Рішення ВКДКА № XІ-004/2022 від 25.11.2022 за клопотанням адвоката щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 04.10.2022 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на дев’ять місяців

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № XІ-004/2022

 25 листопада 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П.,, секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Приходька О.І., Котелевської К.В., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 04.10.2022 року (провадження № 656/22) про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на дев’ять місяців, –

ВСТАНОВИЛА:

Короткий виклад позиції Скаржника та доводів клопотання

 1. 10.11.2022 року за вхід. № 18208 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – ВКДКА) надійшло клопотання адвоката Особа_1 (далі – Скаржник) щодо зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області (далі – КДКА Одеської області) у складі дисциплінарної палати від 04.10.2022 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на девʼять місяців (провадження № 656/22).
 2. Зі змісту клопотання вбачається, що Скаржник просить зупинити дію рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 04.10.2022 року, оскільки на момент його подання він є захисником двох свої клієнтів у кримінальному провадженні, яке перебуває на стадії дослідження доказів.
 3. На підтвердження необхідності вжиття заходів забезпечення шляхом зупинення дії рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 04.10.2022 року Скаржник припускає, що розгляд його скарги швидко не завершиться, бо лише письмових матеріалів скаржники надали до КДКА Одеської області дуже велику кількість.
 4. Інших аргументів для зупинення вищевказаного рішення КДКА Одеської області у складі дисциплінарної палати Скаржник не наводить.
 5. До клопотання Скаржника додане фото, на якому зображено вагу копії скарги та копій всіх документів, що приєднуються до неї для вручення адвокату Особа_1.
 6. Скаржник просить задовольнити клопотання та зупинити дію рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 04.10.2022 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на девʼять місяців.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із змінами та доповненнями, ВКДКА, за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 3. Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.
 4. За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, остання, приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 5. Згідно із п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. ВКДКА, проаналізувавши доводи клопотання Скаржника щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 04.10.2022 року, робить висновок, що воно є необґрунтованим та не містить доказів того, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 2. ВКДКА критично оцінює доводи клопотання Скаржника, а також наданий доказ у вигляді фото, на якому зображено вагу копії скарги та копії всіх документів, що приєднуються до неї для вручення адвокату Особа_1, та припущення Скаржника щодо строків розгляду його скарги ВКДКА, оскільки це є лише припущенням та суб’єктивною думкою самого Скаржника та не є належним обгрунтуванням підстав зупинення дії рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 04.10.2022 року.
 3. Інших доказів та підстав для задоволення клопотання Скаржником не надано.
 4. ВКДКА неодноразово зауважувала, що надання правової (правничої) допомоги – те, що притаманно адвокатській діяльності в цілому та кожному адвокату зокрема. Тому наявність в провадженні адвоката справ та укладених договорів про надання правової (правничої) допомоги не є беззаперечною підставою для зупинення дії рішення регіональної КДКА, яким зупинено право адвоката на заняття адвокатською діяльністю на певний строк.
 5. Окрім того, щодо участі адвоката як захисника в кримінальному провадженні з метою захисту своїх клієнтів, ВКДКА зазначає, що будь-яка адвокатська діяльність передбачає наявність у адвоката клієнтів. Захист інтересів клієнта – першочергове завдання адвоката. У звʼязку з цим, вжиття заходів забезпечення скарги не може відбуватись лише за наявності вищевикладених обставин.
 6. Проаналізувавши клопотання Скаржника, ВКДКА не вбачає існування підстав для істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 7. Забезпечення заходів розгляду скарги застосовуються для гарантування виконання рішення ВКДКА, тобто недопустимості завдання адвокатові непоправної шкоди, що може призвести до неможливості поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів, в майбутньому. При цьому, саме адвокат повинен навести докази для вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.
 8. При розгляді клопотання про забезпечення розгляду скарги ВКДКА враховує, що у кожному випадку необхідно встановити наявність обставин, передбачених Положенням, і провести оцінку доводів, викладених у клопотанні та доказів, доданих до нього.
 9. Розглянувши доводи клопотання, заслухавши доповідача – заступника голови ВКДКА Особа_2, інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, керуючись п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити адвокату Особа_1 у зупиненні дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 04.10.2022 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на девʼять місяців.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська