Радою адвокатів України затверджено Регламент кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури («ВКДКА») повідомляє про те, що Рада адвокатів України своїм рішенням № 77 від 16 лютого 2013 року затвердила Регламент кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону.

Регламент кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури визначає порядок роботи кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури («КДКА») в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі з реалізації повноважень, наданих Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також процедуру розгляду питань, віднесених до їх компетенції Законом, іншими актами, що регулюють діяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.

Регламент визначає: права, обов’язки, встановлює повноваження та порядок припинення повноважень голів кваліфікаційної та дисциплінарної палат КДКА, їх заступників, секретаря КДКА, секретарів палат та членів КДКА; регулює порядок вирішення питань процедурної діяльності КДКА, що віднесені до її компетенції, організації проведення засідань КДКА, порядок прийняття рішень КДКА.

У Регламенті визначені процедури підготовки, розгляду та прийняття КДКА рішень з питань , що належать до її повноважень, та інші процедурні питання діяльності КДКА.