Дистанційні засідання ВКДКА: ключові правила нового формату роботи

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Рада адвокатів України на підставі пропозицій голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергія Вилкова уможливила проведення дистанційних засідань ВКДКА у режимі відеоконференції.

Рішенням РАУ від 25.03.2022 № 34 були внесені необхідні для цього зміни до Регламенту ВКДКА та Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

  1. Організація і проведення онлайн-засідання

Згідно із оновленими правилами, відтепер засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть проводитися дистанційно:  онлайн (в режимі реального часу при підключенні до Інтернету) за допомогою програм, відеоконференцзв’язку та інших засобів комунікації.

Рішення про проведення дистанційного засідання ВКДКА приймається головою комісії.

У разі проведення дистанційного засідання всі члени ВКДКА беруть участь у засіданні дистанційно – в режимі відеоконференції.

При цьому членам ВКДКА категорично забороняється здійснювати аудіо- чи відеофіксацію нарадчої кімнати.

  1. Як взяти участь

Як і раніше розгляд справи про дисциплінарну відповідальність адвоката проводиться гласно і відкрито. У разі наявності технічної можливості участь у дистанційному засіданні ВКДКА можуть взяти сторони за скаргами на такі рішення регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури:

1) про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або

2) про закриття дисциплінарної справи.

Учасники за цими категоріями скарг мають за два дні до початку засідання повідомити ВКДКА про своє бажання взяти участь та направити на електронну пошту ВКДКА документи, що підтверджують особу учасника (особу представника та документи, що підтверджують повноваження такого представника).

Такі документи повинні бути підписані за допомогою електронного цифрового підпису.

  1. Без участі сторін

Розгляд окремих питань, як раніше, відбувається на засіданні ВКДКА без участі сторін. Йдеться про чотири види документів:

– скарг на рішення КДКА регіону про порушення дисциплінарної справи;

– скарг на рішення КДКА про відмову в порушенні дисциплінарної справи;

– скарг на дії чи бездіяльність КДКА регіону;

– клопотання адвоката про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА.

У цих випадках тепер сторони можуть повідомлятися про розгляд їхніх скарг шляхом розміщення інформації на офіційному сайті ВКДКА.

  1. Електронні підсумки

Тепер листування ВКДКА з особами, які ініціювали питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, адвокатами та КДКА регіонів може здійснюватися в тому числі електронною поштою з використанням електронного цифрового підпису.

Це правило стосується і надсилання рішень ВКДКА, які засвідчуються головою комісії. Відповідні листи надсилаються:

– на адресу електронної пошти особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, зазначену у скарзі;

– на адресу електронної пошти адвоката, зазначену в Єдиному реєстрі адвокатів України;

– на офіційну адресу електронної пошти КДКА регіону.

Загальні строки виготовлення повного тексту рішення та направлення сторонам залишилися незмінними – 10 робочих днів з дня прийняття рішення.