Голова ВКДКА правомірно скерував скаргу на адвоката до КДКА іншого регіону – суд

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Рада адвокатів України вправі деталізувати процедурні моменти діяльності КДКА та ВКДКА. Зокрема, щодо перенаправлення в окремих випадках скарг на дії адвоката до іншої КДКА. Це не порушує ст.33 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а навпаки регулює дотримання принципу правової визначеності.

Правильність такого підходу підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд у постанові від 21.05.2024 у справі № 320/1352/23.

У листопаді 2022 року КДКА Рівненської області притягнула до дисциплінарної відповідальності адвоката, який облікувався у Раді авдокатів м. Києва.

Останній оскаржив таке рішення до  Київського окружного адміністративного суду, зокрема з підстави неповноважності комісії. Адже за правилами ст. 33 Закону дисциплінарне провадження стосовно адвоката має здійснюватися КДКА за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Первинно скарга на поведінку адвоката надійшла до КДКА м.Києва. Але, оскільки ця регіональна комісія не була сформована, голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури направив матеріали дисциплінарної скарги до КДКА іншого регіону.

Оцінюючи обставини справи, суд послався на п. 2.3.18 Регламенту ВКДКА, якою встановлено, що голова ВКДКА скеровує для розгляду до КДКА скарги у разі, якщо регіональна КДКА не сформована, або у разі відсутності за будь-яких причин кворуму на засіданнях КДКА регіону.

Суд першої інстанції звернув увагу (рішення від 13 червня 2023 р.), що у випадку незастосування цієї спеціальної норми, стануть неможливими належне здійснення дисциплінарного провадження КДКА регіону та розгляд скарг щодо неналежної поведінки адвокатів, а адвокати уникатимуть дисциплінарної відповідальності за вчинені ними проступки.

Згідно з рішенням РАУ від 15.12.2021 №128 КДКА м. Києва вважається не сформованою у відповідності до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що має наслідком відсутність кворуму для прийняття рішень та здійснення повноважень визначених законом.

У свою чергу, відповідно до рішення РАУ від 15.12.2021 №130 «Про передачу справ КДКА м. Києва до ВКДКА для подальшого розподілу» було вирішено передати заяви та скарги у ВКДКА для подальшого їх скерування на розгляд до КДКА іншого регіону.

Частиною першою ст. 57 Закону визначено, що рішення з`їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов`язковими до виконання всіма адвокатами. Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку, що голова ВКДКА, скеровуючи скаргу для розгляду до КДКА Рівненської області, діяв у межах наданих йому повноважень, а, в свою чергу, КДКА Рівненської області була повноважною розглядати скаргу на дії адвоката. Тому голова ВКДКА законно та обґрунтовано, в межах наданих повноважень, скерував скаргу відносно адвоката до КДКА Рівненської області.

Додатково суд нагадав правову позицію Касаційного адміністративного суду Верховного Суду про те, що у своїй процесуальній діяльності КДКА зобовʼязана керуватися рішеннями РАУ, актами НААУ. Рішення Ради адвокатів України в силу ч.1 ст.57 Закону є обовʼязковими до виконання. Компетенція РАУ дає право у межах повноважень та у спосіб, що визначений Законом деталізувати у своїх рішеннях певні процедурні моменти діяльності КДКА та ВКДКА, зокрема, при наявності певних умов, які не відображенні в ст.33 Закону перенаправлення скарги на дії адвоката до іншої КДКА для подальшого розгляду та прийняття рішення, що не порушує при цьому положення вказаної статті, а навпаки регулює дотримання принципу правової визначеності (постанова від 08.10.2020 у справі №826/3443/18).

Переглядаючи рішення,  Шостий апеляційний адміністративний суд повністю погодився з такою позицією Київського окружного адміністративного суду, залишивши апеляційну скаргу адвоката без задоволення.