Рішення ВКДКА № VI-017/2022 від 27.06.2022 за скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/3-4 від 23.03.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VI-017/2022

 27 червня 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Темнохудової З.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/3-4 від 23.03.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 09.09.2021 року Особа_1 звернувся із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката Особа_4 до КДКА міста Києва.
 2. Супровідним листом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва від 26.01.2022 року дану скаргу було направлено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в зв’язку із наступним.
 3. За даними Єдиного реєстру адвокатів України робоче місце адвоката Особа_4 знаходиться за адресою: Адреса_1.
 4. Відповідно до рішення РАУ №128 від 15.12.2021 року КДКА м. Києва вважається не сформованою у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що є наслідком відсутності кворуму в кваліфікаційній та дисциплінарній палаті м. Києва для прийняття рішень та здійснення повноважень, визначених статтею 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 5. У свою чергу, відповідно до рішення РАУ №130 від 15.12.2021 року «Про передачу справ КДКА м. Києва до ВКДКА для подальшого розподілу» вирішено передавати заяви, які стосуються допуску до складання кваліфікаційного іспиту (кваліфікаційні справи) та заяви (скарги) щодо поведінки адвокатів, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності (дисциплінарних справ) (проваджень)) у ВКДКА для подальшого їх скерування на розгляд КДКА іншого регіону.
 6. Враховуючи зазначене, Головою ВКДКА дану скаргу із супровідним листом і додатками було скеровано до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області.
 7. Рішенням дисциплінарної палати КДКА Рівненської області № Д/3-4 від 23.03.2022 р. відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4 за скаргою Особа_1.
 8. Не погоджуючись із прийнятим рішенням, 10.05.2022 року Особа_1 подав скаргу на рішення КДКА від 23.03.2022 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 9. Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником порушено.
 10. Скаржником направлено заяву про поновлення строку на оскарження рішення, яку аргументовано наступним.
 11. Супровідний лист, в якому Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Рівненської області надіслала на адресу Особа_1 оскаржуване рішення дисциплінарної палати № Д/3-4 від 23.03.2022 р, датований 22.04.2022 р. (копія даного супровідного листа долучена до скарги Особа_1 від 10.05.2022 р.).
 12. Також з відтиску печатки штампу поштового відправлення на конверті, в якому Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Рівненської області надіслала на адресу Особа_1 оскаржуване рішення дисциплінарної палати № Д/3-4 від 23.03.2022 р. вбачається, що на поштове відділення даний конверт було здано 26.04.2022 р., тобто після спливу тридцятиденного строку з дня прийняття рішення (копія конверту долучена до скарги).
 13. З трекінгу поштового відправлення (Інформація_1) на сайті «Укрпошта» вбачається, що лист Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/3-4 від 23.03.2022 р. надійшов на адресу Особа_1 лише 05.05.2022 р.
 14. Таким чином, Особа_1 з поважних та об’єктивних причин не міг оскаржити дане рішення протягом тридцяти днів з дня його прийняття, оскільки лише 26.04.2022 р. дане рішення було направлене поштою та отримано ним 05.05.2022 р.
 15. У зв’язку із цим Скаржник просить поновити строк на оскарження.
 16. Розглянувши доводи Скаржника, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає за можливе розглянути скаргу по суті.
 17. 06.06.2022 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за вхід. № 17665 з КДКА Рівненської області надійшли матеріали дисциплінарного провадження відносно адвоката Особа_4.
 18. 07.06.2021 р. Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_5 провести перевірку відомостей та фактів, викладених у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Скаржник рішення дисциплінарної палати КДКА Рівненської області №Д/3-4 від 23.03.2022 р. вважає таким, що підлягає скасуванню з огляду на наступне.
 2. Дисциплінарна палата КДКА Рівненської області на стадії вирішення питання про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарного провадження зробила передчасні висновки, не притаманні для цієї стадії розгляду заяви про дисциплінарний проступок адвоката, про не встановлення будь-яких порушень норм законодавства, адвокатської етики, з боку адвоката, на які посилається Скаржник, що давали б підстави для притягнення її до дисциплінарної відповідальності.
 3. На стадії вирішення питання про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарного провадження вирішується лише питання про наявність або відсутність ознак дисциплінарного проступку у діях адвоката.
 4. Таким чином, оскільки на етапі вирішення питання про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи ДП КДКА Рівненської області надавала правову оцінку діям адвоката, тобто фактично розглядала скаргу по суті, а не обмежилась вирішенням питання про наявність або відсутність ознак дисциплінарного проступку, за таких обставин рішення ДП КДКА Рівненської області не ґрунтується на нормах чинного законодавства, а тому підлягає скасуванню.
 5. зазначає, що рішення ДП КДКА адвокатури Рівненської області №Д/3-4 від 23.03.2022 р. прийнято з порушенням вимог п. 8.12 Регламенту КДКА регіону, який затверджено рішенням РАУ №268 від 17.12.2013, з послідуючими змінами.
 6. Відповідно до даного пункту Регламенту, рішення ДП КДКА підписується Головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Головою та секретарем дисциплінарної палати.
 7. Разом з тим, оскаржуване рішення не відповідає вимогам – в рішенні відсутній підпис Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Рівненської області.
 8. Натомість воно підписане Головою дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Рівненської області, секретарем засідання палати та 6 членами дисциплінарної палати (схожі за змістом висновки містяться і у рішенні ВКДКА №V-006/2021 від 29 травня 2021 р.).
 9. зазначає, що договір про надання правової допомоги – договір, за яким одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується надавати правову допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору, у випадку, якщо така оплата передбачена договором.
 10. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути договір про надання правової допомоги; довіреність; ордер; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.
 11. Ордер – письмовий документ, що у випадках, встановлених Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката.
 12. Таким чином, адвокат може здійснювати адвокатську діяльність або індивідуально, або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання.
 13. Ордер видається: 1) адвокатом; 2) адвокатським бюро; 3) адвокатським об’єднанням.
 14. Натомість адвокат Особа_4 порушила вимоги ч. 3 ст. 4, ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і ст. 14 Правил адвокатської етики, оскільки здійснює адвокатську діяльність як директор Приватного підприємства «ОСОБА_3», від імені якого видає на свої ім’я ордери для надання правової допомоги у судових органах.
 15. Так, зокрема, 27.02.2020 р. між «ОСОБА_3», в особі директора Особа_4, та Особа_2 укладено договір про надання правничої допомоги, згідно якого Приватне підприємство «ОСОБА_3» доручило адвокату Особа_4 надавати правничу допомогу Особа_2 у виді представництва її інтересів у Дарницькому районному суді м. Києва у ході розгляду цивільної справи №Інформація_2 за позовом Особа_2 до Особа_1 про розірвання шлюбу.
 16. На підставі даного договору ПП «ОСОБА_3», в особі директора Особа_4, видано ордер серії КВ №Інформація_3 від 27.02.2020 р., що засвідчується відтиском печатки ПП «ОСОБА_3» в графі – керівник адвокатського бюро об’єднання та на підставі цього ордеру Особа_4 приймала участь у вищевказаній справі.
 17. Такі ж договори та виписані ордери по декільком справам.
 18. Таким чином, Особа_4 незаконно видавала від імені Приватного підприємства ордери, приймала участь та представляла інтереси свого клієнта у суді на підставі вищевказаних ордерів.
 19. Однак, приймаючи оскаржуване рішення дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області належним чином не проаналізувала та не надала оцінку вищевказаним фактам та дійшла висновку, що між адвокатом Особа_4 (а не Приватним підприємством «ОСОБА_3») як представником та Особа_2 27.02.2020 р., 27.02.2020 р., 01.06.2020 р., 06.04.2020 р. укладено договори про надання правничої допомоги в цивільних справах, а печатки ПП «ОСОБА_3» на ордерах були проставленні помилково.
 20. Такі дії дисциплінарної палати свідчать про неповноту розгляду, необхідність дослідження доказів: не було досліджено в якому статусі адвокат Особа_4 приймала участь у судових засіданнях. До заяви (скарги) щодо поведінки адвоката про вчинення дисциплінарного проступку, Особа_1 в якості додатків долучались копії документів судових справ, які засвідчують той факт, що Особа_4 приймала участь у даних справах не як адвокат, а як представник ПП «ОСОБА_3».
 21. В зв’язку із викладеним вище, просить рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/3-4 від 23.03.2022 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4 – скасувати та ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4 за скаргою Особа_1.

Встановлені фактичні обставини

 1. Оскаржуваним рішенням були встановлені наступні обставини.
 2. У своїй скарзі Особа_1 посилається на те, що між ним та його колишньою дружиною Особа_2 є судові спори, які розглядаються Дарницьким районним судом м. Києва та Обухівським районним судом Київської області. Представником Особа_2 є адвокат Особа_4.
 3. Зазначає, що адвокат незаконно здійснює адвокатську діяльність як директор ПП «ОСОБА_3» на підставі договорів від 27.02.2020 р., 27.02.2020 р., 01.06.2020 р., 01.06.2020 р., 06.04.2021 р., укладених між ПП «ОСОБА_3», в особі директора Особа_4, та Особа_2, на виконання яких видано ордери, засвідчені печаткою приватного підприємства.
 4. Стверджує, що вказані договори не підтверджують повноважень адвоката на здійснення представництва. В цьому вбачає порушення правил адвокатської етики.
 5. Зазначає також, що адвокат не підвищує свою кваліфікацію, в чому вбачає порушення вимог п. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 6. Просив порушити проти адвоката Особа_4 дисциплінарну справу та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю на одинадцять місяців.
 7. Адвокат Особа_4 в своїх поясненнях вказує, що скарга є надумаю, нічим іншим як тиском на неї при здійсненні своєї професійної діяльності з метою усунення її від ведення численних справ її клієнтки – Особа_2.
 8. Зазначає, що між нею як адвокатом та Особа_2 укладені договори на ведення цивільних справ, на підставі яких видано ордери на надання правничої допомоги, які надані суду та згідно яких видано ордери на надання правничої допомоги.
 9. Не заперечує укладення договорів між ПП «ОСОБА_3», в особі директора Особа_4, та Особа_2, однак ці договори не слугували підставою для видачі ордерів. Печатка приватного підприємства на ордерах проставлена механічно.
 10. Щодо підвищення кваліфікації, зазначає, що проходить курси підвищення кваліфікації щороку. Вона набрала необхідні бали в 2019-2021 р., однак в 2019 р. не отримала сертифікат, так як не мала необхідних 2 бали по адвокатській етиці, проте, що ці бали є обов’язковими, вона не знала. Зазначає, що пройшли строки притягнення її до відповідальності за 2019 р.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Проведеною перевіркою встановлено, що будь-яких порушень норм законодавства, на які посилається Скаржник щодо адвокатської етики, з боку адвоката Особа_4, які б давали підстави для притягнення її до дисциплінарної відповідальності, не встановлено.
 2. Між адвокатом Особа_4 як представником Особа_2 27.02.2020 р., 27.02.2020 р., 01.06.2020 р., 06.04.2021 р. укладені договори про надання правничої допомоги в цивільних справах, на підставі яких видано ордери.
 3. Правова допомога надавалася адвокатом відповідно до умов договорів про надання правничої допомоги та ордерів. Будь-яких порушень умов договору зі сторони адвоката не встановлено.
 4. Наявність договорів між ПП «ОСОБА_3», в особі директора Особа_4, та Особа_2 не дає підстав для притягнення адвоката до відповідальності, так на підставі цих договорів ордер не видавався, печатки приватного підприємства в ордерах поставлені випадково.
 5. Не встановлено порушень адвоката Особа_4 щодо підвищення кваліфікації, так як відсутність балів по адвокатській етиці у 2019 році є малозначним, не дає підстав для притягнення адвоката до відповідальності.
 6. В ході перевірки не знайшли підтвердження твердження Скаржника про несплату адвокатом членських внесків.
 7. Члени палати ознайомились із скаргою, доданими до неї документами, довідкою члена дисциплінарної палати за результатами проведеної перевірки скарги, та прийшли до висновку, що відсутні підстави для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4
 8. Рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/3-4 від 23.03.2022 року відмовлено у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 3. Відповідно до статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 4. В силу ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 5. Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.
 6. За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.
 7. Відповідно до частини 1 статті 39 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 8. Згідно зі ст. 2 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, із змінами та доповненнями (далі – Положення), дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 9. Згідно із ст. 32 Положення, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 10. Згідно ч. 3 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат.
 11. Відповідно до абзацу другого частини 5 статті 50 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», у передбачених цим Законом випадках повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури здійснює її кваліфікаційна або дисциплінарна палата.
 12. Згідно ч. 10 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.
 13. Згідно з п. 8.12 Регламенту КДКА регіону, який затверджено рішенням РАУ № 268 від 17.12.2013 р. з послідуючими змінами, у випадку, якщо рішення кваліфікаційної та дисциплінарної палати прийняті у відповідності до абзацу другого частини п’ятої статті 50 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» вони є рішеннями кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури як документи окремо визначеної форми, які видаються від імені КДКА. У такому рішенні, зокрема, має зазначатися, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури регіону у складі членів певної палати розглянула питання і прийняла відповідне рішення, яке підписується Головою КДКА, головою та секретарем палати.
 14. У разі відсутності голови палати, рішення підписується членом палати, обраним головуючим на засіданні у відповідності до пункту 6.2.2 цього Регламенту, та у разі відсутності секретаря палати – членом палати, обраним згідно з п. 5.7.3 Регламенту секретарем засідання.
 15. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури підписує рішення кваліфікаційної та дисциплінарної палат у разі, якщо він брав участь у засіданні цих палат та прийнятті рішень (пункт 8.12. в редакції із доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 19.03.2021 року № 23).
 16. Члени дисциплінарної палати КДКА регіону можуть підписувати рішення палати у разі, якщо вони брали участь у засіданні палати та прийнятті рішень (пункт 8.12 доповнено абзацом четвертим згідно з Рішенням Ради адвокатів № 92 від 10.09.2021).

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Завданням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.1.3. Регламенту ВКДКА).
 2. Межі розгляду наданої скарги зводяться до перевірки дотримання вимог розгляду скарги з урахуванням стадії дисциплінарного провадження, правомірності відмови КДКА регіону в порушенні дисциплінарної справи та відповідності рішення вимогам законів, нормативних документів та рішень органів адвокатського самоврядування.
 3. Так, на стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката оцінюють докази з точки зору наявності або відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 4. В той же час, при прийнятті оскаржуваного рішення дисциплінарною палатою КДКА регіону вирішувалося питання щодо відсутності порушень норм законодавства, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, а також малозначимості підстав для притягнення адвоката до відповідальності.
 5. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не погоджується з доводами, викладеними в рішенні КДКА Рівненської області відносно відсутності ознак дисциплінарного проступку у діях адвоката, які б підлягали перевірці під час розгляду дисциплінарної справи.
 6. В матеріалах дисциплінарної справи наявні договори про надання правничої допомоги між Приватним підприємством «ОСОБА_3», в особі директора Особа_4, з однієї сторони та Замовником Особа_2, за яким ПП «ОСОБА_3» доручає адвокату Особа_4 надавати правничу допомогу, в т.ч. у Дарницькому районному суді м. Києва у цивільній справі за позовом Особа_2 про визнання договорів комісії, договорів купівлі-продажу транспортних засобів недійсними зі всіма правами наданими ЦПК України представнику, без обмежень повноважень, у тому числі із правом підпису будь-яких документів від імені Особа_2.
 7. Також в матеріалах наявні виписані ордери з номерами справ, на яких проставлений відтиск печатки ПП «ОСОБА_3», проте відсутні договори про надання правничої допомоги між адвокатом Особа_4 та Особа_2, про наявність яких зазначається в рішенні дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/3-4 від 23.03.2022 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4.
 8. Як вбачається з матеріалів дисциплінарного провадження, Особа_4 надавала правову допомогу Особа_2 як позивачу у ряді цивільних справ, процесуально діяла як адвокат – представник позивача, а отже представництво повинно охоплюватися договором про надання правової допомоги між адвокатом та клієнтом, проте даних договорів надано не було.
 9. Матеріали провадження свідчать про наявність правовідносин між Приватним підприємством «ОСОБА_3» та Особа_2 щодо надання консультацій, складання адвокатських запитів, складання заяв, складання позовної заяви (уточнень) та представництво її інтересів в органах Національної поліції, її підрозділів та відділів та інших установах, у Дарницькому районному суді м. Києва, що підтверджується договором про надання правничої допомоги, який підписаний директором приватного підприємства Особа_4.
 10. Вищевказане підприємство за своєю організаційно-правовою формою не є адвокатським об’єднанням чи адвокатським бюро, тому його посадові особи не вправі діяти надаючи юридичні послуги в статусі адвокатів, діяльність яких регулюється Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 11. Положеннями частини 1 статті 1 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» унормовано, що договір про надання правової допомоги визначено як домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобовꞌязується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобовꞌязується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.
 12. Натомість, використання Особа_4 процесуального статусу адвоката у вищевказаних судових справах здійснене без укладення відповідного договору про надання правової допомоги, в порядку визначеному статтями 26-27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що б забезпечувало як адвокату, так і її клієнту, відповідні гарантії, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 13. Стаття 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).
 14. Стаття 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» чітко визначає, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.
 15. Відповідно до ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.
 16. Статтею 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що професійним обов’язком адвоката є дотримуватися правил адвокатської етики, виконувати обов’язки передбачені законодавством.
 17. Згідно абз. 3 ст. 7 Правил адвокатської етики адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 18. Відповідно до ст. 14 Правил адвокатської етики адвокат надає правову допомогу відповідно до законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність на підставі договору про надання правової допомоги. Договір про надання правової допомоги – договір, за яким одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується надавати правову допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору, у випадку, якщо така оплата передбачена договором. До договору про надання правової допомоги також застосовуються загальні положення цивільного законодавства про договір.
 19. Таким чином, в діях адвоката Особа_4 наявні ознаки дисциплінарного проступку – порушення правил адвокатської етики, статей 7, 14, а також невиконання обов’язку щодо укладення договору про надання правової допомоги відповідно до ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 20. Стосовно доводів скарги відносно порушення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Рівненської області п. 8.12 Регламенту КДКА регіону, який затверджено рішенням РАУ № 268 від 17.12.2013 р., з послідуючими змінами.
 21. Згідно з п. 8.12 Регламенту КДКА регіону, який затверджено рішенням РАУ № 268 від 17.12.2013 р., з послідуючими змінами, у випадку, якщо рішення кваліфікаційної та дисциплінарної палати прийняті у відповідності до абзацу другого частини п’ятої статті 50 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» вони є рішеннями кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури як документи окремо визначеної форми, які видаються від імені КДКА. У такому рішенні, зокрема, має зазначатися, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури регіону у складі членів певної палати розглянула питання і прийняла відповідне рішення, яке підписується Головою КДКА, головою та секретарем палати.
 22. У разі відсутності голови палати, рішення підписується членом палати, обраним головуючим на засіданні у відповідності до пункту 6.2.2 цього Регламенту, та у разі відсутності секретаря палати – членом палати, обраним згідно з п. 5.7.3 Регламенту секретарем засідання.
 23. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури підписує рішення кваліфікаційної та дисциплінарної палат у разі, якщо він брав участь у засіданні цих палат та прийнятті рішень (пункт 8.12. в редакції із доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 19.03.2021 року № 23).
 24. Члени дисциплінарної палати КДКА регіону можуть підписувати рішення палати у разі, якщо вони брали участь у засіданні палати та прийнятті рішень (пункт 8.12 доповнено абзацом четвертим згідно з Рішенням Ради адвокатів № 92 від 10.09.2021).
 25. Як вбачається із матеріалів дисциплінарного провадження, Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури участі у засіданні дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 23 березня 2022 року, на якому приймалося рішення №Д/3-4 відносно адвоката Особа_4, не приймала, в зв’язку із чим рішення Головою КДКА Рівненської області підписано не було.
 26. Натомість воно підписано Головою дисциплінарної палати КДКА, секретарем засідання дисциплінарної палати та 6 членами дисциплінарної палати, які брали участь у засіданні.
 27. У зв’язку із цим, дане рішення оформлено відповідно до вимог Регламенту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, а доводи Скаржника у цій частині є необгрунтованими.
 28. Частиною 5 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» урегульовано, що Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право: 1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін; 2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення; 4) направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.
 29. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
 ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – задовольнити.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/3-4 від 23.03.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4, – скасувати.
 3. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_4.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська