Рішення ВКДКА № VІIІ-005/2022 від 26.08.2022 за скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 571 від 02.09.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІII-005/2022

 26 серпня 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Котелевської К.В., Василевської О.А., Темнохудової З.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 571 від 02.09.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 05.05.2021 р. на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – ВКДКА) надійшла скарга представника скаржника Особа_1, від імені якого діє адвокат Особа_2, № А3 від 15.04.2021 р., надіслана супровідним листом з КДКА Київської області, щодо неправомірної, на його думку, діяльності адвоката Особа_3.
 2. Дана скарга скерована до ВКДКА в порядку ч. 3 ст. 66 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним зʼїздом адвокатів України 09.06.2017 р., з метою визначення іншого регіональної КДКА для розгляду скарги, у звʼязку з тим, що адвокат Особа_3 є членом Ради адвокатів Київської області.
 3. Листом від 11.05.2021 року за вих. № 904 Голова ВКДКА скерував скаргу до КДКА м. Києва для розгляду її по суті.
 4. 12.05.2021 р. на адресу КДКА м. Києва разом з листом Голови ВКДКА надійшла скарга представника скаржника Особа_1 – Особа_2 відносно неправомірної діяльності адвоката Особа_3.
 5. За результатами розгляду даної скарги дисциплінарна палата КДКА м. Києва прийняла рішення № 571 від 02.09.2021 р. про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 6. Не погоджуючись із рішенням дисциплінарної палати КДКА м. Києва, скаржник Особа_1 звернувся до ВКДКА зі скаргою від 30.11.2021 р. на вказане рішення дисциплінарної палати КДКА м. Києва про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 7. Скарга на вказане рішення дисциплінарної палати КДКА регіону подана до ВКДКА з клопотанням про поновлення пропущеного строку, встановленого ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», з тих мотивів, що копію вказаного рішення надіслано представнику скаржника Особа_1 – Особа_2 16.11.2021 р. та отримано ним 28.11.2021 р.
 8. Розглянувши доводи Скаржника, ВКДКА вважає за можливе розглянути дану скаргу по суті.
 9. Листом від 06.12.2021 ВКДКА витребувала у КДКА м. Києва матеріали справи відносно адвоката Особа_3.
 10. Листом від 17.01.2022 ВКДКА повторно витребувала у КДКА м. Києва матеріали справи відносно адвоката Особа_3.
 11. 01.06.2022 матеріали справи відносно адвоката Особа_3 надійшли до ВКДКА.
 12. Листом Голови ВКДКА за вих. № 840 від 01.06.2022 р. члену ВКДКА Особа_4 доручено здійснити перевірку відомостей та фактів, викладених у скарзі.
 13. ВКДКА звернулась із запитом до Національної асоціації адвокатури України від 04.07.2022 за вих. №962 (вх. №2733/0/1-22 від 07.07.2022 року) щодо відомостей стосовно сплати щорічних внесків адвокатом Особа_3, а також щодо підвищення кваліфікації вказаним адвокатом.
 14. 26.07.2022 року за вхід. №17837 отримано відповідь від НААУ, до якої долучено копію запиту НААУ до ВША НААУ (вих. №792/0/2-22 від 13.07.2022 року), копію відповіді ВША НААУ (вх. №2820/0/1-22 від 14.07.2022 року), витяг з ЄРАУ стосовно адвоката Особа_3.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. Доводи, викладені у скарзі Особа_1 є наступними: дисциплінарна палата не в повній мірі дослідила обгрунтування скарги щодо неправомірної, на його думку, поведінки адвоката, які полягають у такому:

– адвокат Особа_3 не підвищував кваліфікацію у 2020 р., про що свідчить виписка з ЄРАУ.

– адвокат Особа_3 не спростував інформацію про те, що він з 2004 р. не сплачує щорічних внесків на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування.

 1. Пояснень та заперечень стосовно даної скарги до ВКДКА адвокат Особа_3 не надав. Однак, у матеріалах містяться письмові пояснення адвоката Особа_3, у яких він зазначає, що підвищення кваліфікації за 2020 рік ним виконано, про що надає роздруківку з Єдиного реєстру адвокатів України – профайл адвоката Особа_3, електронне повідомлення Центру акредитації ВША НААУ про виконання підвищення кваліфікації адвокатом 2020 р., роздруківку з сайту НААУ про сплату адвокатом Особа_3 щорічних внесків.

Встановлені фактичні обставини

 1. У звʼязку з тим, що адвокат Особа_3 є членом Ради адвокатів Київської області, скарга, яка подана до КДКА Київської області, була направлена до ВКДКА з метою визначення іншої регіональної КДКА для розгляду скарги, та скерована ВКДКА до КДКА м. Києва для розгляду її по суті.
 2. За результатами розгляду даної скарги дисциплінарна палата КДКА м. Києва встановила наступне. Представник скаржника Особа_1 – Особа_2 зазначає, що поведінка адвоката Особа_3 щодо не підвищення кваліфікації у 2020 р. та несплати щорічних внесків з 2004 р. на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування свідчить про порушення п. 2, п. 11, п.12, п. 12-1 Правил адвокатської етики, ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням РАУ від № 4 від 03 лютого 2017 року зі змінами, Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 85, зі змінами, що є ознаками дисциплінарного проступку.
 3. Оскільки матеріали перевірки, що надійшли до ВКДКА не містять однозначних даних щодо підтвердження чи спростування вказаних доводів, відтак, виникла необхідність перевірки даних щодо виконання вимог з підвищення кваліфікації адвокатом Особа_3 у 2020 р., а також інформації про те, чи він з 2004 р. по даний час виконав обовʼязок щодо сплати щорічних внесків на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування.
 4. На запит ВКДКА до Національної асоціації адвокатури України від 04.07.2022 за вих. №962 (вх. №2733/0/1-22 від 07.07.2022 року) щодо відомостей стосовно сплати щорічних внесків адвокатом Особа_3, а також щодо підвищення кваліфікації вказаним адвокатом, повідомлено наступне.
 5. Згідно відомостей, внесених в ЄРАУ, у адвоката Особа_3 жодної заборгованості по сплаті щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування до ради адвокатів регіону та до Національної асоціації адвокатів України немає.
 6. Згідно з листом Вищої школи адвокатури НААУ № 51/0/02-2 від 14.07.2022 р., який додано до листа НААУ, адвокат Особа_3 у 2020 році не брав участі в заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, проте йому було зараховано 2 залікових бали за роботу в органах адвокатського самоврядування.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 2. Згідно з ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 3. Пунктом 3 ч. 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що дисциплінарним проступком, є зокрема порушення правил адвокатської етики.
 4. Згідно ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.
 5. Згідно із ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, із змінами (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 6. Відповідно до ст. 12 Положення, дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 7. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний, зокрема дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; підвищувати свій професійний рівень; виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.
 8. Відповідно до п. 2 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 21.09.2019 року №111 (далі – Порядок), підвищення кваліфікації є підвищенням професійного рівня адвоката, що є його важливим професійним обов’язком, дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення адвокатами своїх професійних знань, вмінь та навичок, за бажанням адвоката здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення та застосування.
 9. Відповідно до п. 17 Порядку всі адвокати, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, зобов’язані постійно підвищувати свій професійний рівень (професійну кваліфікацію).
 10. Відповідно до п. 21 Порядку всі адвокати, за виключенням адвокатів, зазначених у пункті 20 цього Порядку, зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік.
 11. Відповідно до п. 22 Порядку адвокат за рік має отримати не менше ніж 2 залікових бали за навчання з питань правил адвокатської етики та стандартів професійної діяльності.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Надаючи оцінку аргументам, викладеним у скарзі, оцінюючи висновки КДКА та доводи, аргументи, твердження учасників дисциплінарного провадження, обставини справи, докази, ВКДКА встановила наступне.
 2. Враховуючи отриманий Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури листи від Національної асоціації адвокатів України та доданий до нього лист Вищої школи адвокатури НААУ, існує необхідність у перевірці інформації щодо підвищення кваліфікації адвокатом Особа_3 з урахуванням інформації, викладеної в листах, та перевірці наявності в його діях ознак дисциплінарного проступку.
 3. Відповідно ст. 11 Правил адвокатської етики, зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва.
 4. А тому, адвокат повинен щорічно підвищувати рівень своєї кваліфікації, інакше порушення адвокатом порядку проходження такого навчання без поважних причин вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та, відповідно, може вважатися дисциплінарним проступком.
 5. Отже, КДКА м. Києва у складі дисциплінарної палати неналежно провела перевірку відомостей, що викладені у скарзі, у цій частині.
 6. Надаючи оцінку іншими доводам скарги, зокрема щодо несплати адвокатом Особа_3 щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, ВКДКА зазначає, що вони були повністю спростовані в ході перевірки відомостей, викладених у скарзі.
 7. З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:

 1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 571 від 02.09.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, – скасувати.
 3. Матеріали справи направити на новий розгляд до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва на стадію перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська