У КДКА немає проектів рішень, що підлягають оприлюдненню

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Оскільки визначена законом процедура ухвалення рішень КДКА не передбачає їх попереднього публічного обговорення, комісії не зобов’язані готувати та публікувати проекти цих рішень.

Відповідне протокольне рішення ухвалила Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, оцінюючи лист Уповноваженого ВР з прав людини. У документі з посиланням на п.2 ч.1 ст.15 Закону про доступ до публічної інформації йдеться про необхідність розміщення у відкритому доступі проектів рішень КДКА.

Члени ВКДКА виходили з того, що ця норма Закону дійсно зобов’язує розпорядників інформації оприлюднювати проекти своїх рішень. Але йдеться не про всі проекти, а лише про ті, що підлягають обговоренню. Наприклад, публічному обговоренню підлягають проекти регуляторних актів відповідно до Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У такий спосіб держава забезпечує реалізацію одного із принципів регуляторної політики – врахування громадської думки.

Водночас, робота органів адвокатського самоврядування ґрунтується на інших засадах. Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», встановлюючи порядок розгляду матеріалів дисциплінарних та кваліфікаційних справ, не передбачає залучення інших крім членів КДКА осіб до ухвалення рішень. Позиція по суті формується членами комісій безпосередньо під час засідань. І закон не містить (і не може містити) вимоги складання проектів.

Так, у дисциплінарних провадженнях КДКА виступають як квазісудові органи. І прийняттю ними рішень апріорі не може передувати публічне обговорення проектів. Оскільки в такому випадку були б порушені принципи незалежності, безсторонності та змагальності, які є обов’язковими елементами справедливого суду.

Саме тому, ні Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ні Законом «Про доступ до публічної інформації», ані іншими нормативними актами, не передбачено вимог оприлюднення для обговорення проектів рішень КДКА на будь-якій із стадій провадження.