Новини

Print This Post

Vylkov-2021-10-27

Пропозиції Міністерства юстиції щодо удосконалення інституту адвокатури, викладені у проекті Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя, можуть свідчити про бажання чиновників замкнути на собі процеси, в тому числі, дисциплінарні процедури.

На це звернув увагу голова ВКДКА Сергій Вилков під час виступу на позачерговому засіданні Ради адвокатів України, що проходить сьогодні, 27 жовтня.

Одним із питань порядку денного заходу стали пропозиції Міністерства юстиції, викладені у проекті його Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки (Указ Президента від 11.06.2021 №231/2021).

В рамках удосконалення інституту адвокатури (розділ 4.5 проекту) чиновники, зокрема, пропонують реформувати дисциплінарну відповідальність та процедури, а саме:

– розробити та прийняти закон щодо врегулювання порядку розгляду дисциплінарних скарг на дії адвокатів, гарантування прозорості процедури та безоплатного для скаржника розгляду скарги щодо адвоката;

– запровадити спрощене дисциплінарне провадження;

– конкретизувати підстави, процедури притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та порядку оскарження рішення про притягнення до такої відповідальності.

«Очевидно, у міністерстві не дочитали Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, адже ним в достатній мірі врегульований розгляд дисциплінарних скарг на дії адвокатів, в тому числі в аспекті гарантування прозорості процедури, – зауважив С.Вилков. – Прозорість сьогодні забезпечується і стосовно самих адвокатів, і щодо учасників дисциплінарного провадження».

В частині безоплатного для скаржника розгляду скарги, очільник ВКДКА звернув увагу на те, що кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в контексті практики ЄСПЛ і Верховного Суду є квазісудовими органами. «І КДКА і ВКДКА мають всі ознаки суду. Ці органи є належним судом у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, – зауважив він. – Суди в Україні фінансуються за рахунок судового збору. У адвокатів аналогічного фінансування розгляду скарг немає. Але ми не просимо фінансування з державного бюджету. Адвокатура – самоврядний інститут, який може самостійно вирішувати питання організації діяльності».

С. Вилков нагадав, що Рада адвокатів встановила плату за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до КДКА та до ВКДКА. І таке рішення не обмежує право на звернення, адже за аналогією із судовим збором є випадки звільнення від сплати.

«Позиція Мін’юсту не є дивною. Очевидно, чиновники хочуть замкнути на собі процеси, в тому числі, дисциплінарні процедури», – зазначив голова ВКДКА.

В частині пропозицій запровадження спрощеної дисциплінарної процедури С.Вилков звернув увагу на те, що це можливо реалізувати (і вже втілюється) без законодавчих змін на рівні самої Ради адвокатів України. Адже адвокатське самоврядування швидко реагує на вектори реформування судової системи та суміжних інститутів, що задаються на найвищому рівні. Він нагадав, що у липні РАУ змінила регламент ВКДКА (рішення №64) в частині розгляду скарг на порушення чи відмову в порушенні дисциплінарної справи, клопотання про зупинення права на адвокатську діяльність. Тепер такі скарги розглядаються без участі сторін. «Це спростило роботу, адже рішення ухвалюються на підставі наданих документів і доказів, що відповідає висновкам Верховного Суду», – зауважив С.Вилков.

Він також висловився про можливість запровадження спрощеного провадження для певної категорії справ, як, наприклад, несплата щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.