Рішення ВКДКА № X-003/2022 від 28.10.2022 за скаргою на рішення кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області № 04/08-07-2022 від 08 липня 2022 року про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № X-003/2022

 28 жовтня 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П.,, секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Приходька О.І., Котелевської К.В., Темнохудової З.В., Соботника В.Й., Одновола В.К., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області № 04/08-07-2022 від 08 липня 2022 року про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 28 січня 2022 року до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області надійшла заява громадянина України Особа_1, про допуск до складення кваліфікаційного іспиту з доданими документами, яка сформована в особову справу.
 2. 04 лютого 2022 року рішенням КДКА Тернопільської області № 05/04-02-2022 Особа_1 допущено до складення кваліфікаційного іспиту.
 3. 08 липня 2022 року рішенням КДКА Тернопільської області №04/08-07-2022 затверджено результати кваліфікаційного іспиту та відмовлено Особа_1 у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.
 4. 09 серпня 2022 року громадянин України Особа_1 звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на рішення КДКА Тернопільської області №04/08-07-2022 від 08 липня 2022 року про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.
 5. Рішення КДКА Тернопільської області №04/08-07-2022 від 08 липня 2022 року про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні отримано Особа_1 25 липня 2022 року, таким чином, строк на оскарження рішення, встановлений ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», – не пропущений.
 6. 16 серпня 2022 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області матеріали особової справи Особа_1.
 7. 28 вересня 2022 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла кваліфікаційна (особова) справа Особа_1.
 8. 11 жовтня 2022 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_2 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів скаржника до ВКДКА

 1. Скаржник не погоджується із рішенням КДКА Тернопільської області, вважає оцінювання письмової частини іспиту необґрунтованим та таким, що суперечить методиці оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.
 2. На обґрунтування своїх вимог зазначає, що відповідно до методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні критерії оцінки рівня знань «незадовільно» (нуль балів) наступні: письмове завдання не було підготовлене або було підготовлене неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. Не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.
 3. Разом з цим, звертає увагу, що оцінювання першого та третього питання білету №18 членами кваліфікаційної палати КДКА Тернопільської області не відповідає цьому критерію, а також в рішенні не зазначено, що складені документи відповідають процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.
 4. На думку Скаржника, оскільки складений документ відповідає визначеній законом формі-процесуальній формі, то відповідно до Методики, він має бути оцінений, як мінімум 20 балів (задовільний рівень).
 5. Також, вказує, що підрахунок балів (питання №4) двох членів кваліфікаційної палати визначено неправильно.
 6. Просить рішення КДКА Тернопільської області №04/08-07-2022 від 08 липня 2022 року скасувати та прийняти нове рішення, яким зобов’язати КДКА Тернопільської області провести іспит відповідно до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області №04/08-07-2022 від 08 липня 2022 року затверджено результати складення кваліфікаційного іспиту Особа_1 та відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
 2. Так, за результатами складення письмового іспиту Особа_1 отримав 46 балів.
 3. При оцінці письмових відповідей Особа_1 КДКА Тернопільської області виходила з наступного.
 4. Зі змісту фабули першого завдання екзаменаційного білету № 18, особі потрібно підготувати проект позовної заяви про визнання Новак С.П. таким, що втратив право користування квартирою, з якої він вибув чотири місяці тому назад та забрав всі свої особисті речі.
 5. Як вбачається із проекту позовної заяви підготовленої Особа_1, підставою втрати права користування житловим приміщенням Новак С.П. є його відсутність у вказаній квартирі понад 6 місяців. Отже, проект позовної заяви був складений без врахування фактичних обставин фабули справи.
 6. Відповідно до частини першої статті 71 Житлового кодексу України при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім’ї за ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців. Новак С.П. був відсутній 4 місяці. За таких обставин Новак С.П. може бути визнаний судом таким, що втратив право користування цим приміщенням з підстав обрання ним іншого постійного місця проживання, перевезення туди майна, проживання з іншою жінкою (ст.107 ЖКУ).
 7. За результатами оцінювання першого завдання білету комісія прийшла до висновку, що завдання було підготовлено неправильно через невірне застосування норм матеріального права, що свідчить про незадовільний рівень знань Особа_1 з цього питання та оцінюється нулем двома членами кваліфікаційної палати.
 8. За фабулою другого завдання білету № 18 Особа_1 необхідно було підготувати відзив на позовну заяву у господарській справі.
 9. На виконання цього завдання Особа_1 підготував проект відзиву, який відповідає визначеній законом процесуальній формі. Правильно застосовано норми господарського процесуального права. Проте, правове обґрунтування відзиву є недостатнім в частині, що стосується стягнення пені за прострочення платежу. Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач прострочив зобов’язання з оплати за виконані роботи з реконструкції кабельних ліній, надавши розрахунок розміру пені. У проекті відзиву є посилання на умови договору, які завданням не передбачені, в той час як заперечень щодо правомірності стягнення пені за прострочення платежу з врахуванням вимог відповідного законодавства за даних обставин, не наведено.
 10. Отже, завдання № 2 білету № 18 оцінено двома членами кваліфікаційної палати сумарно в сорок два бали.
 11. Третє питання екзаменаційного білету полягало у написанні апеляційної скарги на постанову суду в справі про адміністративне правопорушення.
 12. Письмове завдання виконано неправильно. Як вбачається з фабули завдання Марчук В.В. визнаний винним у вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП України на підставі зібраних та досліджених доказів у їх сукупності, а саме: зізнавальні пояснення Марчука В.В. в суді про те, що він керував за вказаних обставин автомобілем в стані алкогольного сп’яніння; даними протоколу про адміністративне правопорушення, в якому зафіксовані обставини вчинення Марчуком В.В. правопорушення та висновку щодо результатів медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння.
 13. У апеляційній скарзі Особа_1 вказав на недопустимість доказів з надуманих підстав, вийшовши за межі фабули завдання, а саме: протокол про адміністративне правопорушення складено тільки інспектором без зазначення свідків, понятих, без зазначення доказів, інше.
 14. Таким чином, Особа_1 не навів обґрунтування підстав для скасування оскаржуваної постанови з врахуванням фабули завдання, та не звернув увагу на строки притягнення особи до адміністративної відповідальності з врахуванням обставин даної справи.
 15. Приймаючи до уваги, що третє завдання екзаменаційного білету № 18 не виконано, воно оцінено двома членами кваліфікаційної палати в нуль балів.
 16. Четверте питання екзаменаційного білету полягало у підготовці правового висновку щодо правової позиції у справі за позовом Петренко Н.І. до ПАБ «Дельта банк» про визнання договорів іпотеки недійсними.
 17. Правова позиція Особа_1 була обрана вірно, проте, не містила посилання на всі нормативно-правові акти, що регулюють відповідні відносини.
 18. Завдання № 4 білету № 18 оцінено двома членами кваліфікаційної палати сумарно в п’ятдесят балів.
 19. Відповідно до пункту 13.9. Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.
 20. Відповідно до пункту 13.12. Порядку, особа, яка за результатами складання письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.
 21. На підставі пункту 14.1. Порядку, до складання усного іспиту допускаються особи, які успішно склали письмовий іспит.
 22. Згідно пункту 15 Порядку, якщо письмове завдання було підготовлено неправильно (містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання), аргументація є відсутньою взагалі або є абсолютно безсистемною чи алогічною, не відповідає визначеній процесуальній формі, то це свідчить про незадовільний рівень знань особи і оцінюється нулем за 30-бальною шкалою.
 23. З урахуванням того, що за результатами складання письмового іспиту Особа_1 не набрав необхідних 80 балів, його визнано таким, що не склав письмову частину кваліфікаційного іспиту та не допущено до подальшого складання усної частини кваліфікаційного іспиту.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 2. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затверджений рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, з відповідними змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з таких міркувань.
 2. Розділом ІІ Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено порядок набуття права на заняття адвокатською діяльністю.
 3. Відповідно до ч. 1 ст. 6 цього Закону, адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
 4. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом та полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.
 5. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 6. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України. Рада адвокатів України може встановити плату за складення кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення.
 7. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року № 270, із наступними змінами, (далі – Порядок № 270).
 8. Відповідно до пункту 1 Розділу 4 Порядку №270, організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. У засіданні палати з правом голосу може приймати участь голова КДКА.
 9. Згідно пункту 9 Розділу 4 Порядку №270, кваліфікаційний іспит складається з двох частин: письмового іспиту та усного іспиту, які складаються окремо.
 10. Письмовий іспит складається першим (пункт 13.1 Розділу 4 Порядку №270).
 11. Оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати КДКА, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів (пункт 13.9 Розділу 4 Порядку №270).
 12. Результати оцінювання, відповідно до пункту 13.11 Розділу 4 Порядку №270, мають бути відображені у відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи та негайно передані голові кваліфікаційної палати КДКА.
 13. Особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит (пункт 13.12 Розділу 4 Порядку №270).
 14. 04 лютого 2022 року Особа_1 було допущено до складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.
 15. Письмова частина кваліфікаційного іспиту для здобуття права на заняття адвокатською діяльністю Скаржником складалась 08 липня 2022 року.
 16. Згідно Відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту КДКА Тернопільської області, письмовий іспит було перевірено членами кваліфікаційної палати Особа_3 та Особа_4. Особа_1 за завдання №1 білету №18 отримав сумарно – 0 балів; завдання № 2 – 42 бали; завдання №3 – 0 балів; завдання №4 – 50 балів. Сумарна кількість балів за всі завдання склала 92 бали, середній бал – 46.
 17. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області №04/08-07-2022 від 08 липня 2022 року затверджено результати складення письмового кваліфікаційного іспиту Особа_1 у сумі 46 балів та визнано його таким, що не склав письмову частину кваліфікаційного іспиту, відмовлено у допуску до складення усної частини кваліфікаційного іспиту та у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
 18. Згідно пункту 4 Розділу 5 Порядку №270, рішення викладається українською мовою в письмовій формі і повинно містити: дані про дату його прийняття, персональний склад членів кваліфікаційної палати, прізвище ім’я, по батькові особи, відносно якої приймається рішення, інформацію про кількість балів за результатами оцінювання іспиту, дані про прийняте рішення щодо видачі / відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту. Рішення про відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту та про відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту повинно бути вмотивованим і обґрунтованим.
 19. Доводи Скаржника щодо неправильної оцінки його письмових відповідей кваліфікаційною палатою КДКА регіону, які полягають у недотриманні вимог Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, не підтверджуються матеріалами справи та жодним чином не доведені.
 20. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури погоджується з висновками КДКА регіону щодо результатів оцінювання відповідей Особа_1, а саме з оцінкою питання №1 та №3 білету №18 письмового іспиту у 0 (нуль) балів, оскільки письмове завдання було підготовлене неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання.
  Рішення КДКА Тернопільської області у складі кваліфікаційної палати № 04/08-07-2022 від 08 липня 2022 року належним чином вмотивоване та обґрунтоване, відповідає Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методиці оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженому рішенням Ради адвокатів України 17.12.2013 року №270, а саме містить: дані про дату його прийняття, персональний склад членів кваліфікаційної палати, прізвище ім’я, по батькові особи, відносно якої приймається рішення, інформацію про кількість балів за результатами оцінювання іспиту, дані про прийняте рішення щодо видачі/відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
 21. За таких обставин, Вища-кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приходить до висновку, що рішення КДКА Тернопільської області №04/08-07-2022 від 08 липня 2022 року є законним і обґрунтованим, а тому підстав для його скасування та задоволення скарги Особа_1 не вбачається.
 22. Керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області № 04/08-07-2022 від 08.07.2022 року про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та відмову Особа_1 у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної
комісії адвокатури                        С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                        Ю.І. Клечановська