІІ/2-2022, яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката за спільною скаргою від 01.04.2021 р. директора ТДВ «ОСОБА_1» Особа_3 та директора ТОВ «ОСОБА_2» Особа_4.
 9. 27 травня 2022 року КДКА Львівської області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення № 05/ІІ/3-2022, яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката за спільною скаргою від 14.04.2021 р. директора ТДВ «ОСОБА_1» Особа_3, та директора ТОВ «ОСОБА_2» Особа_4 щодо поведінки адвоката Особа_6.
 10. 27 травня 2022 року КДКА Львівської області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення № 05/ІІ/4-2022, яким об’єднала матеріали дисциплінарних справ за скаргами директора ТДВ «ОСОБА_1» Особа_3 та директора ТОВ «ОСОБА_2» Особа_4 щодо поведінки адвоката Особа_6 від 21.05.2020 р., від 01.04.2021 р., від 14.04.2021 р. – в одне провадження.
 11. 24 червня 2022 року дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області за результатами розгляду дисциплінарної справи прийняла рішення № 6/ІІ/1-2022 про закриття дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_6.
 12. Рішенням № ІХ-011/2022 від 30 вересня 2022 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури скаргу директора ТДВ «ОСОБА_1» Особа_3 та директора ТОВ «ОСОБА_2» Особа_4 задовольнила частково. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 6/ІІ/1-2022 від 24.06.2022 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_6 скасовано. Матеріали дисциплінарної справи направлено на новий розгляд до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області на стадію розгляду дисциплінарної справи.
 13. Листом за вих. №221 від 02.11.2022 року Голова КДКА Львівської області повідомив ВКДКА про неможливість проведення правомочних засідань дисциплінарної палати КДКА Львівської області та направив матеріали матеріали дисциплінарної спарви відносно адвоката Особа_6 для скерування до КДКА іншого регіону.
 14. Листом за вих. №1566 від 10.11.2022 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури скерувала матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_6 до КДКА Тернопільської області (надалі також – КДКА регіону).
 15. Рішенням ДП КДКА Тернопільської області №104 від 29 грудня 2022 року (надалі також – рішення) ухвалено закрити дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_6 у зв’язку із закінченням строку на притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 16. Не погодившись з рішенням КДКА регіону, 25.01.2023 року Скаржники звернулись зі скаргою до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Скаргу було повернуто Скаржникам у звязку з невідповідністю вимогам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
 17. 27 лютого 2023 року до ВКДКА повторно надійшла скарга на рішення ДП КДКА Тернопільської області №104 від 29 грудня 2022 року, з клопотанням про поновлення строку на оскарження рішення КДКА.
 18. У скарзі до ВКДКА скаржики просять рішення скасувати та прийняти нове рішення про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвоката Особа_6 строком на один рік.
 19. Розглянувши доводи Скаржників, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає за можливе розглянути скаргу по суті.
 20. Листом від 01.03.2023 року ВКДКА витебувала у КДКА Тернопільської області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_6.
 21. 27 березня 2023 року вказані матеріали дисциплінарної справи надійшли до ВКДКА.
 22. Листом за вих. № 444 від 29.03.2023 року Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_16 провести перевірку відомотсей та фактів, які викладені у скарзі директора Товариства з додатковою відповідальністю «ОСОБА_1» Особа_3 та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2» Особа_4 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області № 104 від 29.12.2022 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_6.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. Скаржники вважають, що дисциплінарний проступок адвоката полягає в неетичній поведінці, яка проявилась в трьох епізодах.
 2. Перший епізод неетичної поведінки адвоката Особа_6 мав місце восени 2019 року, коли під час спілкування останнього з директором ТДВ «ОСОБА_1» Особа_3, людиною похилого віку, Особа_6 дозволив собі кричати на нього під час спілкування на території заводу, зухвало звертаючись до нього на «ти», а коли він попросив не кричати на нього бо він переніс інфаркт, адвокат Особа_6 прокричав йому у відповідь: «ти заробиш новий інфаркт!».
 3. Другий епізод мав місце 27.04.2020 року, коли Особа_6 спільно із своїми клієнтами, в особі директора ТОВ «ОСОБА_9» Особа_5 та його двох синів, а також із інженером «ОСОБА_14» Особа_17, почали перешкоджати господарській діяльності та ламати належне ТОВ «ОСОБА_2» майно. Так, останні 27.04.2020 року проникли в будівлю рампи з навісом, а також на склад паливно-мастильних матеріалів, які належать на праві власності ТОВ «ОСОБА_2», перешкоджали працівниками здійснювати роботи та ламали дерев’яні елементи будівлі, а також псували електрообладнання, при цьому викликали поліцію для з’ясування обставин з метою введення останніх в оману та щоб робітники не завершили своєї роботи. Під час вказаних дій Особа_6 відмовлявся представитись та покинути чужу будівлю й зухвало себе поводив. Вказані факти зафіксовано на відео. Розуміючи, що вчиняють протиправні дії, до приїзду поліції останні покинули приміщення, в яке незаконно проникли.
 4. Третій епізод неадекватної та неетичної поведінки адвоката Особа_6 мав місце 03 вересня 2020 року, коли він дозволив собі обзивати Особа_4 такими словами як «недоумок» та «ідіот». З цього моменту Особа_4 непомітно для Особа_6 увімкнув відеозапис, яким зафіксовано як Особа_6, який з його ж слів зовсім недавно захворів на COVID-19, погрожує Особа_4 наступними словами: «Що тобі, в обличчя плюнути?» (зафіксовано на відео).
 5. На думку Скаржників, адвокат Особа_6 переходить всі межі, його поведінка несумісна зі словом «адвокат».
 6. Крім того, Скаржники посилаються на те, що їх не було проінформовано та запрошено (навіть в режимі відеоконференції) на розгляд КДКА Тернопільської області матеріалів справи щодо поведінки адвоката Особа_6.
 7. 24.04.2023 року на адресу ВКДКА надійшли письмові пояснення адвоката.
 8. Щодо загального контексту даної справи адвокат зазначив наступне.
 9. 11.06.2018 року адвокат уклав договір про надання правничої допомоги з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_9» щодо представництва останнього та захисту його права власності на нерухоме майно.
 10. На початку 2000-х років ТОВ «ОСОБА_9» за договорами купівлі-продажу придбало будівлі та споруди за адресою: Адреса_1 у ВАТ «ОСОБА_1». Впродовж майже 18 років ТОВ «ОСОБА_9» безперешкодно, вільно та відкрито володіло та користувалось усім придбаним у ВАТ «ОСОБА_1» майном, а саме: цехом пилорами, складом кисневих балонів, об’єктом незавершеного будівництва будівлі, тимчасовою спорудою навісу.
 11. У 2018 році ТОВ «ОСОБА_9» виявило, що на придбані у 2001 році об’єкти незавершеного будівництва, будівлі та тимчасову споруду (навіс), правонаступником ВАТ «ОСОБА_1» – ТДВ «ОСОБА_1» 04.08.2017 року було незаконно оформлено право власності як на складові частини вантажно-розвантажувального вузла площадки (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна Інформація_5), а 18.06.2018 року право власності на це майно було незаконно переоформлено на ТОВ «ОСОБА_2».
 12. 05.09.2018 року ТДВ «ОСОБА_1» звернулось до Департаменту містобудування Львівської міської ради із заявою про внесення змін до детального плану території у районі Адреса_2, Адреса_3, Адреса_4 на землі багатоквартирної житлової забудови, таким чином підтвердивши свої наміри забудови території, на якій знаходяться будівлі, належні на праві власності ТОВ «ОСОБА_9», без згоди останнього.
 13. ТОВ «ОСОБА_9» звернулось до Сихівського ВП ГУНП у Львівській області із заявою про вчинення злочинів службовими особами ТДВ «ОСОБА_1», ТОВ «ОСОБА_2», ОКП ЛОР «ОСОБА_7», ДП «ОСОБА_8», за результатами розгляду якої були внесені відомості до ЄРДР та розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №Інформація_1 від 07.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
 14. Незважаючи на наявність цього кримінального провадження, службові особи ТДВ «ОСОБА_1», ТОВ «ОСОБА_2» й надалі продовжили вчиняти незаконні дії, спрямовані на знищення майна, яке належить на праві власності ТОВ «ОСОБА_9» та знаходиться за адресою: Адреса_1, з метою подальшої забудови цієї території. Так, 10.04.2019 року ними було самоправно зрізано належні ТОВ «ОСОБА_9» металеві огорожу та ворота за адресою: Адреса_1. 21.04.2019 року було заблоковано єдиний заїзд до будівель та споруд ТОВ «ОСОБА_9» за адресою: Адреса_1, шляхом перекриття заїзду вилковим автонавантажувачем вагою близько 5 т.
 15. 30.07.2019 року було застосовано фізичну силу до сторожа ТОВ «ОСОБА_9» та захоплено об’єкт незавершеного будівництва будівлі за адресою: Адреса_1.
 16. 03.04.2020 року, 12.03.2020 року десять невідомих осіб намагались знищити належну на праві власності ТОВ «ОСОБА_9» тимчасову споруду (навіс) площею 456 кв.м. за адресою: Адреса_1 шляхом демонтажу металевих опор. По усім цим епізодам адвокатом та представником ТОВ «ОСОБА_9» скеровувались відповідні звернення у правоохоронні органи. Внаслідок цього, досудове розслідування СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області прокуратурою Львівської області було визнане неефективним та прийнято рішення про об’єднання вищевказаного кримінального провадження із цілим рядом інших кримінальних проваджень за заявами керівників ТОВ «ОСОБА_10», ТОВ «ОСОБА_11», ТОВ «ОСОБА_12», ФОП ОСОБА_13 в одне із присвоєнням №Інформація_3, доручення досудового розслідування у ньому Слідчому управлінню ГУ НП у Львівській області.
 17. Щодо другого, за твердженням Скаржників, епізоду − подій 27.04.2020 року, адвокат зазначив наступне.
 18. 27.04.2020 року адвокат на повідомлення Особа_5, вкотре прибув за адресою: Адреса_1 у зв’язку із виявленою ним черговою спробою знищення тимчасової споруди (навісу), який належить ТОВ «ОСОБА_9» на праві власності. Прибувши на місце події, він побачив, що дві невідомі йому особи здійснюють демонтажні роботи на висоті приблизно 5 метрів відносно рівня землі по зрізанню металевої основи цієї тимчасової споруди (навісу). Особа_5 повідомив, що ним було здійснено телефонний дзвінок у поліцію. На місце події прибув наряд патрульної поліції, які з’ясувавши обставини справи, відібрали пояснення в Особа_5. та здійснили виклик оперативно-слідчої групи Сихівського ВП ГУНП у Львівській області. До часу її прибуття на місці події з’явився директор та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ОСОБА_2» Особа_4, який накинувся на Особа_5, та на адвоката з погрозами, що він у будь-якому випадку реалізує свій задум та зруйнує навіс, незважаючи на спротив та втручання поліції. Здійснюючи відеозапис на мобільний телефон, Особа_4 наказав невідомим адвокатові особам продовжити демонтажні роботи. З прибуттям слідчо-оперативної групи Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ці демонтажні роботи були припинені, директор ТОВ «ОСОБА_9» склав заяву про вчинення злочину.
 19. Натомість, Особа_4, намагаючись уникнути відповідальності, склав заяву на Особа_5 та двох його синів про начебто пошкодження ними дерев’яних риштувань за допомогою яких виконувались вищевказані демонтажні роботи.
 20. Щодо третього, за твердженням Скаржників, епізоду − подій 09.2020 року, адвокат зазначив наступне.
 21. 03 вересня 2020 року близько 16 год. на території ТОВ «ОСОБА_14» за адресою: Адреса_1, корпус 4 адвокат зустрівся з керівниками ТОВ «ОСОБА_9», ТОВ «ОСОБА_10», ТОВ «ОСОБА_14», ТОВ «ОСОБА_12», ФОП ОСОБА_13 з питань конфлікту з ТДВ «ОСОБА_1». У цей час до них підійшов кінцевий бенефіціарний власник цього ТДВ Особа_4 та почав порушувати громадський порядок. Це проявлялося у тому, що він, здійснюючи відеозапис на мобільний телефон, відкрито чіплявся до присутніх – генерального директора ТОВ «ОСОБА_12» Особа_15, ФОП ОСОБА_13, а саме ображав їх нецензурною лайкою, намагаючись спровокувати конфлікт.
 22. Присутня голова загальних зборів ТОВ «ОСОБА_14» Особа_18, попросила його негайно покинути територію її підприємства. Однак, Особа_4 відмовився виконувати цю вимогу, й, побачивши відсутність реакції на образи зі сторони Особа_15, ОСОБА_13, розпочав відкрито ображати адвоката. З використанням нецензурної лексики, він у присутності клієнтів адвоката почав надавати принизливу оцінку професійних якостей останнього. Зважаючи на очевидно провокаційні дії з боку Особа_4, його попередні неодноразові спроби дискредитувати адвоката та його клієнтів, адвокат декілька разів повідомив Особа_4 про протиправність його поведінки та пояснив, що реагувати у незаконний спосіб, ні адвокат, ні його клієнти не будуть, оскільки розуміють, що він діє як провокатор.
 23. Оскільки усі присутні були занепокоєні даною конфліктною ситуацією, адвокат запропонував його клієнтам продовжити розмову в іншому місці та без участі Особа_4 У цей момент, проходячи повз нього, адвокат побачив, що Особа_4 плюнув в його сторону, намагаючись вкотре спровокувати його.
 24. На засіданнях ДП КДКА Львівської області вищевказані обставини підтвердили директор ТОВ «ОСОБА_9» Особа_5, голова зборів засновників ТОВ «ОСОБА_14» Особа_18, фізична особа-підприємець ОСОБА_13. Наявний відеозапис.
 25. Інформація, викладена у скарзі про те, що адвокат начебто «дозволив собі обзивати Особа_4 такими словами як «недоумок» та «ідіот» − не відповідає дійсності, й не підтверджується доказами.
 26. Вважає скарги на його дії безпідставними, а усі викладені у них обставини начебто порушень правил адвокатської етики − надуманими та такими, що не відповідають дійсності. Особа_3 є найманим працівником ТДВ «ОСОБА_1», кінцевим бенефіціарний власником (контролером) якого, як і ТОВ «ОСОБА_2», є Особа_4.
 27. Також адвокат вважає, що Особа_4 зловживає правом на звернення у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та намагається у такий спосіб усунути адвоката від захисту прав його клієнтів.
 28. Адвокат просить ВКДКА відмовити у задоволенні скарги.

Обгрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. КДКА регіону встановила, що зі змісту скарги директора ТДВ «ОСОБА_1» Особа_3 та директора ТОВ «ОСОБА_2» Особа_4 щодо поведінки адвоката Особа_6 адвокату ставиться в вину, як зазначають Скаржники, три епізоди неетичної поведінки, а саме восени 2019 року, 27.04.2020 року, 03.09.2020 року, яка полягала в особистих образах Скаржників.
 2. Вивчивши та проаналізувавши скаргу директора ТДВ «ОСОБА_1» Особа_3 та директора ТОВ «ОСОБА_2» Особа_4 щодо поведінки адвоката Особа_6, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правила адвокатської етики, повідомлення члена дисциплінарної палати, додані матеріали – дисциплінарна палата КДКА Тернопільської області дійшла до висновку про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_6.
 3. КДКА регіону встановивши, що адвокату ставиться в вину, як зазначають скаржники, три епізоди неетичної поведінки, а саме восени 2019 року, 27.04.2020 року, 03.09.2020 року, зазначила, що станом на час розгляду дисциплінарної справи пройшов період часу більший ніж один рік.
 4. У відповідності до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 5. Враховуючи викладене, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області вирішила закрити дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_6.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 2. Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120 (із змінами).
 3. Регламент кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затверджений рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 268 (із змінами).

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, заслухавши доповідача, учасників дисциплінарного провадження, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з таких міркувань.
 2. В оскаржуваному рішенні дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області № 104 від 29.12.2022 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_6 відсутнє посилання на те, які саме докази, крім змісту скарги та викладених у ній доводів, дослідила КДКА регіону.
 3. КДКА регіону не перевірила те, чи дійсно мали місце події, викладені в первинно поданих скаргах та з якої саме дати слід відрахувати строк на притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 4. Натомість, зі змісту оскаржуваного рішення вбачається, що КДКА регіону відрахувала один рік та дійшла висновку про закінчення строку на притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності виключно на підставі доводів, викладених в первинно поданій скарзі.
 5. Крім того, оскаржуване рішення не містить кваліфікації дій адвоката.
 6. Таким чином, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає передчасним винесення оскаржуваного рішення КДКА регіону про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката.
 7. Згідно ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокастьку діяльність» за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи.
 8. Відповідно до статті 49 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про:

1) притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення;

2) закриття дисциплінарної справи.

Рішення про закриття дисциплінарної справи приймається у разі:

а) відсутності в діях адвоката дисциплінарного проступку;

б) закінчення строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, у разі встановлення дисциплінарного проступку у діях адвоката;

в) відкликання заяви (скарги) заявником (скаржником).

г) на дату прийняття рішення, за результатами розгляду скарги, адвоката позбавлено права на заняття адвокатською діяльністю.

 1. Отже, після дослідження матеріалів справи КДКА регіону встановлює наявність або відсутність у діях адвоката складу дисциплінарного проступку.
 2. Виключно у випадку встановлення наявності у діях адвоката складу дисциплінарного проступку, КДКА регіону приймає рішення про закриття дисциплінарної справи на підставі закінчення строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 3. На цьому ВКДКА наголошує в узагальненні дисциплінарної практики – в рішенні від 28 жовтня 2016 року «Застосування строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності при здійсненні дисциплінарного провадження».
 4. Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим.
 5. Оскільки КДКА регіону не дослідила матеріали справи та не здійснила правову кваліфікацію дій адвоката щодо наявності або відсутності в його діях складу дисциплінарного проступку, оскаржуване рішення КДКА регіону є невмотивованим та необгрунтовнаим.
 6. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу директора Товариства з додатковою відповідальністю «ОСОБА_1» Особа_3 та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2» Особа_4, – задовольнити частково.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області № 104 від 29.12.2022 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_6, – скасувати.
 3. Матеріали дисциплінарної справи направити на новий розгляд до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області на стадію розгляду дисциплінарної справи.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська