Постанови

Print This Post

ПОСТАНОВА VІ-001/2017

22 червня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Бєляєва О.А. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Вишаровської В.К., Таргонія В.О., Мельченка В.І., Левчук Т.В., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Удовиченка С.В., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О. та Петренка В.М., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24 лютого 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 10 квітня 2017 року надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24 лютого 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

У скарзі ОСОБА_ зазначено, що 24.03.2017 без пропуску термінів оскарження рішення ним була надіслана скарга до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, проте скаргу йому було повернуто із зазначенням недоліків, які ним були виправлені, після чого скаргу була повторно направлено та зареєстровано до ВКДКА. У зв’язку з викладеним, ОСОБА_ просить поновити йому строк на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24 лютого 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Не погоджуючись з позицією кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, викладеною у рішенні від 24 лютого 2017 року відносно адвоката ОСОБА_, скаржник вважає рішення незаконним та таким, що підлягає скасуванню. На його думку адвокат ОСОБА_ без згоди скаржника розголосила адвокатську таємницю та використала в інтересах Шевченковської районної у місті Києві державної адміністрації інформацію, отриману у справах, що розглядалися в суді, на шкоду його інтересам, чим порушила вимоги статей 9,10,11 Правил адвокатської етики. Крім того, скаржник вважає, що дисциплінарна палата не використала всі надані їй права у відповідності до статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та не перевірила зазначені ним факти та доводи, викладені у скарзі та в доданих копіях документів. ОСОБА_ просить Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури скасувати рішення, яким незаконно і необґрунтовано відмовлено у відкритті дисциплінарного провадження стосовно адвоката та постановити нове рішення про позбавлення адвоката ОСОБА_ права на заняття адвокатською діяльністю.

Згідно витягу із Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за №___, видане _____ року Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. Робоче місце адвоката зареєстровано за адресою: ____________________ (а. с. 82). Скаргу на поведінку адвоката ОСОБА_ розглянуто належною КДКА за робочим місцем адвоката.

Виходячи із матеріалів перевірки, які свідчать про повернення Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури скарги ОСОБА_ у зв’язку з недотриманням ним вимог п. 36.5 ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Радою адвокатів України від 30 серпня 2014 р. №120 (із наступними змінами), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, відповідно до вимог статті 60 Положення вважає за можливе розглянути скаргу на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24 лютого 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши надані матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури прийшла до висновку, що провадження за скаргою ОСОБА_ у ВКДКА підлягає закриттю з наступних підстав.

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 20 червня 2017 року надійшло пояснення адвоката ОСОБА_ з проханням відмовити в задоволенні скарги ОСОБА_, у зв’язку з оскарженням останнім рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24 лютого 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно вказаного адвоката одночасно до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та до Окружного адміністративного суду м. Києва. До пояснень додано копію ухвали судді Окружного адміністративного суду м. Києва від 25 квітня 2017 року про відкриття провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_ до КДКА Київської області про визнання протиправним та скасування рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24 лютого 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Згідно з п. 3.49 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року №78 (із подальшими змінами та доповненнями), у разі оскарження одного і того ж рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до ВКДКА та до суду, ВКДКА виносить постанову про закриття провадження, виходячи із принципу правової визначеності, встановленого для оскаржень рішень КДКА Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 3.49 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Провадження у ВКДКА за скаргою ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 24 лютого 2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – закрити.
  2. Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури          
К.В. Котелевська