Рішення ВКДКА № XІІ-004/2022 від 23.12.2022 за скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/9-1 від 28 вересня 2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № XІІ-004/2022

 23 грудня 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Приходька О.І., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № Д/9-1 від 28 вересня 2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 02 вересня 2022 року на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області надійшла скарга Особа_1 на дії адвоката Особа_2 (а.с.1-66).
 2. 28 вересня 2022 року за результатами розгляду скарги Особа_1 щодо поведінки адвоката Особа_2, довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Рівненської області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення №Д/9-1, яким відмовила в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 (а.с.104-108).
 3. 18 жовтня 2022 року Особа_1, не погоджуючись з прийнятим рішенням, звернулось зі скаргою до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 4. Строк на оскарження рішення, передбачений частиною 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.
 5. 01 листопада 2022 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у КДКА Рівненської області матеріали дисциплінарної перевірки стосовно адвоката Особа_2.
 6. 28 листопада 2022 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали дисциплінарної перевірки щодо адвоката Особа_2.
 7. 01 грудня 2022 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів скаржника до ВКДКА

 1. Скаржник не погоджується з рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/9-1 від 28 вересня 2022 року, вважає вказане рішення незаконним, необґрунтованим та невмотивованим.
 2. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що в оскаржуваному рішенні, що приймалося на стадії порушення/відмови у порушенні дисциплінарної справи, містяться передчасні висновки КДКА Рівненської області щодо порушення приписів ст.7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням від 30.08.2014 №120, з наступними змінами (далі – Положення №120), оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 36 та ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на зазначеній стадії можливим і допустимим є лише встановлення ознак дисциплінарного проступку, а не надання оцінки доказам, їх дослідження та встановлення факту наявності/відсутності вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку.
 3. Скаржник вважає, що в порушення статті 7 Положення №120, КДКА Рівненської області зазначила таке: «Таким чином, адвокатський запит, передбачений як форма діяльності адвоката, до запиту адвокатом Особа_2 долучено документи, передбачені законом, кількість запитів, які можуть бути подані адвокатом законом не передбачено, запити подані на підставі договору про надання правової допомоги від 31.05.2021 р., тому дисциплінарна палата не вбачає порушень адвокатом Правил адвокатської етики».
 4. Також, на думку Скаржника, КДКА Рівненської області не надала оцінки доводам, зазначеним у первинній скарзі на поведінку адвоката, саме щодо некомпетентності адвоката у зв’язку із поданням ним ідентичних численних адвокатських запитів в інтересах релігійної організації. Зазначене порушення полягає у використанні адвокатом свого фундаментального професійного права на запит, передбаченого ч. 1 ст. 24 Закону, всупереч основному його призначенню, тобто – у систематичному поданні до Особа_1 повторних ідентичних запитів, після отримання вмотивованої відповіді Особа_1.
 5. Крім цього, вважає абсурдними та безпідставними висновки КДКА Рівненської області в оскаржуваному рішенні в частині встановлення на стадії порушення дисциплінарної справи факту невиконання адвокатом професійного обов’язку щодо підвищення кваліфікації у 2019, 2020, 2021 роках, та не зважаючи на це, – зазначення про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно цього адвоката у зв’язку з військовим станом та неможливістю проходження спеціального тестування Особа_2 у ВША НААУ за 2019-2021 роки і зобов’язання резолютивною частиною рішення Особа_2 протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану в Україні пройти спеціальне тестування.
 6. На думку Скаржника, долучені до первинної скарги докази підтверджують факт вчинення Адвокатом дисциплінарного проступку, передбаченого п. 3, 6, 7 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме – порушення правил адвокатської етики, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування та порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом, що є підставою для притягнення Адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 7. Просить рішення дисциплінарної палати КДКА Рівненської області №Д/9-1 від 28 вересня 2022 року про відмову в порушенні дисциплінарно справи відносно адвоката Особа_2 скасувати та прийняти нове рішення, яким порушити дисциплінарну справу відносно адвоката.
 8. Письмових заперечень від адвоката Особа_2 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не надходило.

Встановлені фактичні обставини

 1. Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Особа_2 здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1, виданого Радою адвокатів Рівненської області. Робоче місце адвоката знаходиться за адресою: Адреса_1 (а.с.67).
 2. Таким чином, розгляд скарги стосовно адвоката Особа_2 здійснено належною КДКА регіону, відповідно до частини 3 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 3. 02 вересня 2022 року на адресу КДКА Рівненської області надійшла скарга Особа_1 на дії адвоката Особа_2 (а.с.1-66).
 4. На виконання вимог ч.1 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Рівненської області вказана скарга прийнята та зареєстрована.
 5. 05 вересня 2022 року Голова дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області доручив члену дисциплінарної палати КДКА Рівненської області Особа_4 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі (а.с.68).
 6. Листом від 05 вересня 2022 року адвоката Особа_2 було повідомлено про надходження до КДКА Рівненської області скарги Особа_1 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та запропоновано надати дисциплінарній палаті КДКА Рівненської області письмові пояснення по суті питань, порушених у скарзі (а.с.71).
 7. 22 вересня 2022 року на адресу КДКА Рівненської області надійшли пояснення від адвоката Особа_2 по суті порушених питань щодо ймовірного дисциплінарного проступку адвоката (а.с.73-95).
 8. Заперечуючи проти доводів скарги, адвокат Особа_2 зазначив, що на підставі договору про надання правової допомоги він представляє інтереси релігійної організації «Особа_5», при цьому використовує для представництва прав та законних інтересів клієнта законні засоби, в тому числі адвокатський запит як спосіб отримання доказів по справі. Зазначає, що законодавством України не передбачено обмежень щодо кількості запитів, проте жодних ідентичних запитів після отримання вмотивованої відповіді Особа_1 він не направляв, водночас отримував безпідставну відмову в наданні інформації. Вказує, що надалі Рівненським окружним адміністративним судом була витребувана інформація, яка не надавалася Особа_1. Вважає, доводи наведені у скарзі Особа_1 необґрунтованими та такими, що не заслуговують на увагу. На його думку, Скаржник використовує своє право на подання скарги, як засіб неправомірного тиску на адвоката у зв’язку із наданням ним правової допомоги та його активною професійною та громадською роботою.
 9. Відповідно до правил ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», членом дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області адвокатом Особа_4 проведено перевірку за скаргою, досліджено всі надані докази та 27 вересня 2022 року складено за її результатами довідку (а.с.96-99).
 10. 28 вересня 2022 року, відповідно до правил частини першої статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами розгляду у відкритому засіданні зазначеної вище скарги, дисциплінарною палатою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області прийнято рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 (а.с. 104-108).
 11. Відповідно до змісту витягу з протоколу №9/56 засідання дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 28 вересня 2022 року, виписка з якого міститься в матеріалах справи, а також змісту рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарної справи №Д/9-1 від 28 вересня 2022 року, при його прийнятті враховувались та досліджувались довідка члена дисциплінарної палати Особа_4, пояснення адвоката Особа_2, який приймав участь у засіданні комісії, а також матеріали перевірки (а.с. 109-111).
 12. Відповідно до супровідних листів від 11 жовтня 2022 року, копія рішення дисциплінарної палати КДКА Рівненської області №Д/9-1 від 28 вересня 2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 була направлена на адресу адвоката, водночас копія зазначеного рішення була отримана представником Скаржника головним спеціалістом Особа_6 особисто 11 жовтня 2022 року (а.с.112-114).
 13. Не погоджуючись із рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/9-1 від 28 вересня 2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, Особа_1 звернулося зі скаргою до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Згідно рішення, дисциплінарною палатою КДКА Рівненської області встановлено, що адвокат Особа_2 не виконав свій професійний обов’язок, встановлений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо підвищення кваліфікації та рішення Ради адвокатів України у 2019-2021 роках, і в його діях є ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого п.п. 5, 6 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 2. Відмовляючи в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 дисциплінарна палата виходила з того, що відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, яким є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3)порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 3. Згідно із ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.
 4. Згідно із п. 7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку. Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.
 5. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється. Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.
 6. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського завиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.
 7. У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.
 8. Оскільки адвокатський запит передбачений як форма діяльності адвоката, до запиту адвокатом Особа_2 долучено документи, передбачені законом, кількість запитів, які можуть бути подані адвокатом законом не обмежено, запити подані на підставі Договору про надання правової допомоги від 31.05.2021 року, тому дисциплінарна палата не вбачає порушень адвокатом Правил адвокатської етики.
 9. Щодо дотримання адвокатом Особа_2 вимог щодо підвищення кваліфікації дисциплінарна палата у своєму рішенні звертає увагу на таке.
 10. Відповідно до п.п. 1, 4, 5 ч.1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики, підвищувати свій професійний рівень, виконувати рішення органів адвокатського самоврядування.
 11. Згідно із ч. 1 ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами.
 12. Відповідно до ст. 12 ПАЕ адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.
 13. Згідно із п. 65 ПАЕ адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 14. Рішенням Ради адвокатів України від 21.09.2019 р. №111 був затверджений Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України, яким було передбачено, що всі адвокати зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік, у тому числі не менше, ніж 2 залікових бали за навчання з питань правил адвокатської етики та не менше 50% залікових балів з підвищення кваліфікації повинні бути отримані адвокатом під час заходів. Організованих операторами підвищення кваліфікації адвокатів України (п.п. 21, 22, 23).
 15. Рішенням Ради адвокатів України від 03.07.2021 р. за № 63 був затверджений Порядок підвищення кваліфікації адвокатів у новій редакції, яким передбачено аналогічні положення, зокрема:

– адміністратором процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні є Вища школа адвокатури НААУ (п.6);

– Вища школа адвокатури НААУ: веде облік і щорічно узагальнює інформацію про підвищення кваліфікації адвокатів в АРК, областях, містах Києві та Севастополі (п.11);

– всі адвокати, за виключенням адвокатів, зазначених у пункті 19 цього порядку, зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік (10 залікових балів) (п.20);

– адвокат за рік має отримати не менше ніж 2 залікових бали за навчання з питань Правил адвокатської етики (п.21);

– не менше 50% залікових балів з підвищення кваліфікації повинні бути отримані адвокатом під час заходів, організованих операторами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні (п.22);

– звітним роком з підвищення кваліфікації адвокатів є календарний рік, з 01 січня по 31 грудня кожного року. Вищою школою адвокатури НААУ ведеться особиста картка обліку залікових балів адвоката. У разі відсутності необхідної кількості балів в заліковій картці обліку балів з підвищення кваліфікації адвоката, Вища школа адвокатури зобов’язана проінформувати раду адвокатів регіону та відповідну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури регіону про порушення даного Порядку. В свою чергу у разі надходження скарги на такого адвоката у КДКА за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в ЄРАУ, про вчинення інших порушень, ці данні повинні бути враховані при розгляді дисциплінарної справи (п.23);

– у разі тривалої (понад трьох місяців) втрати працездатності або з інших поважних причин, за відповідною заявою адвоката та за рішенням ради адвокатів регіону адвокат може бути звільнений від обов’язку підвищення кваліфікації протягом періоду оцінювання повністю або частково. Копія такого рішення ради адвокатів регіону направляється до ВША НААУ (п.26);

– адвокатам, які не виконали вимоги цього Порядку за попередні роки надається можливість отримати сертифікати з підвищення кваліфікації за ці роки за умови успішних проходжень спеціальних тестувань у Вищій школі адвокатури НААУ за кожен рік невиконання. Тестування розробляються Вищою школою адвокатури НААУ та відрізнятимуться в залежності від кількості балів, яких не вистачило такому адвокату для виконання вимог цього Порядку в попередніх роках (п.32).

 1. Дисциплінарною палатою встановлено, що до Єдиного державного реєстру адвокатів внесено відомості про адвоката Особа_2, свідоцтво № Інформація_1, який здійснює індивідуальну адвокатську діяльність за адресою: Адреса_1, відомості про виконання вимог з підвищення кваліфікації наявні за 2019, 2020 та 2021 роки відсутні.
 2. Таким чином, адвокат Особа_2 не виконав свій професійний обов’язок, встановлений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо підвищення кваліфікації та рішення Ради адвокатів України у 2019-2021 роках, і в його діях є ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 3. Однак, враховуючи, що адвокат має можливість пройти спеціальне тестування у ВША НААУ, та зважаючи на введення на території України правового режиму воєнного стану, дисциплінарна палата вважає, що проходження спеціального тестування можливе після закінчення воєнного стану, тому підстав для порушення дисциплінарної справи на даний час немає.
 4. З огляду на викладене вище, дисциплінарна палата вирішила відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 та зобов’язала адвоката пройти спеціальне тестування у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України за 2019, 2020, 2021 рік у тримісячний строк після закінчення воєнного стану в України.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 2. Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 № 120 (з наступними змінами та доповненнями).
 3. Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), затверджений рішенням РАУ від 21.09.2019 року № 111.
 4. Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), затверджений рішенням РАУ від 03.07.2021 року №63 з відповідними змінами.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з таких міркувань.
 2. Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 3. Як встановлено ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги; 3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; 4) підвищувати свій професійний рівень; 5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.
 4. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 5. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 6. Відповідно до ч. 1, 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є, зокрема: порушення правил адвокатської етики; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 7. Ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 8. Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 9. Важливо зауважити, що відповідно ст. 11 Правил адвокатської етики, зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва. Адвокат зобов’язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення. Адвокат має постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві. Адвокат повинен забезпечувати обґрунтовано необхідний рівень компетентності своїх помічників, стажистів, технічного персоналу та інших осіб, що залучаються ним для виконання окремих робіт у зв’язку з виконанням доручення.
 10. Згідно зі ст. 12 Правил адвокатської етики усією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов’язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших. Адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності. Критика діяльності, рішень, порядку формування, членів органів адвокатського самоврядування тощо не може бути спрямована на приниження авторитету адвокатури, адвокатської професії та статусу адвоката, бути вираженою у принизливій чи такій, що порочить честь, гідність та ділову репутацію особи, формі, а також містити завідомо неправдиву інформацію або заклики до невиконання рішень органів адвокатського самоврядування. При здійсненні професійної діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватись загальноприйнятих норм ділового етикету, в тому числі щодо зовнішнього вигляду.
 11. Відповідно до ст. 12-1 Правил адвокатської етики адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки.
 12. Відповідно до п. 2 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), затвердженого рішенням РАУ від 21.09.2019 № 111, який діяв до 03.07.2021 року (далі – Порядок) підвищення кваліфікації є підвищенням професійного рівня адвоката, що є його важливим професійним обов’язком, дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення адвокатами своїх професійних знань, вмінь та навичок, за бажанням адвоката здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення та застосування.
 13. Відповідно до п. 15 Порядку видами підвищення кваліфікації адвокатів є:

– навчання або викладання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації, якщо вони є акредитованими операторами підвищення кваліфікації адвокатів. Кількість залікових балів в межах акредитації;

– участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково­ практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо, які організовані та проводяться операторами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні та за кордоном. Кількість залікових балів в межах акредитації;

– участь у будь-яких акредитованих заходах з підвищення кваліфікації адвокатів (в тому числі в форматі онлайн), які організовані операторами підвищення кваліфікації адвокатів після проходження тестування (за наявності) на онлайн-платформі адміністратора з підвищення кваліфікації адвокатів ВША НААУ. Кількість залікових балів в межах акредитації;

– виступ у якості сертифікованого лектора з доповіддю, презентацією або науковим повідомленням на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо. Застосовується подвоєна кількість балів у рамках акредитованого заходу;

– наукові або науково-практичні статті, які пройшли рецензування Вченою радою Вищої школи адвокатури НААУ, 5000 знаків дорівнює одному заліковому балу;

– видання монографій, підручників, посібників (у тому числі у співавторстві) 1 видання – 12 залікових балів;

– здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права при здійсненні адвокатської діяльності – 30 залікових балів;

– здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі права (або доктора права в разі отримання ступеня за кордоном) при здійсненні адвокатської діяльності – 45 залікових балів;

– робота в органах адвокатського самоврядування (в тому числі на виборних позиціях без оформлення трудових відносин згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») – 2 залікових бали на рік;

– участь у роботі секцій та комітетів (голова та заступники голови комітету, секції НААУ – 10 балів на рік; член ради комітету, секції НААУ – 5 балів на рік);

– інша діяльність, визначена Експертною радою НААУ.

Бали, нараховані адвокату за здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі права (або доктора права в разі отримання ступеня за кордоном), а також наукового ступеня доктора філософії в галузі права переносяться та враховуються у наступному звітному періоді. У всіх інших випадках бали, отримані понад необхідну річну норму, на наступі періоди не переносяться.

 1. Згідно з п. 17 Порядку всі адвокати, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру адвокатів України зобов’язані постійно підвищувати свій професійний рівень (професійну кваліфікацію).
 2. Відповідно до п. 21 Порядку всі адвокати, за виключенням адвокатів, зазначених у пункті 20 цього Порядку, зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік.
 3. Відповідно до п. 22 Порядку адвокат за рік має отримати не менше ніж 2 залікових бали за навчання з питань правил адвокатської етики та стандартів професійної діяльності.
 4. Відповідно до п. 27 Порядку адвокати мають право вільно обирати види підвищення кваліфікації, брати участь у будь-яких заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що проводяться операторами підвищення кваліфікації за умови їх реєстрації на такий захід оператором, що його проводить.
 5. Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 51 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим.
 6. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, в частині додержання критеріїв обґрунтованості та вмотивованості рішень, також мають враховувати усталену практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої, рішення мають бути обґрунтованими, зрозумілими для учасників справ та чітко структурованими. Також у рішеннях має бути надана правова оцінка доводів сторін.
 7. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, перевіривши матеріали справи та доводи, наведені у скарзі Особа_1 встановила наступне.
 8. Відповідно до ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 № 120, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 9. Рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/9-1 від 28 вересня 2022 року встановлено в діях адвоката Особа_2 ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який полягає у невиконанні або неналежному виконанні своїх професійних обов’язків; невиконанні рішень органів адвокатського самоврядування щодо професійного обов’язку – підвищення кваліфікації адвоката.
 10. Разом з цим, за результатами розгляду скарги про дисциплінарний проступок адвоката, дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області відмовила в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 та зобов’язала адвоката пройти спеціальне тестування у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України за 2019, 2020, 2021 роки у тримісячний строк після закінчення воєнного стану.
 11. Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 12. Отже, на стадії порушення дисциплінарної справи за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, вирішується питання про порушення дисциплінарної справи (за наявності ознак дисциплінарного проступку) або відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката.
 13. Таким чином, встановивши в діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку, дисциплінарна палата була зобов’язана порушити дисциплінарну справу відносно адвоката, проте прийняла рішення про відмову в її порушенні, що є незаконним та протиправним.
 14. Разом з цим, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури звертає увагу, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази, які б підтверджували доводи Скаржника про невиконання адвокатом Особа_2 вимог з підвищення кваліфікації за 2019, 2020, 2021 роки.
 15. Довідка, складена членом дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області Особа_4, не містить відомостей про здійснення перевірки доводів Скаржника про невиконання адвокатом Особа_2 професійного обов’язку щодо підвищення кваліфікації у 2019-2021 роках.
 16. Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час проведення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.
 17. Згідно п.11 Порядку, Вища школа адвокатури НААУ є адміністратором процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні, та, окрім іншого, готує та передає НААУ інформацію для розміщення її в ЄРАУ про щорічне проходження підвищення кваліфікації адвокатами.
 18. Відповідно до п. 12 Порядку, ради адвокатів регіону є операторами підвищення кваліфікації адвокатів свого регіону, що не потребують акредитації.
 19. Отже, з метою перевірки доводів Скаржника, члену дисциплінарної палати, який проводив перевірку, необхідно було звернутися із запитом до Вищої школи адвокатури та/або до Ради адвокатів Рівненської області стосовно надання інформації про підвищення кваліфікації адвокатом Особа_2 за 2019-2021 роки, проте цього зроблено не було.
 20. Таким чином, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Рівненської області у складі дисциплінарної палати неналежно провела перевірку відомостей, що викладені у скарзі, у цій частині.
 21. З урахуванням наведеного, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури прийшла до висновку, що рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/9-1 від 28 вересня 2022 року є таким, що було прийнято із порушенням процедури дисциплінарного провадження та є незаконним.
 22. За таких обставин, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що матеріали справи слід направити на новий розгляд до КДКА Рівненської області на стадію проведення перевірки, під час якої КДКА слід направити запит до Вищої школи адвокатури та/або до Ради адвокатів Рівненської області стосовно надання інформації про підвищення/непідвищення кваліфікації адвокатом Особа_2 за 2019-2021 роки.
 23. Разом з тим, ВКДКА звертає увагу, що у разі якщо КДКА на підставі матеріалів перевірки встановить, що адвокат не підвищував свою кваліфікацію у 2019, 2020 та 2021 роках, це може свідчити про наявність у його діях ознак дисциплінарних проступків, які у свою чергу є триваючими.
 24. Відповідно до постанови Верховного Суду від 11.05.2018 у справі № 804/401/17 триваючим правопорушенням є проступок, пов’язаний з тривалим, неперервним невиконанням обов’язків, передбачених законом. Тобто, триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності). Ці дії безперервно порушують закон протягом якогось часу. Іноді такий стан продовжується значний час і увесь час винний безперервно вчиняє правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов’язків.
 25. Така позиція підтримуються Верховним Судом і в подальших рішеннях, зокрема у постанові від 23.05.2018 року у справі № 490/8624/15-а, постанові від 25.03.2020 року у справі №175/3995/17-ц.
 26. У постанові Верховного Суду від 09 серпня 2019 року у справі № 1540/4358/18, через відсутність в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначення поняття «триваюче правопорушення», сформовано правовий висновок, згідно з яким триваючими визначаються правопорушення, які, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов’язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов’язок, або виконує його неповністю чи неналежним чином. Відсутність у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» поняття «триваюче правопорушення» не може бути підставою для звільнення від відповідальності».
 27. Окрім того, своїм рішенням №Д/9-1 від 28 вересня 2022 року дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області зобов’язала адвоката Особа_2 пройти спеціальне тестування у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України за 2019, 2020, 2021 роки у тримісячний строк після закінчення воєнного стану в Україні. При цьому, такий вид рішення не передбачений ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки в даній статті зазначені конкретні види рішень, які може приймати КДКА регіону за результатами розгляду матеріалів перевірки.
 28. ВКДКА звертає увагу КДКА регіону на те, що процедура, передбачена пунктом 32 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (нова редакція), затвердженого рішенням РАУ від 03.07.2021 року №63 з відповідними змінами, щодо проходження спеціального тестування не відміняє наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку чи дисциплінарного проступку.
 29. На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/9-1 від 28 вересня 2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – скасувати.
 3. Матеріали справи направити на новий розгляд до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     Ю.І. Клечановська