Вимоги до оформлення скарги, що подається до ВКДКА

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Вимоги Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність до процедури дисциплінарного провадження, що здійснюється Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність КДКА регіонів, деталізуються у Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженому рішенням РАУ від 30.08.2014 №120.

Скарга подається у письмовій формі безпосередньо за місцезнаходженням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або надіслана поштою (в тому числі електронною поштою із застосуванням електронного цифрового підпису.

До скарги слід додати копію рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, а також доказ надіслання скаржником копії скарги та доданих до неї письмових матеріалів іншій стороні, кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, рішення якої оскаржується, листом з описом вкладення (п. 36.5).

До заяви (скарги) також додається  письмова згода на обробку персональних даних органами адвокатського самоврядування, в тому числі, збирання, зберігання, використання і поширення:
“Я, ПІБ, дата народження, надаю органам адвокатського самоврядування згоду на обробку ними моїх персональних даних, в тому числі, збирання, зберігання, використання і поширення персональних даних, з метою виконання фунцій, визначених нормативно-правовими актами. Дата. Підпис.”

У самій скарзі мають бути зазначені:

1) найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, рішення якої оскаржується;

2) ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти;

3) ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти;

4) дата, номер рішення, що оскаржується;

5) доводи скаржника щодо незаконності та (або) необґрунтованості рішення;

6) вимоги скаржника;

7) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

При поданні скарги на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надається підтвердження здійснення плати за внесення даних до Реєстру дисциплінарних проваджень (36.6). Ця ж вимога стосується заяв суддів, поданих суддями не у рамках наданих їх повноважень процесуальним законодавством.
Особа, яка подає скаргу на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, має внести плату за внесення ВКДКА відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень.

Відповідно до Рішення РАУ №144 від 16-17 листопада 2022 р. “Про Реєстр дисциплінарних проваджень”, ця плата встановлена у розмірі 30% від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання скарги на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (з 01.01.2023 – 805,2 грн).

Плата здійснюється шляхом її перерахування на рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Від плати звільняються наступні категорії осіб:

– особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; особи з інвалідністю І та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю; громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; учасники бойових дій;

– органи адвокатського самоврядування, їх робочі групи (комітети, центри, комісії та ін.);

– суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, передбачений Законом України «Про прокуратуру», які звертаються із заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, в рамках наданих їм повноважень процесуальним законодавством України;

– особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подається через установу, в якій перебуває особа.

Враховуючи майновий стан заявника (скаржника) голова ВКДКА  може зменшити розмір плати за внесення відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень або звільнити від її сплати.

 

Банківські реквізити ВКДКА для здійснення плати:
Назва Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
Код ЄДРПОУ 26080214
IBAN UA633510050000026008431747900
Назва банку АТ «УкрСиббанк»
Код банку 351005
Призначення платежу  

ПІБ або найменування платника,  ІПН або ЄДРПОУ платника, плата за внесення відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень (зазначити регіон та реквізити рішення КДКА, що оскаржується)

Заява (скарга), оформлена без дотримання вимог статті 14 цього Положення, повертається заявникові (скаржникові) з відповідним роз’ясненням не пізніше десяти днів від дня її надходження (п. 15).

Повернення скарги не перешкоджає повторному зверненню, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для її повернення.(п. 16).

Скарги без зазначення місця проживання (місцезнаходження) заявника (скаржника), не підписані автором, а також такі, з яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають (п. 17).

Крім цього, не підлягають розгляду і повертаються повторні заяви (скарги) до однієї і тієї ж кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від одного і того ж заявника (скаржника) з одного і того ж питання, якщо перша заява (скарга) вирішена по суті; заяви (скарги), подані до неналежної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, а також заяви (скарги) осіб, визнаних судом недієздатними. (п. 18).