Рішення ВКДКА № VIІ-004/2023 від 27.07.2023 року за скаргою на дії Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області при поверненні його скарги від 24.04.2023 року відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VIІ-004/2023

 27 липня 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Дімчогло М.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Котелевської К.В., Приходька О.І., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу Особа_1 на дії Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області при поверненні його скарги від 24.04.2023 року відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду скарги

 1. 24.04.2023 року Особа_1 звернувся зі скаргою до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області щодо порушень вимог несумісності та правил адвокатської етики адвокатом Особа_2.
 2. В.о. Голови КДКА Полтавської області Особа_3 листом за вих. № 115/4-23 від 04.05.2023 року повернув скаржнику Особа_1 його скаргу відносно адвоката Особа_2 без розгляду.
 3. 05.06.2023 року за вхід. № 19190 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на дії Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області при поверненні його скарги від 24.04.2023 року відносно адвоката Особа_2.
 4. Листом за вих. № 874 від 09.06.2023 року ВКДКА витребувала у КДКА Полтавської області матеріали, що були взяті до уваги КДКА при розгляді скарги відносно адвоката Особа_2 та інформацію щодо дій, які були здійснені КДКА Полтавської області в межах розгляду скарги.
 5. На вимогу ВКДКА від КДКА Полтавської області надійшли матеріали по скарзі Особа_1 стосовно адвоката Особа_2 (вхід. № 19411 від 03.07.2023 р.).
 6. Листом за вих. № 1068 від 07.07.2023 року Голова ВКДКА Вилков С.В. доручив члену Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Особа_4 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1 на дії КДКА Полтавської області при поверненні його скарги від 24.04.2023 року відносно адвоката Особа_2.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. У скарзі до ВКДКА Скаржник зазначає, що ним була подана скарга, в якій були викладені факти порушення адвокатом Особа_2 вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.
 2. Вказує, що 04.05.2023 року на його електронну пошту надійшов лист за підписом в.о. Голови КДКА Полтавської області вих. № 115/4-23 від 04.05.2023 року, в якому повідомлялось про повернення скарги, оскільки скарга та додані до неї матеріали не містять доказів на підтвердження здійснення Особа_2 адвокатської діяльності у зв’язку із її зупиненням в день отримання свідоцтва.
 3. Скаржник вважає, що в.о. Голови КДКА Полтавської області своїми діями (бездіяльністю) позбавив його права на справедливий розгляд скарги по суті.
 4. Звертаючись 24.04.2023 року зі скаргою до КДКА Полтавської області Особа_1 послався на те, що із загально доступних та публічних джерел в мережі Інтернет йому стало відомо про грубі порушення адвокатом Особа_2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 5. Адвокат Особа_2 11.04.2018 року отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю на підставі рішення Ради адвокатів Полтавської області № 7 та цього ж дня зупинив право на заняття адвокатською діяльністю.
 6. На даний час Особа_2 займає посаду старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області та має звання підполковника поліції.
 7. Посада та звання Особа_2 прямо вказують на той факт, що при поданні заяви про складання іспиту, проходженні стажування та в подальшому отриманні свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю він обіймав посаду, яка є несумісною із діяльністю адвоката згідно п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 8. Скаржник зазначає, що Особа_2 вправі були допустити до складення кваліфікаційного іспиту (п.11 розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, який затверджений рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17.12.2013 року), однак наявність несумісності виключає в подальшому допуск його до стажування та отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
 9. Зважаючи на вказане та вимоги п. 1 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» громадянину Особа_2 мало бути відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, але саме 11.04.2018 р. він набув статусу адвоката і з цього дня на ного розповсюджуються вимоги ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішень органів адвокатського самоврядування, у тому числі актів НААУ, РАУ тощо.
 10. За змістом ст. 66 ЗУ «Про національну поліцію» поліцейський не може під час проходження служби займатись іншою оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, наукової або творчої.
 11. Отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю свідчить про те, що така особа вже є суб’єктом адвокатської діяльності. Він одночасно перебуває під дією двох присяг – поліцейського та адвоката.
 12. Скаржник зазначає, що відповідно до статті 2 Правил адвокатської етики дія Правил поширюється на всіх адвокатів України, що внесені до Єдиного реєстру адвокатів України, а також адвокатів України, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено в передбаченому законом порядку.
 13. Як вбачається з доданих відеоматеріалів громадянин Особа_2, який згідно ЄРАУ є адвокатом, виконує функції старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області та під час досудового розслідування у кримінальному провадження № Інформація_1 від 14.04.2022 року вчиняє чисельні порушення вимог КПК України, нехтує законними вимогами свого колеги адвоката Особа_5, не допускає його до участі у слідчих діях та забороняє йому брати в них участь.
 14. Скаржник Особа_1 вбачає в діях адвоката Особа_2 порушення вимог ст.ст. 2, 7, 11, 12, 50 ПАЕ, ст. 21 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та зазначає, що відповідно до п.1, 3 ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставами для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку у вигляді порушення вимог несумісності та порушення правил адвокатської етики.
 15. У скарзі до КДКА регіону Особа_1 просив прийняти до розгляду скаргу на дії адвоката Особа_2, порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2 та притягнути його до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 16. У скарзі до ВКДКА Скаржник просить її задовольнити, направити скаргу для розгляду до КДКА Полтавської області та зобов’язати Голову КДКА Полтавської області прийняти її до розгляду.

Встановлені фактичні обставини

 1. Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, сформованого 19.07.2023 року, Особа_2 11.04.2018 року отримав свідоцтво № Інформація_2 про право на заняття адвокатською діяльністю, на підставі рішення Ради адвокатів Полтавської області № 7 від 11.04.2018 року.
 2. Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 11.04.2018 року на підставі рішення Ради адвокатів Полтавської області № 7 від 11.04.2018 року.
 3. Як зазначено у листі в.о. Голови КДКА Полтавської області Особа_3 за вих. № 115/4-23 від 04.05.2023 року, підставою для повернення скарги скаржнику Особа_1 є невиконання ним вимог ст.ст. 14, 15 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, з послідуючими змінами.
 4. Зазначено, що складання особою присяги та отримання нею свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а згодом зупинення адвокатської діяльності виключає можливість здійснення такою особою дій, які відповідно до статей 1, 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» можуть бути визначені як адвокатська діяльність, оскільки отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю підтверджує виключно можливість особи в майбутньому вчиняти дії, спрямовані на захист інтересів клієнта, тобто здійснювати адвокатську діяльність. При цьому положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не зобов’язують особу з моменту отримання нею свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю одразу здійснювати таку діяльність, оскільки норми статті 31 цього Закону наділяють таку особу альтернативною моделлю поведінки, а саме можливістю на підставі заяви зупинити своє право на заняття адвокатською діяльністю. Отже, набуття статусу адвоката не свідчить про вчинення такою особою адвокатської діяльності, що випливає із тлумачення норми статті 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 5. У листі в.о. Голови КДКА Полтавської області Особа_3 зазначено, що в скарзі Особа_1 та доданих до неї матеріалах не містяться докази на підтвердження здійснення Особа_2 адвокатської діяльності.
 6. З огляду на викладене прийнято рішення про повернення скарги та залишення її без розгляду.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особі, яка склала присягу адвоката України, видається свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
 3. Підстави зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю регламентовані ст.ст. 31, 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у разі: 1) подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності; 2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення кримінального правопорушення, крім випадку, передбаченого пунктом 6 частини першої статті 32 цього Закону; 3) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю; 4) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним.
 5. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, – з дня подання раді адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката відповідної заяви адвоката.
 6. Статтею 2 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року, зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України 2019 року 15 лютого 2019 року, передбачено, що дія Правил поширюється на всіх адвокатів України, адвокатів іноземних держав, що внесені до Єдиного реєстру адвокатів України, а також адвокатів України, право на зайняття адвокатською діяльністю яких зупинено в передбаченому законом порядку.
 7. Загальні умови дисциплінарної відповідальності адвоката, підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності та здійснення дисциплінарного провадження регламентуються розділом VI Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 8. Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 9. Згідно ч. 1 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати.
 10. Положенням про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, зі змінами (далі – Положення), передбачені вимоги, які пред’являються до скарги щодо поведінки адвоката.
 11. Статтею 14 Положення визначені наступні вимоги до заяви (скарги):

 1) Заява (скарга) подається в письмовій формі особисто заявником (скаржником) або його представником. Заява (скарга) може бути подана безпосередньо за місцезнаходженням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону або надіслана поштою (в тому числі електронною поштою із застосуванням електронного цифрового підпису).

 2) У заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено: – найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, до якої подається заява (скарга); – ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи – для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти; – ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі; – виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку; – вимоги заявника (скаржника).

 3) На підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга), заявник (скаржник) надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про їх витребування.

 4) До заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого подається заява (скарга), за винятком випадку коли заява (скарга) подається електронною поштою. До заяви (скарги) також додається письмова згода на обробку персональних даних органами адвокатського самоврядування, в тому числі, збирання, зберігання, використання і поширення. При поданні заяви (скарги) надається підтвердження здійснення плати за внесення даних до Реєстру дисциплінарних проваджень. При поданні заяв (скарг) суддями не у рамках наданих їх повноважень процесуальним законодавством України, надається підтвердження здійснення плати за внесення даних до Реєстру дисциплінарних проваджень.

 5) Заява (скарга) підписується заявником (скаржником) або його представником, із зазначенням дати її подання. У разі подання заяви (скарги) представником, у ній зазначаються ПІБ представника, його поштова адреса, а також номер засобів зв’язку та адреса електронної пошти. Одночасно з заявою (скаргою) подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

 6) Повноваження представників мають бути посвідчені такими документами: нотаріально-засвідченою довіреністю від імені фізичної особи; довіреністю від імені юридичної особи за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, а також документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника; свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором. До ордера обов’язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.

 1. Відповідно до ст. 15 Положення, заява (скарга), оформлена без дотримання вимог статті 14 цього Положення, повертається заявникові (скаржникові) з відповідним роз’ясненням не пізніше десяти днів від дня її надходження.
 2. Статтею 19 Положення передбачено, що рішення про повернення та залишення без розгляду заяви (скарги) приймає Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, якій/якому адресовано заяву (скаргу), про що повідомляється особа, яка її подала, крім анонімних заяв (скарг).
 3. Відповідно до ст. 21 Положення, заява (скарга), яка відповідає вимогам до заяви (скарги) і може мати наслідком дисциплінарну відповідальність адвоката, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, заслухавши доповідача, розглянувши доводи скарги виходить з таких міркувань.
 2. Повертаючи скаргу Особа_1 без розгляду, в.о. Голови КДКА Полтавської області Особа_3 допустив порушення вимог Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2014 року, з послідуючими змінами.
 3. Як вбачається з наданих до ВКДКА матеріалів, скаржник Особа_1 до поданої ним скарги від 24.04.2023 року долучив в якості доказу відеоматеріали з кримінального провадження та зазначив, що Особа_2 є адвокатом. Скаржник, серед іншого, зазначив, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № Інформація_1 від 14.04.2022 року, Особа_2 вчинив чисельні порушення КПК, нехтував законними вимогами свого колеги адвоката Особа_5 та допустив порушення вимог ст. 21, п. 1, 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.ст. 2, 7, 11, 12, 50 Правил адвокатської етики. Скаржник у скарзі до КДКА регіону зазначив, що, на його думку, є підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення ним дисциплінарного проступку у вигляді порушення вимог несумісності та порушення правил адвокатської етики.
 4. Повертаючи скаргу Особа_1 відносно адвоката Особа_2 без розгляду в.о. Голови ВКДКА перейняв на себе повноваження дисциплінарної палати КДКА Полтавської області. Лише дисциплінарна палата за результатами розгляду скарги може надавати оцінку наданим доказам у справі та приймати відповідне рішення.
 5. У листі в.о. Голови КДКА Полтавської області Особа_3 за вих. № 115/4-23 від 04.05.2023 року як підставу для повернення скарги скаржнику Особа_1 зазначено невиконання ним вимог ст.ст. 14, 15 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, з послідуючими змінами.
 6. При цьому, у листі не зазначено, які саме вимоги ст. 14, 15 Положення Скаржник не виконав.
 7. Натомість, в листі вказано, що в скарзі Особа_1 та доданих до неї матеріалах не містяться докази на підтвердження здійснення Особа_2 адвокатської діяльності, що не відноситься до переліку вимог до заяви (скарги) відносно поведінки адвоката, які передбачені ст. 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
 8. Відповідно до ст. 21 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, заява (скарга), яка відповідає вимогам до заяви (скарги) і може мати наслідком дисциплінарну відповідальність адвоката, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати для перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
 9. Згідно ст. 31 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше тридцяти днів з дня отримання матеріалів перевірки більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 10. ВКДКА звертає увагу, що зупинення права на заняття адвокатською діяльністю не позбавляє особу статусу адвоката, обов’язку узгоджувати свої дії у відповідності з вимогами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики та інших правових норм.
 11. Стаття 2 Правил адвокатської етики визначає, що дія Правил поширюється на всіх адвокатів України, адвокатів іноземних держав, що внесені до Єдиного реєстру адвокатів України, а також адвокатів України, право на зайняття адвокатською діяльністю яких зупинено в передбаченому законом порядку.
 12. Таким чином, у Скаржника відсутній обов’язок при поданні скарги щодо поведінки адвоката до КДКА регіону надати докази на підтвердження здійснення адвокатом Особа_2 адвокатської діяльності.
 13. З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 на дії Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області при поверненні його скарги від 24.04.2023 року відносно адвоката Особа_2, – задовольнити частково.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії             М.І. Дімчогло