Рішення ВКДКА № VІIІ-004/2022 від 26.08.2022 за скаргою адвоката на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області від 29.04.2022 року про порушення дисциплінарної справи

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІII-004/2022

 26 серпня 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Котелевської К.В., Василевської О.А., Темнохудової З.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Особа_3, Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області від 29.04.2022 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 24.05.2022 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області від 29.04.2022 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 2. Строк на оскарження рішення, визначений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущений.
 3. У своїй скарзі Особа_1 зазначає, що прийняте КДКА регіону рішення він вважає незаконним та необґрунтованим, просить таке рішення скасувати, матеріали дисциплінарної справи направити на новий розгляд до КДКА м. Києва на стадію перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, та ухвалити нове рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 4. Листом від 06.06.2022 року ВКДКА витребувала у КУДКА Вінницької області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 5. 23.06.2022 року вказані матеріали дисциплінарної справи надійшли до ВКДКА.
 6. Листом від 30.06.2022 Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Встановлені фактичні обставини

 1. 25.11.2021 року арбітражний керуючий Особа_2 звернувся до КДКА м. Києва зі скаргою на дії адвоката Особа_1.
 2. Супровідним листом з КДКА м. Києва від 06.01.2022 вказана скарга надіслана до ВКДКА на виконання рішення Ради адвокатів України від 15 грудня 2021 року № 130 «Про передачу справ Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для подальшого розподілу».
 3. Листом Голови ВКДКА від 14.01.2022 року скаргу скеровано для розгляду до КДКА Вінницької області.
 4. Свою скаргу Особа_2 обґрунтовує тим, що, на його думку, адвокат Особа_1, в період зупинення права на здійснення адвокатської діяльності з 15.07.2020 року по 15.03.2021 року (рішення ВКДКА від 21.12.2020 року) здійснював адвокатську діяльність всупереч рішення органу адвокатського самоврядування, чим порушив ст. 7, 25, 47 Правил адвокатської етики, ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 5. В обґрунтування своєї скарги Особа_2 надав витяги з Єдиного реєстру судових рішень, а саме: постанову Верховного суду, у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду від 12.01.2021 року (справа №Інформація_2); ухвалу Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.03.2021 року (справа №Інформація_3); рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 05.02.2021 року (справа №Інформація_4); ухвалу Печерського районного суд м. Києва від 23.09.2020 року (справа №Інформація_5).
 6. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області від 29.04.2022 року, за результатами розгляду відомостей, викладених у скарзі Особа_2, порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_1.
 7. В своєму рішенні КДКА регіону, обґрунтовуючи наявність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1, вказала, що виходячи із змісту отриманих з Єдиного державного реєстру судових рішень: постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 12.01.2021 року (справа №Інформація_2), ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.03.2021 року (справа №Інформація_3), рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 05.02.2021 року (справа №Інформація_4), ухвали Печерського районного суд м. Києва від 23.09.2020 року (справа №Інформація_5), адвокат Особа_1 здійснював адвокатську діяльність в період зупинення права на адвокатську діяльність.
 8. З цих підстав КДКА регіону зробила висновок про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвокат Особа_1, а саме ознак порушення адвокатом пп. 3, 6 ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, ст. 65 ПАЕ.
 9. В своїй скарзі на рішення КДКА регіону та додатково поданих до ВКДКА поясненнях адвокат Особа_1 зазначає, що скарга яка подана Особа_2, є зловживанням з боку останнього, який, на думку адвоката Особа_1, діє недобросовісно.
 10. При цьому, Особа_1 вважає, що витяги з Єдиного державного реєстру судових рішень не є доказом підтвердження факту представництва в суді.
 11. Згідно із відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України, Особа_1 обліковується у Раді адвокатів міста Києва (Інформація_1).
 12. Інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю:

– Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п. 1 ч. 1 ст. 31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 11.08.2021 на підставі заяви.
– Право на заняття адвокатською діяльністю поновлено згідно п. 1 ч. 4 ст. 31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 05.02.2022 на підставі заяви адвоката від 04.02.2022 року.

– Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п. 3 ч. 1 ст. 31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 16.09.2021 по 16.09.2022 на підставі рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 587 від 16.09.2021року.
– Право на заняття адвокатською діяльністю поновлено згідно п. 4 ч. 4 ст. 31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 01.12.2021 на підставі рішення ВКДКА №XII-021/2021 від 01.12.2021 року.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Згідно з частиною 2 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 3. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 4. Згідно зі ст. 2 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, із змінами та доповненнями (далі – Положення), дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 5. Відповідно до статті 32 Положення, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 6. Згідно ст. 65 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями.
 7. Згідно із ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право: 1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін; 2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Дослідивши доводи скарги, матеріали, що надійшли з КДКА Вінницької області, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Особа_3, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановлено наступне.
 2. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області від 29.04.2022 року, за результатами розгляду відомостей, викладених у скарзі Особа_2, порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_1.
 3. КДКА регіону зробила висновок про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвокат Особа_1, а саме ознак порушення адвокатом пп. 3,6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 65 Правил адвокатської етики.
 4. Так, згідно із витягами з Єдиного державного реєстру судових рішень, а саме: постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 12.01.2021 року (справа №Інформація_2); ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.03.2021 року (справа №Інформація_3); рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 05.02.2021 року (справа №Інформація_4); ухвали Печерського районного суд м. Києва від 23.09.2020 року (справа №Інформація_5), – вбачаються ознаки того, що адвокат Особа_1 здійснював адвокатську діяльність в період зупинення права на адвокатську діяльність.
 5. В зв’язку із цим, ВКДКА погоджується з позицією КДКА регіону щодо наявності в діях Особа_1 ознак дисциплінарного проступку, а саме порушення адвокатом пп. 3, 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, ст. 65 Правил адвокатської етики.
 6. Разом з тим, під час розгляду дисциплінарної справи КДКА регіону має детально перевірити факти участі Особа_1, як адвоката в судових справах, зафіксовані в судових рішеннях, а саме: постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 12.01.2021 року (справа №Інформація_2); ухвалі Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.03.2021 року (справа №Інформація_3); рішенні Черкаського окружного адміністративного суду від 05.02.2021 року (справа №Інформація_4); ухвалі Печерського районного суд м. Києва від 23.09.2020 року (справа №Інформація_5).
 7. З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу адвоката Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області від 29.04.2022 року про порушення відносно адвоката Особа_1 дисциплінарної справи, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська