Рішення ВКДКА № VIIІ-010/2023 від 31.08.2023 року за скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернівецької області у складі дисциплінарної палати № 158 від 28.03.2023 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VIІІ-010/2023

 31 серпня 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Василевської О.А., Котелевської К.В., Приходька О.І., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернівецької області у складі дисциплінарної палати № 158 від 28.03.2023 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 11 жовтня 2022 року на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області надійшла скарга Особа_1 (далі також – Скаржник) щодо протиправної, на його думку, поведінки адвоката Особа_3 (далі також – Адвокат), з вимогою про притягнення Адвоката до дисциплінарної відповідальності із застосуванням дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю із наступним виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.
 2. Супровідним листом за вих. № 18156 від 28.10.2022 року Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Львівської області Особа_4 направив скаргу до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії України, зазначивши, що в дисциплінарній палаті КДКА Львівської області з визначеної конференцією адвокатів Львівської області від 24 січня 2019 року 7 членів дисциплінарної палати повноваження мають лише три члени палати, що унеможливлює розгляд скарг і прийняття рішень палатою.
 3. Листом за вих. № 1505 від 03.11.2022 року Голова ВКДКА, у відповідності до п. 2.3.17., п.2.3.18. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 78 від 04-05.2014 року, скерував скаргу Особа_1 для розгляду до КДКА Чернівецької області.
 4. Рішенням дисциплінарної палати КДКА Чернівецької області № 154 від 22.02.2023 року, на підставі проведеної перевірки, було порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_3.
 5. 28.03.2023 року рішенням № 158 дисциплінарна палата КДКА Чернівецької області закрила дисциплінарну справу відносно Адвоката у зв’язку з відсутністю в її діях ознак дисциплінарного проступку.
 6. Не погодившись з прийнятим рішенням про закриття дисциплінарної справи, Скаржник 27 квітня 2023 року звернувся зі скаргою до ВКДКА.
 7. Листом за вих. № 632 від 03.05.2023 року скарга з додатками була повернута Скаржнику у зв’язку з невідповідністю вимогам ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2014 року.
 8. 30.05.2023 року за вхід. № 19159 до ВКДКА повторно надійшла скарга Особа_1 на рішення КДКА Чернівецької області від 28 березня 2023 року з клопотанням про поновленням строку на оскарження рішення КДКА№ 158 від 28 березня 2023 року.
 9. Листом за вих. № 822 від 31.05.2023 року ВКДКА витребувала у КДКА Чернівецької області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 10. Матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3 надійшли до ВКДКА 21.06.2023 року за вхід. № 19294.
 11. Листом за вих. № 1012 від 23.06.2023 року Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_5 провести перевірку обставин за скаргою.
 12. Строк на оскарження рішення КДКА, передбачений ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Скаржником пропущено, у зв’язку з чим заявлено клопотання про його поновлення.
 13. Розглянувши доводи Скаржника, ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника до ВКДКА

 1. В скарзі до ВКДКА Скаржник просить рішення КДКА регіону про закриття дисциплінарної справи скасувати, ухвалити нове рішення, яким притягнути Адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення нею дисциплінарних проступків, передбачених ч. 1 ст. 4, п. 1, 6 ст. 21, п. 2, 3, 5 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, ст. 8, 12-1, 26, 27 Правил адвокатської етики.
 2. В скарзі до ВКДКА Скаржник зазначив, що 18 серпня 2021 року між ним, Особа_1, та адвокатом Особа_3 було укладено Договір №ФГС-1 про надання правової допомоги.
 3. Відповідно до умов Договору, Адвокат зобов’язувалась надати послуги юридичного характеру, визначені у п. 2.2. цього Договору, а Замовник – здійснити оплату гонорару в розмірі, встановленому Договором.
 4. Згідно положень п.3.6. Договору, за надання правової допомоги, передбаченої в п.2.1., 2.2. Замовник сплачує аванс у розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від суми, визначеної в п.3.5. Договору, в момент його підписання.
 5. Відповідно до п.3.5.1. та 3.5.2. Договору, вартість аналізу документів, ситуації та супроводу збору доказів становить 2 000 (дві тисячі грн. 00 коп., а складання вимоги про оплату боргу та компенсацію заподіяних збитків – 1 000 (одна тисяча грн. 00 коп.).
 6. Адвокатом було виставлено рахунок-фактуру №СФ-00006825 від 19 серпня 2021 року, на підставі якого Скаржником було перераховано Адвокату кошти у сумі 3 000,00 грн.
 7. Як стверджує Скаржник в скарзі до ВКДКА, після отримання передоплати, Адвокат перестала регулярно виходити на зв’язок, безпідставно відтерміновувала надання послуг за Договором, а починаючи з жовтня 2021 року й дотепер повністю припинила комунікацію зі Скаржником та особою, яка спілкувалась з Адвокатом від його імені.
 8. Скаржник зазначив, що у зв’язку з небажання Адвоката спілкуватись з ним, Скаржником було прийняте рішення розірвати договір в односторонньому порядку і 24 листопада 2021 року на адресу Адвоката, визначену у договорі, ним було направлено листа, адресованого фізичній особі-підприємцю Особа_3, про розірвання договору та з вимогою про повернення сплачених коштів.
 9. Скаржником в скарзі до ВКДКА зазначено, що, на його думку, Адвокат не надала послуг, передбачених договором, що під час розгляду скарги КДКА регіону не досліджені докази, надані Скаржником, з яких вбачається, що Адвокат не виходила на зв’язок з клієнтом та його представником.
 10. Скаржник також зазначає, що Адвокатом не було надіслано на адресу Скаржника акту наданих послуг і після отримання повідомлення про розірвання договору, підставою для надсилання якого Адвокату стало, зокрема, ненадання останньою інформації про хід виконання доручення.
 11. Скаржником у скарзі до ВКДКА зазначено, що під час розгляду його скарги КДКА регіону не досліджено, які саме дії Адвоката стали підставою для повідомлення клієнтом про розірвання договору, не надано належної оцінки фактам ігнорування Адвокатом клієнта, факту відсутності у Адвоката акту наданих послуг, не досліджено, чи намагалась Адвокат з’ясувати ситуацію, яка склалася.
 12. На думку Скаржника, саме внаслідок дій Адвоката є ускладнення та відтермінування отримання ним професійної правничої допомоги.
 13. На думку скаржника, КДКА Чернівецької області не досліджено фактичні обставини справи, які підтверджують скоєння Адвокатом дисциплінарних проступків, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 4, п. 1, 6 ст. 21, п. 2, 3, 5 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, ст. 8, 12-1, 26, 27 Правил адвокатської етики.
 14. В скарзі до ВКДКА Скаржником зазначено, що КДКА Чернівецької області під час прийняття оскаржуваного рішення взято до уваги лише пояснення Адвоката, що вона насправді надала послуг на більшу суму, ніж було сплачено клієнтом, не дивлячись на відсутність доказів щодо інформування клієнта про хід виконання доручення.

Встановлені фактичні обставини

 1. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів, адвокат Особа_3 обліковується в Раді адвокатів Львівської області, має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1, видане Інформація_2 Закарпатською обласною КДКА, адреса робочого місця: Адреса_1.
 2. У зв’язку з відсутністю кворуму в дисциплінарній палаті КДКА Львівської області, скарга для розгляду по суті була направлена Головою ВКДКА до Чернівецької КДКА.
 3. Як вбачається з матеріалів справи, 18 серпня 2021 року між Скаржником та Адвокатом було укладено договір № ФГС-1 про надання правової допомоги. В преамбулі договору зазначено, що він укладений між Особа_1 та приватним підприємцем-адвокатом Особа_3, яка діє одночасно як на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, так і свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
 4. Розділом 2 «Предмет договору», предметом договору було визначено надання консультацій, збирання доказів, подання позовних заяв в суд першої інстанції, скарг, заперечень в суди апеляційної та касаційної інстанцій, до інших судових установ, ведення переговорів, аналіз зібраних документів, представництво інтересів клієнта перед судом іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, перед фізичними особами, інші послуги на потребу заявника тощо.
 5. Як вбачається з матеріалів справи, Адвокатом, яка відповідно до договору зі Скаржником одночасно діяла і як фізична особа-підприємець, і як адвокат, здійснювалось надання правничої допомоги з питання стягнення збитків з орендарів, яким Скаржник надав приміщення в оренду під кафе, та виселення орендарів.
 6. Під час розгляду скарги в КДКА регіону Адвокат не скористалась своїм правом, передбаченим ст. 26 Положення про прийняття та розгляду заяв (скарг) щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, на подання письмових пояснень з приводу скарги, не дивлячись на повідомлення про необхідність надання пояснень і направлення на її адресу копії скарги з додатками.
 7. 30 січня 2023 року членом дисциплінарної палати, який проводив перевірку, адвокатом Особа_6 було складено довідку, яка містила висновок щодо наявності в діях Адвоката ознак дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рекомендацію щодо порушення дисциплінарної справи відносно Адвоката.
 8. Відповідно до довідки від 30.01.2023 року, Адвокат, зокрема, не виконала умови п.2.2. договору з клієнтом, не здійснила дій на виконання договору, не інформувала клієнта про хід виконання доручення, що є триваючим порушенням, яке не усунуте на час проведення перевірки, з чого вбачається наявність ознак дисциплінарного проступку в діях Адвоката.
 9. 22.02.2023 року КДКА регіону прийняла рішення № 154 про порушення відносно Адвоката дисциплінарної справи.
 10. 28 березня 2023 року КДКА Чернівецької області було прийняте рішення № 158 про закриття дисциплінарної справи відносно Адвоката у зв’язку з відсутністю в її діях ознак дисциплінарного проступку.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. КДКА регіону прийшла до висновку, що відсутні підстави стверджувати про наявність у скарзі обставин, що Адвокат під час надання правової допомоги не вчиняла ніяких дій.
 2. В рішенні зазначено, що Адвокат, яка приймала участь під час розгляду скарги, надала пояснення що вона здійснювала аналіз документів, наданих Скаржником та особою, яка спілкувалась з нею за дорученням Скаржника – Особа_2.
 3. Адвокат пояснила, що на прохання Особа_2 знайшла експерта, який повинен був оцінити розмір збитків, який уклав договір з Особа_2.
 4. Адвокат пояснила, що нею було повідомлено, що коли буде готовий висновок експерта, вона складе вимогу, потім від експерта вона дізналась, що працюють інші адвокати.
 5. На засіданні КДКА регіону Адвокат пояснила, що нею було надано послуг на суму більшу, ніж сплачено клієнтом, а саме на 6000 грн., також прояснила, що послуги вона надавала не Скаржнику, а його матері, з якою спілкувалась телефоном.
 6. На підтвердження своїх пояснень на засіданні КДКА регіону Адвокат надала фотографії файлів досьє, копії скріншотів з електронної пошти та інших інтернет-месенджерів, флеш носій з аудіозаписами розмов з Особа_2 тривалістю більше трьох годин, які на думку КДКА регіону, підтверджують співпрацю Адвоката з клієнтом або уповноваженою останнім особою.
 7. На засіданні дисциплінарної падати Адвокат пояснила, що вона не бажала розривати договір і надавала б послуги і далі, якби скаржник та його мати не звернулись до іншого адвоката та самостійно не усунулись від оплати отриманих послуг.
 8. Як вбачається з досліджених доказів, адвокатом Особа_3 в процесі надання правової допомоги надавались усні консультації, проводилось обстеження приміщення, проводились розрахунки, велася переписка в електронному вигляді.
 9. На думку КДКА регіону, скаржником не зазначено належних та допустимих доказів порушення Адвокатом Правил адвокатської етики, звинувачення Скаржника на адресу Адвоката спростовуються матеріалами справи, гуртуються на припущеннях, які не можуть мати для дисциплінарної палати КДКА юридичного значення.
 10. Дисциплінарна палата приходить до висновку, що підстави для притягнення адвоката Особа_3 до дисциплінарної відповідальності відсутні, тому дисциплінарна справа має бути закрита.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом
 2. Відповідно до статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 3. Згідно з ч. 1, 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 4. Частиною 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 5. Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим.
 6. Згідно ст. 49 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України 30.08.2014 року № 120, з наступними змінами і доповненнями, за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про: 1) притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення; 2) закриття дисциплінарної справи. Рішення про закриття дисциплінарної справи приймається у разі: а) відсутності в діях адвоката дисциплінарного проступку; б) закінчення строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, у разі встановлення дисциплінарного проступку у діях адвоката. в) відкликання заяви (скарги) заявником (скаржником). г) на дату прийняття рішення, за результатами розгляду скарги, адвоката позбавлено права на заняття адвокатською діяльністю.
 7. Відповідно до п. 1, 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат – фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом; адвокатська діяльність – незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.
 8. Згідно п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правничої допомоги – домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правничої допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правничої допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.
 9. Частиною 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 10. Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).
 11. Стаття 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає види адвокатської діяльності, до яких відноситься, зокрема, але не виключно, надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру.
 12. Частиною 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правничої допомоги; 3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; 4) підвищувати свій професійний рівень; 5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правничої допомоги.
 13. Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.
 14. Частиною 1 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.
 15. Згідно ч. 3 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до договору про надання правничої допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.
 16. Згідно ч. 5 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та Правилам адвокатської етики.
 17. Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
 18. Статтею 128 Господарського кодексу України визначено, що громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.
 19. Згідно ст. 7 Правил адвокатської етики, у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 20. Статтею 11 Правил адвокатської етики визначено, що зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва.
 21. Статтею 14 Правил адвокатської етики передбачено, що адвокат надає правову допомогу відповідно до законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність на підставі договору про надання правової допомоги. Договір про надання правової допомоги – договір, за яким одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується надавати правову допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору, у випадку, якщо така оплата передбачена договором. До договору про надання правової допомоги також застосовуються загальні положення цивільного законодавства про договір.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Ознайомившись з матеріалами справи, вивчивши доводи скарг, заслухавши осіб, які приймали участь у розгляді скарги, ВКДКА виходить з таких міркувань.
 2. ВКДКА погоджується з висновками КДКА регіону в частині, що вирішення питання про повернення сплаченого гонорару не відноситься до компетенції кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури регіону, і зазначає, що зазначене питання не відноситься і до компетенції Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 3. В той же час, КДКА регіону, приймаючи рішення про закриття дисциплінарної справи за відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, діяла не у відповідності до спеціального законодавства, яким регламентується розгляд скарг і прийняття рішення у дисциплінарному провадженні, оскільки закриття дисциплінарної справи відносно адвоката можливе не за відсутності ознак дисциплінарного проступку, а за відсутності в діях (бездіяльності) адвоката складу дисциплінарного проступку.
 4. КДКА регіону у своїх рішеннях (про порушення дисциплінарної справи та про закриття дисциплінарної справи) зазначила як про наявність ознак дисциплінарного проступку, так і про відсутність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката, що є взаємовиключними висновками і не узгоджується з приписами чинного законодавства України.
 5. Перевіривши матеріали дисциплінарної справи ВКДКА встановила наступне.
 6. 18 серпня 2021 року між Особа_1 (Замовник) та приватним підприємцем – адвокатом Особа_3, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від Інформація_3, ідентифікаційний номер Інформація_4, адвокат, що діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від Інформація_2 № Інформація_1 (Виконавець), укладено Договір № ФГС-1 про надання правової допомоги.
 7. Згідно п. 2.1. Договору № ФГС-1 про надання правової допомоги від 18 серпня 2021 року Замовник замовляє, а Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги юридичного характеру, визначені у п. 2.2. цього Договору.
 8. У пункті 2.2. Договору № ФГС-1 про надання правової допомоги від 18 серпня 2021 року зазначені види юридичних послуг: 2.2.1. надання консультацій, висновків, рекомендацій, аналіз обставин фактичних, юридична оцінка ситуації, ведення переговорів, підготовка процесуальних документів; 2.2.2. збирання доказів, написання та подання позовних заяв в суд першої інстанції, скарг, заперечень у суди апеляційної та касаційної інстанції, до інших судових установ, в тому числі адміністративних судів, написання та подання заяв про забезпечення позову, юридичний супровід справи, розробка позиції по справі, представництво (захист) інтересів клієнта в суді, ведення переговорів, аналіз зібраних документів, при потребі, складання інших процесуальних документів; 2.2.3. ознайомлення із матеріалами справи, провадження, участь у судових засіданнях судів всіх юрисдикцій та всіх інстанцій; 2.2.4. представництво інтересів клієнта перед судом, правоохоронними органами, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, перед фізичними особами у якості цивільного позивача, цивільного відповідача, третьої особи, заінтересованої особи, заявника, потерпілого, скаржника тощо; 2.2.5. захист інтересів Замовника (клієнта) у кримінальному процесі, справах про адміністративні правопорушення; 2.2.6. інші послуги на потребу Замовника.
 9. Відповідно до п. 3.1. Договору № ФГС-1 про надання правової допомоги від 18 серпня 2021 року, Договір є дійсний з моменту підписання сторонами і укладається на строк, визначений п. 7.3. цього Договору.
 10. В п. 7.3. Договору зазначено, що Договір укладений на невизначений строк.
 11. Відповідно до п. 7.1. Договору, Договір може бути розірваний в будь-який момент за спільним бажанням Сторін, або за бажанням одної Сторони, про що Сторона зобов’язна повідомити іншу письмово не пізніше, ніж за 10 днів.
 12. ВКДКА звертає увагу, що в Розділі 1 Договору № ФГС-1 про надання правової допомоги від 18 серпня 2021 року, укладеного між Скаржником і Адвокатом, зазначено що він укладений між, з одного боку – Особа_1, з іншого – приватним підприємцем – адвокатом Особа_3. Тобто, зазначено одночасно два правові статуси Особа_3 – приватний підприємець та адвокат.
 13. Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
 14. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність – незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту.
 15. Чинним законодавством України не заборонено одній і тій же особі здійснювати підприємницьку та адвокатську діяльність, в той же час, укладення договору з клієнтом одночасно в правовому статусі і адвоката, і фізичної особи-підприємця, суперечить Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правилам адвокатської етики, вводить клієнта в оману стосовно правового статусу особи, з якою укладено договір, наслідків невиконання договору, відповідальності тощо.
 16. Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).
 17. Частиною 1 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.
 18. Таким чином, стороною договору про надання правової допомоги є адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально або адвокатське бюро чи адвокатське об’єднання, але аж ніяк не приватний підприємець.
 19. Згідно ч. 3 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до договору про надання правничої допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права. В частині 5 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та Правилам адвокатської етики.
 20. Укладаючи з Особа_1 договір про надання правової допомоги, адвокат Особа_3 не дотрималася вимог статей 4, 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 21. В свою чергу, стаття 14 Правил адвокатської етики визначає, що адвокат надає правову допомогу відповідно до законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність на підставі договору про надання правової допомоги. Договір про надання правової допомоги – договір, за яким одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується надавати правову допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору, у випадку, якщо така оплата передбачена договором. До договору про надання правової допомоги також застосовуються загальні положення цивільного законодавства про договір.
 22. Зміст Договору № ФГС-1 про надання правової допомоги від 18 серпня 2021 року, в частині визначення стороною договору Особа_3 як приватного підприємця, суперечить нормам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також статті 14 Правил адвокатської етики.
 23. Крім того, згідно ст. 7 Правил адвокатської етики, у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 24. Статтею 11 Правил адвокатської етики визначено, що зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва.
 25. Уклавши з клієнтом договір про надання правової допомоги в статусі приватного підприємця, адвокат Особа_3 також допустила порушення статей 7, 11 Правил адвокатської етики.
 26. Таким чином, ВКДКА не може погодитися з висновком КДКА регіону, що в діях Адвоката не встановлено дисциплінарного проступку.
 27. Адвокат Особа_3 не виконала свій обов’язок щодо укладення договору про надання правової допомоги відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також порушила статті 7, 11, 14 Правил адвокатської етики.
 28. Разом з тим, частиною 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 29. Договір про надання правової допомоги №ФГС-1 укладено між Скаржником та Адвокатом 18.08.2021 року. На засіданні ВКДКА Скаржник та Адвокат повідомили, що договір припинив свою дію в 2021 році. За твердженням Скаржника, договір був припинений 24.11.2021 року направленням Скаржником листа Адвокату про припинення договору. Фактично, дисциплінарний проступок щодо укладення договору про надання правової допомоги в статусі приватного підприємця був вчинений в день його укладення – 18.08.
 30. Таким чином, з огляду на ч. 2 ст. 35 Закону, адвокат Особа_3 не може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок у зв’язку із закінченням строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 31. Згідно ст. 49 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України 30.08.2014 року № 120, з наступними змінами і доповненнями, за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про: 1) притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення; 2) закриття дисциплінарної справи. Рішення про закриття дисциплінарної справи приймається, зокрема, у разі закінчення строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, у разі встановлення дисциплінарного проступку у діях адвоката.
 32. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернівецької області у складі дисциплінарної палати № 158 від 28.03.2023 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, – скасувати.
 3. Ухвалити нове рішення про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернівецької області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська