Рішення ВКДКА № VІIІ-009/2022 від 26.08.2022 за скаргою адвоката на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області у складі дисциплінарної палати від 17.05.2022 року про порушення дисциплінарної справи

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІII-009/2022

 26 серпня 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Котелевської К.В., Василевської О.А., Темнохудової З.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області у складі дисциплінарної палати від 17.05.2022 року про порушення відносно неї дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 29 вересня 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_3» подало до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області скаргу про порушення адвокатами Особа_6 та Особа_1 принципів конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів, в якій просило притягнути їх до дисциплінарної відповідальності та застосувати стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 2. 17 травня 2022 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Одеської області (реєстраційний № 610/0/14‑2/2022, провадження № 610/21) було відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_6 за відсутністю в його діях ознак дисциплінарного проступку та порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_1 за наявністю в її діях ознак дисциплінарного проступку.
 3. 16 червня 2022 року, не погодившись з рішенням КДКА регіону, Скаржниця звернулась до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою.
 4. Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не порушено.
 5. 01 липня 2022 року Скаржницею було додатково надано докази надсилання копії скарги до ВДКА стороні провадження, адвокату Особа_6.
 6. 05 липня 2022 року ДП КДКА Одеської області розглянула первісно подану скаргу та закрила дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_1 за відсутністю в її діях складу дисциплінарного проступку.
 7. Листом від 06 липня 2022 року ВКДКА витребувала у КДКА Одеської області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 8. 04 серпня 2022 року матеріали дисциплінарної справи надійшли до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 9. 05 серпня 2022 року члену ВКДКА Особа_2 доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів учасників провадження

 1. У первісно поданій скарзі ТОВ «ОСОБА_3» зазначає, що господарським судом Одеської області розглядалася справа № Інформація_1 за позовом ТОВ «ОСОБА_4» до ДП «ОСОБА_5», третя особа Особа_8, про зобов’язання вчинити дії; за зустрічним позовом ДП «ОСОБА_5» до ТОВ «ОСОБА_4», третя особа ТОВ «ОСОБА_3», про визнання договору та додаткової угоди припиненими, визнання додаткової угоди недійсною; за самостійним позовом третьої особи Особа_8 до ТОВ «ОСОБА_4», ДП «ОСОБА_5» про визнання договору та додаткової угоди припиненими, визнання додаткової угоди недійсною.
 2. Представництво інтересів ТОВ «ОСОБА_4» по вказаній справі здійснює адвокат Адвокатського об’єднання «ОСОБА_7» Особа_6, на підставі ордеру та договору про надання правової допомоги від 11.11.2020 за № 2-12/20.
 3. Разом з тим, адвокатом цього ж Адвокатського об’єднання «ОСОБА_7» є Особа_1, яка раніше (до 12.11.2021) працювала за трудовим договором в ДП «ОСОБА_5» на посаді в.о. начальника служби правового забезпечення та претензійної роботи.
 4. Під час роботи в ДП «ОСОБА_5» Особа_1, діючи на підставі довіреності № 66 від 23.03.2020, виступила підписантом з боку ДП «ОСОБА_5» додаткової угоди № 2 від 12.10.2020 між ДП «ОСОБА_5» та ТОВ «ОСОБА_4». Недійсність даної додаткової угоди є, серед іншого, предметом спору по справі № Інформація_1.
 5. Скаржник стверджує, що, беручи до уваги сукупність наведених обставин (факт участі адвокатів Особа_6 та Особа_1 в одному адвокатському об’єднанні; факт підписання Особа_1 спірної додаткової угоди від 12.10.2020), адвокат Особа_6 через конфлікт інтересів не мав права приймати доручення на представництво інтересів ТОВ «ОСОБА_4» по справі № Інформація_1 щодо визнання недійсним правочину, вчиненого від імені ДП «ОСОБА_5» Особа_1.
 6. Також, скаржник посилається на те, що адвокат Особа_1 надала адвокату Особа_6 відповідь 19.03.2021 на адвокатський запит, до якого додала копію протоколу засідання інвестиційної технічної тарифної ради ДП «ОСОБА_5» від 06.10.2020, копію доповідної записки Особа_1 на ім’я т.в.о. директора ДП «ОСОБА_5» від 10.11.2020. Вказані копії документів перебували у Особа_1 у зв’язку з виконанням нею посадових обов’язків в.о. начальника служби правового забезпечення та претензійної роботи ДП «ОСОБА_5». Адвокат Особа_6 використав ці документи як доказ по справі № Інформація_1.
 7. Скаржник вважає, що адвокат Особа_1, працюючи за трудовим договором в ДП «ОСОБА_5» та маючи статус адвоката, могла представляти інтереси свого роботодавця в судах виключно на підставі договору про надання правової допомоги, маючи при цьому форму адвокатської діяльності – Адвокатське об’єднання «ОСОБА_7 (яке зареєстроване з 02.07.2020). Відповідно, на адвоката Особа_1, під час роботи в ДП «ОСОБА_5» в повній мірі розповсюджувалися професійні обов’язки адвоката, в тому числі, щодо дотримання принципів конфіденційності, уникнення конфлікту інтересів, збереження адвокатської таємниці. Вказані вимоги адвокат Особа_1 порушила, надавши адвокату цього ж самого адвокатського об’єднання Особа_6 відповідь на запит до копії документів, зміст яких охоплювався адвокатською таємницею.
 8. Скаржник за первісною скаргою також вказує, що при підписанні додаткової угоди № 2 від 12.10.2020, Особа_1 діяла з перевищенням своїх повноважень та всупереч інтересам ДП «ОСОБА_5», на користь інтересам ТОВ «ОСОБА_4», з яким в подальшому АО «ОСОБА_7» уклало договір про надання правової допомоги.
 9. З посиланням на норми ст. 1 ч. 1 п. 8, ст.ст. 9, 15, 24, 26, 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.ст. 7, 10, 12, 17, 34, 35, 39, 50 Правил адвокатської етики, приписи Кодексу поведінки європейських адвокатів та Основних положень про роль адвокатів, скаржник стверджує про порушення адвокатом Особа_6 принципу недопустимості конфлікту інтересів, про порушення адвокатом Особа_1 принципу конфіденційності та збереження адвокатської таємниці. Просив притягнути адвокатів Особа_6, Особа_1. до дисциплінарної відповідальності та застосувати до них дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.
 10. Адвокат Особа_6 у своїх письмових поясненнях зазначає, що скарга ТОВ «Судноплавна компанія «ОСОБА_3» є необґрунтованою, оскільки при наданні ним правової допомоги клієнту ТОВ «ОСОБА_4» конфлікт інтересів відсутній. Договір про надання правової допомоги між АО «ОСОБА_7» та ТОВ «ОСОБА_4» був укладений 11.11.2020. На дату укладення договору адвокат Особа_1 вже не працювала в ДП «ОСОБА_5» та жодної правової допомоги цій юридичній особі не надавала. Крім того, адвокат Особа_1 ніколи не представляла ДП «ОСОБА_5» як адвокат у взаємовідносинах з ТОВ «ОСОБА_4». Вказує, що сам по собі факт участі адвокатів Особа_6 та Особа_1 у одному адвокатському об’єднанні не зумовлює наявність конфлікту інтересів. Разом з тим, для недопущення (навіть гіпотетичного) можливого виникнення конфлікту інтересів радою партнерів АО «ОСОБА_7» було прийнято рішення від 13.11.2020 про обмеження доступу адвоката Особа_1 до інформації та документів, що стосуються ТОВ «ОСОБА_4». Усі дії з надання правової допомоги цьому клієнту Особа_6 вчиняє сам; адвокату Особа_1 жодна інформація по справі № Інформація_1 не надається. В частині направлення запиту на ім’я Особа_1 посилається на те, що керувався при цьому принципом пріоритету інтересів клієнта, збираючи по справі необхідні докази, та звертався до Особа_1 як до фізичної особи, а не як до адвоката. Стверджує також, що скарга є засобом тиску на нього як на адвоката протилежної сторони, подана з метою створення штучних процесуальних переваг по справі № Інформація_1. Наголошує, що він ніколи не надавав правову допомогу ДП «ОСОБА_5»; виконання доручення ТОВ «ОСОБА_4» не суперечить будь-яким його особистим інтересам; адвокат Особа_1 не є його близьким родичем та не бере участь у провадженні між ТОВ «ОСОБА_4» та ДП «ОСОБА_5». Вказане виключає наявність конфлікту інтересів у його діях. З посиланням на вимоги ст. 1 ч. 1 п. 8, ст.ст. 4, 19, 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», вимоги ст.ст. 6, 7, 8, 9, 11, 20 Правил адвокатської етики, Узагальнення дисциплінарної практики КДКА щодо конфлікту інтересів, адвокат Особа_6 просив відмовити в порушенні дисциплінарної справи щодо нього.
 11. Адвокат Особа_1 у своїх письмових поясненнях стверджує, що відповідаючи на адвокатський запит Особа_6 вона діяла не як адвокат, а як фізична особа ­­­­­­колишній працівник ДП «ОСОБА_5». Наголошує, що відомості та документи, надані адвокату Особа_6, вона отримала не як адвокат під час здійснення адвокатської діяльності, а як посадова особа ДП «ОСОБА_5», в ході виконання своїх трудових обов’язків. Тому, відомості та копії документів, які вона надала адвокату Особа_6, не підпадали під визначення адвокатської таємниці. Зазначає, що так само – як посадова особа ДП «ОСОБА_5», а не як адвокат – вона діяла і під час підписання від імені роботодавця додаткової угоди № 2 від 12.10.2020 з ТОВ «ОСОБА_4». Звертала увагу дисциплінарної палати, що представництво інтересів ДП «ОСОБА_5» у судах вона здійснювала в індивідуальній формі адвокатської діяльності, а не у складі АО «ОСОБА_7». У судових справах з ТОВ «ОСОБА_4» вона участі від імені роботодавця не приймала, ніякої правової допомоги у відносинах з ТОВ «ОСОБА_4» порту не надавала. З посиланням на ст. 62 Конституції України, ст. 204 Цивільного кодексу України, ст. 10 Правил адвокатської етики, Узагальнення дисциплінарної практики та рішення Ради адвокатів України вказує, що в її діях відсутні порушення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, і, відповідно, відсутні підстави для порушення дисциплінарної справи.
 12. В скарзі до ВКДКА адвокат Особа_1 просить скасувати оскаржуване рішення на підставі наступного.
 13. Законодавство чітко розрізняє поняття трудового договору та правової допомоги. Виконання трудових обов’язків жодним чином не є наданням послуг. Окремо існують трудові договори та договори про надання правової допомоги. В трудові обов’язки скаржниці, як працівника державного підприємства, жодним чином не входило надання правової допомоги цьому підприємству, саме тому, окремо від трудового договору, між нею та державним підприємством було укладено договір про надання правової допомоги, адже ця допомога саме як адвоката до її трудових обов’язків не входила.
 14. Як вбачається з усіх наданих скаржником за первісною скаргою документів, Особа_1, працювала в ДП «ОСОБА_5» на посаді в.о. начальника служби правового забезпечення та претензійної роботи в період з 17.12.2019 по 12.10.2020.
 15. З документів, які були додані до скарги, зокрема, Протоколу Інвестиційно-технічної тарифної ради (ІТТР) вбачається, що Протокол засідання ІТТР ДП «ОСОБА_5» від 06.10.2020 було складено в присутності членів ІТТР, які були посадовими особами ДП «МТПЧ», у тому числі Особа_1 – в.о. начальника служби правового забезпечення та претензійної роботи, а не адвоката. Зі змісту довіреності № 66 від 23.03.2020, виданою ДП «ОСОБА_5», Особа_1 було уповноважено на вчинення певних дій від імені підприємства саме як виконуючої обов’язки начальника служби правового забезпечення та претензійної роботи, а не як адвоката.
 16. Додаткова угода № 2 від 12.10.2020 до Договору «Про використання території підприємства» від 17.10.2019 за № 130/д була підписана нею від імені ДП «ОСОБА_5» як виконуючою обов’язки начальника служби правового забезпечення та претензійної роботи, а не адвоката. Отже, Особа_1, приймала участь у засіданні ІТТР ДП «ОСОБА_5»; складанні протоколу від 06.10.2020; підписанні додаткової угоди № 2 від 12.10.2020 до договору № 130/д від 17.10.2019 між ДП «ОСОБА_5» та ТОВ «ОСОБА_4» не як адвокат, а як посадова особа, яка перебувала з ДП «ОСОБА_5» в трудових відносинах та виконувала свої посадові обов’язки, визначені посадовою інструкцією та локальними актами підприємства роботодавця, а не на підставі договору про надання правової допомоги клієнту.
 17. Як адвокат на підставі договору про надання правової допомоги вона здійснювала представництво ДП «ОСОБА_5» виключно у судах, а не на підприємстві при виконанні посадових обов’язків. Жодного представництва як адвокат в правовідносинах з ТОВ «ОСОБА_4» вона не здійснювала, жодні відомості їй, як адвокату, зі сторони ДП «ОСОБА_5» щодо ТОВ «ОСОБА_4» не надавались. Доказів того, що вона здійснила розголошення адвокатської таємниці, яка їй стала відома як адвокату при наданні правової допомоги ДП «ОСОБА_5» у справах з ТОВ «ОСОБА_10», ТОВ «ОСОБА_9» – не надано. Як і не надано жодного доказу, що у взаємовідносинах ДП «ОСОБА_5» з ТОВ «ОСОБА_4» вона виступала як адвокат при наданні правової допомоги. Всі наявні в провадженні матеріали навпаки спростовують твердження скаржника.
 18. Крім того, ДП «ОСОБА_5» скарг на її дії не подавало, жодного звернення ДП «ОСОБА_5» щодо нібито розголошення нею конфіденційної інформації не існує.

Встановлені фактичні обставини

 1. В процесі перевірки скарги щодо наявності ознак дисциплінарного проступку, КДКА регіону встановила наступне.
 2. Відповідно до даних Єдиного реєстру адвокатів України адвокат Особа_1, свідоцтво № Інформація_3, здійснює адвокатську діяльність у формі Адвокатського об’єднання «ОСОБА_7», робоче місце адвоката – Адреса_1.
 3. Справу було розглянуто належною КДКА, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за адресою робочого місця адвоката згідно відомостей, зазначених в ЄРАУ.
 4. Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань АО «ОСОБА_7» було зареєстровано 02.07.2020, керівник – Особа_11.
 5. Із матеріалів дисциплінарного провадження вбачається і не заперечується сторонами, що Особа_1 працювала на підставі трудового договору в ДП «ОСОБА_5» на посаді в.о. начальника служби правового забезпечення та претензійної роботи, в період з 17.12.2019 року по 12.11.2020.
 6. 12.10.2020 Особа_1, діючи на підставі довіреності № 66 від 23.03.2020 року, виступила підписантом з боку ДП «ОСОБА_5» додаткової угоди № 2 між ДП «ОСОБА_5» та ТОВ «ОСОБА_4».
 7. З приводу вказаної додаткової угоди між її сторонами виник судовий спір. Так, 18.01.2021 господарським судом Одеської області відкрито провадження у справі № Інформація_1 за позовом ТОВ «ОСОБА_4» до ДП «ОСОБА_5» про зобов’язання вчинити дії.
 8. На час вирішення питання про порушення дисциплінарної справи господарським судом Одеської області по справі № Інформація_1 ухвалено рішення, яким, зокрема, визнано недійсним додаткову угоду № 2 від 12.10.2020 з додатками № 1, № 2, № 3 до договору «Про використання території підприємства» № 130/д від 17.10.2019. Рішення оскаржено ТОВ «ОСОБА_4» до Південно-західного апеляційного господарського суду.
 9. Поряд з цим, 11.11.2020 між АО «ОСОБА_7» в особі керуючого партнера Особа_11 та ТОВ «ОСОБА_4», як клієнтом, укладено договір-доручення № 2-12/20 про надання правової допомоги, за змістом п. 1.1 якого клієнт доручає, а Адвокатське об’єднання відповідно до чинного законодавства України приймає на себе зобов’язання в якості правової допомоги здійснювати представницькі повноваження, захищати права і законні інтереси клієнта в обсязі та на умовах, встановлених цим договором та за домовленістю сторін. За п. 1.3. договору АО зобов’язується не бути радником або представником кількох осіб у справі, чиї інтереси суперечитимуть один одному. Виключення можливо лише у випадку, коли таке представництво може сприяти примиренню сторін.
 10. 13.11.2020 радою партнерів АО «ОСОБА_7» у складі керуючого партнера адвоката Особа_11, старших партнерів адвокатів Особа_1, Особа_6 ухвалено рішення № 0003/2020, яким обмежено адвоката Особа_1. у доступі до інформації та документів, що стосуються ТОВ «ОСОБА_4», з урахуванням укладеного договору-доручення про надання правової допомоги від 11.11.2020 за № 2-12/20, задля недопущення можливого конфлікту інтересів.
 11. 04.01.2021 між ТОВ «ОСОБА_4» як клієнтом та АО «ОСОБА_7» в особі керуючого партнера Особа_11 укладено додаткову угоду № 1 до договору-доручення № 2‑12/20 про надання правової допомоги. Змістом п.п. 1, 2 додаткової угоди визначено порядок оплати гонорару об’єднання за надання правової допомоги у спорі між ТОВ «ОСОБА_4» та ДП «ОСОБА_5». Об’єднання зобов’язується здійснювати представництво та захист інтересів клієнта у суді першої інстанції. Об’єднання самостійно визначає адвокатів, які приймають участь у судовій справі.
 12. 10.03.2021 адвокат АО «ОСОБА_7» Особа_6 склав адвокатський запит в порядку ст.ст. 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на ім’я Особа_1, м. Одеса, Адреса_2. У запиті, з посиланням на розгляд судом справи № Інформація_1, адвокат Особа_6 ставить Особа_1 питання про 1) документальні підстави для підписання нею додаткової угоди № 2 від 12.10.2020; 2) проставлення печатки ДП «ОСОБА_5» на додатковій угоді № 2 від 12.10.2020; 3) наявність у неї протоколу інвестиційно-технічної тарифної ради від 06.10.2020.
 13. 19.03.2021 Особа_1 складено відповідь на адвокатський запит № 10.03-01 від 10.03.2021 адвоката Особа_6 У відповіді Особа_1 послідовно та змістовно відповідає на поставлені Особа_6 питання. Додає до відповіді копію протоколу інвестиційно-технічної тарифної ради ДП «ОСОБА_5» від 06.10.2020, копію доповідної записки від 10.11.2020, роздруковану інформацію з офіційної електронної адреси Особа_1 щодо надсилання доповідної записки.
 14. Як стверджує скаржник і не заперечують адвокати, відповідь Особа_1 на адвокатський запит та додані документи були використані адвокатом Особа_6 у якості доказів по справі № Інформація_1.
 15. Згідно відповідей господарського суду Одеської області на запити члена КДКА регіону, що здійснював перевірку, адвокат Особа_1 брала участь як представник ДП «ОСОБА_5» у справах № Інформація_4, на підставі ордеру серії ОД № 472726; № Інформація_5, на підставі ордеру серії ОД № 472725. З копії ордеру серії ОД № 472726 від 28.07.2020 видно, що він виписаний адвокатом Особа_1 на підставі договору про надання правової допомоги б/н від 03.01.2020, форма адвокатської діяльності – індивідуальна, м. Одеса, Адреса_2. В ордері серії ОД № 472725 від 22.07.2020 також міститься посилання на договір б/н від 03.01.2020 форма адвокатської діяльності – індивідуальна, м. Одеса, Адреса_2.

Обгрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Надаючи оцінку поведінці адвокатів Особа_6 та Особа_1 при встановленні підстав для порушення або відмови в порушенні дисциплінарної справи, дисциплінарна палата КДКА регіону зазначила наступне.
 2. Стосовно адвоката Особа_6, то проаналізувавши всі матеріали дисциплінарного провадження, як окремо, так і у своїй сукупності, дисциплінарна палата вважає, що в діях адвоката Особа_6 відсутні ознаки порушення принципу недопустимості конфлікту інтересів.
 3. Стосовно адвоката Особа_1, дисциплінарна палата вбачає ознаки дисциплінарного проступку в діях адвоката Особа_1, яка, працюючи на підставі трудового договору в ДП «ОСОБА_5»; обіймаючи посаду, безпосередньо пов’язану з наданням цьому підприємству правової допомоги; здійснюючи представництво інтересів ДП «ОСОБА_5» в судах на підставі договору про надання правової допомоги (про що самою Особа_1 зазначено у відповідних ордерах); здійснюючи представництво ДП «ОСОБА_5» у господарських відносинах з третіми особами (на підставі відповідної довіреності), вчинила активні дії всупереч інтересам свого колишнього довірителя ДП «ОСОБА_5», надавши на адвокатський запит 10/03-01 від 10.03.2021 письмову відповідь, з розкриттям конфіденційної інформації та наданням копій документів, що були нею отримані під час роботи на посаді в.о. начальника служби правового забезпечення та претензійної роботи ДП «ОСОБА_5».
 4. При ньому дисциплінарна палата враховує, що адвокат Особа_1 мала всі законні підстави таку письмову відповідь адвокату Особа_6 не надавати (п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») та мала безумовний обов’язок зберігати адвокатську таємницю та конфіденційні відомості, отримані нею від ДП «ОСОБА_5».
 5. Дисциплінарна палата не погодилася з доводами адвоката Особа_1 про те, що, відповідаючи на запит, вона діяла не як адвокат, а як фізична особа; що відомості, які вона отримала в якості посадової особи ДП «ОСОБА_5», не мали статусу адвокатської таємниці, позаяк робота адвоката Особа_1 за трудовим договором була пов’язана з наданням ДП «ОСОБА_5» саме правової допомоги. Таку правову допомогу Особа_1 неодноразово надавала підприємству, зокрема, в судових інстанціях, що підтверджується матеріалами перевірки.
 6. При цьому статус адвоката зобов’язує Особа_1 дотримуватися принципів конфіденційності та недопустимості конфлікту інтересів, в тому числі й після припинення трудових відносин з ДП «ОСОБА_5».
 7. Доказів наявності письмової згоди ДП «ОСОБА_5» на розголошення конфіденційної інформації та адвокатської таємниці адвокат Особа_1 в ході перевірки дисциплінарній палаті не надала.
 8. Таким чином, в оскаржуваному рішенні дисциплінарна палата вважала, що в діях адвоката Особа_1 наявні ознаки дисциплінарного проступку, а саме порушення принципу недопустимості конфлікту інтересів, порушення принципу конфіденційності та обов’язку щодо збереження адвокатської таємниці, що є підставою для порушення стосовно неї дисциплінарної справи.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 3. Відповідно до ч. 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 4. Згідно із ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року за №120, із змінами (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 5. Відповідно до ст.ст. 24, 25 Положення, Голова дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше трьох днів з дня надходження заяви (скарги) на дії адвоката, доручає одному із членів дисциплінарної палати провести перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі). Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та за результатами перевірки складає довідку, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, з урахуванням, зокрема тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, наслідків для клієнта тощо, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.
 6. Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом. Визнання інших діянь дисциплінарним проступком адвоката не допускається.
 7. Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 8. Конфлікт інтересів – це суперечність між особистими Інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 9. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів. Адвокату забороняється без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб (ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 10. За правилами ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.
 11. Статтею 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів. Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо: виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він є. професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів; адвокат надає правову допомогу Іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.
 12. Під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності (ст. 9 Правил адвокатської етики).
 13. Згідно із ст. 10 Правил адвокатської етики, дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту та представництва. Тому збереження конфіденційності будь-якої інформації, яка визначена як предмет адвокатської таємниці Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» або становить персональні дані про фізичну особу, які охороняються законодавством з питань захисту персональних даних, є правом адвоката у відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обов’язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується. Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі. Адвокатською таємницею є, зокрема: будь-яка інформація, що стала відома адвокату, адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню, помічнику адвоката, стажисту або іншій особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), у зв’язку з наданням професійної правничої (правової) допомоги або зверненням особи за правовою допомогою; зміст будь-якого спілкування, листування та інших комунікацій (в тому числі з використанням засобів зв’язку) адвоката, помічника адвоката, стажиста з клієнтом або особою, яка звернулася за наданням професійної правничої (правової) допомоги. Розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів досудового розслідування і суду допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю. Адвокат не несе відповідальності за відмову будь-яким особам, органам і установам в розкритті адвокатської таємниці і наданні доступу до неї за наявності дозволу клієнта або особи, яка звернулася за професійною правничою (правовою) допомогою, на розкриття адвокатської таємниці. У такому разі адвокат може, але не зобов’язаний розкривати адвокатську таємницю.
 14. За змістом ст. 20 Правил адвокатської етики, адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси клієнта об’єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким адвокат пов’язаний договором про надання правової допомоги. Адвокат не має права прийняти доручення також, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з тим, що адвокат отримав від іншого клієнта конфіденційну інформацію, що охоплюється предметом адвокатської таємниці або захищається законодавством в інший спосіб, яка має перспективу бути використаною при наданні правової допомоги новому клієнту.
 15. Як визначено ст. 24 Правил адвокатської етики, у випадках, коли договір про надання правової допомоги укладається з адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, рішення про призначення конкретного адвоката чи кількох адвокатів для виконання доручення або про заміну адвоката чи адвокатів (у випадках, коли це не суперечить закону) приймається адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням на свій розсуд, якщо в договорі не вказаний Інший порядок заміни адвоката.
 16. Відповідно до ст. 35 Правил адвокатської етики, обов’язки адвоката, що випливають з принципів конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів, продовжують діяти і після завершення виконання адвокатом договору.
 17. Згідно із ст. 39 Правил адвокатської етики, на відносини щодо надання професійної правничої (правової) допомоги, клієнту – юридичній особі в повному обсязі поширюються норми Правил, що регламентують поведінку адвоката в ситуаціях наявності або наступного виникнення конфлікту інтересів. У період дії договору про надання правової допомоги клієнту – юридичній особі адвокат не повинен укладати договорів про надання правової допомоги з особами, які перебувають у трудових, цивільно-правових та інших правовідносинах з клієнтом, якщо це може суперечити Інтересам клієнта – юридичній особі. Також адвокат не повинен укладати договори про надання правової допомоги із вищезазначеними особами, якщо він є носієм конфіденційної інформації, отриманої при наданні правової допомоги юридичній особі.
 18. Правила адвокатської етики є обов’язковими для дотримання адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями. У випадках, коли стороною в договорі про надання правової допомоги є адвокатське бюро, адвокатське об’єднання, в якому договір з клієнтом укладається від імені бюро або об’єднання, воно зобов’язане забезпечити відповідність кандидатури адвоката, якому доручається виконання договору (окремих робіт за договором), вимогам до компетентності, об’єктивно обумовленим характером доручення, а також забезпечити дотримання інших вимог Правил, що стосуються укладення договору про надання правової допомоги, його виконання та припинення (ст. 61 Правил адвокатської етики).
 19. Відповідно до статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 20. Відповідно до частини 1 статті 39 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з таких міркувань.
 2. На стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката оцінюється наявність в матеріалах справи відомостей щодо ознак в діях адвоката дисциплінарного проступку.
 3. До первісної скарги було додано докази, які, на думку скаржника, підтверджували наявність в діях адвоката порушення Правил адвокатської етики викладених в скарзі.
 4. На стадії порушення дисциплінарного справи КДКА регіону вірно встановила наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, передбачених ст. 9 та 10 Правил адвокатської етики.
 5. За наявними на момент ухвалення оскаржуваного рішення матеріалами справи, КДКА регіону вірно оцінила наявні матеріали на предмет наявності ознак дисциплінарного проступку та прийняла обгрунтоване рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1.
 6. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:

 1. Скаргу адвоката Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області у складі дисциплінарної палати від 17.05.2022 року про порушення відносно адвоката Особа_1 дисциплінарної справи, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська