Постанови

Print This Post

12 листопада 2013 року                                                                                               м. Київ

Про залишення без розгляду скарги адвоката ОСОБА_1 на рішення КДКА міста Києва від 23 квітня 2013 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування до адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Макарова О.А. та Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б. та членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Бірюкової А.М., Борсука П.Й., Вагіної Н.А., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Дроботущенко Т.О., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Одновола В.К., Пшеничного О.Л., Рогозянської С.О., Соботника В.Й., Тарасової А.М., Таргонія В.О., розглянувши у відкритому засіданні заяву адвоката ОСОБА_1 про залишення без розгляду скарги до ВКДКА від 28 липня 2013 року на рішення КДКА міста Києва від 23 квітня 2013 року,  –

 

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням КДКА міста Києва від 23 квітня 2013 року адвоката ОСОБА_1 притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Рішення мотивовано систематичним порушенням адвокатом ОСОБА_1 Правил адвокатської етики, що виразилися в тому, що адвокат не інформував клієнта про хід виконання доручення з розумною регулярністю, не відповідав на запити клієнта про стан його справи, не приділив розумно необхідну увагу для успішного виконання доручення, не використав всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної правової допомоги клієнту, не виявив активності у збиранні відомостей про факти, що можуть бути використані як докази у дорученій йому справі.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням КДКА міста Києва, адвокат ОСОБА_1 28 липня 2013 року направив до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скаргу, в якій просив його скасувати (вх. № 1082 від 29.07.2013 р.).

2 жовтня 2013 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від КДКА міста Києва надійшли матеріали дисциплінарної справи за скаргою ОСОБА_2 стосовно адвоката ОСОБА_1

 19 жовтня 2013 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла заява адвоката ОСОБА_1 про залишення без розгляду його скарги до ВКДКА від 28 липня 2013 року на рішення КДКА міста Києва від 23 квітня 2013 року про притягнення адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3, дослідивши матеріали дисциплінарної справи та доводи заяви адвоката ОСОБА_1, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури дійшла висновку про наявність підстав для залишення скарги без розгляду з огляду на наступне.

 Як встановлено, 9 жовтня 2013 року адвокат ОСОБА_1 подав до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури заяву про залишення без розгляду його скарги до ВКДКА від 28 липня 2013 року на рішення КДКА міста Києва від 23 квітня 2013 року про притягнення адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Відповідно до частини 9 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Частиною першою статті 52 цього ж Закону визначено завдання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а саме розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Наведений перелік завдань ВКДКА є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, і таким чином, не містить норми щодо можливості ВКДКА приймати рішення за заявою про залишення скарги без розгляду.

Разом з тим, відповідно до пункту  3.8.3. Регламенту ВКДКА,  на засіданнях Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в порядку, визначеному Регламентом, вирішує питання процедурної діяльності, віднесені до її повноважень Законом, а з процедурних питань, у разі необхідності, ВКДКА приймаються постанови (пункт 2.7.2 Регламенту).

Таким чином, у Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відсутні підстави для прийняття рішення по скарзі адвоката ОСОБА_1 по суті,  у зв’язку з чим, вона підлягає залишенню без розгляду.

На підставі викладеного, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктами 2.7.2., 3.8.3. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,-

 

ПОСТАНОВИЛА:

  1. Залишити без розгляду скаргу адвоката ОСОБА_1 від 28 липня 2013 року на рішення КДКА міста Києва від 23 квітня 2013 року про притягнення адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                          В.М. Загарія

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                       І.Б. Піх