Вимоги до оформлення скарги, що подається до ВКДКА

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Вимоги Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність до процедури дисциплінарного провадження, що здійснюється Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність КДКА регіонів, деталізуються у Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженому рішенням РАУ від 30.08.2014 №120.

Скарга подається у письмовій формі безпосередньо за місцезнаходженням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або надіслана поштою (в тому числі електронною поштою із застосуванням електронного цифрового підпису.

До скарги також слід додати копію рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, а також доказ надіслання скаржником копії скарги та доданих до неї письмових матеріалів іншій стороні, кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, рішення якої оскаржується, листом з описом вкладення (п. 36.5).

У самій скарзі мають бути зазначені:

1) найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, рішення якої оскаржується;

2) ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти;

3) ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти;

4) дата, номер рішення, що оскаржується;

5) доводи скаржника щодо незаконності та (або) необґрунтованості рішення;

6) вимоги скаржника;

7) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

До скарги додається копія платіжної квитанції банківської установи про плату за організаційне забезпечення її розгляду (36.6)

Рішенням Ради адвокатів України від 18.06.2020 № 37 встановлено плату за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на день подання заяви (скарги).

Звільняються від плати наступні категорії осіб:

1) особи, які мають відповідні пільги щодо сплати судового збору та визначені Законом України «Про судовий збір», а саме:

  • особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники;
  • особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
  • особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю;
  • громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори під час виконання службових обов’язків;
  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України.

2) органи адвокатського самоврядування, їх робочі групи (комітети, центри, комісії та ін.);

3) суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, що звертаються із заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, в рамках наданих їм повноважень процесуальним законодавством України;

4) особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подається через установу, в якій перебуває особа.

У разі відмови або відкликання своєї заяви (скарги) заявником (скаржником) після внесення плати за організаційне забезпечення розгляду заяви/скарги, така плата не повертається.

 

 

Банківські реквізити ВКДКА для здійснення плати за ОЗ:
Назва Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
Код ЄДРПОУ 26080214
IBAN UA633510050000026008431747900
Назва банку АТ «УкрСиббанк»
Код банку 351005
Призначення платежу  

ПІБ або найменування платника,  ІПН або ЄДРПОУ платника, плата за ОЗ розгляду (заяви) скарги (у разі оскарження рішення КДКА регіону зазначити регіон та реквізити рішення)

Розміри одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб  

01.01.2022 – 30.06.2022 – 2481 гривні,
01.07.2022 – 30.11.2022 – 2600 гривень,
01.12.2022 – 31.12.2022 – 2684 гривень;

 

Заявник (скаржник) має право на відшкодування витрат, понесених за організаційне забезпечення розгляду його заяви (скарги), у разі притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за рахунок адвоката, стосовно якого прийнято відповідне рішення; у свою чергу у разі задоволення ВКДКА скарги адвоката на рішення КДКА, адвокат має право на відшкодування понесених витрат за організаційне забезпечення розгляду та підготовку скарги за рахунок заявника (скаржника), який звернувся із заявою (скаргою) до КДКА.

Заява (скарга), оформлена без дотримання вимог статті 14 цього Положення, повертається заявникові (скаржникові) з відповідним роз’ясненням не пізніше десяти днів від дня її надходження (п. 15).

Повернення скарги не перешкоджає повторному зверненню, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для її повернення.(п. 16).

Скарги без зазначення місця проживання (місцезнаходження) заявника (скаржника), не підписані автором, а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають (п. 17).

Крім цього, не підлягають розгляду і повертаються повторні заяви (скарги) до однієї і тієї ж кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від одного і того ж заявника (скаржника) з одного і того ж питання, якщо перша заява (скарга) вирішена по суті; заяви (скарги), подані до неналежної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, а також заяви (скарги) осіб, визнаних судом недієздатними. (п. 18).